ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з функціональної підготовки з працівниками чергових караулів ДПЧ-21 ТЕМА №8


Скачати 365.03 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з функціональної підготовки з працівниками чергових караулів ДПЧ-21 ТЕМА №8
Сторінка1/3
Дата29.03.2013
Розмір365.03 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
  1   2   3

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

в.о. Начальника ВДПО

на закритих об’єктах

майор вн. служби

О.В.Коломієць

“____”_______________2004 р.


ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття з функціональної підготовки

з працівниками чергових караулів ДПЧ-21
ТЕМА № 1.8. Класифікація надзвичайних ситуацій. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001. Наказ МНС України № 119 від 22.04.2003 року „Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій”.
Навчальна мета: 1. Вивчити з особовим складом основні вимоги Державного класифікатору надзвичайних ситуацій ДК 019-2001 та порядок дій особового складу чергових караулів при виникненні надзвичайних ситуацій.
Час: 1 година
Місце проведення: учбовий клас
Матеріальне забезпечення: стенд, плакати, конспект
Література: 1. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001.

2. Наказ МНС України № 119 від 22.04.2003 року „Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій”.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:
І. Організаційний момент – 5 хв.:

  • доповідь чергового;

  • перевірка наявності о/с караулу;

  • оголошення теми і мети заняття.


ІІ. Перевірка знань – 5 хв.

  • Перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.


ІІІ. Викладання матеріалу теми – 20 хв.

Питання, які вивчатимуться:
1. Вступ
2. Нормативні посилання
3. Визначення та скорочення
4. Класифікація надзвичайних ситуацій
5. Положення про встановлення критеріїв віднесення небезпечної події до надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та критеріїв і порядку її класифікації за рівнями

1 ВСТУП

Державний класифікатор надзвичайних ситуацій (далі - ДКНС) є складовою частиною Державної системи класифікації i кодування техніко-економічної та соціальної інформації в Україні. ДКНС розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій" № 1099 від 15 липня 1998 р. за результатами практики застосування галузевого “Класифікатора надзвичайних ситуацій”, затвердженого Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобільської катастрофи 24.12.98 р.

ДКНС призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні при вирішенні питань, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями.

ДКНС може використовуватися для машинної обробки інформації у автоматизованих системах управління економікою держави, забезпечення інформаційної сумісності задач різних рівнів управління.

Об'єктами класифікації у ДКНС є надзвичайні ситуації (далі - НС), які визначаються як порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження чи іншою небезпечною подією, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей та значних матеріальних втрат.

Ознакою надзвичайної ситуації є:

наявність або загроза загибелі людей та тварин чи значне погіршення умов їх життєдіяльності;

заподіяння великих економічних збитків;

істотне погіршення стану навколишнього природного середовища.

Класифікацію побудовано за ознаками надзвичайних ситуацій.

ДКНС включає коди та назви всіх НС, визначених у відповідних законодавчих актах Верховною Радою України, які згруповані за ознаками належності до відповідних типів НС.

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення НС на території України, розрізняються:

НС техногенного характеру – транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель; аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, електроенергетичних системах, аварії в системах нафтогазового промислового комплексу, на очисних спорудах, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах та ін.;

НС природного характеру – небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, деградація грунтів чи надр, пожежі в природних екосистемах, зміни стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність та масове отруєння людей, інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин, масова загибель диких тварин, ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками та ін.;

НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування - збройні напади, захоплення і утримання важливих об'єктів або реальна загроза вчинення таких акцій; збройні напади, захоплення і утримання атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики або реальна загроза вчинення таких акцій; замах на керівників держави та народних депутатів України; напад, замах на членів екіпажу повітряного або морського (річкового) судна, викрадення або спроба викрадення, знищення або спроба знищення таких суден; захоплення заручників з числа членів екіпажу чи пасажирів, встановлення вибухового пристрою у громадському місці, установі, організації, підприємстві, житловому секторі, на транспорті; зникнення або викрадення озброєння та небезпечних речовин з об'єктів зберігання, використання, переробки та під час транспортування; виявлення застарілих боєприпасів, аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об'єктах військового призначення з викидом уламків, реактивних та звичайних снарядів, нещасні випадки з людьми та ін.

НС воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якої виникають вторинні фактори ураження населення. Вони визначаються окремими нормативними документами і тому в даному класифікаторі не деталізовані, а зазначені на найвищому рівні деталізації в угрупованні з кодом 40000 «НС воєнного характеру».

За формою викладу ДКНС складається з блоку ідентифікації і блоку назв класифікаційних угруповань.

Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації з трьома рівнями класифікації: клас, підклас і група та цифровим кодом довжиною 5 розрядів . В ДКНС прийнято метод послідовного кодування.

Загальна структура кодового позначення ДКНС відповідає такій схемі:

Х ХХ ХХ
група

підклас

клас

Кодування надзвичайних ситуацій на нижчому класифікаційному рівні - група - здійснюється за фасетною схемою, в якій фасети також структуризовані. Це забезпечує стійкість структури ДКНС у процесі його ведення, оскільки оперативні зміни об’єктів класифікації відбуваються на цьому рівні.

Приклад:

10000 НС техногенного характеру

10100 Аварії (катастрофи) на транспорті

10110 Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) небезпечних та шкідливих речовин

10111 Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) БНР

Класифікатор має абетковий покажчик, наведений у додатку А.

Ведення ДКНС здійснює Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки за поданням МНС України.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому класифікаторв використовують нормативні посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2272-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Терміни та визначення;

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використовування ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Пожежна безпека. Терміни та визначення;

ДСТУ 3513-97 Метеорологія. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Чинники фізичного походження Терміни та визначення.

3 ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1У цьому класифікаторі застосовують терміни та визначення, наведені у ДСТУ 2272 , ДСТУ 3041 , ДСТУ 3513 , ДСТУ 3891, ДСТУ 3994.

3.2 У назвах класифікаційних угруповань застосовуються такі скорочення:

БНР - біологічно небезпечна речовина,

ГДК - гранична допустима концентрація,

НХР - небезпечна хімічна речовина,

РР - радіоактивна речовина.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Код

Назва

10000

НС техногенного характеру

10100

Аварії (катастрофи) на транспорті

10110

Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) небезпечних та шкідливих речовин

10111

Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) БНР

10112

Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) РР

10113

Аварії на транспорті з викидом (загрозою викиду) НХР

10114

Аварії на транспорті з загрозою розливу паливо-мастильних матеріалів

10120

Аварії на транспорті, у які потрапили керівники держави та народні депутати України

10130

Аварії на залізницях, в тому числі в метрополітені, з тяжкими наслідками (катастрофи)

10140

Аварії на водному транспорті

10141

Аварії риболовецьких і вантажних суден

10142

Аварії нафтоналивних суден з загрозою розливу паливно-мастильних матеріалів

10143

Аварії хімовозів, газовозів

10144

Аварії пасажирських суден

10150

Авіаційні катастрофи

10151

Авіаційні катастрофи в аеропортах та населених пунктах

10152

Авіаційні катастрофи поза аеропортами та населеними пунктами

10160

Аварії на автодорожньому транспорті

10161

Аварії автодорожнього транспорту на дорогах

10162

Аварії автодорожнього транспорту на мостах, у тунелях, на залізничних переїздах

10170

Аварії на трубопроводах

10171

Аварії на магістральних газопроводах

10172

Аварії на нафтопроводах та продуктопроводах

10180

Аварії на міському транспорті

10181

Аварії на міському електротранспорті

10182

Аварії на міському пасажирському транспорті іншому

10200

Пожежі, вибухи

12010

Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах

10211

Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об'єктів

10212

Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах громадського призначення

10213

Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах житлового призначення

10220

Пожежі, вибухи на об'єктах розвідки, видобування, переробки, транспортування та зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин

10230

Пожежі, вибухи на транспорті

10231

Пожежі, вибухи на залізницях

10232

Пожежі, вибухи на водному транспорті

10233

Пожежі, вибухи на повітряному транспорті

10234

Пожежі, вибухи на інших видах транспорту

10240

Пожежі, вибухи у шахтах, підземних та гірничих виробках

10250

Пожежі на радіаційно -, хімічно - та біологічно небезпечних об'єктах без викиду (виливу) небезпечних речовин

10260

Лісові пожежі техногенного характеру

10300

Аварії з викидом (загрозою викиду) НХР на інших об'єктах економіки (крім транспортних)

10310

Аварії з викидом (загрозою викиду), утворення та розповсюдження НХР під час їх виробництва, переробки або зберігання (захоронення)

10320

Аварії з викидом (загрозою викиду) БНР на підприємствах промисловості і в науково-дослідних установах

10400

Наявність у навколишньому середовищі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10410

Наявність в ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10420

Наявність у повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10421

Наявність в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10422

Наявність у повітрі підземних виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10423

Наявність у повітрі підземних виробок РР понад ГДК

10430

Наявність у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10431

Наявність у поверхневих водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10432

Наявність у питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10433

Наявність у підземних водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10434

Наявність у підземних водах радіоактивних речовин понад ГДК

10500

Аварії з викидом (загрозою викиду) РР (крім аварій на транспорті)

10510

Аварії з викидом (загрозою викиду) РР на атомних станціях, атомних енергетичних установках виробничого або дослідного призначення

10520

Аварії з викидом (загрозою викиду) РР на підприємствах ядерно-паливного циклу (окрім атомних електростанцій)

10530

Аварії джерел іонізуючого випромінювання (включаючи ядерно-паливний цикл)

10540

Аварії з радіоактивними відходами, які не виробляються атомними станціями

10550

Аварії з радіоактивними джерелами іонізуючого випромінювання та РР (на підприємствах)

10560

Ядерні та радіологічні аварії за межами України із загрозою забруднення території України

10600

Раптове руйнування споруд

10610

Руйнування елементів транспортних комунікацій

10620

Руйнування будівель та споруд виробничого призначення

10630

Руйнування будівель та споруд громадського призначення

10640

Руйнування будівель та споруд житлового призначення

10650

Руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення

10660

Руйнування підземних споруд шахт, підземних та гірничих виробок

10700

Аварії на електроенергетичних системах

10710

Аварії на атомних електричних станціях

10720

Аварії на гідроелектростанціях

10730

Аварії на теплоелектростанціях

10740

Аварії на автономних електроенергетичних станціях

10750

Аварії на інших електроенергетичних станціях

10760

Аварії в електричних мережах

10770

Порушення стійкості або поділ об'єднаної енергосистеми України на частини

10800

Аварії на системах життєзабезпечення

10810

Аварії на каналізаційних системах із скидом та викидом забруднювальних речовин

10820

Аварії на теплових мережах (у системах гарячого водопостачання) у холодну пору року

10830

Аварії у системах забезпечення населення питною водою

10840

Аварії на комунальних газопроводах

10900

Аварії систем зв'язку та телекомунікацій

11000

Аварії на очисних спорудах

11010

Аварії на очисних спорудах стічних вод з викидом і скидом забруднювальних речовин

11020

Аварії на установках очищення газу на джерелах забруднення атмосфери з викидом забруднювальних речовин в атмосферу

11100

Гідродинамічні аварії

11110

Прориви гребель (дамб, шлюзів, тощо) з утворенням хвиль прориву та катастрофічних затоплень

11120

Прориви гребель (дамб, шлюзів, тощо) з утворенням проривного паводку

11130

Аварійні спрацювання водосховищ гідроелектростанцій у зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди

11200

Аварії у системах нафтогазового промислового комплексу

11210

Аварії на бурових установках з виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів

11220

Аварії на свердловинах із виникненням газонафтоводовиявлень

11230

Аварії на діючих свердловинах з виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів

11240

Аварії на законсервованих свердловинах із виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів
  1   2   3

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: вивчити з особовим складом чергових караулів основні положення Закону України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказу МНС України №455 від 27. 11. 2003 року
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять із тактичної підготовки з особовим...
ТЕМА 12.: Гасіння пожеж у музеях, бібліотеках, книгосховищах, архівах, на виставках
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Наказ МНС України №226 від 10. 07. 2003 року “Про затвердження Настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з працівниками...
Фактори, що визначають психологічну характеристику оперативно-тактичної діяльності особово­го складу
ПЛАН на проведення семінарського заняття з функціональної підготовки...
Література: Закон України от 24. 06. 2004 року 1889- IV “Про правові засади цивільного захисту”
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з працівниками...
Зміст понять «соціальна напруженість», «конфлікт»; «конфліктна ситуація», соціальна напруженість, причини і механізми виникнення...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: довести до особового складу чергових караулів відомості щодо економічного стану в країні
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з співробітниками...
Тема 18: „ Про законодавче врегулювання питання боротьби з корупцією в Україні”
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по гуманітарній підготовці з співробітниками...
Тема 21: Інтеграційний процес в Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка