Урок №2 Тема. Ознаки подільності чисел


Скачати 40.46 Kb.
НазваУрок №2 Тема. Ознаки подільності чисел
Дата27.08.2013
Розмір40.46 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

І.Подільність чисел Тема 1. Подільність чисел. Прості і складені числа.

Урок № 2

Тема. Ознаки подільності чисел

Мета: систематизувати інтуїтивні знання учнів про ознаки поділь­ності, відомі їм з початкової школи (подільність на 2, 5, 10) та доповни­ти ці знання ознаками подільності на 3 і 9.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

 1. Домашнє завдання перевірити, викликавши 4-х учнів до дошки або
  залучивши на допомогу учнів-консультантів.

 2. Бліц-опитування (У цей час учні біля дошки готують розв'язання домашніх вправ)

Методика проведення

Учні дають короткі письмові відповіді у вигляді символів, які оз­начають: «+» — так; «—» — ні; «0» — не знаю.

Запитання до класу

Чи правда, що:

 1. 32— дільник 16;

 2. 48 кратне 8;

 3. 1; 2; 5 — усі дільники числа 10;

 4. 1 — просте число;

 5. сума всіх дільників числа 8 дорівнює 15;

 6. якщо натуральне число більше за 1 і воно не просте, то воно складене?

 Після виконання роботи обов'язково має проводитись перевірка і повторення основних теоретичних понять попереднього уроку.
II. Мотивація пізнавальної діяльності

 Коротка евристична бесіда, зміст якої приблизно такий.

Шановні учні! Ви вже знаєте, що означає поняття «число а ділить­ся на число b». Як же можна перевірити, чи справджується це твердження для даних двох натуральних чисел? (Поділити а на b, і якщо частка — натуральне число, то відповідь ствердна.) Чи не існує якихось інших способів перевірити подільність а на b? Чи обов'язково треба ділити 288 на 2; 150 на 10; 2 365 на 5, щоб до­вести подільність цих чисел? (Ні, за певними ознаками ми бачи­мо, що перше число в кожній з пар ділиться на друге.)
III. Систематизація і доповнення знань

 Після проведеної бесіди учні готові сприймати (а може, і само­стійно сформулювати ознаки подільності чисел на 2, 5, 10 (див. конспект 2)). Після виконання відповідних записів учнями в зо­шитах учителю слід ще раз звернути увагу учнів на те, що, вико­ристовуючи ці ознаки подільності, ми «звертаємо увагу» тільки на останню цифру.

Ознаки подільності на 3 і 9 учитель формулює самостійно і для до­питливих учнів доводить їх. Результати записуються до конспекту 2.


Конспект 2

Ознаки подільності


Приклад

196 ділиться на 2

210 ділиться на 10

Приклад

582 ділиться на 3,

бо 5 + 8 + 2 = 15,

15 ділиться на 3

189 ділиться на 9,

бо 1 + 8 + 9 = 18

ділиться на 9

 Кмітливі учні (або вчитель) зауважують, що одне й те саме число може ділитись одночасно на кілька з названих чисел (на 2 і на 5, на 3 і на 5, на 9 і на 2), що може означати виконання подільності й на інші числа (подільність на 3 і на 5 означає подільність на їх добу­ток, тобто на 15 і т. ін.).
IV. Закріплення знань

І рівень

Усні вправи

Про які з названих чисел 1; 2; 10; 15; 100; 102; 900 можна сказати, що вони:

а) парні;

б) непарні;

в) діляться на 10;

г) діляться на 5;

д) діляться на 3;

є) кратні 9?
ІІ, IIIрівні

Письмові вправи

 1. З чисел 122 175; 188 154; 291 523; 510 577; 941 220 і 977 895 випишіть ті, які:

а) кратні 5;

б) діляться на 9;

в) діляться на 5 і на 9;

г) не діляться ні на 2, ні на 3.

 1. Замість зірочок поставте цифру, щоб число ділилось на 3 (на 9).
  а) 35*12;

б) 72*331;

в) 4*07.

 1. Випишіть:

а) парні натуральні числа, менші за 20;

б) непарні натуральні числа, не більші за 21;

в) усі парні двоцифрові числа, що мають у складі цифру 7;

г) найбільше трицифрове число, що ділиться на 9;

д) найменше трицифрове число, що ділиться на 3.
Додатково. Вправи на повторення

а) Напишіть число, яке є дільником чисел: 15 і 18; 40 і 60; 12 і 24; 16 і 21.

б) Знайдіть значення виразу (403 · 804 – 71 370 : 234) · 14 + 1428.

в) Розв'яжіть задачу.

Площа поля 520 га. За добу було зібрано врожай з площі, що стано­вить 28% площі поля. З якої площі у гектарах було зібрано врожай?
V. Підсумок уроку

Запишіть у кожну з клітинок таблиці по одному натуральному числу, яке задовольнило б обидві умови.


Число

Парне

Непарне

Кратне 5

Кратне 3

Просте

Складене


VI. Домашнє завдання

 1. Напишіть 5 найменших трицифрових чисел, які діляться на 10.

 2. Які з чисел 5, 95, 130,54, 108,5 551, 10 000 діляться на 5?

 3. Які з чисел 9, 36, 45, 333, 447, 10 009 не діляться на 2?

 4. Які з чисел 504, 735, 1 002, 2 037, 7236 діляться на З?

 5. Які з чисел 405, 738, 2 001, 7 704, 333 діляться на 9?

 6. Знайдіть усі спільні дільники чисельника і знаменника дробу .


С.П.Бабенко. Уроки математики 6 клас

Схожі:

Тема: Подільність чисел. Ознаки подільності
Які числа слід підставити замість букв a, b, c і d, щоб всі рівності виявилися вірними
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
Урок в 6 класі Тема. Найбільший спільний дільник кількох чисел ( НСД)
Мета: сформулювати поняття спільного дільника кількох чисел, найбільшого спільного дільника, взаємно простих чисел; домогтися засвоєння...
УРОК 3 Тема: Нумерація натуральних чисел. Десяткова система числення
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Урок №6 Тема. Найменше спільне кратне кількох натуральних чисел
Мета: на основі знань про кратне число сформувати уявлення учнів про поняття спільного кратного кількох натуральних чисел, НСК, а...
Урок №5 Тема. Найбільший спільний дільник кількох чисел
НСД кількох чисел; сформувати початкові вміння учнів виконувати базові завдання, що пе­редбачають використання алгоритму знаходження...
УРОК 32 Тема: Письмове множення
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Урок 2 Тема. Наближені значення чисел і величин. Абсо­лютна та відносна похибки
Мета: ознайомити учнів з наближеними значен­нями чисел і величин, розвивати навички обчислен­ня абсолютної та відносної похибок,...
УРОК 2 Тема: Число. Натуральні числа. Натуральний ряд чисел і його властивості. Число нуль
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка