Тема. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ ВИЩИХ СТЕПЕНІВ Заняття 1


Скачати 87.95 Kb.
НазваТема. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ ВИЩИХ СТЕПЕНІВ Заняття 1
Дата14.04.2013
Розмір87.95 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Календарний планТема. 1. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ ВИЩИХ СТЕПЕНІВ

Заняття 1.1.

Розв'язування рівнянь методом розкладання лівої частини рівняння на множники
Заняття 1.2.

Розв'язування рівнянь методом заміни змінних
Заняття 1.3.

Розв'язування рівнянь виду (х+а)(х+b)(х+с)(х+d) = А за умови, що а + b = с + d, або а + с = b + d, або а + d = b + с, де А 0. Розв'язування рівнянь, у яких можна виконати заміну . Розв'язування рівнянь виду , де А 0.
Заняття 1.4.

Розв'язування зворотних рівнянь парного степеня, зворотних рівнянь непарного степеня, симетричних рівнянь та рівнянь, що зводяться до них.
Заняття 1.5.

Розв'язування рівнянь за допомогою виділення повного квадрата; розв'язування рівнянь виду ; розв'язування рівнянь виділенням куба двочлена; розв'язування повних і неповних кубічних рівнянь.
Заняття 1.6.

Однорідні рівняння. Рівняння виду .
Заняття 1.7.

Розв'язування рівнянь виду , де А 0, де с 0 рівнянь виду ; де А 0; рівнянь виду , де А 0.
Заняття 1.8.

Розв'язування рівнянь виду ; рівнянь виду .
Заняття 1.9.

Рівняння виду , с 0
Заняття 1.10.

Розв'язування рівнянь методом невизначених коефіцієнтів. Розв'язування рівнянь методом виділення цілої частини.
Заняття 1.11.

Розв'язування рівнянь методом введення параметра.
Заняття 1.12.

Розв'язування рівнянь методом заміни рівнянь системою двох рівнянь із двома невідомими. Розв'язування рівнянь комбінуванням різних методів.
Тема 2. СИСТЕМИ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ

Заняття 2.1.

Розв'язування систем рівнянь типу «додай – відніми». Системи рівнянь, які розв'язуються методом підстановки.
Заняття 2.2.

Метод Крамера розв'язування систем лінійних рівнянь.
Заняття 2.3.

Метод Гаусса.
Заняття 2.4.

Кругові, або цикличні, системи рівнянь.
Заняття 2.5.

Розв'язування систем рівнянь за допомогою теореми, оберненої до теореми Вієта.
Заняття 2.6.

Однорідні системи рівнянь. Ідеї однорідності.
Заняття 2.7.

Системи симетричних рівнянь.
Заняття 2.8.

Симетричні системи.
Заняття 2.9.

Нестандартні системи рівнянь.
Заняття 2.10.

Системи рівнянь, що містять параметр.
Заняття 2.11.

Системи рівнянь із модулем.
Заняття 2.12.

Розв'язування систем рівнянь різними способами.
Тема 3. ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ. СИСТЕМИ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Заняття 3.1.

Розв'язування ірраціональних рівнянь основним методом (піднесення до відповідного степеня).
Заняття 3.2.

Метод заміни.
Заняття 3.3.

Розв'язування ірраціональних рівнянь, які містять взаємно обернені величини.
Заняття 3.4.

Метод виділення повного квадрата.
Заняття 3.5.

Застосування формул скороченого множення при розв'язуванні ірраціональних рівнянь.
Заняття 3.6.

Ідея «однорідності» в ірраціональних рівняннях.
Заняття 3.7.

Ідея спряженості в ірраціональних рівняннях.
Заняття 3.8.

Розв'язування ірраціональних рівнянь методом зведення до системи алгебраїчних рівнянь.
Заняття 3.9.

Розв'язування ірраціональних рівнянь методом похідних пропорцій і з використанням властивостей взаємно обернених функцій.
Заняття 3.10.

Розв'язування ірраціональних рівнянь із використанням властивостей відомих функцій і оцінки значень лівої та правої частин рівняння.
Заняття 3.11.

Системи ірраціональних рівнянь.
Заняття 3.12.

Розв'язування ірраціональних рівнянь, що містять параметр
Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ, ДРОБОВО-РАЦІОНАЛЬНІ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ Й МЕТОДИ ЇХ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ

Заняття 4.1, 4.2.

Метод інтервалів. Особливості методу інтервалів.
Заняття 4.3, 4.4.

Розв'язування раціональних і дробово-раціональних систем нерівностей.
Заняття 4.5, 4.6.

Нерівності з модулем.
Заняття 4.7, 4.8.

Найпростіші ірраціональні нерівності.
Заняття 4.9, 4.10.

Розв'язування ірраціональних нерівностей видів і .
Заняття 4.11.

Метод заміни у розв'язанні ірраціональних нерівностей.
Заняття 4.12.

Універсальний метод розв'язування ірраціональних нерівностей (метод інтервалів).
Тема 5. ЗАДАЧІ НА СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ, СИСТЕМ РІВНЯНЬ

Заняття 5.1,5.2.

Задачі на рух тіл по прямій.
Заняття 5.3.

Задачі на рух по воді.
Заняття 5.4.

Задачі на рух по колу.
Заняття 5.5.

Задачі з натуральним невідомим.
Заняття 5.6.

Задачі на відсоткові відношення, відсотковий приріст і складні відсотки.
Заняття 5.7.

Нерівності в задачах
Заняття 5.8, 5.9.

Розв'язування задач, у яких число невідомих перевищує число рівнянь системи; задач, у яких потрібно знаходити найбільше і найменше значення деяких виразів; задач з альтернативною умовою.
Заняття 5.10.

Задачі на «сплави та суміші».
Заняття 5.11,5.12.

Задачі на роботу.
Тема 6. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ, СИСТЕМИ

Заняття 6.1.

Розв'язування найпростіших тригоно­метричних рівнянь. Рівняння, алгебраїчні відносно однієї із тригонометричних функцій.
Заняття 6.2.

Рівняння, які розв'язуються методом розкладання на множники. Рівняння, однорідні відносно sinх і соsх, і рівняння, які зводяться до однорідних.
Заняття 6.3.

Рівняння виду asinx + bcosx = с (a, b ≠ 0).
Заняття 6.4.

Рівняння, які розв'язуються за допомогою формул зниження степеня. Рівняння, які розв'язуються за допомогою формул подвійного і потрійного аргументів.
Заняття 6.5.

Рівняння, які розв'язуються за допомогою заміни. Заміна sinx ± соsx = t.
Заняття 6.6.

Рівняння, які розв'язуються перетворенням суми тригонометричних функцій на добуток або добутку — на суму. Виділення повного квадрата.
Заняття 6.7.

Застосування формул суми членів нескінченно спадної прогресії. Рівняння, що містять дробові вирази.
Заняття 6.8.

Тригонометричні рівняння, що містять ірраціональність. Зведення тригонометричних рівнянь до систем алгебраїчних рівнянь.
Заняття 6.9.

Розв'язування рівнянь з урахуванням обмеженості функцій sіпх і соsх. Розв'язування рівнянь із кількома змінними.
Заняття 6.10.

Рівняння з оберненими тригонометричними функціями.
Заняття 6.11.

Системи тригонометричних рівнянь. Застосування формул додавання (метод «додай—відніми»). Метод ділення. Зведення тригонометричних рівнянь до алгебраїчних систем методом заміни. Застосування формул перетворення суми на добуток і добутку на суму. Метод піднесення до квадрата
Заняття 6.12.

Тригонометричні нерівності. Найпростіші тригонометричні нерівності. Доведення нерівностей
Схожі:

Тема уроку: Розв’язування тригонометричних рівнянь
Навчальна: ознайомити учнів з іншими способами розв'язування тригонометричних рівнянь; навчити раціонально вибирати метод їх розв'язування;...
Урок №105 Тема. Розв'язування задач за допомогою рівнянь
Раціональні числа і дії над ними Тема Рівняння. Розв’язування рівнянь з однією змінною
Урок №63 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для...
Урок №73 Тема. Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними та...
Ня щодо залежності кількості розв'язків системи лінійних рівнянь від співвідношення коефіцієнтів a, b, c цих рівнянь; ви­роблення...
Урок №80 Тема. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
Мета: відпрацювати навички застосування схеми розв'язання текстових задач на складання системи лінійних рівнянь із двома змінними...
Тема. Розв’язування тригонометричних рівнянь
Мета: узагальнити і систематизувати матеріал за темою “Розв'язування тригонометричних рівнянь ”, розвивати логічне мислення, уяву,...
Тема. Рівняння. Мета: освітня
Вироблення навичок розв’язування рівнянь за правилами знаходження невідомих компонентів додавання, віднімання і множення; формувати...
УРОК №71 Тема уроку. Системи рівнянь
Мета уроку: формування понять: «система рівнянь з двома змінними»; «розв'язки системи лінійних рівнянь з двома змінними»; «ознайомлення...
УРОК №76 Тема уроку. Розв'язування вправ на розв'язування систем...
Мета уроку: формування вмінь учнів розв'язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання
Урок №21 Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
ОДЗ рівняння та схеми розв'язання дробового рівняння виду = 0, де А і В — деякі многочлени від однієї змінної; сформувати вміння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка