Класи неорганічних сполук. Оксиди. (8 кл.) Класи 1 варіант


НазваКласи неорганічних сполук. Оксиди. (8 кл.) Класи 1 варіант
Сторінка2/4
Дата28.02.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
1   2   3   4

Класи неорганічних сполук. Основи (8 кл.)

1 варіант

1.Вкажіть пару речовин, які, взаємодіючи з водою, утворюють луги:

a) Cs2O, BaO; б) CuO, CaO; в) ZnO, Na2O; г) FeO, К2O; . д) Аl2O3, Na2O

2.Вкажіть групу речовин, які взаємодіють з лугами:

a) ZnCl2, S03, К20; б) NaCl, S03, HN03; в) S02, HCl, ZnCl2 ;

г) H2S04, N205, MgO; д) FeCl2, KCl, NaN03.
3.Вкажіть пару речовин, яку потрібно використати для добування цинк гідроксиду:
а) ZnO, NaOH; б) ZnSO4, НОН: в) Zn(N03)2, Cu(OH)2;

г)ZnCl2, Ва(ОН)2; д) Zn3(P04)2, КОН;

4.Вкажіть речовини, які належать до амфотерних основ:

а) АI(ОН)3, CuOH; б) Ве(ОН)2, Zn(OH)2; в) Zn(OH)2, Ba(OH)2;

г) Сг(ОН)3, Сг(ОН)2; д) Ва(ОН)2, КОН.

5. Вкажіть колір, у який забарвлюється фенолфталеїн у лужному середовищі:


а) синій; б) жовтий; в) малиновий;

г) рожевий; д) фіолетовий.

6. Вкажіть речовину, яка утворюється під час термічного розкладання купрум(ІІ) гідроксиду:

а)Сu; б) CuO; в) Cu20; г) CuOH; д) CuS.

7.Вкажіть основу, яка не розкладається під час нагрівання:
а) цинк гідроксид; б) алюміній гідроксид;

в)натрій гідроксид; г) купрум(II) гідроксид;

д) ферум(III) гідроксид.

8.Вкажіть хімічну формулу їдкого калі:

а)К20; б) КОН; в) Са(ОН)2; г) KCI; д) KN03.

9.Вкажіть групу, яка складається тільки з речовин, що реагують з барій гід­роксидом:

a) HN03, H2S04, C02, CuO; б) N205, SO3, CuO, CuCl2;

в) N205, S02, C02, HN03; г) Na20, Н20, НСl, HN03;

д) K20, H20, ZnCl2, HCl.

10.Визначте речовини А і D у схемі реакції CuS04 + А → D↓ + K2S04:

а) KOН, Fe(OH)3; б) КОН, Сu(ОН)2; в) К20, CuS04;

г) К, Cu; д) KN03, Cu(N03)2.

11.Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

Реагенти Продукти реакцій

A.Fe(OH)3 + HCI →; 1.BaS04;

Б. ВаО + Н20 →; 2. FeCl3, H20;

B.ВаО + S03 →; 3. FeCl2, H20;
Г. ВаО + S02 →; 4. BaS03;

Д. Fe(OH)2 + HCI →; 5. Ва(ОН)2.

12.Встановіть відповідність між основою і оксидом, який можна одержати
внаслідок термічного розкладання цієї основи.

Основа Оксид

A.Сг(ОН)3; 1. СrO;
Б. CuOH; 2. Сг203;

B.Сг(ОН)2; 3. Сu20;
Г. Fe(OH)3; 4. CuO;
Д. Cu(OH)2; 5. Fe304;

6. Fe203.

Класи неорганічних сполук. Основи (8 кл.)

2 варіант

1.Вкажіть елементи, які утворюють амфотерні оксиди та гідроксиди:
а) Аl і Ва; б) Ca i Zn; в) Zn i Al; г) Zn i Na; д) Be i Mg.

2.Вкажіть групу речовин, які реагують з натрій гідроксидом:

a) HN03, ZnO, S03; б) S02, K20, HCl; в) MgO, C02, H2S04;

г) АI203, К20, HN03; д) Si02, H20, KCl.

3. Вкажіть колір, у який забарвлюється лакмус у розчині кальцій гідроксиду:
а) червоний; б) фіолетовий; в) синій;

г) малиновий; д) рожевий.

4. Вкажіть гідроксид, який належить до лугів:

а)Ве(ОН)2; б) Сu(ОН)2; в) КОН; г) Аl(ОН)3; д) CuOH.

5. Вкажіть групу, яка складається тільки з речовин, що реагують з каль­цій гідроксидом:

a) H2S04, Cu(OH)2, CuO; б) HCl, S02, BaO; в) HCl, S03, C02;

г) MgO, H20, КСІ; д) ZnS, ZnS04, ZnO.

6.Вкажіть колір, у який забарвлюється фенолфталеїн у розчині їдкого натру:

а) малиновий; б) жовтий; в) оранжевий; г)рожевий; д) фіолетовий.

7.Вкажіть основу, яка під час нагрівання не розкладається:

а)Сu(ОН)2; б) Са(ОН)2; в) КОН; г) Zn(OH)2; д) Ве(ОН)2.

8. Вкажіть групу, яка містить тільки солі, що реагують з барій гідроксидом:
а) КСI, K2S04, KN03; б) К2С03, NaCl, KN03;

в) ZnS, ZnCl2, Zn(N03)2; г) K2S04, CuS04, Fe2(S04)3; д) BaS04, KCl, Na2S04.

9. Вкажіть пару основ, під час термічного розкладання яких можна одер­жати оксиди:

а) КОН, Fe(OH)3; б) КОН, Mg(OH)2; в) NaOH, KOH;

г) Mg(OH)2, Zn(OH)2; д) CuOH, NaOH.

10.Вкажіть групу, в якій усі речовини реагують з калій гідроксидом:

a) ZnO, Na20, S02; б) HN03, Р205, SO3; в) С02, HCl, KCl; г) CO, S02, S03;

д) NO, N20, N02.

11.Визначте речовини А і D у схемі реакції А + КОН → Zn(OH)2 + D:

а) цинк ортофосфат, калій ортофосфат; в) цинк силікат, калій силікат;

б) цинк карбонат, калій карбонат; г) цинк сульфат, калій сульфат;

д)цинк оксид, калій оксид.

12.Встановіть відповідність між основою і парою речовин, які потрібно
використати для її добування.

Основа Пара вихідних речовин

А. КОН; 1. FeCl2 і КОН;

Б.Сu(ОН)2; 2.СuО i Н20;

B.Fe(OH)2; 3. FeCl3 і NaOH;

Г. Fe(OH)3; 4. К20 і Н20;

Д. Ва(ОН)2; 5. СuСI2 і NaOH;

6. Ва і Н20.

Класи неорганічних сполук.Cолі (8 кл.)
1 варіант

1.Вкажіть групу речовин, які взаємодіють з купрум(ІІ) хлоридом:

a) Zn, AgN03, КОН; б) NaOH, HN03, MgO; в) Fe(N03)3, Mg, K20;

г) H2S04, Ba(N03)2, AgN03; д) КОН, HCl, H20.

2.Вкажіть сіль, розчин якої потрібно долити до розчину цинк хлориду, щоб утворився цинк нітрат:

a)Al(N03)3; б) KNO3; в)AgN03; г) NaN03; д) KN02.

3.Позначте реакцію, в результаті якої можна одержати калій сульфат:

а) калій + цинк сульфат;

б) барій сульфат + калій гідроксид;

в) калій оксид + сульфатна кислота;

г) калій гідроксид + натрій сульфат;

4.Вкажіть речовини, які взаємодіють із купрум(ІІ) сульфатом:

а) залізо і ферум(III) гідроксид; б) натрій гідроксид і цинк;

в) магій хлорид і алюміній; г) цинк нітрат і цинк;

д) магній оксид і магній гідроксид.

5.Вкажіть формулу калій сульфіту:

a)K2S03;. б) K2S04; в) K2S; г) K2S2; д) KHS03.

6.Вкажіть метали, які вступають у реакцію заміщення з купрум(II) хлоридом:

a) Hg, Zn; б)Ag, Mg; в) Au, Fe; г) Zn, Al; д) Ag, Hg.

7.Визначте речовини А і D у схемі реакції MgCl2 + A→ Mg3(P04)2 + D:

a) Zn3(P04)2, ZnCl2; б) АlР04, АlСl3; в) К3Р04, КСl;

г) Сu3(Р04)2, СuСІ2; д) Р205, СІ2.

8.Визначте речовини А і В у схемі перетворень CuS04 → А → В → СuСl2:
a) CuCl, CuO; б) Cu(OH)2, CuO; в) Cu(N03)2, Cu20;

г) Cu, Cu(OH)2; д) CuO, Cu3(P04)2.

9.Встановіть відповідність між сіллю і парою речовин, які потрібно ви­
користати для її добування.

Сіль Вихідні речовини

A. Ag3P04; 1. CaC03 і HN03;

Б. Ca(N03)2; 2. СаС03 і H2S04;

В. MgCl2; 3. AgN03 і Н3Р04;

Г. Na2C03. 4. NaOH і С02;

Д. CaS04; 5. Mg(OH)2 і HCI.10.Встановіть відповідність між реагентами і схемою реакції:


Схема реакції Реагенти

A.?+ ? → NaN03; 1. К20 і S02;

Б. ? + ? → K2S03; 2.KOH i H2S04;

B. ? + ?Na2SO4 ; 3. NaOH і H2S;
Г. ? + ? → NaHS; 4. NaOH і S03;
Д. ? + ? → K2SO4; 5. NaOH i N205;

6. Na20 і N205.

11Складіть рівняння реакцій що лежать в основі схеми . Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій .

Fe(N03)3 → Fe(OH)3 → Fe203 → Fe → FeCl2.

12.На алюміній масою 13.5 г подіяли хлоридною кислотою.Яка маса солі,що утворилася?

Класи неорганічних сполук.Cолі (8 кл.)

2 варіант

1.Вкажіть пару речовин, які взаємодіють з аргентум нітратом (реакції від­
буваються у розчинах):

a) K2S04, АІСІ3: б) HCІ, Zn(N03)2; в) К3Р04, КСІ;

г)К2С03, KN03; д) K2S, KN03.

2.Позначте реакцію, у результаті якої можна одержати купрум(II) нітрат:
а) цинк нітрат + Cu; б) аргентум нітрат + Cu;

в) алюміній нітрат + Cu; г) калій нітрат + Cu;

д) нітроген(V) оксид + Cu.

3.Вкажіть пару речовин, які прореагували, якщо утворились натрій нітрат,
вуглекислий газ і вода:

а) натрій сульфіт і карбонатна кислота;

б) натрій гідрогенкарбонат і нітратна кислота;

в) натрій карбонат і нітроген(V) оксид;

г) нітратна кислота й кальцій карбонат;

4.Вкажіть метал, який витісняє Алюміній з розчину алюміній нітрату:
а) залізо; б) магній; в) мідь; г) срібло; д) калій.

5.Визначте речовини А і D у схемі реакції СuСl2 + А → Cu(OH)2↓ + D:

a) Fe(OH)3, FeCl3; б) Zn(OH)2, ZnCl2; в) КОН, КС1; г) Н20, НС1; д) Н202, Н20.

6. Вкажіть метали, які вступають у реакцію заміщення з купрум(II) сульфатом:

a) Hg, Zn; б)Ag, Mg; в) Au, Fe; г) Zn, Al; д) Ag, Hg.

7. Вкажіть речовину, яка реагує з алюміній хлоридом:
а) КОН; б) HNO3; в) CuO;

г) Zn(N03)2; д)Сu(ОН)2.

8. Визначте речовини А і В у схемі перетворень: калій оксид → А → В → калій хлорид;

a) К20, К3Р04; б) K20, KN03;в) K3P04, K2S04; г) КОН, K2S04; д) KH, KN03.

9.Встановіть відповідність між сіллю і парою солей, які потрібно вико­ристати для її добування.

Сіль Пара вихідних солей

A.Fe(N03)3; 1. Fe2(S04)3 і Ba(N03)2;

Б. Mg3(P04)2; 2. Ba(N03)2 І Na2C03;

В. ВаС03; 3. MgC03 i Ва3(Р04)2;

Г. КСl. 4. К3Р04 і MgCl2;

Д. BaS04; 5. FeS04 і Ba(N03)2;

6. Ва3(Р04)2 і Na2C03

10.Встановіть відповідність між реагентами і схемою реакції:

Схема реакції Реагенти

A.?+ ? → K2SO4; 1. Na20 і S02;

Б. ? + ? → Na2SO3; 2.KOH i H2S04;

B. ? + ? Na2SO4 ; 3. NaOH і H2S;
Г. ? + ? → NaHS; 4. NaOH і S03;
Д. ? + ? → NaN03 5. NaOH i N205;

6. Na20 і N205.

11. Складіть рівняння реакцій що лежать в основі схеми . Вкажіть суму коефіцієнтів у всіх рівняннях реакцій :
Ва → ВаО Ва3(Р04)2 → Ba(N03)2.

12.На магній оксид масою1.2 г подіяли сульфатною кислотою. Яка маса солі ,що утворилася ?

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН (8 кл.)

1 варіант.

1. Позначте назви елементів лужних металів:

а) Калій, Купрум; в )Рубідій, Натрій;

б) Аргентум, Літій; г) Аурум, Купрум.

2.Символ елемента атоми якого утворюють основний оксид

а)Ba б) S в)Cl г) Ne

3.Заряд ядра атома показує число

а)нейтронів в)нуклідів

б)протонів г)електронів

4.Порядкові номери елементів-- благородних газів

а)1 б)9 в)10 г)36.

6.Ізотопи хімічного елемента мають однакові

а)маси протонів в) порядкові номери

б)числа протонів у ядрі г) масові числа.

7.Число нейтронів у ядрі атома Феруму

а)26 б) 56 в)60 г) 30

8.Число енергетичних підрівнів ( орбіталей) на третьому енергетичному рівні становить

а)2 б)3 в)1 г)4
А
Б
В
Г9.Встановіть відповідність

1) Li Na K Rb а) благородні гази

2) He Ne Ar Kr б) лужноземельні метали

3) F Cl Br I в) галогени

4) Mg Ca Sr Ba г) лужні метали.

10.Встановіть послідовність заповнення орбіталей електронами
1
2
3
4А) d -- орбіталь

Б) s -- орбіталь

В) f -- орбіталь

Г) p—орбіталь

11.У ядерній реакції 147 N+ 42 He= 11H + ? утвориться нуклід

а) 178 O б ) 168 O в ) 188 O г) 189 F

12.Назвіть елемент , знаючи , що він утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е , відносна молекулярна маса якої становить 81:

а)О б) Те в) S г) Se
1   2   3   4

Схожі:

8 кл. «Основні класи неорганічних сполук» І варіант
Вкажіть ряд, в якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти: А сульфатна, нітратна, хлоридна
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВА ХІМІЯ»
Назвати основні класи неорганічних сполук та записати їх формули. Напишіть рівняння реакції взаємодії Купрум (ІІ) оксиду і нітратної...
Список питань до екзамену з “ Хімії ” за напрямами підготовки: 050902
Хімія як наука та її значення у вивченні природи, розвитку техніки. Основні класи неорганічних сполук, номенклатура. Типи хімічних...
Тема: «Основні класи неорганічних сполук»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про класифікацію, номенклатуру, фізичні та хімічні властивості оксидів, кислот,...
ТЕМА: Основні класи неорганічних речовин та їх вплив на екологію планети
НАВЧАЛЬНА : перевірити вміння учнів встановлювати генетичний зв’язок між класами
Програми з біології та екології
Біологія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Перун, 2005
Діагностична контрольна робота Варіант №1
Розташуйте класи тварин у послідовність по мірі ускладнення будови їхнього організму
5-7 класи Навчання математики в 5-7-х
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” видавництва “Перун”, Київ, 2005р та у науково-методичному...
Науково-аналітичний центр управління
Предметні факультативи. Профільні класи. Класи з поглибленим вив-ченням біології. Курси за вибором: екологія, економіка, інформатика....
ТИЖДЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Гра лото “Найкращий знавець англійської мови”. (1-4 класи) І поверх (10: 35) (5-11 класи) ІІ поверх (11: 45) ( ШереметаТ. А., Балик...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка