ПОЛОЖЕННЯ про навчально-виховне об`єднання


Скачати 65.29 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про навчально-виховне об`єднання
Дата28.03.2013
Розмір65.29 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Проект

УКРАЇНА

РІШЕННЯ

Синельниківської міської ради

Вісімнадцята сесія VІ скликання
Про Міжшкільний освітній округ

з профільного навчання
Відповідно ст.53 Конституції України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.36 Закону України “Про освіту” та ст.9, 37 Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 777 від 27.08.2010 року “Про затвердження Положення про освітній округ” та з метою створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості, координації роботи дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних закладів, школи культури і мистецтв, Синельниківського професійного ліцею, що входять до округу з питань реалізації законодавства в галузі освіти, ефективного використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази Синельниківська міська рада вирішила :


 1. Створити навчально-виховне об’єднання «Міжшкільний освітній округ з профільного навчання».




 1. Затвердити Положення про навчально-виховне об’єднання «Міжшкільний освітній округ з профільного навчання» згідно з додатком.




 1. Координацію роботи щодо виконанню рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кучерук Т.Г.




 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціальної політики та праці, освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту /Кірко/.

Міський голова Д.І.Зражевський

Додаток

до рішення міської ради
ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-виховне об»єднання

«Міжшкільний освітній округ з профільного навчання»


 1. Загальні положення.

Навчально-виховне об’єднання «Міжшкільний освітній округ з профільного навчання» ( далі МООПН) — добровільне об’єднання у межах міста Синельникового навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, які спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження до профільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів , забезпечення всебічного розвитку особистості та задоволення культурно-освітніх потреб громадян.

 1. МООПН у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 2. МООПН утворюється з метою :

* організації в межах міста ефективної системи освіти ;

* забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти;

* ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів ;

* раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб»єктів МООПН, її зміцнення та модернізації.

 1. Основними завданнями МООПН є створення єдиного освітнього простору в межах міста Синельникового та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізація до профільної підготовки і профільного навчання, розвиток творчих здібностей, нахилів обдарованих дітей, впровадження сучасних освітніх технологій.

 2. Суб’єктами МООПН незалежно від підпорядкування, типу і форми власності можуть бути :

* дошкільні навчальні заклади ;

* загальноосвітні навчальні заклади ( у т.ч. навчально-виховний комплекс) ;

* позашкільні навчальні заклади ;

* професійно-технічні навчальні заклади ;

* установи культури ;

* громадські організації.

 1. Створення МООПН.

6.1. МООПН створюється на підставі договору про спільну освітню діяльність між суб’єктами МООПН, що укладається відповідно до законодавства.

6.2. Правовідносини між суб’єктами МООПН регулюються договором про спільну освітню діяльність,в якому зазначається :

* межі МООПН ;

* перелік суб’єктів МООПН ;

* права та обов’язки суб’єктів МООПН та учасників навчально-виховного процесу ;

* особливості організації навчально-виховного процесу.

6.3. МООПН не є юридичною особою. Усі його суб’єкти зберігають юридичну та фінансову самостійність.

 1. Рада МООПН.

7.1. З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності утворюється рада МООПН.

7.2. Рада МООПН формується з керівників суб’єктів МООПН представників місцевих органів державної виконавчої влади та самоврядування ( за їх згодою ).

7.3. Раду МООПН очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради МООПН, його заступник та секретар обирається на строк не менш ніж один рік і працюють на громадських засадах.

7.4. Засідання ради МООПН відбуваються за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради МООПН приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу ради та вноситься до книги протоколів засідань.

7.5. Рада МООПН :

7.5.1. Виконує дорадчі функції при відділі освіти Синельниківської міської ради.

7.5.2. Здійснює координацію виховної роботи в МООПН, забезпечуючи ефективне використання наявної матеріальної бази суб’єктів МООПН для проведення позаурочної, гурткової секційної роботи, організації дозвілля дітей, вихованців та їх родин.

7.5.3. Сприяє діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служб.

7.5.4. Здійснює спільно з інформаційним центром методичного кабінету відділу освіти :

 1. координацію методичної роботи в МООПН, яка спрямована на :

- організацію надання навчально-методичних консультацій працівникам суб’єктів МООПН;

- удосконалення діяльності методичних об’єднань, інших структурних підрозділів суб’єктів МООПН ;

- співпрацю з вищими навчальними закладами, Дніпропетровським інститутом післядипломної педагогічної освіти та установами культури, що не є суб’єктами МООПН.

7.5.5. Інформує громадськість про діяльність МООПН.

7.5.6. Звітує про свою діяльність перед громадськістю не рідше одного разу на рік, як правило наприкінці навчального року.

7.5.7. Контроль за діяльністю ради округу здійснює уповноважений ним орган.
8. Організація навчально-виховного процесу в МООПН.

8.1. Організація навчально-виховного процесу в МООПН окрузі регламентується договором про спільну освітню діяльність, положенням про МООПН та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб’єктів МООПН.

8.2. Суб’єкти округу проводять діяльність відповідно до спільного плану роботи, що розробляється керівниками суб’єктів МООПН та затверджується радою округу, а також власного річного і перспективного планів.

8.3. Допрофільна підготовка та профільне навчання може забезпечуватись на базі окремого закладу, а предмети можуть викладатися як педагогічними працівниками цього закладу, так і викладачами навчальних закладів — суб’єктів МООПН.

8.4. До проведення факультативних занять, курсів за вибором, занять у спортивних гуртках та спортивних секціях можуть залучатися працівники закладів культури, охорони здоров’я, фізичної культури : спорту на договірних умовах відповідно до законодавства.

8.5. З метою координації навчально-виховного процесу в МООПН не рідше ніж один раз на рік проводяться спільні засідання педагогічної ради суб»єктів МООПН. Протоколи таких засідань вносяться до книги протоколів засідань педагогічних рад кожного суб’єкта округу.

9. Фінансово-господарська діяльність.

9.1. Фінансово-господарська діяльність МООПН здійснюється відповідно до чинного законодавства : Законів України «Про освіту», «Про бюджетну систему України», «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормативно-правових актів, що врегульовують фінансово-господарську діяльність навчальних закладів.

9.2. Утримання та розвиток суб’єктів МООПН здійснюється за рахунок коштів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

9.3. Фінансово-господарська діяльність кожного закладу чи установи, що входять до складу МООПН, здійснюється на основі власного кошторису, який формується за рахунок коштів відповідних ( державного, місцевих) бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

9.4. Якщо суб’єктами МООПН є навчальні заклади й установи, що належать різним власникам, то власники мають право здійснювати фінансування їх діяльності через спільні цільові програми відповідно до установчої угоди чи окремих напрямів.

9.5. Кошти суб’єктів МООПН використовуються на діяльність , передбачену їх статутами та угодами про спільну освітню діяльність.

Міський голова Д.І.Зражевський

Схожі:

Навчально-виховне об’єднання
Додатки: книжкові виставки “Не порушуйте наші права!” та “Межу закону не переступи!”
Цвітоське навчально – виховне об`єднання
Вимоги інструкції є обовۥязковими для виконання заступником директора з НВР відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу...
Розробка уроку з хімії. 8 клас
Відділ освіти Бородянської райдержадміністрації Загальцівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів...
Зустріч з Членом Національної спілки письменників України Ларисою...
Загальцівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Відділ освіти Бородянської районної державної адміністрації Загальцівське...
Вивчення і послідовне вдосконалення спеціальних знань, умінь та навичок є основою планування гри в баскетбол. Тому навчання і тренування...
Цвітоське навчально-виховне об’єднання
На виконання п. 2 Державної програми запобігання дитячій бездоглядності на 2003—2005 роки, затвер­дженої Указом Президента України...
Уроку з української літератури на тему: «Т. Г. Шевченко. Історична...
Загальцівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Навчально-виховне об’єднання
Держави — сторони цієї Кон­венції, вважаючи, що згідно з принципами, проголошеними в Ста­туті ООН, визнання властивої лю­дині гідності,...
Про реєстрацію змін до статуту Тернопільського громадського об’єднання...
На підставі поданих документів та у єднання громадян”, “Положення провідповідності до Закону України “Про об порядок легалізації...
Закону України «Про об’єднання громадян»
Закону України «Про об’єднання громадян», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» «Положення про порядок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка