УРОК №6 Тема. Кут. Вимірювання кутів


Скачати 28.73 Kb.
НазваУРОК №6 Тема. Кут. Вимірювання кутів
Дата15.12.2013
Розмір28.73 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

Найпростіші геометричні фігури

УРОК № 6

Тема. Кут. Вимірювання кутів

Мета: закріпити знання учнів про зміст основних понять, вивче­них на попередньому уроці; домогтися засвоєння учнями нових понять «внутрішній промінь кута, бісектриса кута» і особливості вимірювання кутів, що розбиваються на дві частини своїм внутрішнім променем; сформувати вміння учнів розпізнавати рисунок і виконувати рисунок відповідно до описаної ситуації із використанням понять, вивчених на уроці, а також використовувати нові поняття для розв'язування задач.

Тип уроку: формування знань, вироблення вмінь.

Обладнання: таблиці № 3 «Відрізки», № 4 «Кути», набір демонстрацій­ного креслярського приладдя.

Хід уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевірку домашнього завдання можна провести у формі фронтального розв'язування за готовими рисунками усних вправ, подібних до тих, що були розв'язані на попередньому уро­ці. Головне правило, якого повинні дотримуватись учні,— чітка аргументація своєї думки, тобто пояснення із посиланням на відповідний теоретичний матеріал.
III. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Для створення позитивної мотивації діяльності учням про­понується схема, під час роботи з якою учні мають усвідомити існування певної аналогії між особливостями вимірювання відрізків і кутів, а після усвідомлення цього факту зробити висновки щодо задач, які мають бути розв'язані на даному уроці.
Схема № 3


IV. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Запитання до учнів

 1. На прямій позначено дві точки А і В. Які фігури при цьому утворилися?

 2. З точки О проведено два промені А і В. Яка фігура при цьому утворилася?

 3. На відрізку АВ позначено точку С. Що можна сказати про фігури, які утворилися, та про їх міру?

 4. На відрізку АВ позначено точку С, яка є їх серединою. Що можна сказати про міри фігур, що при цьому ут­ворилися?

(Відповідь на кожне запитання учні мають супроводжувати коментарями та рисунками.)
V. Засвоєння нових знань

Учням пропонується скористатися методом аналогії та текстом підручника, щоб доповнити свої знання поняттями внутрішнього променя кута та бісектриси кута (як особливого випадку внутрішнього променя кута), а також сформулювати властивість вимірювання кутів, що відповідає властивості вимірювання відрізків, поділених на дві частини будь-якою своєю точкою.
План вивчення нового матеріалу

 1. Поняття внутрішнього променя кута.

 2. Властивість вимірювання кутів, поділених на дві частини будь-якою своєю точкою.

 3. Поняття бісектриси кута.


VI. Закріплення знань, вироблення вмінь

Методичний коментар

Перед письмовим розв'язуванням вправ слід ще раз звер­нути увагу учнів на те, що існує аналогія між властивостями відрізків і прямих, а тому і при розв'язуванні задач на кути можна скористатися методами міркувань, аналогічними до використаних в задачах на відрізки.

Письмові вправи

 1. Графічні вправи № 71, 85.

 2. Задачі на обчислення № 78, 81, 82.

Додаткові задачі

 1. Внутрішній промінь ОВ ділить кут АОС на два кути, градусна міра одного з яких на 40 градусів менша від градусної міри іншого. Знайти ці кути, якщо АОС = 150°.

 2. Промінь BD є бісектрисою кута ABC. Знайти кут ABC і кут ABD, якщо кут ABC на 38° більший від кута DBC.


VII. Підсумки уроку

Логічна вправа

Знайти пропущене число на рис. 19.


10

?

Рис. 19

VIII. Домашнє завдання

 1. § 3, с. 21, 22 — вивчити теорію.

 2. Письмово: № 80, 83, 87.Бабенко С. П. Геометрія. 7 клас: Розробки уроків Урок № 6

Схожі:

Урок №5 Тема. Означення кута. Рівність кутів. Бісектриса кута. Вимірювання та відкладання кутів
Мета: домогтися від учнів засвоєння змісту таких понять: «кут», «еле­менти кута», «позначення кута», «внутрішня область кута», «промінь,...
УРОК 39. ВИДИ КУТІВ. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ Мета. Систематизувати знання...
Запишіть, використовуючи позначення: градусна міра кута МОК дорів­нює 35° [кута АВС дорівнює 25°]
УРОК 37. ВИДИ КУТІВ. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ Мета
Мета. Ознайомити учнів з одиницею вимірювання кутів, з будовою транспортира та правилами користування ним; зі змістом властивостей...
УРОК 45 Тема: Розв'язування вправ на побудову та вимірювання кутів
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
УРОК 47 Тема: Практична робота на побудову та вимірювання кутів (Самостійна робота №12.)
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
Самостійна робота №5 Рівняння. Кут. Позначення кутів. Види кутів. Вимірювання кутів Варіант 1
...
УРОК №7 Тема. Суміжні кути. Властивості суміжних кутів
«теорема»; сформувати в учнів уміння розпізна­вати на готовому рисунку пари суміжних кутів, будувати кут, суміжний з даним, відтворювати...
Тема. Вимірювання кутів за допомогою транспортира Мета
Мета: ознайомити учнів з одиницею виміру кутів, із будовою транспортира і правилами користування ним; ознайомити учнів із змістом...
УРОК 38 Тема: Промінь. Відрізок. Вимірювання довжини відрізка. Одиниці вимірювання довжини
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
7-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута. Відстань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка