ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з особовим складом чергових караулів


Скачати 149.31 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з особовим складом чергових караулів
Дата15.06.2013
Розмір149.31 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Військова справа > План-конспект
З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Начальник С Д П Ч – 3

по охороні Заводського району

майор внутрішньої служби

О.І. Корчинський

19 березня 2004 року.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення заняття з функціональної підготовки

з особовим складом чергових караулів.
ТЕМА: Наказ МНС України № 226 від 10.07.2003 року “Про затвердження Настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС України”.
МЕТА: вивчити з особовим складом частини основні вимоги наказу МНС № 226 від 10.07.2003р.
ЧАС:45 хвилин.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас.
ЛІТЕРАТУРА: Наказ МНС України № 226 від 10.07.2003 року “Про затвердження Настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС України
Хід заняття.
1.Організаційний момент – 5 хвилин:

- перевірка присутніх;

- оголошення теми і мети заняття, питань які вивчатимуться.
2.Контроль знань – 10 хвилин;

- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3.Викладення матеріалу теми – 60 хвилин.

3.1 Загальні положення настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС України

3.2 Положення про організацію та проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом МНС України

3.3 Положення про наставництво в МНС України.

3.4 Положення про організацію діяльності Рад зборів середнього та старшого начальницького складу, рядового та молодшого начальницького складу МНС України.
СДПЧ-3

2004 рік


Найменування заходів

Методичні вказівки

Відповідно до Указу Президента України від 4 вересня 1998 року № 981/98 "Про Концепцію виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, від 15 березня 2002 року № 258/2002 "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя", Директиви Президента України від 28 жовтня 2002 року №1-1/1384 "Про додаткові заходи щодо поліпшення дисципліни у Збройних Силах України та інших військових формуваннях" та з метою удосконалення виховної роботи з особовим складом МНС України, надання цій роботі системності та результативності,

НАСТАНОВА

з організації виховної роботи з особовим складом МНС України

1. Загальні положення.

1.1. Виховна робота з особовим складом пожежної охорони, цивільної оборони, працівниками та службовцями МИС України (далі - з особовим складом) - це творчий, цілеспрямований процес, який представляє собою комплекс організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на забезпечення формування і розпитку в особового складу особистої відповідальності за свідоме виконання вимог Конституції та законів України, вірності Присязі, високої духовної культури і моральних якостей, почуття патріотизму, державного світогляду, засвоєння морально-етичних норм поведінки тощо

1.2. Метою виховної роботи є цілеспрямоване формування правосвідомості та особистісних якостей особового складу відповідно до загальнолюдських та національних морально-етичних норм і вимог служби.

1.3. Виховна робота здійснюється згідно з Конституцією України, Указами Президента України від 15 березня 2002 року № 258/2002 "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя" та під 4 вересня 1998 року № 981/98 "Про Концепцію виховної роботи Збройних Силах та інших військових формувань України" (для військ ПО), іншими Указами, директивами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами МНС України та цією Настановою.

1.4. Виховна робота проводиться:

1.4.1. Керівниками територіальних органів управління, підрозділів державної пожежної охорони, військових частин та спеціалізованих формувань, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств і організацій МНС України (далі - апаратів та підрозділів) - відносно до безпосередньо підпорядкованого особового склад) та відповідно до функціональних обов'язків.

1.4.2. Працівниками апаратів та підрозділів по роботі з особовим складом (кадрових органів, виховних структур) - відповідно до функціональних обов'язків.

1.4.3. Громадськими організаціями, створеними в апаратах та підрозділах відповідно до чинного законодавства та нормативних документі» МНС України.

1.4.4. Наставниками - відносно закріплених молодих працівників.

1.5. Загальне керівництво виховною роботою з особовим складом та її координацію здійснює керівник апарату, підрозділу.

1.6. Організація виховної роботи в апараті, підрозділі покладається на заступників начальника по роботі з особовим складом (начальників кадрового органу, заступників командирів частин з виховної роботи).

1.7. Підготовку і проведення виховних заходів, безпосередню виховну роботу з особовим складом в апаратах та підрозділах здійснюють заступники начальників по роботі з особовим складом (начальники кадрового органу, заступнику начальника командирів підрозділів з виховної роботи) старші інспектори (інспектори) по роботі з особовим складом, психологи, офіцери відділень виховної роботи, командири (начальники) усіх рівнів військового управління, начальники караулів, призначені керівником особи.

1.8. Методичне та організаційне забезпечення виховної роботи, що здійснюється на ріпні апаратів та підрозділів покладається на відділи (відділення, групи) роботи з персоналом (кадрові органі), відділення (групи) виховної роботи та психологічного забезпечення.

1.9. Методичне та організаційне забезпечення виховної роботи, що
здійснюється:

- на рівні Міністерства покладається на управління соціальної роботи та психологічного забезпечення Департаменту кадрової політики;

- на рівні сил Цивільної оборони України - на відділ підготовки та морально-психологічного забезпечення управління військ Цивільної оборони Департаменту сил.

2. Основні завдання виховної роботи:

2.1. Використання людського фактора для забезпечення підвищення ефективності службової діяльності особового складу.

2.2. Виховання особового складу в дусі патріотизму, відданості
Українському народу та його традиціям, високої дисциплінованості,
усвідомлення і бездоганного виконання покладених службових обов'язків, неухильного дотримання законності.

2.3. Формування в особового складу високої правової культури, прагнення набути високу професійну майстерність.

2.4. Сприяння естетичному вихованню особового складу, підвищенню його культурного та загальноосвітнього рівня.

2.5. Створення умов для духовного збагачення особового складу.

2.6. Оволодіння працівниками професійною етикою, навичками культури, поведінки та спілкування з громадянами.

2.7. Узагальнення і поширення позитивного досвіду роботи, форм і методів навчання та виховання особового складу.

3. Основні форми виховної роботи з особовим складом.

3.1. Індивідуальна виховна робота з працівниками (додаток 5).

3.2. Наставництво над молодими працівниками (додаток 6).

3.3. Забезпечення виховного впливу на особовий склад через можливості громадських формувань, у першу чергу-Ради зборів середнього та старшого начальницького складу і Ради зборів рядового та молодшого начальницького складу, які створені та діють в апаратах та підрозділах відповідно до чинного законодавства (додаток 7).

3.4. Навчання особового складу з системі службової підготовки.

3.5. Інформування особового складу щодо питань внутрішньої і зовнішньої політики України, принесення лекції з питань міжнародних становища, історії і культури Українського народу, міжконфесійних проблем, зустрічей з представниками депутатського корпусу різних рівнів, держадміністрацій, політологами, економістами, вченими, представниками творчої інтелігенції.

3.6. Організація роботи по розвитку самодіяльної художньої творчості в колективах частин та навчальних закладах, проведення фестивалів, концертів, оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності, виставок робіт самодіяльних художників та інших заходів, у тому числі із залученням членів сімей.

3.7. Організація урочистих культурно-масових заходів на честь знаменних дат і подій.

3.8. Зв'язки з творчими спілками, установами та організаціями з питань культурного шефства над апаратами та підрозділами. Творчі зустрічі особового складу та членів їх сімей з майстрами культури та мистецтва.

3.9. Духовно - просвітницька робота.

3.10. Виховання засобами наочної агітації.

3.11. Цілеспрямоване використання виховного впливу засобів масової інформації (у першу чергу - відомчих).

3.12. Виховання особового складу на кращих традиціях пожежно-рятувальної служби, конкретних прикладах гасіння пожеж та рятування людей, сумлінного ставлення до виконання службових обов'язків безпосередніх та прямих начальників, працівників підрозділів пі ветеранів. Веденим історичних формулярів підрозділів.

3.13. Єдина система заохочень та стягнень з метою стимулювання ефективної службової діяльності, дотримання особовим складом вимог чинною законодавства, наказів та статутів.

3.14. Пропаганда здорового способу життя. Організація масових спортивних заходів з особовим складом та членами їх сімей.

3.15. Організація роботи відомчих закладів культури, бібліотек і бібліотечних пун ктів, музеїв та куточків історії пожежно-рятувальної служби та підрозділу, кабінетів психологічного розвантаження тощо.

3.16. Створення в апаратах та підрозділах необхідних матеріально-побутових умов. Своєчасне і повне постачання особового складу встановленими видами забезпечення.

4.1. Квартальних планів виховної роботи апаратів і підрозділів (у військах Цивільної оборони України згідно організаційно-методичних вказівок командирам, штабам, органам виховної роботи щодо проведення виховної роботи у військах". Цивільної оборони України на рік). За їх відпрацювання відповідають заступники начальників по роботі з особовим складом (начальники кадрових органів, заступники командирів підрозділів з виховної роботи) начальники, відділів (відділень, груп) по роботі з персоналом.

4.2 Індивідуальна виховна робота планується та обліковується в "Журналі планування та обліку проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом", що його ведуть керівники, які здійснюють цю роботу відповідно до вимог п. 1.4. цієї настанови.

4.3. Палаци культури, клуби, музеї, кабінети психологічного розвантаження, громадські формування планують та узагальнюють проведену роботу самостійно.

4.4. Робота офіцерських зборні, зборів прапорщиків, загальних зборів особового складу, Ради зборів середнього та старшого начальницького складу, рядового та молодшого начальницького складу державної пожежної охорони планується та обліковується згідно вимог окремого Положення, яке регламентує організацію їх діяльності.

4.5. Здійснена виховна робота узагальнюється у звіті про виховну роботу за місяць (додатки 1-4), квартал, півріччя, 9-ть. місяців та рік (додаток 8) та направляється керівниками територіальних управлінь, ДПО, військ ЦО, ДПРСВО, ДВГРС, навчальних закладів, науково-дослідних установ до Департаменту кадрової політики письмово до 5 числа наступного місяця за підписом керівника.

4.5.1. Звіти про виховну роботу, дисциплінарну практику підприємств і організацій МНС України (додатки 1-4) надсилаються до Департаменту кадрової політики щоквартально до 5 числа наступного місяця за підписом керівника.

4.5.2. Керівникам: територіальних органів управління, підрозділів державної пожежної охорони, військових частин та спеціалізованих формувань, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств і організацій МНС України:

- щомісячно заслуховувати командирів (начальників) частин (підрозділів) про стан справ у підпорядкованих підрозділах;

- ввести в практику заслуховування відповідальних за забезпечення контролю за станом дисципліни та законності на нарадах керівництва щодо стану справ в закріплених підрозділах з питань дисципліни та законності з проведенням ретельного аналізу та надання оцінки ефективності вжитих заходів.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення індивідуальної виховної роботи

з особовим складом МНС України

1. Загальні положення.

1.1. Індивідуально - виховна робота в МНС України – це систематичний, цілеспрямований педагогічний вплив на конкретну особу, метою якого є виховання підготовленого, висококваліфікованого, морально-загартованого, дисциплінованого, пильного і мужнього працівника, який може стійко переносити високі фізичні та моральні навантаження, психологічні стреси, долати труднощі служби. Проведення індивідуальної виховної роботи передбачає систему виховних заходів, які проводяться з урахуванням індивідуальних особливостей працівника і спрямовані на формування в нього необхідних умінь і навичок, високих професійних і особистих якостей.

1.2. Індивідуально - виховна робота здійснюється згідно з Конституцією України, Указами Президента України від 4 вересня 1998 року № 981/98 "Про Концепцію виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України" та від 15 березня 2002 року № 258/2002 "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя", іншими Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, директивами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами МНС України, постановами з організації виховної роботи з особовим складом МНС України та цим Положенням.

1.3. Індивідуальна виховна робота здійснюється:

1.3.1. Керівниками апаратів та підрозділів – відносно до безпосередньо підпорядкованого особового складу та осіб віднесених до підвищеної психологічної уваги.

1.3.2. Працівниками апаратів та підрозділів по роботі з особовим складом - відповідно до функціональних обов'язків.

1.3.3. Наставниками - відносно закріплених молодих працівників (військовослужбовців).

1.4. Психологічне супроводження індивідуальної виховної роботи проводиться фахівцями служби психологічного забезпечення.

1.5. Загальне керівництво, організація та відповідальність за проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом покладається на начальника (командира) апарату, підрозділу.

ПОЛОЖЕННЯ

про наставництво в МНС України

1. Загальні положення.

1.1. Наставництво в апаратах та підрозділах МНС України є складовою частиною професійної підготовки особового складу та формою виховної роботи з молодими працівниками (військовослужбовцями). Наставництво здійснюється у відповідності до нормативних актів МНС України та цього Положення.

1.2. Мета наставництва - забезпечення оптимальної адаптації молодого працівника (військовослужбовця) як фахівця до умов служби, цілеспрямоване формування та розвиток професійних та особистих якостей, необхідних для виконання основних завдань.

2. Основні завдання наставництва.

2.1. Допомога молодим працівникам (військовослужбовцям) в оволодінні необхідними знаннями і спеціальними навичками для самостійного виконання службових завдань.

2.2. Формування високих моральних якостей та професійних навичок, дисциплінованості, почуття колективізму і товариської взаємодопомоги особистої відповідальності за виконання службового обов'язку.

2.3. Виховання в молодих працівників (військовослужбовців) високої громадської свідомості та самовладання, відданості Українському народу та вірності Присязі, витримки та психологічної стійкості до роботи в екстремальних умовах.

2.4. Допомога в навчанні молодих працівників (військовослужбовців) вмілому виконанню обов'язків під час несення служби, гасінні пожеж та ліквідації аварій, катастроф ї стихійного лиха.

2.5. Адаптація молодих працівників (військовослужбовців) до специфічних умов роботи підрозділів пожежно-рятувальних служб.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію діяльності Рад зборів середнього та старшого начальницького складу, рядового та молодшого

начальницького складу МНС України.

1. Загальні положення

1.1. Загальні збори середнього та старшого начальницького складу і загальні збори рядового та молодшого начальницького складу (далі - Збори) існують в державній пожежній охороні МНС України для колективного обговорення та вирішення питань, пов'язаних із службовою діяльністю, виховної роботи через вплив колективу тощо.

1.2. Основна мета діяльності Зборів - сприяння вихованню особового складу засобами громадського впливу, створення умов нетерпимості до порушень дисципліни та законності.

1.3. Завдання Зборів:

- оцінка результатів проведення виховної роботи з особовим складом та наставництва над молодими працівниками;

- прийняття та впровадження колективних рішень щодо поліпшення соціально-психологічного клімату в підрозділі;

- надання належної оцінки порушникам дисципліни та законності в колективі;

- попередження через профілактичну роботу вчинків, що шкодять авторитету працівника державної пожежної охорони.

1.4. Напрямок діяльності Зборів:

- розгляд результатів проведення виховної роботи з особовим складом та наставництва над молодими працівниками;

- опрацювання колективних рішень щодо вирішення питань службової діяльності підрозділу, соціальних та житлово-побутових проблем особового складу;

- розгляд фактів порушень дисципліни та законності, несумлінного ставлення до виконання працівниками своїх службових обов'язків та порушень у позаслужбовий час.

1.5. У своїй діяльності Збори керуються даним Положенням.

3. Права Зборів.

3.1. Збори мають право розглядати питання про:

- результати проведення виховної роботи з особовим складом підрозділу (частини, окремого посту, караулу) із заслуховуванням конкретних працівників;

- хід наставництва над молодими працівниками із заслуховуванням їх звітів;

- організацію роботи щодо поліпшення окремих напрямків службової діяльності підрозділу;

- визначення шляхів вирішення соціальних та житлово-побутових проблем особового складу;

- порушення працівниками дисципліни та законності на службі та у позаслужбовий час;

- несумлінне ставлення працівників до виконання своїх службових обов’язків.

3.2. Збори не мають право розглядати справи за вчинками, по яких ведеться слідство або винесений вирок суду, накладено дисциплінарне стягнення.

3.3. Збори вносять пропозиції начальнику підрозділу щодо поліпшення в підрозділі виховної роботи з особовим складом, зміцнення законності та попередження порушень дисципліни, клопотання про заохочення або покарання працівників.

Прочитати

Під запис

Прочитати та вибірково дати під запис

Прочитати та пояснити

Прочитати, пояснити та дати під запис

Дати під запис


Дати під запис

Прочитати

Прочитати

Прочитати та вибірково дати під запис

Прочитати


Прочитати

Вибірково дати під запис

Прочитати

Дати під запис та пояснити
4. Закріплення вивченого матеріалу 5 хв.

Питання для закріплення:

4.1 Мета індивідуально-виховної роботи?

4.2 Права Ради зборів?

4.3 Організація наставництва?
5. Підбиття підсумків – 5 хв.:

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.


Конспект склав:

заступник начальника СДПЧ-3

ст. лейтенант вн. сл. Ю.О.Слющенко.

19 березня 2004 року.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: вивчити з особовим складом чергових караулів основні положення Закону України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказу МНС України №455 від 27. 11. 2003 року
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: вивчити з особовим складам чергових караулів Державні символи України, та їх походження
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: розглянути дану тему з начальницьким складом для подальшого застосування в службовій діяльності
ПЛАН на проведення семінарського заняття з функціональної підготовки...
Література: Закон України от 24. 06. 2004 року 1889- IV “Про правові засади цивільного захисту”
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: довести до особового складу чергових караулів відомості щодо економічного стану в країні
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з основними напрямками діяльності та станом речей в освіті та культурі України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з основними положеннями ЗУ “Про мови”, історією розвитку державної мови
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення семінарського заняття по функціональній...
Процес підготовки проекту Основного Закону почався після проголошення державного суверенітету України
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з пожежно-тактичної підготовки...
Тренувати начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі, та відпрацювати дії особового складу чергових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка