КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ


Скачати 51.35 Kb.
НазваКАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ
Дата27.03.2013
Розмір51.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
УВАГА

Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам ВАК, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Заявки на участь, тези доповідей та (або) статті прохання надсилати до 1 лютого 2007 року за адресою Оргкомітету.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище _______________________________

Ім’я ____________________________________

По батькові _____________________________

Організація _____________________________

________________________________________

Посада _________________________________

Вчене звання ____________________________

Наукова ступінь _________________________

Адреса (з індексом) ______________________

________________________________________

________________________________________

Телефон (служб./дом)_____________________

________________________________________

Факс ___________________________________

E-mail __________________________________

Тема доповіді ___________________________

________________________________________

________________________________________

Планую:

 • виступити з доповіддю (10-15хв.)

 • виступити з інформацією (до 5 хв.)

 • взяти участь як слухач

 • друк тез

 • друк статті

 • потребую місце в готелі

_______________ _______________

Дата Підпис
РВЦ ЧДТУ 2006. Зам. №352-06. Тир. 200

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ м. ВАРНА (БОЛГАРІЯ)

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ черкаської ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІї

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

управління ДЕРЖАВНого казначейства в черкаській області

Черкаське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ


ІV міжнародна

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ

ДІЯЛЬНІСТЮ
Iнформацiйний лист


ЧЕРКАСИ

11-13 квітня 2007 р.

Ш а н о в н и й

к о л е г о !
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі ІV Міжнародної Науково-практичної конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”, яку проводить кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Черкаського державного технологічного університету 11-13 квітня 2007р.

Метою конференції є обговорення проблем розвитку обліку, контролю й аналізу в системі управління підприємством відповідно до сучасних вимог розвитку економіки країни на основі ринкових відносин.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими секціями:

 1. Облік, фінанси і оподаткування

 2. Аналіз та контроль підприємницької діяльності

 3. Регіональні проблеми економіки

 4. Моделювання і прогнозування економіки


До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти,

практичні фахівці,

та всі зацікавлені особи.


Адреса Оргкомітету:

ЧДТУ, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, 18006 м. Черкаси - 6, бул. Шевченка 460.

Секретаріат конференції

Тел. для довідок (0472) 73-02-62 Сладка Світлана Володимирівна

fax: 71-00-89

e-mail: Kalinin_v_s@bigmir.net
Тези доповідей у 2-х примірниках (українською мовою), отримані оргкомітетом до 1 лютого 2007 року, будуть видані окремим збірником до початку конференції. Одночасно з тезами для організації роботи конференції просимо надіслати квитанцію про оплату (організаційний внесок - 30 грн., Вартість збірника тез – 30 грн.)

За підсумками конференції кращі статті, що відповідають вимогам Постанови ВАК від 15.01.2003 р. № 7-05/1 будуть опубліковані у фаховому виданні “Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки”. Обсяг статті віл 5 до 10 сторінок, оплата – 10 грн. за сторінку. Кошти слід надсилати поштовим переказом за адресою: ЧДТУ, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Оргкомітет конференції (Паіс Н.Д.), бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна. Або за реквізитами:

Одержувач: ЧДТУ

Код 05390336, р/р 35220008000002 в УДК в Черкаській області, МФО 854018.

Призначення платежу: За участь в конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”, друкування тез, публікація статті (зазначити необхідне, в т.ч. прізвище автора).

Місце та час проведення конференції
Україна, м. Черкаси, Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ),
бул. Шевченка 460, 11-13 квітня 2007 року.

ПОРЯДОК РОБОТИ11 квітня – Прибуття учасників конференції

Реєстрація учасників до 14-00

Пленарне засідання 14-00 – 17-00

12 квітня – СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

- Доповіді 10-00 – 15-30

(перерва на обід 13-00 – 14-00)

- Обговорення доповідей 15-30 – 16-00

13 квітня – ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Підведення підсумків роботи конференції 10-00 – 13-00

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА
Для публікації тез доповідей та статей авторам необхідно подати:

 • тези та/або статті (у двох примірниках, чітко роздруковані, з дотриманням вимог до оформлення), підписані автором (всіма співавторами) із зазначенням секції;

 • рецензія доктора наук за фахом (для статі), завірену відділом кадрів;

 • експертний висновок від організації, де працює автор (хоча б один із співавторів) (для статті);

 • дані про автора (співавторів) на окремому аркуші в одному примірнику: П.І.Б. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку (для статті);

 • дискету з тезами доповіді та/або статтями, а також даними про автора (співавторів) – окремими файлами, названими за прізвищем автора із уточненням (teza, stattya, dovidka).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ:

 1. Тези доповідей не повинні перевищувати 2-х сторінок друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word-6.0 або MS Word-7.0.

Поля: верхнє – 2 см, праве, ліве – 2,5 см; нижнє – 3 см.

Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1.

 1. Текст статті оформлюється у дві колонки, ширина колонки – 7,75 см, відстань між колонками 0,5 см

Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 11, міжрядковий інтервал 1.

 1. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office. Під рисункові підписи набираються жирним шрифтом, для тез – 12 кегль, для статей – 10 кегль.

 2. У верхньому лівому кутку (у тезах доповідей й статтях) вказується УДК.

 3. Назва тез доповіді або статті друкується великими літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює автор(співавтор).

 4. Список використаної літератури, оформлений за вимогами ВАК України, подається наприкінці тези або статті.

 5. Тексту статті передують анотації російською/українською та англійською мовами, які мають стисло передавати основний зміст результатів проведеного дослідження.

Схожі:

КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ
Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну,...
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ
Види господарського обліку. Вимоги до обліку. Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькою діяльністю
План наукових заходів кафедри обліку і аудиту на 2012-2013 н р
Семінар «Сучасні проблеми розвитку обліку, аналізу та аудиту на прикордонних з ЄС територіях»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
1 Частина. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ
Для організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяльності слід правильно визначити параметри таких видів...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Міжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами
Мета роботи: вивчити основні принципи бухгалтерського обліку, порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порядок...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА...
Підготовлено к е н., професором кафедри обліку і аудиту Ковалем М.І. та доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
1. основи організації бухгалтерського обліку
Згідно з навчальним планом на заключному етапі підготовки спеціалістів з обліку і аудиту студенти на протязі ІХ-го семестру вивчають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка