УРОК №7 Тема. Суміжні кути. Властивості суміжних кутів


Скачати 50.42 Kb.
НазваУРОК №7 Тема. Суміжні кути. Властивості суміжних кутів
Дата29.04.2013
Розмір50.42 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

Тема 1. Взаємне розміщення прямих на площині

УРОК № 7

Тема. Суміжні кути. Властивості суміжних кутів.

Мета: домогтися свідомого розуміння учнями означення суміжних кутів, засвоєння змісту властивості суміжних кутів, а також сформувати уявлення в учнів про зміст поняття «теорема»; сформувати в учнів уміння розпізна­вати на готовому рисунку пари суміжних кутів, будувати кут, суміжний з даним, відтворювати зміст теореми про властивість суміжних кутів та, використовуючи цю влас­тивість, розв'язувати задачі на обчислення суміжних кутів.

Тип уроку: засвоєння знань, вироблення вмінь.

Обладнання: таблиця № 5 «Суміжні кути», набір демонстраційного приладдя.

Хід уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Цей етап уроку можна провести у формі самостійної роботи з наступною перевіркою виконання за готовими розв'язками.

Самостійна робота № 2


Варіант 1

Варіант 2

1. Дано: ОС — бісектриса кута АОВ (рис. 20). Знай­діть кут АОВ.1. Дано: BD — бісектриса кута ABC (рис. 21). Знай­діть кут ABC.2. Чи можуть дві прямі, що мають спільну точку, бути паралельними третій прямій?

2. Чи можуть дві прямі, па­ралельні третій прямій, мати спільну точку?


3. Промінь С — бісектриса кута BD, а промінь А — бісектриса кута ВС. Знай­діть кут BD, якщо кут AD
дорівнює 96°.

3. Промінь А — бісектриса кута ВС, а промінь D — бісектриса кута АС. Знай­діть кут АС, якщо кут BD
дорівнює 105°.


III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Для створення позитивної мотивації навчальної діяльності учнів можна запропонувати для розв'язання такі завдання.

 1. Кути, зображені на рис. 22, поділіть на групи за їхньою градусною мірою. Які групи ви утворили? 1. Опишіть словами, використовуючи назви елементів кутів, особливості взаємного розміщення кутів на рис. 23. Який з випадків а-е зайвий? чому?


IV. Формулювання мети і завдань уроку

Спираючись на спостереження і висновки, отримані на попе­редньому етапі уроку, вчитель формулює мету уроку (вивчення одного з можливих випадків взаємного розміщення двох кутів) і після узгодження цієї мети з учнями формулює завдання на урок: дати означення нового поняття і навчитися користуватися ним для розпізнавання і зображення, а також дослідити, які властивості має нове поняття і навчитися користуватися ним для розв'язування практичних задач.
V. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Усні вправи

Знайдіть градусну міру кута АОВ на рис. 24.

Рис. 24

VI. Засвоєння нових знань

План вивчення нового матеріалу

 1. Уявлення про спосіб утворення суміжних кутів. Озна­чення суміжних кутів.

 2. Уявлення про теорему як про один із видів математич­них тверджень.

 3. Теорема про суму суміжних кутів (властивість суміжних кутів).

Методичний коментар

На відміну від традиційного означення, у підручнику Г. П. Бевза міститься конструктивне означення суміжних кутів (тобто кутів, на які розгорнутий кут розбивається своїм внут­рішнім променем), а традиційне означення наводиться далі як пояснення способу розпізнавання суміжних кутів.

Оскільки в цій темі учні вперше в шкільному курсі геометрії вивчають теорему, то необхідно пояснити учням зміст цього поняття (для більш свідомого сприйняття можна організувати роботу учнів з тлумачним словником) і на прикладі теореми про суміжні кути розпочати копітку роботу з формування в учнів уявлень про зміст поняття «властивість».

Формулювання та спосіб доведення теореми про суміжні кути, що наведені в підручнику, майже не відрізняються від традиційних, за виключенням того, що в теоремі йдеться про «Суму мір» (а не про суму кутів), а в доведенні розглядається «об'єднання» суміжних кутів (з поняттям об'єднання учні ма­сової школи не знайомі).

Як і на кожному з попередніх уроків геометрії, при вивченні нового матеріалу використовуємо наочність: дивимось табл. № 5 «Суміжні кути».
Таблиця № 5


Суміжні кути

1. ОзначенняКути ABD і CBD:

1) мають спільну сторо­ну BD;

2) дві інші сторони ВА і ВС — доповняльні про­мені, тому ABD і CBD — суміжні.

2. ВластивостіЯкщо 1 і 2 — суміж­ні, то 1 + 2 = 180°.


VII. Первинне усвідомлення нового матеріалу

Методичний коментар

Роботу над закріпленням нових понять необхідно розпочати з виконання вправ на усвідомлення означення суміжних кутів; при виконанні відповідних усних вправ необхідно вимагати від учнів аргументувати свою думку із посиланням на вивчене означення.

Так само при розв'язуванні вправ на усвідомлення озна­чення властивості суміжних кутів необхідно вимагати від учнів спочатку формулювати твердження, що відповідає умові задачі згідно з теоремою, а вже потім виконувати необхідні обчислення.

Усні вправи

 1. Чи є суміжними кути, зображені на рис. 25?

Рис. 25

 1. Чи є на рис. 26 пари суміжних кутів?Рис. 26

 1. Знайдіть градусні міри кутів KLN і LPN на рис. 27.


Графічні вправи

Накресліть розгорнутий кут АОВ.

 1. Проведіть промінь ОС так, щоб кут АОС був тупим. Назвіть утворені суміжні кути.

 2. Виміряйте транспортиром кут ВОС та обчисліть градусну міру кута АОС, користуючись теоремою про суму суміж­них кутів.

 3. Проведіть промінь OD, що ділить кут АОС на два кути. Скільки пар суміжних кутів утворилося на рисунку?

Письмові вправи

На закріплення поняття властивості суміжних кутів учні виконують вправи № 104, 106, 109 (а).
VIII. Підсумки уроку

Запитання до учнів

 1. Два кути мають спільну сторону. Чи означає це, що:

а) ці кути мають спільну вершину;

б) ці кути мають дві інші сторони — доповняльні промені;

в) ці кути є суміжними;

г) їх сума дорівнює 180°?

 1. Градусна міра одного із суміжних кутів дорівнює α. Яка градусна міра другого кута?


IX. Домашнє завдання

 1. § 4, вивчити означення і теорему 1, усно № 96, 97.

 2. Письмово: № 105, 108.

Додаткова задача. Бісектриса ділить кут АОВ на два кути, один із яких має градусну міру 50° . Знайдіть градусну міру кута, суміжного з кутом АОВ.
Бабенко С. П. Геометрія. 7 клас: Розробки уроків Урок № 7

Схожі:

Тема : Урок казка. Вертикальні кути та їх властивості
Мета : Закріпити поняття вертикальних та суміжних кутів,вчити правильно формулювати та доводити властивості суміжних та вертикальних...
УРОК 37. ВИДИ КУТІВ. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ Мета
Мета. Ознайомити учнів з одиницею вимірювання кутів, з будовою транспортира та правилами користування ним; зі змістом властивостей...
Урок №5 Тема. Означення кута. Рівність кутів. Бісектриса кута. Вимірювання та відкладання кутів
Мета: домогтися від учнів засвоєння змісту таких понять: «кут», «еле­менти кута», «позначення кута», «внутрішня область кута», «промінь,...
УРОК №15 Тема. Узагальнення вивченого матеріалу з теми «Основні гео­метричні...
Про означення, властивості суміжних та вертикальних кутів; а також про означення, ознаки та властивості паралельних прямих; повторити...
УРОК №41 Тема. Вписані і центральні кути
Мета: домогтися засвоєння учнями наслідків з теореми про вимірювання вписаного кута, закріпити знання озна­чення та властивостей...
УРОК №6 Тема. Кут. Вимірювання кутів
Обладнання: таблиці №3 «Відрізки», №4 «Кути», набір демонстрацій­ного креслярського приладдя
УРОК №5
Виробити первинні вміння учнів виконувати зображення кутів певного виду або певної градусної міри і позначати зображені кути, виробити...
УРОК 39. ВИДИ КУТІВ. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ Мета. Систематизувати знання...
Запишіть, використовуючи позначення: градусна міра кута МОК дорів­нює 35° [кута АВС дорівнює 25°]
Урок №43 Тема. Сума кутів опуклого многокутника
Мета: закріпити знання змісту понять, вивчених на попередньому уроці. Працювати над засвоєнням учнями змісту та доведення теореми...
ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ
В цій роботі представлені огляд та аналіз поточних тенденцій в сфері інтелектуальної власності (ІВ) в Україні. Зокрема, дослідження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка