КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ


НазваКАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ
Дата22.02.2016
Розмір20.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиКАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

Питання для співбесіди

з ОСОБАми, ЯКІ ЗДОБУЛИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА за спеціальністю «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК», «ОЦІНОЧНА діяльність»Розділ 1. «Бухгалтерський облік (основи теорії)»
1. Види господарського обліку. Вимоги до обліку. Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькою діяльністю.

2. Предмет бухгалтерського обліку та його об′єкти. Господарські процеси. Поняття про господарські операції та їх види.

3. Метод бухгалтерського обліку, та його елементи, їх взаємозв′язок.

4. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. Статті балансу. Зміни у балансі під впливом господарських операцій.

5. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Синтетичні і аналітичні рахунки. Зв′язок рахунків з балансом.

6. Подвійний запис операцій на рахунках, його контрольне значення.

7. Класифікація господарських засобів за їх функціональною ознакою в процесі господарської діяльності.

8. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку в оборотних відомостях.

9. Бухгалтерські документи як носії облікової інформації. Класифікація документів, вимоги до їх змісту і оформлення.

10. Порядок перевірки та обробки документів. Поняття про документообіг

11. Інвентаризація, її значення та види. Порядок проведення інвентаризації та відображення в обліку її результатів.

12. Класифікація рахунків за економічним змістом, призначенням і структурою.

13. План рахунків бухгалтерського обліку, його значення і будова.

14. Облікові регістри, їх роль і призначення. Форми облікових регістрів.

15. Загальні поняття про форми бухгалтерського обліку.

16. Помилки в бухгалтерському обліку, способи їх виявлення та виправлення.

17. Облік процесів постачання та виробництва.

18. Облік процесу реалізації та визначення фінансових результатів.

19. Структура і зміст балансу, як форми бухгалтерської звітності.

20. Призначення та зміст Звіту про фінансові результати.


Розділ 2. «Фінансовий облік»
21. Облік розрахунків з оплати праці та їх документальне оформлення.

22. Документальне оформлення і облік надходження основних засобів.

23. Документальне оформлення і облік вибуття і списання основних засобів.

24. Методи нарахування зносу (амортизації) основних засобів.

25. Синтетичний і аналітичний облік запасів.

26. Облік грошових коштів у касі.

27. Облік грошових коштів на рахунках у банку.

28. Документування розрахункових операцій.

29. Загальні поняття про принципи і стандарти бухгалтерського обліку.

30. Поняття про облікову політику підприємства, її зміст, порядок розробки та оформлення.

Схожі:

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА...
Підготовлено к е н., професором кафедри обліку і аудиту Ковалем М.І. та доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
План наукових заходів кафедри обліку і аудиту на 2012-2013 н р
Семінар «Сучасні проблеми розвитку обліку, аналізу та аудиту на прикордонних з ЄС територіях»
Тема №2
Розробники викладач кафедри обліку і аудиту Дмитрієва В. О., к е н., доц., зав кафедри обліку і аудиту Вишнякова І. В
КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ
Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну,...
КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ
Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам ВАК, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну,...
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра...
Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), свідоцтво №704
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра...
ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ)
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЕКОНОМІЧНИЙ...
Дисципліна «Бухгалтерський облік і експертиза» на ІУ курсі у 7 семестрі в обсязі 50 годин, з них лекцій 26 год., самостійна робота...
Ю. П. Майданевич к е. н., доцент кафедри обліку та аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського
У статті обгрунтована доцільність створення відділу внутрішнього аудиту на підприємствах і наведені проблеми його організації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка