УРОК 115 Тема: Середнє значення величин. Самостійна робота №24


Скачати 44.25 Kb.
НазваУРОК 115 Тема: Середнє значення величин. Самостійна робота №24
Дата27.08.2013
Розмір44.25 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

ІII. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА 10. МАСШТАБ. ВІДСОТКИ. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ КІЛЬКОХ ЧИСЕЛ. МІКРОКАЛЬКУЛЯТОР

УРОК 115

Тема: Середнє значення величин. Самостійна робота № 24.

Мета: Закріплення навичок знаходження середнього арифметичного кількох чисел; діагностика результатів засвоєння матеріалу; розвиток логічного мислення учнів.

План уроку

 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Закріплення матеріалу

 3. Самостійна робота № 24

 4. Підсумок уроку

 5. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Учитель пропонує кільком учням розв'язати на дошці вико­нані вдома вправи, на які необхідно, на думку учителя, звернути увагу.

Тим часом з рештою учнів учитель проводить математичний диктант.

Математичний диктант

Схема проведення диктанту

 1. Учні працюють за варіантами. Завдання для варіанта II надані у квадратних дужках.

 2. Два учні (по одному від кожного варіанта) викликаються до дошки, решта працюють у зошитах.

 3. Здійснюється взаємоперевірка в парах, звіряючись з дошкою.

 4. Максимальна оцінка — 12 балів. Оцінка за диктант вистав­ляється до журналу на розсуд учителя.

Питання

 1. Знайдіть середнє арифметичне чисел: 2,7; 5,4; 3,6 [4,5; 3,6; 2,4].
  Відповідь для учителя: 3,9 [3,5].

 2. Сума двох чисел дорівнює 16 [24]. Чому дорівнює середнє ариф­метичне цих чисел?

Відповідь для учителя: 8 [12].

 1. Середнє арифметичне двох натуральних чисел дорівнює 6 [7].
  Які це можуть бути числа?

Відповідь для учителя: 1 і 11; 2 і 10; 3 і 9; 4 і 8; 5 і 7

[1 і 13; 2 і 12; 3 і 11; 4 і 10; 5 і 9; 6 і 8].

 1. Число 8,5 [9,6] є середнім арифметичним чисел 6,4 і k [8,2 і k]. Знайдіть число k.

Відповідь для учителя: 10,6 [11].

 1. Перше число 2,5 [3,2]. Друге число на 0,52 [0,32] більше [менше] від першого. Знайдіть середнє арифметичне цих двох чисел.
  Відповідь для учителя: 2,76 [3,04].

Після закінчення диктанту учні, звіряючись з дошкою, здійсню­ють перевірку своїх розв'язків — як вправ домашнього завдання, так і завдань математичного диктанту.

II. Вивчення матеріалу про середнє значення величин

Для розв'язування письмових вправ учитель по черзі викликає до дошки кількох учнів. Решта працюють у зошитах.

[1]: № 999, 1001, 1007, 1008, 1012.

[2]: № 1102, 1104, 1106, 1108, 1110.
III. Самостійна робота № 24 (практична)

Варіант 1

1°. Користуючись картою, знайдіть відстань:

а) від вашого рідного міста (або обласного центру) до столиці України;

б) від Ужгорода до Луганська.

2°. Прямокутна ділянка на місцевості має довжину 120 м, шири­ну 80 м. Виконайте креслення ділянки, масштаб 1 : 1000.

3. Обчисліть масштаб карти, якщо відстань між містами дорівнює 1200 км, а на карті їй відповідає відрізок завдовжки 24 см.

4. Знайдіть середню швидкість руху автомобіля на двох ді­лянках шляху, якщо на першій ділянці він їхав 2 години зі швидкістю 43,5 км/год, а на другій — 1,5 год зі швидкістю 42 км/год.

5. Побудуйте стовпчасту діаграму атмосферних опадів у м. Хар­кові, якщо їх середньомісячна кількість (у міліметрах) становить: у січні — 35; у лютому — 25; у березні — 29; у квітні — 36; у травні — 50; у червні — 74; у липні — 66; у серпні — 52; у ве­ресні — 32; у жовтні — 42; у листопаді — 38; у грудні — 35. Для побудови оберіть дві пори року.
Варіант 2

1°. Користуючись картою, знайдіть відстань:

а) від вашого рідного міста (або обласного центру) до столиці України;

б) від Чернігова до Сімферополя.

2°. Прямокутна ділянка на місцевості має довжину 240 м, ши­рину 160 м. Виконайте креслення ділянки, використовуючи масштаб 1 : 2000.

3. Обчисліть масштаб карти, якщо відстань між містами дорівнює 3600 км, а на карті їй відповідає відрізок завдовжки 18 см.

4. Знайдіть середню врожайність зернових на двох полях, якщо на першому полі, площею 31,5 га, врожайність становить 3,4 т/га, а на другому, площею 24,3 га,— 4,05 т/га. Відповідь округліть до сотих.

5. Побудуйте стовпчасту діаграму середньої тривалості жит­тя людини, якщо в різні періоди історії вона становила (у роках): у бронзовому віці — 18; у IX—XII століттях — 31; у XVII столітті — 33; наприкінці XIX століття — 37; на почат­ку XX століття — 57; зараз — 70.
Варіант 3

1°. Користуючись картою, знайдіть відстань:

а) від вашого рідного міста (або обласного центру) до столиці України;

б) від Луцька до Запоріжжя.

2°. Прямокутна ділянка на місцевості має довжину 500 м, ши­рину 260 м. Виконайте креслення ділянки, використовуючи масштаб 1 : 10 000.

3. Обчисліть масштаб карти, якщо відстань між містами дорів­нює 8000 км, а на карті їй відповідає відрізок завдовжки 4 дм.

4. Знайдіть середню ціну 1 кг овочів, якщо купили 4,5 кг картоп­лі за ціною 1,85 грн за 1 кг; 1,5 кг помідорів по 3,4 грн. Від­повідь округліть до сотих.

5. Побудуйте лінійну діаграму швидкості підняття води по стеб­лу рослини, якщо для різних рослин вона становить (см/год): для акації — 154; для банана — 100; для винограду — 98; для верби — 85; для кукурудзи — 42; для соняшнику — 70. Нехай одиниці швидкості підняття води (1 см/год) відповідає 1 мм.
Варіант 4

1°. Користуючись картою, знайдіть відстань:

а) від вашого рідного міста (або обласного центру) до столиці України;

б) від Харкова до Чернігова.

2°. Прямокутна ділянка на місцевості має довжину 1000 м, ши­рину 800 м. Виконайте креслення ділянки, використовуючи масштаб 1 : 20 000.

3. Обчисліть масштаб карти, якщо відстань між містами дорів­нює 100 км, а на карті їй відповідає відрізок завдовжки 25 см.

4. Купили 9 поросят. П'ятеро поросят мали масу 22,4 кг, а решта четверо — по 26,5 кг кожний. Знайдіть середню масу порося­ти. Відповідь округліть до десятих.

5. Побудуйте лінійну діаграму вмісту води в молоці тварин, якщо в різних тварин вміст води (у грамах на 100 г молока) становить: у корови — 87, буйволиці — 82, вівці — 81, кроли­ці — 69, олениці — 66, самиці кита — 62, самиці дельфіна — 49. Нехай одиниці вмісту води в молоці (1 г на 100 г молока) відповідає 1 мм.
IV. Підсумок уроку

Учитель збирає зошити, а інші роздає, коментуючи результати виконання попереднього домашнього завдання. Якщо в учнів є пи­тання, учитель на них відповідає.
V. Домашнє завдання

[1]: № 1002, 1009.

[2]: № 1103, 1105, 1107, 1109.Л.Г.Стадник. Математика 5 клас

Схожі:

УРОК 114. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВПРАВ. САМОСТІЙНА РОБОТА Мета
Тема Ділення десяткових дробів. Дії з десятковими дробами. Середнє арифметичне
УРОК 10 Тема. Контрольна робота
Знайти моду, медіану і середнє значення вибір­ки: 13, 18, 12, 14, 15, 16, 16, 17, 14, 14
УРОК 120 Тема: Розв'язування задач на відсоткові розрахунки. Самостійна робота №25
ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА 10. МАСШТАБ. ВІДСОТКИ. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ КІЛЬКОХ ЧИСЕЛ. МІКРОКАЛЬКУЛЯТОР
Урок 2 Тема. Наближені значення чисел і величин. Абсо­лютна та відносна похибки
Мета: ознайомити учнів з наближеними значен­нями чисел і величин, розвивати навички обчислен­ня абсолютної та відносної похибок,...
УРОК 47 Тема: Практична робота на побудову та вимірювання кутів (Самостійна робота №12.)
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
УРОК 124 Тема: Тематична контрольна робота №11
ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА 10. МАСШТАБ. ВІДСОТКИ. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ КІЛЬКОХ ЧИСЕЛ. МІКРОКАЛЬКУЛЯТОР
Урок 55 Тема уроку
...
УРОК 62 Тема: Обчислення об'ємів. Самостійна робота №14
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА МНОГОКУТНИКИ: ТРИКУТНИК, КВАДРАТ, ПРЯМОКУТНИК
УРОК 42 Тема: Розв'язування вправ. Самостійна робота №11
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
Урок №44 Тема. Пряма пропорційність. Пропорційні величини
Мета: сформувати уявлення учнів про пряму пропорційну за­лежність величин, ознайомити із прикладами таких величин, що їх учні зустрічають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка