Міська програма розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки


Скачати 197.25 Kb.
НазваМіська програма розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки
Дата29.03.2013
Розмір197.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток

до рішення міської ради

від 23 грудня 2008 р.
Міська програма

розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці

на 2009-2010 роки.
Характеристика програми
Міська програма розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки направлена на забезпечення виконання Комплексної Програми розвитку малого підприємництва у Полтавській області. Програма є логічним продовженням Міської програми розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2007-2008 роки.
Характеристика

Міської програми розвитку малого підприємництва

у місті Кременчуці на 2009-2010 роки


1.

Загальна характеристика регіону
Площа території (га.) – 9600

Кількість населення (тис. чол.) – 228,6

Специфіка - промисловий, фінансовий, торговельний, культурний, спортивний, адміністративний центр обласного підпорядкування.


2.

Дата затвердження Програми

2008 рік

3.

Головний розробник Програми

Співрозробники

Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики

 1. Відділ економічного аналізу, цін та тарифів.

 2. Відділ економічного розвитку.

 3. Відділ з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців.

 4. Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості

 5. Громадські об’єднання підприємців.

6. АСМБР.

7. Фонд міського майна.

 1. Міський фонд підтримки підприємництва.
4.

Мета Програми

Перелік пріоритетних завдань Програми

Головною метою програми є: створення правових та організаційних умов для реалізації конституційного права громадян на здійснення підприємницької діяльності,

посилення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади.
Залучення більш широкого кола представників підприємницьких структур і громадських об’єднань підприємців до розробки та обговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси підприємців.

Створення умов для розвитку добросовісної конкуренції, забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання усіх форм власності.

Розвиток діючих кредитно-фінансових механізмів та впровадження нових фінансових технологій підтримки підприємництва.

Вжиття заходів щодо спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру.

Створення умов для розвитку малого підприємництва виробничої сфери.

Наповнення міського бюджету.

Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

Удосконалення системи інформування та підвищення кваліфікації суб’єктів господарювання.

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Вихідні дані на початок дії Програми

Очікувані результати
1. Кількість діючих малих підприємств/ кількість МП на 10тис. чол. населення (одиниць)

2606 / 113

2650 /114
2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

13142

13200
3.Кількість підприємців-фізичних осіб

15473

16000
4.Кількість фермерських господарств (одиниць)

-

-
5.Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%)

3,9%

4,1%
6.Надходження до всіх рівнів бюджетів (тис. грн.)

85027,0

90000,0
7.Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

- бізнес-центри

- бізнес інкубатори

- технопарки

- лізингові центри

- фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

- фонди підтримки підприємництва

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

- біржі

- інформаційно - консультативні установи

- страхові компанії

- аудиторські фірми
-

1

-

1

3

1

-

-

3

2

7-

1

-

1

3

1

-

-

3

2

7
8.Розміщення держзамовлень серед суб’єктів підприємницької діяльності, кількість / об’єми (тис.грн.)


7/1565,5


10/ 1800,0

9. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)


86


120
10.Кількість створених робочих місць (одиниць)

204


250

6.

Терміни і етапи реалізації Програми

2009-2010 роки

7.

Перелік проектів і підпрограм


Виконавці


Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Реалізація державної регуляторної політики.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

Ресурсне та інформаційне

забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва.
Структурні підрозділи міськвиконкому.

Міський фонд підтримки підприємництва.

Міськрайонний центр зайнятості.

Суб’єкти господарювання міста та їх об’єднання, визначені за результатами конкурсів на виконання окремих робіт.

8.

Об’єми коштів, необхідних на фінансування заходів

2009 рік – 300 тис. грн.

2010 рік - в межах виділених асигнувань

9.

Основні джерела фінансування

Міський бюджет, МЦЗ, власні кошти інших виконавців

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль здійснюють: міська рада та депутатська комісія з питань підприємницької діяльності, побутового та торговельного обслуговування та регуляторної політикиСтан і аналіз розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці
Міська програма розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки (далі Програма) розроблена на виконання Закону України „Про державну підтримку малого підприємництва”.

У Програмі враховані положення Закону України „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, розпорядження Кабінету Міністрів „Про затвердження плану заходів із впровадження в Україні принципів Європейської хартії для малих підприємств на друге півріччя 2008р.-2009 рік”, програмних та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва.

Програма є відкритою для участі в її реалізації суб’єктів господарювання – юридичних та фізичних осіб, громадських організацій та об’єднань підприємців.

Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів підприємницької діяльності розглядається органами влади міста як одне із першочергових завдань. Шляхи реалізації цього завдання були визначені у Міській програмі розвитку малого підприємництва в місті Кременчуці на 2007-2008 роки.

Виконання запланованих завдань сприяло збільшенню суб’єктів господарювання.

За даними КОДПІ, станом на 01.11.2008 року в місті налічується 18079 зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – платників податків, в тому числі 2606 юридичних осіб та 15473 фізичних осіб. В порівнянні з 2007 роком кількість суб’єктів господарювання зросла відповідно: юридичних осіб - на 0,3%, фізичних осіб – на 14,5%, в порівнянні з 2006 роком кількість юридичних осіб збільшилось на 3,4 %, фізичних осіб на 35,6 %.

В середньому щорічно Реєстраційна палата проводить реєстрацію 445 юридичних осіб та 1885 фізичних осіб.

Розподіл кількості малих підприємств за видами економічної діяльності відзначається поступовим зменшенням частки підприємств торгівлі та ресторанного господарства з одночасним зростанням питомої ваги сфери операцій з нерухомістю, будівництві, промисловості.


Вид діяльності малих підприємств

2007 рік

2008 рік

Промисловість (%)

10,8

11,7

Будівництво (%)

12,6

13,1

Торгівля, ресторанне господарство (%)

44,0

40,2

Транспорт (%)

6,3

6,0

Операції з нерухомим майном, оренда, надання

послуг підприємцям (%)

17,5

21,3


За даними КОДПІ кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного населення в 2006 році 109 одиниць, в 2007-2008 роках - 113 одиниць.

Чисельність працюючих на малих підприємствах незначно збільшується. На початку дії програми на малих підприємствах працювало – 12931 чоловік, в 2007 році - 13081 чоловік, станом на 01.11.2008 року - 13142 чоловік. У середньому по місту на одному малому підприємстві зайнято в 2006-2008 роках - 5 осіб.

Частка малих підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг) становить 3,9%, що на 0,4 % менше в порівнянні з 2007 роком, а в порівнянні з 2006 роком зменшення становить 2,9% (частка малих підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг) в 2007 році становила 4,3%, в 2006 році – 6,8%).

Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів за 10 місяців 2008 року становить – 4,6 %, за 2007 рік – 2,66%, за 2006 рік – 2,7%. Збільшення частки надходжень пройшло за рахунок :

 • збільшення кількості суб’єктів господарювання;

 • збільшення плати по податку з доходів фізичних осіб (за рахунок росту заробітної плати).

За період дії програми зменшилась на 764 чоловіки кількість найманих працівників у фізичних осіб, за 10 місяців 2008 року їх кількість становить 4216 чоловік, в 2007 році – 4243 чоловіки, в 2006 році – 4980 чоловік.

Фактор, який вплинув на зменшення кількості найманих працівників у фізичних осіб, це необхідність сплачувати за кожного найманого працівника збору на обов’язкове соціальне страхування (4 фонди).

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють за спрощеною системою оподаткування станом на 01.11. 2008:

- єдиний податок - 7699 суб’єктів господарювання, (2007 рік - 6928 суб”єкттів господарювання, 2006 рік – 6037 суб’єктів господарювання);

- фіксований податок - 1945 осіб (2007 рік – 1921 осіб, 2006 рік – 1203 осіб).

За десять місяців 2008 року надійшло до міського бюджету від сплати єдиного податку - 8992,2 тис. грн. (2007 рік – 8598,5 тис. грн., 2006 рік – 8689,2 тис. грн.,).

Питома вага надходжень єдиного податку від суб’єктів малого підприємництва у дохідній частині бюджету міста становить 3,1%. (2007 рік – 3,4%, 2006рік – 5,0%, ).

Щорічно зменшується надходження до міського бюджету від сплати єдиного податку юридичними особами. Надходження до бюджету єдиного податку від юридичних осіб становить:

- 2006 рік 4376,6 тис. грн.;

- 2007 рік 3147,2 тис. грн.;

- 10 місяців 2008 року 2975,0 тис. грн.

Цей факт пояснюється тим, що кількість платників єдиного податку – юридичних осіб щорічно зменшується в середньому на 54 одиниці, підприємства переходять на звичайну форму звітності.

Сума надходжень по сплаті фіксованого податку до бюджету становить:

- 2006 рік 772,5 тис. грн.;

- 2007 рік 911,9 тис. грн.;

- за 10 місяців 2008 року 675,0 тис. грн..

Підприємцями, які обрали спосіб оподаткування своїх доходів за фіксованим та єдиним податком, прийнято на роботу:

- 2006 рік 10595 чоловік;

- 2007 рік 8548 чоловік;

- 10 місяців 2008 року 8448 чоловік.
З 2003 року працює Міський фонд підтримки підприємництва. За звітний період на виконання заходів Програми із міського бюджету виділено 490,0 тис. грн.. Міський фонд підтримки підприємництва фінансування заходів проводить на конкурсній основі.

В місті уже п’ять років працює Реєстраційна палата. Аналіз її діяльності показує, що кількість звернень та реєстраційних дій щорічно збільшується. З початку дії програми в Реєстраційну палату для вирішення різних питань звернулось близько 48,7 тис. суб’єктів господарювання та громадян міста. Державними реєстраторами виконано 25772 реєстраційні дії. Лише в 2008 році видано 4976 різних довідок, витягів та висновків.

На сьогодні побудована сучасна система державної реєстрації. Оскільки процедури державної реєстрації врегульовані Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”. Залишилась не врегульованою лише процедура одержання довідки з єдиного держаного реєстру підприємств та організацій України (Держкомстат).

В 2005 році було відкрито „Єдиний дозвільний офіс”. В зв’язку з набранням чинності Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” в повному обсязі та в зв’язку з впровадженням у виконавчому комітеті системи управління якістю ISO 9001-2000 та враховуючи досвід, отриманий за період функціонування Єдиного дозвільного офісу, приймалось ряд рішень виконкому міської ради, спрямованих на удосконалення роботи офісу, його структури, розширення переліку послуг, введення в дію інформаційних та технологічних карток нового зразку, перерозподілу повноважень між структурними підрозділами міськвиконкому.

На базі Єдиного дозвільного офісу проводилось ряд заходів:

- „круглий стіл” по обговоренню проблемних питань, що виникають під час проходження дозвільних процедур в Єдиному дозвільному офісі, в якому взяли участь представники Представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Полтавській області, керівники дозвільних установ міста та адміністратори Єдиного дозвільного офісу;

- навчальний семінар-тренінг для адміністраторів області „Функціонування центрів з видачі документів дозвільного характеру та впровадження позитивного досвіду м. Кременчука та м. Бердянська”;

- обласний семінар-тренінг для адміністраторів Єдиних дозвільних офісів з питання функціонування Єдиного електронного реєстру документів дозвільного характеру, який проводили представники ДП „Інформаційно-ресурсний центр” (м. Київ).

Крім вищеназваних заходів, проводилась робота з виявлення причин виникнення наявних перешкод у започаткуванні та здійсненні господарської діяльності, готувались пропозиції щодо реформування дозвільних процедур, оформлення дозвільних документів та виносились підняті питання для розгляду на апаратних нарадах, нарадах за участю керівників дозвільних органів міста та підрозділів виконавчого комітету.

До Єдиного дозвільного офісу за 2007-2008 роки надійшло 19370 звернень, адміністраторами надано 18551 консультацію. Проведено 176 спільних засідань дозвільних установ. Видано 9939 різних дозвільних документів. Надано 1144 проміжних відповідей заявникам.

Але, незважаючи на проведені заходи, в роботі Єдиного дозвільного офісу ще є не вирішені проблемні питання, що гальмують функціонування дозвільної системи в нашому місті:

- неузгодженість нормативно-правових актів загальнодержавного рівня;

 • відсутність локальної мережі;

 • порушення регламенту роботи єдиної комісії;

 • несвоєчасність надання відповідей про прийняті рішення дозвільними органами до Єдиного дозвільного офісу.

Проблемним залишається питання правової необізнаності, адже тисячі чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємців не просто опанувати. Тому тема підготовки кваліфікованих кадрів залишається актуальною. При підтримці Фонду реалізація цього проекту здійснюється Асоціацією сприяння міжнародному бізнесу та розвитку, спілкою підприємців міста Кременчука із залученням фахівців КДПУ. Працює постійно діючий семінар для підприємців початківців „Основи підприємницької діяльності” та навчальний курс для старшокласників шкіл міста „Основи підприємницької діяльності в контексті Європейського вибору України”. За період дії Програми навчанням було охоплено 794 слухача. 425 слухачів курсу „Основи підприємницької діяльності” зареєструвались як суб’єкти господарювання. Фондом підтримки підприємництва на ці проекти використано 58,5 тис. грн.

АСМБР та ПП „Аудиторська фірма „Бізнес-Гарант-Аудит” для підприємців малого та середнього бізнесу провели тренінги: „Майстер-продаж” та „Основи бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні”, в яких взяли участь 29 підприємців.

З метою системної підготовки кадрів для малого бізнесу буде і надалі удосконалюватись робота з впровадження спеціальних навчальних програм та тренінгів.

Використовувались різні форми інформаційної підтримки:

- створено сайт міського фонду підтримки підприємництва;

- видання двомовного річного альманаху „Кременчук – відкрите місто”;

- рубрика „Власна справа” в газеті „Кременчуцька Панорама”;

- інформаційна програма для підприємців „Своя справа” на „Відкритому радіо”.

Інформаційні матеріали для суб’єктів малого бізнесу розміщувались на сайті міського фонду підтримки підприємництва. Наразі лічильник зареєстрував 13110 відвідувань сайту.

Для підвищення правової та інформаційної обізнаності підприємців, а також отримання зворотного зв’язку працює інформаційна служба „Гаряча лінія”, на яку щорічно звертається в середньому 2500 респондентів. На підтримку „Гарячої лінії” Фонд підтримки підприємництва використав за період дії програми 30,3 тис. грн.

З метою надання суб’єктам малого підприємництва кваліфікованої допомоги щодо застосування діючого законодавства в місті працюють громадські приймальні при КОДПІ та АСМБР. До громадської приймальні при АСМБР звернулось з початку дії програми 1,3 тисяч суб’єктів господарювання, при КОДПІ - 85,6 тисяч суб’єктів господарювання.

Розвитку економічних зв’язків, розширенню ринків збуту продукції малих підприємств виробничого профілю сприяє проведення виставок - ярмарків. За 2007-2008 роки в місті пройшло 35 таких заходів. Щорічно в квітні місяці проводиться традиційна універсальна виставка – ярмарок „Чумацький шлях”, яку відвідують українські та закордонні підприємці, дипломати, народні умільці. В рамках заходу при сприянні міського Фонду підтримки підприємництва в 2007 році проведено семінар „Кременчук. Україна. Світ”, в 2008 році - „круглий стіл” „Інтеграція України до СОТ: проблеми та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу”. В цих заходах взяли участь представники влади, дипломатичні особи та підприємці міста.

В рамках святкування Дня міста за сприянням Міського фонду підтримки підприємництва в 2007 році проведено черговий VII інвестиційний форум „Кременчук – відкрите місто”, мета форуму – презентація промислового потенціалу та інвестиційної привабливості міста Кременчука, налагодження партнерських зв’язків.

Укріпленню соціального статусу та престижу малого підприємництва сприяли щорічні заходи з проведення конкурсу-рейтингу серед суб’єктів господарювання міста з визначення кращих підприємців за номінаціями: „Діяльність у сфері виробництва”, „Діяльність у сфері будівництва”, „Діяльність у сфері торгівлі та ресторанного господарства”, „Транспортні послуги”, „Побутове обслуговування”, „Краща жінка – підприємець” та інші. На святкових зборах переможцям вручено дипломи учасників конкурсу. На цей проект за 2007-2008 роки Фонд використав 26,0 тисяч грн.

В 2007 році зареєструвалась громадська організація „Кременчуцький центр барменів”, яка з метою забезпечення розвитку барменського мистецтва та підвищення професійної майстерності барменів за сприянням міського фонду підтримки підприємництва провела перший міський конкурс „Бармен року”.

З метою виявлення проблемних питань в діяльності малого підприємництва за сприянням міського фонду підтримки підприємництва проводились соціологічні опитування:

- підприємницьке середовище м. Кременчука: проблеми та перспективи розвитку;

- якість надання управлінських послуг суб’єктам малого та середнього бізнесу.

Висновки та пропозиції соціологічних опитувань використовувались в роботі по створенню сприятливих умов для розвитку малого підприємництва.

Починаючи з січня 2004 року, правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики здійснюються відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” .

З метою одержання зауважень і пропозицій 27 проектів рішень міської ради та міськвиконкому публікувалися в газеті „Вісник Кременчука”. Обговорення проектів регуляторних актів проводиться на засіданнях робочої групи з питань реалізації Закону та громадських слуханнях.

Жодне рішення міської ради, її виконкому, які регулюють господарські відносини органів місцевого самоврядування із суб’єктами господарювання, не було прийнято без дотримання технологій регуляторного процесу. За період дії програми з додержанням процедури прийнято 19 рішень:

- міською радою 12;

- виконкомом міської ради 7.

Робочою групою з питань реалізації Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” відхилено 4 проекти, відповідальною депутатською комісією відхилено 1 проект. Скасовано 1 рішення міської ради, як таке, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

На виконання вимог статті 38 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” на сесії міської ради щорічно розглядається та затверджується звіт „Про здіснення державної регуляторної політики Кременчуцькою міською радою та її виконавчим комітетом”.

Однією з перешкод на шляху створення сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності є обтяжлива процедура отримання дозволів у деяких сферах, зокрема, у сфері будівництва, яка займає багато часу і матеріальних витрат. Із запізненням прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву”, положеннями якого суттєво спрощуються дозвільні процедури.

Не вирішеною, але вкрай актуальною для малого та середнього бізнесу залишається проблема неврегульованості порядку будівництва (розташування) тимчасових малих та пересувних архітектурних споруд. 2008 рік для такої категорій суб’єктів підприємницької діяльності був нелегким.

При міськвиконкомі створено Координаційну раду з питань розвитку підприємництва, в 2005 році на форумі підприємців вибрана Рада підприємців міста, але за період дії програми жодна з громадських організацій не була ініціатором проведення засідання та розгляду проблемних питань малого підприємництва.

Одним із видів фінансової підтримки підприємців початківців є надання безробітним громадянам одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи. Впродовж дії програми таку допомогу отримали 212 осіб на суму 1342,9 тис. грн.

Здійснювалось також навчання безробітних громадян за професіями, зорієнтованими на подальшу самозайнятість, за період дії програми 206 чоловік пройшли підготовку на курсі „Основи підприємницької діяльності” в Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості.

Враховуючи, що однією з найважливіших умов успішного розвитку малого бізнесу є формування ефективної системи фінансово-кредитної підтримки суб’єктів господарювання цієї сфери, міська влада проводила у цьому напрямку відповідну роботу. Так, щорічно збільшується сума коштів що виділяється з бюджету міста на підтримку малого і середнього підприємництва. В 2007 році із міського бюджету міста на виконання заходів програми було виділено 200,0 тис. грн., в 2008 – 290,0 тис. грн.

З 2007 року проводиться щорічний конкурс бізнес-планів по реалізації інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього бізнесу. Переможцям здійснювалося відшкодування ставок по кредитах, наданих банками, для реалізації цих проектів. Одним із переможців конкурсу було підприємство із м. Кременчука.

Фінансову підтримку малого та середнього бізнесу здійснюють банківські установи міста. За період дії програми 953 суб’єкти господарювання отримали кредити. Загальний обсяг наданих кредитів становить 32 218,7 млн. грн.
Заходи Міської програми розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009 -2010 роки складаються із 4 розділів:

Перший розділ програми: „Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності”.

Метою діяльності у сфері нормативного регулювання підприємницької діяльності є подальше впровадження засад державної політики у сфері підприємництва, сприяння розвитку економічної конкуренції, основною метою яких є усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.

Пріоритетні напрями реалізації мети:

 • забезпечення дотримання норм Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

 • активізація участі підприємців та представників їх об’єднань у процесі прийняття рішень органами міської влади;

 • забезпечення прозорості діяльності органів влади;

 • оперативне доведення до підприємців інформації та роз» ясень щодо нових нормативно-правових актів.


Другий розділ програми: „Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка”.

Головною метою діяльності органів влади міста з фінансово – кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва є збільшення обсягів доступних для підприємців фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів малого бізнесу.

Досягнення зазначеної мети здійснюється у кількох напрямках:

 • удосконалення механізму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів господарювання;

 • проведення роботи з банківськими установами, кредитними спілками, страховими організаціями, лізинговими компаніями із залучення їх до фінансування малого підприємництва;

 • сприяння освоєнню якісно нових кредитно-інвестиційних механізмів, здатних полегшити доступ суб’єктів господарювання до фінансових та матеріальних ресурсів.


Третій розділ Програми: „Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури”.

Основною метою у цій сфері є забезпечення відкритості та прозорості надання ресурсів територіальної громади міста суб’єктам господарювання, подальший розвиток інформаційного забезпечення, формування розвинутої інфраструктури підтримки підприємництва.

Надання допомоги в цьому напрямку з боку місцевих органів влади передбачає:

 • забезпечення відкритості інформації про вільні ресурси міста, які можуть бути передані суб’єктам господарювання;

 • забезпечення участі суб’єктів малого та середнього бізнесу у торгах (тендерах) на закупівлю товарів (орбіт, послуг) за кошти бюджету міста;

 • широке використання сайту Міського фонду підтримки підприємництва для інформування та дистанційного консультування підприємців;

 • використання можливостей телебачення, преси, радіо для оперативного інформування та висвітлення актуальних питань підприємництва;

 • підтримка створення та діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;

 • розвиток системи бізнес-освіти підприємців з питань стратегічного, інвестиційного, фінансового менеджменту, маркетингу, управління якістю;

 • усунення адміністративних та організаційних перешкод у започаткуванні, провадженні підприємницької діяльності та дозвільних процедур.


Четвертий розділ Програми „Інноваційні проекти та пілотні програми”.

Основне завдання: спрощення процедур та термінів отримання документів дозвільного характеру для здійснення підприємницької діяльності.

Пріоритетний напрямок реалізації завдання:

 • створення локальної мережі основних дозвільних органів міста.


Заступник міського голови О.І. Биков

Схожі:

Заходи Міської програми розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці...
Заходи Міської програми розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки
Щодо виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва...
Комплексної програми розвитку малого підприємництва на 2010-2012 роки (далі – програма), заходів щодо її реалізації та була спрямована...
Про проект Програми розвитку малого підприємництва в місті Сміла на 2013 2014 роки
Україні” від 21. 05. 97 №280/97-ВР із змінами і доповненнями та Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА в місті Бердянську на 2013-2014 роки Вступ
Бердянськ на 2013-2014 роки (далі Програма) розроблена відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Програми сприяння розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2013-2014 роки № п/п
Програми сприяння розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2013-2014 роки
Про виконання Програми розвитку малого підприємництва в Петрівському...
Петрівському представництві Кіровоградської торгово – промислової палати, Петрівської районної спілки захисту та підтримки підприємництва,...
ПАСПОРТ міської програми
Назва: Програма розвитку малого підприємництва у м. Синельниковому на 2009 – 2010 роки
Інформація щодо виконання заходів забезпечення розвитку малого підприємництва...
Розробка та винесення на розгляд сесії міської ради проектів рішень, що гарантують захист законних прав підприємців при здійсненні...
До Програми розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому
Погодити зміни та доповнення до «Програми розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому на 2011 – 2012 роки», затвердженої...
Програма розвитку малого підприємництва в місті Синельниковому на 2011 2020 роки
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка