І. Додаткова література до курсу історії української літературної мови


НазваІ. Додаткова література до курсу історії української літературної мови
Сторінка1/6
Дата09.04.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
для студентів українського відділення філологічного факультету

Львів

2010

Програма курсу історії української літературної мови охоплює основні етапи більш ніж тисячолітньої історії формування українського писемного слова. Обсяг матеріалу, з яким повинен ознайомитися студент, значний, а тому нема можливості викласти кожен пункт програми на лекційних заняттях. Отже, частину програмного матеріалу студент повинен опрацювати і засвоїти самостійно.

Методичний посібник складається з таких частин:

 1. Додаткова література до кожного з розділів програми курсу. Опрацьовуючи запропонований матеріал, студент поглиблює та удосконалює розуміння основних тенденцій розвитку літературної мови певного періоду на тлі історичних та культурних подій, має змогу детальніше вивчити мовні особливості писемних пам’яток, з’ясувати роль українських культурних діячів у розбудові літературної мови. Позиції, виділені курсивом, рекомендовано законспектувати.

 2. Теми рефератів та рекомендована література до них зорієнтовані на самостійну роботу студента у процесі вивчення певних теоретичних розділів і виступу з доповіддю чи повідомленням на практичних заняттях чи семінарах.

 3. Історія української літературної мови в датах і подіях – це стислий виклад у хронологічній послідовності найважливіших явищ суспільно-політичного та культурного життя, що мали безпосередній вплив на процеси формування української літературної мови.

 4. Короткий словничок найуживаніших термінів розкриває зміст 70-ти термінів та понять, які активно використовуються в курсі історії української літературної мови.І. Додаткова література до курсу історії української літературної мови
До розділу

„Вступні уваги до курсу історії української літературної мови”


 1. Булаховський Л.А. Виникнення і розвиток літературних мов// Булаховський Л.А. Вибрані твори:В 5-ти т.–К., 1975.–Т.1.–С.321-466.

 2. Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її розвитку// Другий міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Доповіді і повідомлення. – Львів,1993.- С.8-12.

 3. Єрмоленко С. Літературна мова// Українська мова. Енциклопедія. – К.,2000. – С.293-294.

 4. Задорожний В. Як треба читати тексти кирилівського письма // Дивослово. – 2004. - №2. – С.22-25.

 5. Коломієць В.Т. Типологічні риси української літературної мови на фоні інших слов’янських // Мовознавство. - 1992. - № 5. - С.3-10.

 6. Матвіяс І. Українська літературна мова і територіальні діалекти в їх взаємодії на різних історичних етапах //Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. К.,1977. - С.5-31.

 7. Німчук В. Періодизація як напрямок дослідження генезису та історії української мови.// Мовознавство. – 1997. - №6; 1998. - №1.

 8. Німчук В. Пам’ятки української мови// // Українська мова. Енциклопедія. – К.,2000. – С.418-420.

 9. Панько Т.І. До проблеми формування й уніфікації української мови//Мовознавство. - 1990. - № 1. - С.8-17.

 10. Полюга Л. Співвідношення понять “українська національна” та “українська літературна” мови // Українська історична та діалектна лексика : Зб. наукових праць. - К.,1995.- Вип.2. - 178-182.

 11. Русановский В. Вопросы нормы на разних етапах истории литературного языка // Вопросы языкознания. - 1970. - №4. - С.54-68.

 12. Півторак Гр. Стародавні історичні процеси на землях сучасної України і формування протоукраїнської етномовної території // Півторак Гр. Українці: звідки ми і наша мова. - К.,1993. - С.8-134.

 13. Півторак Гр. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов . Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». – К.,2001. – С.54-97.

 14. Полюга Л. Деформоване висвітлення історії української літературної мови в часи радянського тоталітаризму// Другий міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Доповіді і повідомлення. - Львів,1993.- С.36-41.

 15. Потебня О. Общий літературний язік і местние наречия // Мова. Національність. Денаціоналізація. – Нью-Йорк,1992.

 16. Русанівський В. Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов. - К.,1985.

 17. Ткаченко О. Українська мова і українська культура// Українська мова. – 2003. - № 1, – С.3-13, № 2. – С.3-22 та №3-4. – С.3-17.

 18. Формування і розвиток української літературної мови // Мовознавство. – 1985. - №6. – С.11-21.

 19. Франко І. Українці// Зібр. тв. у 50-ти т.-К.: Наук. думка, 1984. - Т.41. - С.162-194.

 20. Шевельов Ю. Українська літературна мова// Записки Харківського історико-філологічного товариства. – Т. 8. – Харків, 1999. - С.83-100.


До розділу

Києворуський період у формуванні української літературної мови.

Староукраїнська літературно-писемна мова (Х – перша половина ХІV ст.)”

 1. Денисюк Н., Янко Л. Київські глаголичні листки. – К.,2003.

 2. Житецький П.По поводу вопроса о том, как говорили в Киеве в ХІV и ХV вв.//Житецький П.Г.Вибрані праці. Філологія. - К.,1987. - С.287-299.

 3. Жовтобрюх М.А., Русанівський В.М., Скляренко В.Г. Історія української мови. Фонетика. - К.,1979. - С.323-329.

 4. Німчук В. Лексика пам’яток ХІ – ХІІІ ст. як свідчення народної основи давньоруської літературної мови//Жанри і стилі в історії української літературної мови. - К.,1989. - С.5-56.

 5. Німчук В. Початки літературних мов Київської Русі // Мовознавство. - 1982. - № 2. - С.21-31.

 6. Русанівський В. Старослов’янізми. Старослов’янська мова// Українська мова. Енциклопедія. – К.,2000. – С.591-593.

 7. Пахльовська О. Україна: шлях до Європи... через Константинополь// Сучасність. - 1994. - №1. - С.54-67.

 8. Півторак Г. Діалектна ситуація в Київській Русі// Мовознавство. -1993. - № 2.- С.6-13.

 9. Півторак Гр. Мовна ситуація В Київській Русі та її вплив на давньоруську периферію // Мовознавство. - 1997. - № 4-5. - С.3-10.

 10. Півторак Г. . Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов . Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». – К.,2001. – С.48-54 та 97-109.

 11. Півторак Гр.Джерела української літературної мови // Півторак Гр. Українці: звідки ми і наша мова. - К.,1993. - С.135-180.

 12. Русанівський В., Німчук В. Співвідношення функцій давньоруської і старослов’янської мов у Київській Русі(ХІ – ХІІІ ст.)// VІІ Міжнародний з’їзд славістів. Слов’янське мовознавство. Доповіді.- К.,1983.- С.185-210.

 13. Русанівський В.М. Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов. - К.,1985.

 14. Русанівський В.М. Ще про дві літературні мови в Київській Русі // Мовознавство. - 1996. - № 6. - С.3-12.  1   2   3   4   5   6

Схожі:

І. Додаткова література до курсу історії української літературної мови
Обсяг матеріалу, з яким повинен ознайомитися студент, значний, а тому нема можливості викласти кожен пункт програми на лекційних...
Питання до іспиту з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ
Функціональні стилі сучасної української літературної мови: їх призначення, сфера застосування, ознаки, жанри
На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
Поняття про сучасну українську літературну норму. Типи мовних норм....
Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ «ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ...
України зі світом, з бурхливими процесами творення світової культури, нашу прилученість до світової цивілізації
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури...
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
Питання до МК-2 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська...
Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУ МКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка