Класи неорганічних сполук. Оксиди. (8 кл.) Класи 1 варіант


НазваКласи неорганічних сполук. Оксиди. (8 кл.) Класи 1 варіант
Сторінка4/4
Дата28.02.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
1   2   3   4

ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК( 8 кл.)

2 варіант

1. Вкажіть тип зв'язку між атомами в молекулі, формула якої СН4:
а) йонний; б) полярний ковалентний;

в) неполярний ковалентний; г) водневий;

д) металічний.

2. Вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулі, електронна фор­мула якої : СІ- -S- -СІ :

а)3; б)4; в) 9; г) 2; д) 10.

3 Вкажіть групу атомів, які можуть утворювати лише позитивно зарядже­ні йони:

а) К, Na, S; б) К, Na, Mg; в) СІ, К, Na; г) Н, СІ, Вг; д) S, Zn, О.

4. Вкажіть пару елементів, що утворює сполуки, в яких йонний зв'язок ви­являється найсильніше:

a)Li I Mg; б)C i N; в) С і Р; г) Na і F; д) О, F.

5. Вкажіть молекулу, хімічний зв'язок між атомами в якій є найбільш по­лярним:

а) СН4; б) NH3; в) Br2; r) N2; д) Сl2.

6. Вкажіть, у бік якого елемента зміщені спільні електронні пари в моле­кулі OF2 і чому:

а) у бік Флуору, оскільки його електронегативність вища, ніж в Оксигену;

б) у бік Флуору, оскільки його електронегативність нижча, ніж в Оксигену;

в) у бік Оксигену, оскільки його електронегативність вища, ніж у Флуору;

г) у бік Оксигену, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Флуору.

7. Вкажіть тип зв'язку в речовині, формула якої Н20:

а) йонний; б) полярний ковалентний;

в) неполярний ковалентний; г) металічний; д) водневий.

8. Вкажіть, на який йон перетворюється атом Брому під час взаємодії з атомом Натрію:

а)Вr -; б)Вг+; в) Вг2-; г) Вг2+; д) Вг3-.

9. У якій парі атомів хімічний зв'язок має найбільш яскраво виражений
йонний характер:

а)Вг-Вг; б) P-F; в) Na-Br; r) O-F; д) Br-F

10. Яка з наведених молекул газів є найбільш стійкою:

а)Н2; б)F2; в) N2; г) 02; д) Вг2?

10. 11. Вкажіть пару речовин, усі зв'язки в яких полярні ковалентні:
a)N2,NH3; б) К20, КСl; в) КСl, NaCl; г)NH3, H20; д) N2, HCN

12. Вкажіть, до якого елемента зміщені спільні електронні пари в молекулі NH3:

а) до Гідрогену, оскільки його електронегативність вища, ніж у Нітрогену;

б) до Нітрогену, оскільки його електронегативність вища, ніж у Гідрогену;

в) до Гідрогену, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Нітрогену;

г) до Нітрогену, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Гідрогену.

13. Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв'язків у молекулі етану (C2H6) : а) 12; 6)14; в) 10; г) 16; д) 8.

14. Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв'язків у молекулі С02:

а) 8; б) 6; в) 4; г) 2; д) 3.

15. Вкажіть кількість р-електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв'язків у молекулі азоту:

а) 6; б)3; в) 4; г) 8; д) 2.

16. Вкажіть кількість ковалентних зв'язків у молекулі силану SiH4:

а) 5; б)10; в) 6; г) 4; д) 2.

17. Вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулі РСl3:

а) 6; б) 3; в) 5; г) 2; д) 4.

18. Вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулі силіцій(ІV) ок­сиду:
а) 4; б) 2; в) 6; г) 5; д) 1.

19. Вкажіть, що спільного в будові атома Аргону та йону S2--:

а) кількість нейтронів;

б) кількість електронів і протонів;

в) кількість протонів;

г) загальна кількість електронів;

д) кількість протонів і нейтронів

20.Вкажіть молекулу, хімічний зв'язок між атомами в якій є найбільш по¬лярним: а) СН4; б) NH3; в) Br2; г) N2; д) С12.

21.Вкажіть тип зв'язку в речовині, формула якої Н2О

а) йонний; б) полярний ковалентний; в) неполярний ковалентний;

г) металічний; д) водневий

22.Встановіть відповідність між складом молекули та типом хімічного зв'язку.

Формула Тип хімічного зв'язку

A.С12; 1. Водневий;
Б. Н20; 2. Йонний;

B.NH4N03; 3. Ковалентний неполярний;
Г. NaCl. 4. Ковалентний полярний;

5. Йонний і ковалентний.

23. Встановіть відповідність між речовиною і кількістю електронів, які бе­руть участь в утворенні спільних ковалентних пар.

Речовина Кількість електронів

A.РН3; 1.8;

Б. SiH4; 2.12;

B.HF; 3.2;

Г. А1203; 4.6;

Д. H2S; 5.4.

24. Встановіть відповідність між типом кристалічної ґратки та речовиною.

Тип кристалічної ґратки Речовина

A.Атомна; 1. Амоніак;

Б. Йонна; 2. Магній;

B. Молекулярна; 3. Алмаз;

Г. Металічна. 4. Калій гідроксид.
1   2   3   4

Схожі:

8 кл. «Основні класи неорганічних сполук» І варіант
Вкажіть ряд, в якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти: А сульфатна, нітратна, хлоридна
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВА ХІМІЯ»
Назвати основні класи неорганічних сполук та записати їх формули. Напишіть рівняння реакції взаємодії Купрум (ІІ) оксиду і нітратної...
Список питань до екзамену з “ Хімії ” за напрямами підготовки: 050902
Хімія як наука та її значення у вивченні природи, розвитку техніки. Основні класи неорганічних сполук, номенклатура. Типи хімічних...
Тема: «Основні класи неорганічних сполук»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про класифікацію, номенклатуру, фізичні та хімічні властивості оксидів, кислот,...
ТЕМА: Основні класи неорганічних речовин та їх вплив на екологію планети
НАВЧАЛЬНА : перевірити вміння учнів встановлювати генетичний зв’язок між класами
Програми з біології та екології
Біологія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Перун, 2005
Діагностична контрольна робота Варіант №1
Розташуйте класи тварин у послідовність по мірі ускладнення будови їхнього організму
5-7 класи Навчання математики в 5-7-х
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” видавництва “Перун”, Київ, 2005р та у науково-методичному...
Науково-аналітичний центр управління
Предметні факультативи. Профільні класи. Класи з поглибленим вив-ченням біології. Курси за вибором: екологія, економіка, інформатика....
ТИЖДЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Гра лото “Найкращий знавець англійської мови”. (1-4 класи) І поверх (10: 35) (5-11 класи) ІІ поверх (11: 45) ( ШереметаТ. А., Балик...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка