Класи неорганічних сполук. Оксиди. (8 кл.) Класи 1 варіант


НазваКласи неорганічних сполук. Оксиди. (8 кл.) Класи 1 варіант
Сторінка3/4
Дата28.02.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
1   2   3   4

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН (8 кл.)

2 варіант

1.Число енергетичних рівнів у атомів дорівнює номеру

а) групи б) ряду в) періоду г) порядковому номеру.

2. У якому ряді є елементи, що мають завершені енергетичні рівні

а) S , P, Na б) N, Ar, C в) Ne, He, Ar г) He. F, Kr.

3.Вкажіть електронну формулу Фосфору

а)1s22s22p2 б) 1s22s22p6 в)1s22s22p63s23p6 г) 1s22s22p63s23p3

4.Електронна формула 1s22s22p63s23p64s1 відповідає атому

а) Натрію б) Кальцію в) Калію г ) Сульфуру.

5.Число протонів та нейтронів у ядрі нукліда 18 О відповідно становлять

а) 8 і 8 б)10 і 8 в) 8 і 10 г) 8 і 18.

6.У атомів елемента з протонним числом 20 число електронів становить

а)18 б)19 в)20 г) 10

7.Що є спільного у будові атомів елементів з порядковими номерами 3 і 8

а)заряд ядра б)кількість електронів

в) кількість електронних рівнів

г)кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

8.Число електронів у атомі

а) більше за число протонів в) дорівнює числу протонів

б) менше за число протонів г) дорівнює числу нейтронів

.9. Встановіть відповідність: 1) Аргон a)1s22s22p63s1
1
2
3
42) Натрій б) 1s22s22p2

3) Карбон в ) 1s22s22p1

4) Бор г ) [Ne] 3s23p6

10.Встановіть відповідність: ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ СКЛАД АТОМА

А)Алюміній 1) р-11, п-12, е-11
А
Б
В
ГБ) Неон 2) р-9, п-10, е-9

В) Натрій 3) р-10, п-10, е-10

Г) Флуор 4) р-13, п-14, е-13.

11. У реакції 2311 Na + x = 11H + 2411 Na частинка х означає :

а) 10 n б) 42 He в) e г) 21 D

12. Назвіть елемент ,знаючи, що він утворює вищий оксид складу Е2 О5 , відносна молекулярна маса якого—142:

а) N б) P в) As г)V

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН (8 кл.)

3 варіант

1.Який із елементів утворює летку сполуку з Гідрогеном типу Н3 R

а) №6 б) №7 в) №8 г) №9

2.Скільки нейтронів містить ядро aтома з протонним числом 19 і нуклонним числом 39:

а) 20 б) 21 в) 22 г) 23.

3. Укажіть протонні числа елементів атоми яких мають однакову кількість електронних шарів: а) 18 б)19 в) 11 г) 10

4.У якому ряді сполук відсутні оксиди лужних металів:

а) CaO, Na2O, Fe2O3 в) SrO ,K2O, Ag2O

б) Li2O, ZnO, BaO г) Cu2O, Ag2O , HgO

5.Число електронів у атомі

а) більше за число протонів в) дорівнює числу протонів

б) менше за число протонів г) дорівнює числу нейтронів.

6.Вкажіть електронну формулу Фосфору

а)1s22s22p2 б) 1s22s22p6 в)1s22s22p63s23p6 г) 1s22s22p63s23p3

7.Символ елемента атоми якого утворюють основний оксид

а) Ba б) S в) Cl г) Ne.

8.В якому ряді символами позначені елементи що проявляють неметалічні властивості:

а) S, C, O, K б) N, H, O , Cl в) Na, O, F, P г)Mg, Cs , B, S.

9. Встановіть відповідність

1) основний стан а) 1s22s12p3
1
2
3
42) збуджений стан б) 1s22s22p6

в)1s22s22p4

г) 1s22s12p1

10.Встановіть відповідність ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ СКЛАД АТОМА

А) Сульфур 1) р-8, п-8, е-8
А
Б
В
ГБ) Натрій 2) р-11, п-12, е-11

В)Фосфор 3) р-16, п-16, е-16

Г) Оксиген 4) р-15, п-16, е-15

11. У реакції 5626Fe + x = 10 n + 5727Co

а) 21D б)11H в) 12 D г) 10n

12. Назвіть елемент ,знаючи, що він утворює сполуку з Гідрогеном складу Н Е, відносна молекулярна маса якого становить 128:

а) І б) F в)Mn г)Br

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН (8 кл.)

4 варіант .

1.Число нейтронів у ядрі атому Цинку

а) 35 б) 65 в)60 г) 30

2. В якому ряді символами позначено елементи які мають металічні властивості:

а) Fe, O ,P, Ca б) Mg, K, Zn, Pb в) Ca, S, N, Al г)B, Na, Mn , F.

3.Електронна формула 1s22s22p63s23p64s2 відповідає атому

а) Натрію б) Кальцію в) Калію г ) Сульфуру.

4.Що є спільного у будові атомів елементів з порядковими номерами 5 і 13

а)заряд ядра б)кількість електронів

в) кількість електронних рівнів

г)кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

5.Символ елемента атоми якого утворюють кислотний оксид

а)Ba б) S в)Аl г) Ne.

6.Число протонів та нейтронів у ядрі нукліда 29 АІ відповідно становлять

а) 14 і 29 б)13 і 14 в) 14 і 13 г) 29 і 14.

7. Число електронних шарів у атомі на яких розміщуються електрони дорівнює

а) номеру групи; б)номеру періоду; в)номеру ряду ; г) порядковому номеру

8. Скільки неспарених електронів має Фосфор у незбудженому стані:

а)5 б) 3 в) 2 г) 4

9.Встановіть відповідність

1) основний стан а) 1s22s12p4
А
Б
В
Г

2) збуджений стан б) 1s22s22p5

в)1s22s22p2

г) 1s22s12p3

10.Встановіть відповідність

ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ СКЛАД АТОМА

1)Літій а) р-3, п-3, е-3
1
2
3
42)Силіцій б) р-29, п-35, е-29

3)Неон в) р-14, п-14, е-14

4) Купрум г) р-10, п-10, е-10

11.У реакції 3216S + x = 3417Cl + 21D частинка х означає:

а)10 n б)e в) 42He г) 11H

12. Назвіть елемент знаючи що він утворює вищий оксид складу Е2 О3, відносна молекулярна маса якого -102

а) Бор б) Алюміній в ) Галій г) Магній

ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК( 8 кл.)

1 варіант

1.Вкажіть тип хімічного зв'язку в речовині, формула якої S03:
а) йонний; б) неполярний ковалентний;
в) полярний ковалентний; г) металічний; д) водневий.

2. Вкажіть елементи, які виявляють максимальну схильність до утворення сполуки з йонним зв'язком:

a) S, 0; б) К, М; в) Р, Сl; r) Zn,0; д) H, Ne.

3. Вкажіть число спільних електронних пар у молекулі, електронна формула

якої H:N : N:H:

Н Н

а) 3; 6) 5; в) 4; г) 1; д) 6.

4. Вкажіть йони, на які перетворюються атоми Сульфуру після взаємодії з атомами Натрію:

a)S; 6)S2-; в) S6+; г) S2+; д) S4+.

5. Вкажіть правильне твердження. Спільним у будові йонів Сa2+ і Сl- є:

а) кількість протонів;

б) загальна кількість електронів і протонів;

в) кількість електронів на зовнішньому електронному шарі;

г) кількість нейтронів;

д) кількість протонів і нейтронів.

6. Вкажіть, як зміщені спільні електронні пари в молекулі НСІ і чому:

а) у бік Хлору, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Гідрогену;

б) у бік Гідрогену, оскільки його електронегативність вища, ніж у Хлору;

в) у бік Хлору, оскільки його електронегативність вища, ніж у

Гідрогену;

г) у бік Гідрогену, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Хлору.

7. Вкажіть правильне твердження. Атом, перетворюючись у йон, прагне добудувати зовнішній електронний шар до...

а) шести електронів; б) десяти електронів;

в) восьми електронів; г) чотирнадцяти електронів;

д) дванадцяти електронів.

8. Вкажіть тип зв'язку в речовині, формула якої CaF2:

а) неполярний ковалентний; б) йонний;

в) полярний ковалентний; г) водневий;

д) металічний.

9. Вкажіть групу атомів, які можуть утворювати лише негативно заряджені йони:

a)Na, CI, Br; б) S, Br, F; в) S, Na, F, г) P, I, K; д) Al, Zn, S.

10. Вкажіть пару елементів, які виявляють максимальну схильність до

утворення сполуки з йонним типом зв'язку:

а)Н, СІ; б)Na, CI; в)Na,H; г) CI, Zn; д) Fe, О.


11. Вкажіть, що спільного в будові атома Неону та йона О2-:
а) кількість протонів;

б) загальна кількість електронів і протонів;

в) кількість нейтронів;

г) загальна кількість електронів; д)кількість електронів і кількість нейтронів12. Вкажіть тип зв'язку в речовині, формула якої KF:
а) йонний; б) неполярний ковалентний;
в) полярний ковалентний; г) водневий;
д) металічний.

13. Вкажіть кількість спільних електронних пар у молекулі, електронна фор­мула якої О :: С:: О

а) 4; б) 8; в) 6; г) 2; д) 5.

14. Вкажіть групу атомів, які можуть утворювати лише позитивно зарядже­ні йони:

a) Zn, Br, Mg; б) Zn, Ва, Cu; в) К, Na, Br; г) К, S, Br; д) С, S, Сl.

15. Вкажіть групу елементів, атоми яких можуть утворювати лише негатив­но заряджені йони:a)Al,Mg, СІ; б) К, Na, Li; в) S, Sr, Ba; г) О, S, F; д) Cu, Zn, F.

16. У якій парі атомів хімічний зв'язок має найбільш яскраво виражений
йонний характер:

a)N-H; б)С-Н; в) Са-Н; г) Br-СІ; д) Si-O

17. Вкажіть формулу речовини, для якої характерний міжмолекулярний вод­невий зв'язок:

а) СН4; б)02; в)HF; г) MgO; д) CuS

18. Вкажіть тип зв'язку в молекулі N2:
а) водневий; б) ковалентний полярний;

в) ковалентний неполярний; г) йонний;
д) металічний

19. Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних
зв'язків у молекулі амоніаку:
а) 8; б) 6; в) 10; г) 4; д) 12.

20. Вкажіть кількість спільних ковалентних пар у молекулі азоту:

а)1; б) 4; в) 2; г) 3; д) 5.

21. Вкажіть кількість ковалентних зв'язків у молекулі фосфор(V) оксиду:
а) 5; б) 10; в) 6; г) 4; д) 7.

22.Вкажіть речовину, в якій найбільше виражена полярність зв'язку:
a)H2S; 6) НСІ; в) С12; г) РН3; д) N2.

23. Встановіть відповідність між типом кристалічної ґратки та речовиною.

Тип кристалічної ґратки Речовина

А. Металічна; 1. С02

Б. Молекулярна; 2. KF;

В. Ионна; 3. Ag;

Г. Атомна. 4. SiC.

24. Встановіть відповідність між речовиною і кількістю ковалентних пар у молекулі.

Речовина Кількість ковалентних пар

A.Азот 1.1;

Б. Карбон(IV) оксид; 2.2;

B.Хлороводень; 3.4;

Г. Сірководень; 4.3
1   2   3   4

Схожі:

8 кл. «Основні класи неорганічних сполук» І варіант
Вкажіть ряд, в якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти: А сульфатна, нітратна, хлоридна
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВА ХІМІЯ»
Назвати основні класи неорганічних сполук та записати їх формули. Напишіть рівняння реакції взаємодії Купрум (ІІ) оксиду і нітратної...
Список питань до екзамену з “ Хімії ” за напрямами підготовки: 050902
Хімія як наука та її значення у вивченні природи, розвитку техніки. Основні класи неорганічних сполук, номенклатура. Типи хімічних...
Тема: «Основні класи неорганічних сполук»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про класифікацію, номенклатуру, фізичні та хімічні властивості оксидів, кислот,...
ТЕМА: Основні класи неорганічних речовин та їх вплив на екологію планети
НАВЧАЛЬНА : перевірити вміння учнів встановлювати генетичний зв’язок між класами
Програми з біології та екології
Біологія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Перун, 2005
Діагностична контрольна робота Варіант №1
Розташуйте класи тварин у послідовність по мірі ускладнення будови їхнього організму
5-7 класи Навчання математики в 5-7-х
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” видавництва “Перун”, Київ, 2005р та у науково-методичному...
Науково-аналітичний центр управління
Предметні факультативи. Профільні класи. Класи з поглибленим вив-ченням біології. Курси за вибором: екологія, економіка, інформатика....
ТИЖДЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Гра лото “Найкращий знавець англійської мови”. (1-4 класи) І поверх (10: 35) (5-11 класи) ІІ поверх (11: 45) ( ШереметаТ. А., Балик...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка