Класи неорганічних сполук. Оксиди. (8 кл.) Класи 1 варіант


НазваКласи неорганічних сполук. Оксиди. (8 кл.) Класи 1 варіант
Сторінка1/4
Дата28.02.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
  1   2   3   4
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

З КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ


Класи неорганічних сполук. Оксиди. (8 кл.)

Класи 1 варіант

1.Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди:

а) FеО, FеS, NO2; б) N2O, Na2O, NaСl; в) К2O, СгO3, Сг2O3;

г) FеО, Fе2O3, FеS; д) К3N, КН, К2O.
2.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + Н2O Н2SO4:

а2S; б) SO2; в) SO3; г) SO; д) Н2SO3.

3.Вкажіть хімічну формулу оксиду, який має немолекулярну будову:

а) SO2; б) СO2; в) 2O3; г) Н2O; д) СО .

4.Вкажіть пару оксидів, які, взаємодіючи з водою, утворюють кислоти:

a)Si02,N205; б)NO,N2O5; в)N205, N02; г) CO, С02; д) Сг03, Сг203.

5.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:

а) К2O, SO2, СuO; б) SiO2, SO,Мg; в) МgO, K2O, BaO;

г) ZnO, K2O, SO3 ; д) АІ2O3, ZnO, BeO.
6. Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + КОН К2SO3:

а) Н2S; б)SO2; в) SO3; г) SО; д) Н2SO4.
7.Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:

a) MgO, N205, S02; б) С02, S03, ВаО; в) Р205, S02, SO3;

г)CuO, SOz, S03; д) CI207, MgO, C02.

8.Вкажіть хімічну формулу оксиду, який під час взаємодії з водою утво­рює луг:

а20; б)Fe203; в) Сг203; г) FeO; д) ZnO.

9.Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксида­ми активних металів:

а) кислоти; б) солі; в) кислотні оксиди; г) луги; д) несолетворні оксиди.
10.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:

a) MgO, CuO, СrO; б) Cu20, FeO, Ni203; в) K20, CaO, ВаО;

г) Сl2O7, CuO, MgO; д) ZnO, Na20, K20.
11.Встановіть відповідність формул оксидів їхнім характеристикам.


Характеристика оксиду Формула оксиду

A.Несолетвірний оксид; 1. АІ203;
Б. Змішаний оксид; 2. S03;

B. Кислотний оксид; 3. CO;
Г. Амфотерний оксид; 4. Na20;
Д. Основний оксид; 5. Fe304.

12.Встановіть відповідність між формулами оксидів і формулами кислот.

Кислотний оксид Кислота

A.N205; 1. H2S04;
Б.N203; 2. H2Si03;

B.S03; 3. H2S03;
Г.S02; 4. HN03;
Д.Si02; 5. HN02

Класи неорганічних сполук. Оксиди (8 кл.)

2 варіант

1.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:

а) SiO2, К2O, СаО; б) СO2, К2O, МgO; в) К2O, ВаО, Сu20;

г) FеО, СO2, SO3; д) С02, СО, СаО.
2.Вкажіть групу речовин, які належать до несолетвірних оксидів:
а) СO2, СО, NO ; б) N2O, СО, NO; в) SiO2, СаО, МgO;

г) N2O5, NO2, NO; д) МgO, К2O, Na2O.
3.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + Н2O Н2SO3:

а2S; б) SO2; в) SO3; г) SO; д) Н2SO3.
4.Вкажіть пару оксидів, які, взаємодіючи з водою, утворюють основи:

a)Si02, N205; б)NO, N2O5; в)N205, N02; г) CO, С02; д) Сг03, Сг203.

5.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:

a) MgO, CuO, СrO; б) Cu20, FeO, Ni203; в) K20, CaO, ВаО;

г) Сl2O7, CuO, MgO; д) ZnO, Na20, K20.

6.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + КОН К2SO4:

а) Н2S; б)SO2; в) SO3; г) SО; д) Н2SO4.


7.Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:

а) СO2, СаО, SO2; б) Н2O, СO2, SO3; в) SO2,SO3Р2O5; г) SO2, Р2O5, ВаО; д) N2O5, NO2, ZnО.

8.Вкажіть клас речовин, взаємодіючи з яким вода утворює луг:
а) кислотні оксиди; б) оксиди активних металів;

в)кислоти; г) солі; д)оксиди малоактивних металів.
9.Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксида­ми неметалів:

а) кислоти; б) солі; в) кислотні оксиди; г) луги; д) несолетворні оксиди .
10.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:

a) MgO, CuO, СrO; б) Cu20, FeO, Ni203; в) K20, CaO, ВаО;

г) Сl2O7, CuO, MgO; д) ZnO, Na20, K20.

11.Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

Реагенти Продукти реакцій

A ВаО + Н20 ; 1. BaS04;

Б. ВаО + S02 →; 2. Ва(ОН)2

B. ВаО + S03 →; 3. BaS03

Г. ВаО + Р2О5 →; 4. Ва3(РО4)2

12. Встановіть відповідність між оксидом і основою.

Оксид Основа

A. СrO 1. Сг(ОН)3;
Б. Сг203; 2. CuOH

B. Сu20; 3. Сг(ОН)2;
Г. CuO; 4. Fe(OH)3;
Д. Fe203 5. Cu(OH)2;

Класи неорганічних сполук. Кислоти (8 кл.) 1 варіант

1.Вкажіть валентність кислотного залишку борної кислоти Н3В03:

а) один; б) два; в) три; г) чотири; д) п'ять.

2.Вкажіть речовини, з якими може реагувати хлоридна кислота:
а) Сu,СuО; б) Zn, ZnO; в) Аg, КОН;

г) Нg, НgO; д) NaNO3, Сu.

3.Вкажіть групу речовин, яка містить тільки сильні кислоти:

а) Н3РO4, HNO3; б) Н2С03, HCl; в) НСl, H2SO4 ;

г) HNO2, HCl; д) H2SO3, H2SO4.

4.Вкажіть формулу кислоти, яка утворюється під час взаємодії фосфор(У) оксиду з гарячою водою: а) Н3Р04; б) НР03; в) Н3Р03; г) H4Р207; д) Н3Р02.

5.Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислоти:

a) H2Si03, NaCІ03, Н2С03; б) Н3Р04, HNO3, HClO;
в) HCl, NaCl, H2S04; г) KCN, H2S, Na2S;

д) HClO3, KCl03, HClO4.

6.Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксигеновмісні двохосновні кислоти:

a) H2Se03, HN02, HN03; б) Н2СО3, H2S03, H2Si03;

в) H2S, H2Se, H2S04, r) HN02. H2S03, H2Si03;

д) НР033Р043Р03.

7.Вкажіть групу речовин, яка містить лише двохосновні кислоти:

а) HN03, HN02, HF, Н2С03; б) H2Se04, H2S, H2Si03, H2S04;

в) H2S, HN03, H3P04, HBr; г) H2S, HN02, H2Se, K2S;
д) HNO2, HBr, HN03, HCIO

8.Вкажіть кислоту, всі солі якої розчинні у воді:а) НСl; б)HN03; в) Н2С03; г) H2S04; д) H2S.

9.Вкажіть ознаку , за якою можна розпізнати сульфатну кислоту:

а) кисла на смак, змінює забарвлення лакмусу на червоний , добре розчинна у воді;

б) має різкий запах ,обвуглює папір і деревину, вбирає воду з повітря;

в) не змінює забарвлення фенолфталеїну, в’язка рідина, димить на повітрі;

г) майже в два рази важча за воду, змінює забарвлення метилоранжу на рожевий, кисла на смак.

10. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакції

Реагенти Продукти реакції

А. Mg+ НСl 1.CаSO4 і Н2О

Б. Fe( OH)3+ HN03 2.AgCl і НNО3

В. AgNO3+ НСl 3.MgCl2 і Н2

Г. CaО+ H2S04 4.Fe(N03)3 і Н2О

11. Складіть рівняння реакцій що лежать в основі схеми . Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій. S→ SО2→Н23

12.Визначте масову часку Оксигену в ортофосфатній кислоті.

Класи неорганічних сполук. Кислоти (8 кл.)

2 варіант
1. Вкажіть кислоту, валентність кислотного залишку якої дорівнює III:
а) нітратна; б) сульфатна; в) метафосфатна;

г) ортофосфатна; д) сульфітна.
2.Вкажіть групу речовин, яка містить лише трьохосновні кислоти:
а) Н3Р04, Н3РО3, Н2С03, H2S04, б) Н3Р04, Н3В03, H3As04;

в) H2S, Н3РО3, Н3В03, Н2С03; г) Н3Р03, Н2С03, Н3В03;

д) HCl, HBr, НI, НСlO.
3. Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислоти:
a) ZnBr2, HBr, KBr, NaN03; б) KOH, KCl, HCl, HN03;

в) H3P04, HP03, HBr, HCl; г) H2C03, NaOH, HBr, HCl;

д) HN02, KN02, KMn04, HMnO4.
4. Вкажіть валентність кислотного залишку сульфітної кислоти:

а) один; б) два; в) три; г) чотири; д) п'ять.
5.Вкажіть пару речовин, які розчиняються у хлоридній кислоті:

a) AgNO3, AgCl; б) BaS04, FeS04; в) K2C03, AgCl;

г) ZnC03, MgO; д) Hg, K20.

6.Вкажіть назву реакції основи з кислотою:

а) самоокиснення — самовідновлення; б) заміщення;

в) нейтралізації; г) естерифікації; д) гідрогенізації.

7.Вкажіть кислоту, всі солі якої розчинні у воді:

а) НСl; б)HN03; в) Н2С03; г) H2S04; д) H2S.

8.Вкажіть групу, у якій всі речовини взаємодіють з хлоридною кислотою:
a) K2S03, K2S04; б) K2S03, K2S; в) H20, K2S03;

г) K2S03 Н20; д) KHS, K2S04.

9.Вкажіть групу речовин, з якими взаємодіють кислотні оксиди:

а) вода, луги, солі, кислоти;

б) основні та амфотерні оксиди, основи;

в) вода, основні та амфотерні оксиди, луги;

г) кислоти, солі, вода;

д) основні оксиди та кислоти.

10. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакції

Реагенти Продукти реакції

А. Zn+ НСl 1. ВаSO4 і НСl

Б. KOH+ HN03, 2.FeCl2 і Н2О

В. ВaCl2+ H2S04 3.ZnCl2 і Н2

Г. FеО+ НСl 4.КN03 і Н2О

11. Складіть рівняння реакцій що лежать в основі схеми . Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій.

Р→ Р2О5→Н3РО4

12.Визначте масову часку Оксигену в сульфатній кислоті.
  1   2   3   4

Схожі:

8 кл. «Основні класи неорганічних сполук» І варіант
Вкажіть ряд, в якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти: А сульфатна, нітратна, хлоридна
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВА ХІМІЯ»
Назвати основні класи неорганічних сполук та записати їх формули. Напишіть рівняння реакції взаємодії Купрум (ІІ) оксиду і нітратної...
Список питань до екзамену з “ Хімії ” за напрямами підготовки: 050902
Хімія як наука та її значення у вивченні природи, розвитку техніки. Основні класи неорганічних сполук, номенклатура. Типи хімічних...
Тема: «Основні класи неорганічних сполук»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про класифікацію, номенклатуру, фізичні та хімічні властивості оксидів, кислот,...
ТЕМА: Основні класи неорганічних речовин та їх вплив на екологію планети
НАВЧАЛЬНА : перевірити вміння учнів встановлювати генетичний зв’язок між класами
Програми з біології та екології
Біологія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Перун, 2005
Діагностична контрольна робота Варіант №1
Розташуйте класи тварин у послідовність по мірі ускладнення будови їхнього організму
5-7 класи Навчання математики в 5-7-х
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” видавництва “Перун”, Київ, 2005р та у науково-методичному...
Науково-аналітичний центр управління
Предметні факультативи. Профільні класи. Класи з поглибленим вив-ченням біології. Курси за вибором: екологія, економіка, інформатика....
ТИЖДЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Гра лото “Найкращий знавець англійської мови”. (1-4 класи) І поверх (10: 35) (5-11 класи) ІІ поверх (11: 45) ( ШереметаТ. А., Балик...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка