ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ХІМІЇ


НазваІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ХІМІЇ
Сторінка1/6
Дата19.10.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
  1   2   3   4   5   6
ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ХІМІЇ
1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Знання цих правил є обов'язковою умовою для всіх осіб, які виконують прак­тичні роботи та лабораторні досліди з хімії.

1.2. До практичних робіт допускаються учні, які пройшли інструктаж про безпечні методи роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють.

1.3. Вхід стороннім особам до кабінету під час проведення практичних занять забороняється.

1.4. У кабінеті дозволяється проводити тільки експерименти, передбачені навчаль­ними програмами.

1.5. Виконувати роботи, не пов'язані із завданням або вказівкою учителя, заборо­няється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під голов­ний убір.

2.2. Звільніть робоче місце від зайвих для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Чітко з'ясуйте порядок і правила безпечного проведення досліду.

2.4. Перевірте наявність і надійність посуду, приладів, матеріалів, необхідних для виконання завдання.

2.5. Починайте виконувати завдання лише з дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконуйте лише ту роботу, яку доручив учитель, керівник.

3.2. Для виконання завдання користуйтеся посудом, приладами і реактивами, які вам дав учитель. Брати посуд, реактиви з інших столів не дозволяється.

3.3. Хімічні речовини для досліду беріть точно в кількостях, передбачених методи­кою проведення досліду, або за вказівкою вчителя.

3.4. Перед тим як узяти реактив, необхідний для досліду, прочитайте етикетку на тарі (склянці, банці), щоб запобігти помилці.

3.5. Не беріть хімічних речовин безпосередньо (голими) руками. Використовуйте для цього фарфорові ложечки, совочки, шпателі.

3.6. Насипайте або наливайте реактиви над столом (сухі - над аркушем паперу, рідкі - над лотком).

3.7. Не зсипайте розсипаний і не зливайте розлитий реактив назад до основної кількості реактиву.

3.8. Не пробуйте хімічні речовини на смак, адже будь-яка з них тією чи іншою мірою отруйна.

3.9. Усі роботи, пов'язані з виділенням газів і пари, проводьте при справно діючій вентиляції.

3.10. Нагріваючи рідини, тримайте пробірку отвором від себе і не спрямовуйте її на сусідів.

3.11. Не заглядайте в посудину, в якій кипить рідина, оскільки в разі викидання кип­лячої рідини можна травмуватись.

3.12. Розбавляючи концентровані кислоти водою, обережно доливайте до води кис­лоту, а не навпаки.

3.13. Під час усіх операцій з концентрованими кислотами й лугами обов'язково ко­ристуйтеся ґумовими рукавицями й окулярами.

3.14. Нагрівайте легкозаймисті і горючі органічні речовини лише на водяній або по­вітряній бані, перед початком роботи з ними вимкніть усі пальники.

3.15. При нагріванні пробірки над полум'ям спочатку обережно прогрійте її по всій довжині у верхній частині полум'я, а потім продовжуйте нагрівати, не торкаючись дном пробірки до ґнота спиртівки, щоб пробірка не тріснула.

3.16. Під час роботи в кабінеті не пийте води і не вживайте їжі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Приведіть у порядок робоче місце.

4.2. Не виливайте в раковини залишки кислот, лугів та інших реактивів, а також розчинів, утворених в результаті досліду. Зливайте їх у спеціально призначені склянки.

4.3. Після закінчення роботи ретельно вимийте руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправностей у приладах, установках, посуді для дослідів не­гайно припиніть роботу і повідомте вчителя.

5.2. При опіках хімічними речовинами попечене місце слід заливати сильним стру­менем води протягом 10-15 хв, а потім накласти на нього пов'язку, змочену розчином соди (при опіках кислотами) чи розчином оцтової кислоти (при опіках лугами).

5.3. При виникненні пожежі:

- учням слід негайно покинути приміщення;

- викликати пожежну охорону;

- приступити до ліквідації осередка вогню, при цьому легкозаймисті та горючі ріди­ни і електропроводку слід гасити піском, порошковим вогнегасником, вогнетривким по­кривалом, інші речовини - водою.

З правилами техніки безпеки ознайомлений:________________________________

_________________________

( число, місяць )

Лабораторна робота № 1

Тема: Ознайомлення зі зразками простих речовин неметалів.

Мета: Ознайомитись зі зразками простих речовин неметалів; вивчити характерні ознаки їх зовнішнього вигляду, агрегатний стан.

Обладнання та реактиви: прості речовини – неметали: карбон, сірка, фосфор, кисень, бром (демонстраційно); дистильована вода, штатив з пробірками, скляна паличка , порцелянова ступка з товкачиком, довідник з неорганічної хімії.

Хід роботи


  1. Розгляньте видані вам зразки неметалів, зверніть увагу на колір, запах, блиск, агрегатний стан неметалів. Заповніть таблицю.


з/п

Назва

Хімічна формула

Зовнішній вигляд  1. Шматочки кристалічних неметалів розітріть у ступці. Киньте їх у пробірки з водою. Що спостерігаєте?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  1. За допомогою довідника встановіть розчинність у воді кисню та брому. Запишіть їх у зошит та поясніть результати.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дайте відповіді на питання:
1. Яких елементів більше – металічних чи неметалічних? Наведіть приклади.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Дайте загальну характеристику неметалів за фізичними властивостями

( колір, блиск, агрегатний стан). Чи можна стверджувати що всі неметали подібні за своїми фізичними властивостями?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Перерахуйте та запишіть формули елементів – неметалів, які існують у простому стані в вигляді двохатомних молекул. Що в них спільного у фізичних властивостях?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_________________________

( число, місяць )

Лабораторна робота № 2

Тема: Виявлення хлорид – йонів у розчині.

Мета: ознайомитися з якісною реакцією на хлорид - йони, навчитися їх визначати серед інших йонів.

Реактиви та обладнання: штатив з пробірками, розчини натрій хлориду, арґентум нітрату, хлоридної та нітратної кислот.
Хід роботи

  1. Напишіть рівняння дисоціації для натрій хлориду, амоній хлориду, хлоридної кислоти. Виділіть та назвіть спільний йон для всіх цих речовин.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. В одну пробірку налийте 1-2 мл розчину натрій хлориду, в іншу – хлоридної кислоти. В обидві пробірки добавте 2-3 краплі арґентум нітрату. Що відбувається? Яка сполука випала в осад? Який колір і характер осаду? Напишіть рівняння у молекулярній та йонно – молекулярних формах. Свої спостереження та рівняння реакції занесіть у таблицю.

3. До пробірок з осадом додайте: в першу – розчин нітратної кислоти, в другу – розчин сульфатної кислоти. Що спостерігається? Як це можна пояснити? Свої спостереження та рівняння реакції занесіть у таблицю.


Дослід


Що спостерігали

Ознака реакції


Рівняння реакції у молекулярній, повних та скорочених йонних формах

1. Взаємодія хлоридів з розчином арґентум нітратом

2.Випробування осаду на розчинність в сильних кислотах
Дайте відповіді на питання:

1. Що є реактивом на хлорид - йон ? Запишіть якісну реакцію в скороченому йонному вигляді.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Чи можна стверджувати, що осад арґентум хлориду не розчиняється в сильних кислотах? Відповідь поясніть.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Як би ви розпізнали розчини амоній нітрату і амоній хлориду? Запропонуйте план дослідження, запишіть необхідні рівняння реакцій.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________

( число, місяць )

Лабораторна робота № 3

Тема: Виявлення йонів амонію в розчині .

Мета: навчитися виявляти йони амонію в розчинах. Дослідити характерні ознаки якісної реакції на йон амонію.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, спиртівка, пробіркотримач, фенолфталеїн, розчини амоній сульфату, натрій гідроксиду.

Хід роботи

  1. Напишіть рівняння дисоціації для амоній сульфату, амоній хлориду, амоній нітрату. Виділіть та назвіть спільний йон для всіх цих речовин.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  1. Налийте у пробірку 2 мл розчину амоній сульфату, добавте до нього стільки ж розчину натрій гідроксиду. Нагрійте рідину в пробірці до кипіння й обережно спробуйте газ на запах. Піднесіть до отвору пробірки вологий фенолфталеїновий папірець. Свої спостереження та рівняння реакції занесіть у таблицю.
Дослід


Ознака реакції


Рівняння реакції у молекулярній, повних та скорочених йонних формах

Взаємодія солі з лугом при нагріванні

Випробування газу індикатором


Дайте відповіді на питання:

  1. Що є реактивом на йон - амонію? Запишіть якісну реакцію в скороченому йонному вигляді.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  1. Як би ви розпізнали розчини натрій хлориду і амоній хлориду? Запропонуйте план дослідження, запишіть необхідні рівняння реакцій.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________

( число, місяць )

Лабораторна робота № 4

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Інструкція з безпеки життєдіяльності № для учнів перед канікулами...
Канікули – це час для фізичного, інтелектуального, психологічного відпочинку учнів, а також час коли вони можуть займатися хатніми...
Інструкція з техніки безпеки учнів при виконанні робіт з кулінарії...
Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір)
Урок №37 Дата 30. 01. 2012 Вчитель Приймак Д. М. Тема: «Безпека людини...
Мета уроку: повторити правила техніки безпеки під час роботи з електричними приладами і пристроями, безпека під час грози; розвивати...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з водійським складом СДПЧ-3 з технічної підготовки
ТЕМА: Правила техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії під час технічного обслуговування і експлуатації пожежного...
Основні вимоги до користувачів ПК з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки
При експлуатації ПК необхідно пам'ятати, що первинні мережі електроживлення під час роботи знаходяться під напругою, яка є небезпечною...
Бесіди з техніки безпеки
Під час вимикання електроприладiв забороняється витягувати вилку з розетки за шнур
5 4 Спортивні ігри. Г
Під час занять начальник варти зобов'язаний контролювати частоту пульсу в наступний час : до занять, через 20-25 хвилин після початку...
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГАЗОДИМОЗАХИСНИКАМИ
Заняття з тренування газодимозахисників чергових караулів (змін) проводять в захисних дихальних апаратах на свіжому повітрі, у теплокамері...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення занять з функціональної підготовки з командирами...
Тема: 9 Вимоги наказу N 840 від 05. 12. 00р. "Правила безпеки праці в ДПО МВС України" щодо забезпечення безпеки особового складу...
2. Загальні відомості та вимоги безпеки перед початком роботи в бібліотеці
Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час знаходження в приміщенні бібліотеки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка