ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ


Скачати 38.81 Kb.
НазваПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ
Дата11.04.2013
Розмір38.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ

«Українська мова за професійним спрямуванням»

 1. Роль та значння мови в житті суспільства. Функції мови.

 2. Погляди на природу мови.

 3. Мова і мовлення.

 4. Вербальні та невербальні засоби спілкування.

 5. Місце української мови серед інших мов світу.

 6. Проблема походження української мови.

 7. Принципи українського правопису.

 8. Лінгвоцид української мови.

 9. Українська мова як державна. Мовна політика в Україні.

 10. Літературна мова, її ознаки. Усна і писемна форми літературної мови.

 11. Мовні норми. Види мовних норм.

 12. Функціональні стилі сучасної української літературної мови: їх призначення, сфера застосування, ознаки, жанри.

 13. Офіційно-діловий стиль: його найважливіші риси, мовні засоби, підстилі.

 14. Науковий стиль: його найважливіші риси, мовні засоби, підстилі.

 15. Документ. Загальні та спеціальні функції документа.

 16. Критерії класифікації документів.

 17. Стандартихація ділового тексту.

 18. Реквізити документів та їх оформлення.

 19. Формуляр, бланк, трафаретний текст документа.

 20. Загальні вимоги до тексту документа.

 21. Оформлення та нумерація сторінок документа. Титульна сторінка.

 22. Членування тексту, рубрикація, абзац.

 23. Правила оформлення додатків.

 24. Оформлення заголовків, підзаголовків, виділення окремих частин тексту.

 25. Скорочування слів, словосполучень у документах.

 26. Написання слів та символів у ділових паперах.

 27. Мовний етикет у діловому спілкуванні. Вживання займенників Я – ТИ – ВИ – МИ – ВІН/ ВОНА/ ВОНИ, подяка, запрошення, прохання, згода, відмова, заперечення, вибачення, комплімент, співчуття.

 28. Наукова робота у вищій школі (анотація, відгук, рецензія, тези, конспект, реферат, стаття, курсова та дипломна роботи).

 29. Бібліографічний опис літератури. Правила його складання.

 30. Лексикографія як наука. Типи словників (перекладні, тлумачні, етимологічні, словники синонімів, антонімів, паронімів, орфоепічні та фразеологічні).

 31. Лексикологія як наука, її зв’язок з іншими науками про значення слова.

 32. Словниковий склад мови. Класифікація української лексики.

 33. Однозначні та багатозначні слова у діловому мовленні.

 34. Синоніми, омоніми й антоніми у діловому мовленні.

 35. Поділ лексики за походженням. Запозичені слова у професійному спілкуванні.

 36. Терміни і професіоналізми у діловому мовленні.

 37. Активна і пасивна лексика (застарілі слова, історизми, неологізми).

 38. Лексика обмеженого вживання (діалектизми, слова-паразити, жаргонна, просторічна лексика) і культура слововживання.

 39. Стандартизовані синтаксичні сполуки (кліше) та їх місце у мові професійного спілкування.

 40. Суржик як негативне явище у мовленні.

 41. Фразеологія як наука. Джерелразеологізми у ділових документах.

 42. Рід іменника й особливості вживання назв за професією, посадою, званням у діловому мовленні.

 43. Категорія відмінка іменника, її особливості в офіційно-діловому стилі.

 44. Граматичні форми прикметника та займенника у діловодстві.

 45. Особливості написання і вживання дієслів та їх форм у діловому мовленні.

 46. Числівники: їх вживання та написання у ділових документах.

 47. Службові частини мови. Особливості їх використання у діловодстві.

 48. Словотвір ділової мови.

 49. Синтаксичні особливості офіційно-ділового стилю.

 50. Заява, скарга, пропозиція: порівняльна характеристика.

 51. Правила складання автобіографії, характеристики, резюме: реквізити та особливості укладання.

 52. Трудова книжка й особовий листок з обліку кадрів. Їх призначення, особливості заповнення.

 53. Накази щодо особового складу. Їх призначення та особливості укладання.

 54. Діловий лист. Види листів. Етикет ділового листування.

 55. Правила адресування по Україні і за кордон.

 56. Загальна характеристика господарсько-претензійних документів (протокол розбіжностей до договору, позовна заява, претензійний лист, комерційніакти).

 57. Загальна характеристика довідково-інформаційних документів (довідка, службові записки, звіт, план, візитка, прес-реліз, оголошення, повідомлення про захід та ін.).

 58. Протокол, витяг з протоколу: характеристика, правила складання й оформлення.

 59. Загальна характеристика документів з господарсько-договірної діяльності (договір, контракт, трудова угода). Різниця між трудовим договором і контрактом.

 60. Загальна характеристика обліково-фінансової документації: таблиця, список, перлік, акт, накладна.

 61. Доручення і розписка: особливості їх складання, реквізити.

 62. Система організаційно-розпорядчої документації (накази, розпорядження, статути, положення, правила, інструкції).

 63. Суть і види усного професійного мовлення.

 64. Вимоги до усного професійного мовлення. Види і жанри публічних виступів.

 65. Особливості ведення бесіди.

 66. Правила ведення телефонної розмови.

 67. Мистецтво публічного виступу. Доповідь.

 68. Правила ведення дискусії.

 69. Промова й особливості її виголошення.

 70. Візитна картка: призначення, реквізити, правила оформлення і вручення.

Схожі:

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з курсу «Економіка і фінанси підприємства» 3 курс

Питання до іспиту з курсу «Фінансове право»
Повноваження Міністерства фінансів у сфері регулювання фінансової діяльності держави
ПИТАННЯ для іспиту з курсу «Історія України»
Проаналізуйте історичні передумови утворення Київської Русі та теорії її походження
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з курсу «Теорія економічного аналізу» 3 курс
Нормативне співвідношення між зростанням заробітної плати та продуктивністю праці
Питання до іспиту з курсу «Історія зарубіжної літератури ХІХ ст.»
Західноєвропейська література XIX ст.: періодизація, основні художні напрями і тенденції розвитку
ПИТАННЯ для іспиту (2011-2012 н р.) з кримінального права для студентів 2 курсу (ч. Загальна)

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦ. 6508 3 КУРС
Характеристика політико-правового та соціально-культурного середовища міжнародних економічних відносин
Питання до іспиту з курсу «Етнологія»
Характеристика джерел для вивчення етнологічних проблем. Методи етнології. Зв'язок етнології з другими науками
9. РЕКОМЕНДОВАНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНОЛОГІЯ» Загальна частина
Злочинність як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у дослідженні злочинності
Питання до іспиту з курсу «Історія української культури»
Трипільці: археологічна культура чи цивілізація. Проблеми витоків української культури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка