Міжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами


Скачати 122.14 Kb.
НазваМіжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами
Дата22.04.2013
Розмір122.14 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ ХНТУ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ПО САМОСТІЙНОМУ ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ
СТУДЕНТА(КИ)_____________________

_____________________________________

________КУРСУ_______________ГРУПИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ____________________


20__ рік

Самостійна робота №1
Тема: Міжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами
План

 1. Основні принципи бухгалтерського обліку.

 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

 3. План рахунків.


Час виконання: - 6 годин.
Мета роботи: вивчити основні принципи бухгалтерського обліку, порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порядок застосування плану рахунків бухгалтерського обліку.
Література: ЗУ «Про бухгалтерський та фінансовий облік і фінансову звітність в Україні» №996-XIV стаття 4, 8. План рахунків бухгалтерського обліку. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку.
План вивчення:

 1. Прочитати текст.

 2. З’ясувати основні питання тексту.

 3. Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

 4. Засвоїти прочитане.

 5. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку».

 6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів.


На основі вивчених питань теми скласти тези в такій послідовності:

 1. Дайте визначення поняття «принципи бухгалтерського обліку» _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Назвати основні принципи бухгалтерського обліку та дати їх визначення:

2.1.________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.9.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.10._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Передумови організації бухгалтерського обліку:

3.1.________________________________________________________________

3.2.________________________________________________________________

3.3.________________________________________________________________

3.4.________________________________________________________________

3.5.________________________________________________________________

4. Назвіть елементи організації бухгалтерського обліку на підприємстві:

4.1.Підприємство (для забезпечення ведення бухгалтерського обліку): ______________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2.___________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.5.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.6.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.7.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Назвіть обов’язки бухгалтера на підприємстві:

5.1.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.4._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Назвіть форми організації бухгалтерського обліку:

6.1.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.4.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Вправа: складіть посадову інструкцію бухгалтера щодо виконання обов’язків з обліку запасів.

8. Наведіть перелік відділів (секторів), які може мати бухгалтерія великого підприємства:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Що означає централізована організація бухгалтерського обліку, в чому її переваги та недоліки? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. План рахунків – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Заповніть схему:


Елементи фінансової звітності

Розділи і класи плану рахунків

Форми фінансової звітностіПитання для самоконтролю:

 1. Характеристика основних принципів бухгалтерського обліку.

 2. Які можуть бути форми організації бухгалтерського обліку?

 3. За якими ознаками може будуватися структура бухгалтерського апарату підприємства?

 4. Які питання організації бухгалтерського обліку варто висвітлити у наказі підприємства про облікову політику?

 5. У чому полягає узгодженість плану рахунків із фінансовою звітністю?Самостійна робота №2
Тема: Облік грошових коштів.
План

 1. Обов’язки касира.

 2. Інвентаризація каси.


Час виконання: - 4 години.
Мета роботи: вивчити обов’язки касира, порядок проведення інвентаризації каси, визначення результатів інвентаризації, оформлення інвентаризації.
Література: Положення «Про ведення касових операцій в національній валюті» №637 від 15.12.04.
План вивчення:

1. Прочитати текст.

2. З’ясувати основні питання тексту.

 1. Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

 2. Засвоїти прочитане.

 3. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку».

 4. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів.


На основі вивчення питань теми скласти тези в такій послідовності:


 1. Який документ складають одночасно із зарахуванням на роботу касира?_____________________________________________________________

 2. Обов’язки касира по збереженню цінностей:

2.1.___________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.___________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Особливості виконання обов’язків касира:

3.1. Якщо на підприємстві немає за штатним розкладом посади касира:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Касир відсутній (у зв’язку з хворобою):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Підстава для проведення інвентаризації каси: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Склад інвентаризаційної комісії: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Дії касира перед інвентаризацією: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Строки проведення інвентаризації: ___________________________________________________________________

 5. Як документально оформлюються результати інвентаризації? ___________________________________________________________________

 6. Яким може бути результат інвентаризації?

9.1.________________________________________________________________

9.2.________________________________________________________________

9.3.________________________________________________________________

10. Назвіть основні реквізити акта інвентаризації грошових коштів: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Якою бухгалтерською проводкою відображається недостача грошових коштів у касі?___________________________________________________________________

12. Якою бухгалтерською проводкою відображається надлишок грошових коштів у касі?___________________________________________________________________

13. В якому реєстрі відображається результат інвентаризації грошових коштів? ________________________________________________________________________

14. На підставі проведених даних скласти «Акт інвентаризації грошових коштів» ф. №інв-15.

Опрацювати акт.

31 березня наприкінці робочого дня комісія у складі: заступника директора Сидоренко М.С., головного бухгалтера Коваленко А.Н., касира Петренко І.М. зняла залишки грошових коштів у касі. При перерахуванні грошей в наявності виявилось 175грн. 85 коп. За даними бухгалтерського обліку залишок грошових коштів складає 170грн. 80коп. З пояснення касира слідує, що надлишок коштів належить йому. Директор підприємства прийняв рішення: надлишок коштів зарахувати на дохід підприємства.

Останні номери касових ордерів:

 • ПКО №78

 • ВКО №115

15. Скласти та опрацювати звіти касира за 1-2 березня 20__ року. Скласти групувальні відомості по Дт та Кт рахунку №301.

Залишок коштів на 1.03.20__ р. 350,00

Операції за 1-2 березня:

1. Отримано в касу з поточного рахунку по чеку №5243 на господарські потреби 500,00

2. Надійшла виручка від реалізації товарів від Симан Т.Б. 2350,00

3. Видано з каси під звіт Сидорчук О.П. на відрядження 600,00

4. Отримано в касу з поточного рахунку по чеку №5244 на виплату з/пл. 9800,00

5. Видано з каси з/пл. по відомості №2 9500,00

6. Надійшла виручка від реалізації товарів від Остапенко Н.П. 2720,00

7. Надійшло в касу погашення недостачі від Павлюк З.М. 150,00

8. Видано під звіт Мариєнко Ю.С. 600,00

9. Здана виручка в банк для зарахування на поточний рахунок 4500,00

Самостійна робота №3
Тема: «Облік розрахункових операцій та інших активів».
План:

 1. П(с)БО № 10 «Дебіторська заборгованість. Основні терміни. Види дебіторської заборгованості та їх визначення.

 2. Облік витрат майбутніх періодів: поняття витрат майбутніх періодів. Характеристика рахунка №39. Порядок списання витрат майбутніх періодів.


Час виконання – 4 години.
Мета роботи: вивчити основні терміни, види дебіторської заборгованості та їх визначення. Визначити поняття витрат майбутніх періодів, характеристику рахунку №39, порядок складання розрахунку на списання витрат майбутніх періодів.
Література: П(с)БО № 10. «Дебіторська заборгованість».

Підручник Р. Л. Хом’як с. 305-306.

Ф. Ф. Бутинець с. 392-421
План вивчення:
1. Прочитати текст.

2. З’ясувати основні питання тексту.

 1. Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою.

 2. Засвоїти прочитане.

 3. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що отримали з навчальної дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку».

 4. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів.На основі вивчення питань теми скласти тези в такій послідовності:

 1. Дебітори – це …_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Дебіторська заборгованість – це … ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Безнадійна дебіторська заборгованість – це…_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Сумнівний борг це -___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Види дебіторської заборгованості:

6.1._________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2._________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Дебіторська заборгованість може відноситися до складу активу, якщо виконуються такі умови:

7.1.___________________________________________________________________

7.2.___________________________________________________________________

7.3.___________________________________________________________________

7.4.___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.Склад поточної дебіторської заборгованості:

8.1._________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.2._________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Склад довгострокової дебіторської заборгованості:

9.1._________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.2._________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Способи обчислення резерву сумнівних боргів:

10.1.__________________________________________________________________

10.2.__________________________________________________________________

10.3.__________________________________________________________________
11. До витрат майбутніх періодів відносять:

11.1.________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.2.________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.3________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.4.__________________________________________________________________

11.5.________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.6.________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.7.________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Первинними документами при відображенні накопичення витрат майбутніх періодів є:

12.1.__________________________________________________________________

12.2.__________________________________________________________________

12.3.__________________________________________________________________
13. Характеристика та номер рахунку, на якому ведуть облік витрат майбутніх періодів: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Типові операції за рахунком №39 «Витрати майбутніх періодів».
Зміст операції

Кореспон. рахунків

Дт

Кт

1.

Списання необоротних інших матеріальних активів на витрати майбутніх періодів.2.

Списання МШП на витрати майбутніх періодів.3.

Списання матеріалів на витрати майбутніх періодів.4.

Використання грошових коштів на виплату витрати майбутніх періодів.5.

Відрахування на забезпечення витрати майбутніх періодів на гарантійний р6емонт.6.

Вартість послуг постачальників і підрядників, нав’язаних з витратами майбутніх періодів.7.

Нарахування оплати праці за виконанні роботи , що стосуються витрати майбутніх періодів.8.

Відрахування на соц. Забезпечення до фондів страхування на зар. плату робітникам.9.

Списання витрати майбутніх періодів на підготовку виробництва.10.

Списання частини витрати майбутніх періодів на загально виробничі витрати звітного періоду.11.

Списання частини витрати майбутніх періодів на адміністративні витрати поточного звітного періоду.12.

Списання частини витрати майбутніх періодів на витрати, нав’язані зі збутом поточного звітного періоду.13.

Списання частини витрати майбутніх періодів на на інші витрати операційної діяльності.
15. Скласти розрахунок на списання витрат майбутніх періодів на підставі наведених даних. ТОВ сплатило ВАТ «Оріон» авансом кошти за оренду майна для офісу за І половину 200…р. в сумі 66000 грн. в т. ч. ПДВ 11000 грн..; передплата за газети, журнали та технічну літературу перерахована з поточного рахунку в сумі 1200 грн. Строк підписки 3 місяці. Скласти бухгалтерські проводки.

Розрахунок списання витрат майбутніх періодів за січень.
Види витрат майбутніх періодів

Тривалість періоду

(місяці)

Сума сплачених витрат майбутніх періодів

Сума витрат, яка належить до списання у звітному місяці

Кореспонція рахунків

Дт

Кт

1.

Оренда майна
2.

Підписка на газети, журналиРАЗОМ:
Схожі:

Таврійський національний університет
Особливо гостро постала проблема її якості та достовірності в сучасних умовах ведення бухгалтерського обліку за національними положеннями...
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами...
1. По якій вартості, згідно з національними стандартами бухгалтерського...
Г первісній і балансовій залишковій з врахуванням затрат на оновлення і покращення основних засобів
С. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Україні, який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
План Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Міжнародні...
Бухгалтерський облік – система збирання, вимірювання, обробки, інтерпретації та передачі інформації про господарську діяльність підприємства...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка