ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВА ХІМІЯ»


Скачати 68.49 Kb.
НазваПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВА ХІМІЯ»
Дата20.03.2013
Розмір68.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВА ХІМІЯ»


    1. Назвати основні класи неорганічних сполук та записати їх формули. Напишіть рівняння реакції взаємодії Купрум (ІІ) оксиду і нітратної кислоти.

    2. Предмет органічної хімії. Теоретичні уявлення в органічній хімії. Чому атом Карбону в органічних сполуках чотирьохвалентний?

    3. Написати структурні формули речовин, що мають такий склад: С4Н9О. Дати назви сполукам. Записати реакцію окиснення спирту. Застосування спиртів в харчовій промисловості.

    4. Оксиди та їх класифікація. Дайте визначення оксидів. Записати формули основних оксидів і дати назви. Запишіть формули вищих оксидів: Ферум, Манган, Хрому.

    5. Насичені сполуки. Ізомерія, номенклатура. Як будова насичених сполук впливає на хімічну активність?

    6. Написати рівняння реакцій приєднання брому до пропену; (значення цієї реакції) каталітичного гідрування 2,4,4-триметилпентену-2. Дати назви продуктам реакцій.

    7. Амфотерні оксиди, дайте їх визначення. Запишіть формули амфотерних оксидів та назвіть їх. Складіть рівняння реакції взаємодії оксиду цинку з хлоридною кислотою та натрій гідроксидом.

    8. Алкени. Будова. Хімічні властивості. Якісна реакція на ненасичені сполуки.

    9. Навести рівняння окиснення альдегідів, кетонів. Карбонільні сполуки в продуктах харчування.

    10. Кислотні оксиди, наведіть приклади та назвіть їх. Запишіть взаємодію Сульфур (IV) оксиду та фосфор (V)оксиду з водою.

    11. Будова альдегідів і кетонів. Функціональна група, хімічні властивості. Якісні реакції альдегідів.

    12. Дайте визначення основ. Наведіть формули гідроксидів металів, їх класифікація та номенклатура. Хімічні властивості лугів.

    13. Багатоатомні спирти. За властивостями порівняти з одноатомними спиртами. Якісна реакція на багатоатомні спирти.

    14. З якими з перелічених речовин взаємодіє етаналь: воднем, Купрум (ІІ) гідроксидом, аміачним розчином Аргентум оксиду. Дати назви продуктам реакцій.

    15. Амфотерні гідроксиди металів. Запишіть формули амфотерних гідроксидів та назвіть їх. Напишіть рівняння реакції взаємодії алюміній гідроксиду із хлоридною кислотою та натрій гідроксидом.

    16. Насичені одноатомні спирти (номенклатура, властивості, окремі представники застосування в харчовій промисловості.).

    17. Типи хімічних зв’язків в молекулі етену. Пояснити, чим вони відрізняються. Записати реакції бромування пропену.

    18. Дайте визначення кислот, їх класифікація. Запишіть формули найважли­віших кислот та назвіть їх. Складіть рівняння реакцій взаємодії цинку з сульфатною, хлоридною та нітратною кислотами.

    19. Насичені і ненасичені вищі жирні кислоти. Властивості. Застосування. Продукти, що містять Омега-3, Омега -6 кислоти. Фізіологічне значення поліненасичених жирних кислот.

    20. Хімічні методи дослідження альдегідів. Навести приклади рівнянь реакцій.

    21. Солі, їх класифікація. Способи одержання солей. Запишіть рівняння реакцій одержання солей.

    22. Ненасичені сполуки. Сполуки з одним π-зв’язком. Номенклатура. Хімічні властивості. Значення реакції гідрування ненасичених сполук в харчовій промисловості.

    23. Записати реакцію утворення простого діетилового ефіру. Застосування спиртів в харчовій промисловості.

    24. Дайте визначення кислих солей, їх номенклатура, запишіть формули. Запишіть рівняння реакцій одержання кислих солей та їх перетворення в середні.

    25. Амінокислоти. Амфотерний характер амінокислот. Замінні і незамінні амінокислоти. Представники. Значення.

    26. Теорія електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти.

    27. Аміни. Класифікація. Номенклатура. Застосування. Біогенні аміни в продуктах харчування.

    28. Якісні реакції на альдегіди та кетони. Карбонільні сполуки в продуктах харчування.

    29. Дисоціація кислот, солей, основ.

    30. Основні положення теорії будови органічних сполук.

    31. Написати структурні формули речовин, що мають такий склад: С4Н9О. Дати назви сполукам. Записати реакцію окиснення спирту. Застосування спиртів в харчовій промисловості.

    32. Класифікація кислот. Хімічні властивості..

    33. Властивості карбонових кислот на прикладі одноосновних насичених кислот. Окремі представники карбонових кислот. Застосування в харчовій промисловості.

    34. Записати реакції гідруванні, бромування, гідратації бутену-2.

    35. Амфотерні оксиди. Запишіть формули амфотерних оксидів та назвіть їх. Напишіть рівняння реакції взаємодії алюміній оксиду із хлоридною кислотою та натрій гідроксидом.

    36. Насичені одноатомні спирти (номенклатура, властивості, окремі представники застосування в харчовій промисловості.).

    37. Гідрогенізовані жири, добування. Значення в харчуванні людини.

    38. Назвати основні класи неорганічних сполук та записати їх формули. Напишіть рівняння реакції взаємодії Купрум (ІІ) оксиду і нітратної кислоти.

    39. Предмет органічної хімії. Теоретичні уявлення в органічній хімії. Чому атом Карбону в органічних сполуках чотирьохвалентний?

    40. Насичені сполуки. Ізомерія, номенклатура. Як будова насичених сполук впливає а хімічну активність?

    41. Амфотерні оксиди, дайте їх визначення. Запишіть формули амфотерних оксидів та назвіть їх. Складіть рівняння реакції взаємодії оксиду цинку з хлоридною кислотою та натрій гідроксидом.

    42. Алкени. Будова. Хімічні властивості. Якісна реакція на ненасичені сполуки.

    43. Навести рівняння окиснення альдегідів, кетонів. Карбонільні сполуки в продуктах харчування.

    44. Кислотні оксиди, наведіть приклади та назвіть їх. Запишіть взаємодію Сульфур (IV) оксиду та фосфор (V)оксиду з водою.

    45. Будова альдегідів і кетонів. Функціональна група, хімічні властивості. Якісні реакції альдегідів.

    46. Дайте визначення основ. Наведіть формули гідроксидів металів, їх класифікація та номенклатура. Хімічні властивості лугів.

    47. Багатоатомні спирти. За властивостями порівняти з одноатомними спиртами. Якісна реакція на багатоатомні спирти.

    48. З якими з перелічених речовин взаємодіє етаналь: воднем, Купрум (ІІ) гідроксидом, аміачним розчином aргентум оксиду. Дати назви продуктам реакцій.

    49. Амфотерні гідроксиди металів. Запишіть формули амфотерних гідроксидів та назвіть їх. Напишіть рівняння реакції взаємодії алюміній гідроксиду із хлоридною кислотою та натрій гідроксидом.

    50. Насичені одноатомні спирти (номенклатура, властивості, окремі представники застосування в харчовій промисловості.).

    51. Типи хімічних зв’язків в молекулі етену. Пояснити, чим вони відрізняються. Записати реакції бромування пропену.

    52. Дайте визначення кислот, їх класифікація. Запишіть формули найважли­віших кислот та назвіть їх. Складіть рівняння реакцій взаємодії цинку з сульфатною, хлоридною та нітратною кислотами.

    53. Солі, їх класифікація. Способи одержання солей. Запишіть рівняння реакцій одержання солей.

    54. Ненасичені сполуки. Сполуки з одним π-зв’язком. Номенклатура. Хімічні властивості. Значення реакції гідрування ненасичених сполук в харчовій промисловості.

    55. Записати реакцію утворення простого діетилового ефіру. Застосування спиртів в харчовій промисловості.

    56. Дайте визначення кислих солей, їх номенклатура, запишіть формули. Запишіть рівняння реакцій одержання кислих солей та їх перетворення в середні.

    57. Амінокислоти. Амфотерний характер амінокислот. Замінні і незамінні амінокислоти. Представники. Значення.

    58. З якими з перелічених речовин взаємодіє пропаналь: воднем, гідроксидом міді (ІІ), аміачним розчином оксиду срібла. Дати назви продуктам реакцій. Значення карбонільних сполук в продуктах харчування.

    59. Аміни. Класифікація. Номенклатура. Застосування. Біогенні аміни в продуктах харчування.

    60. Якісні реакції на альдегіди та кетони. Карбонільні сполуки в продуктах харчування.

    61. Дисоціація кислот, солей, основ.

    62. Основні положення теорії будови органічних сполук.

    63. Написати структурні формули речовин, що мають такий склад: С4Н9О. Дати назви сполукам. Записати реакцію окиснення спирту. Застосування спиртів в харчовій промисловості.

    64. Класифікація кислот. Хімічні властивості..

    65. Властивості карбонових кислот на прикладі одноосновних насичених кислот. Окремі представники карбонових кислот. Застосування в харчовій промисловості.

    66. Запишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій, що відбуваються в розчинах між:


Плюмбум (ІІ) нітрат і калій йодидом; алюміній гідроксид і натрій гідроксидом.

Купрум (ІІ) сульфат і натрій гідроксид; кальцій карбонат і хлоридною кислотою.

Ферум (ІІ) сульфат і натрій гідроксид; кальцій карбонат і сульфатною кислотою.

цинк гідроксид і натрій гідроксидом; цинк гідроксид і хлоридною кислотою.

алюміній нітрат і натрій гідроксидом; барій хлорид і ортофосфорною кислотою.

натрій гідроксид і сульфатною кислотою; барій хлорид і калій сульфатом.

кальцій хлорид і Аргентум нітратом; барій карбонат і нітратною кислотою.

барій хлорид і натрій сульфатом; алюміній гідроксид і натрій гідроксидом.

алюміній хлорид і натрій гідроксидом; Плюмбум (ІІ) нітрат і калій гідроксидом.

кальцій хлорид і Аргентум нітратом; цинк гідроксид і натрій гідроксидом.

калій карбонат і хлоридною кислотою; хром (ІІІ) гідроксид і натрій гідроксидом.

Кальцій карбонат і хлоридною кислотою; цинк (ІІІ) гідроксид і натрій гідроксидом.

натрій гідроксид і сульфатною кислотою; барій хлорид і калій сульфатом.

Плюмбум (ІІ) нітрат і калій йодидом; алюміній гідроксид і натрій гідроксидом.

Купрум (ІІ) сульфат і натрій гідроксид; кальцій карбонат і хлоридною кислотою.

Ферум (ІІ) сульфат і натрій гідроксид; кальцій карбонат і сульфатною кислотою.

цинк гідроксид і натрій гідроксидом; цинк гідроксид і хлоридною кислотою.

Схожі:

Перелік програмових питань, які виносяться на екзамен (залік) з дисципліни

4 курс Економіч ф. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, які виносяться на модульну контрольну роботу

Перелік питань, які виносяться на іспит ФІЛОСОФІЯ
Діалектика як загальнотеоретичний метод філософського пізнання, її форми та альтернативи
Перелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Криміналістики” для...
Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів криміналістики і методи їх використання
Перелік питань на іспит за темами дисципліни "Аудит"

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Організація, як об’єкт управління, взаємозв’язок і взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Підприємництво як певний стиль і тип господарської поведінки має такі характерні риси
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Питання на екзамен з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Сутність концепції вартості грошей у часі. Операції нарощування та дисконтування
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
Охарактеризуйте форми і способи безготівкових розрахунків, сферу використання та порядок проведення розрахункових операцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка