Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сторінка4/9
Дата01.04.2013
Розмір1.05 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   97 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 годин.


№№

К-ть

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(за темами)

1


2


ВСТУП

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Відображення в художніх перекладах текстових домінант оригіналу, національних особливостей, специфіки сприйняття творів, авторської позиції (автора оригіналу і автора перекладу). Переклад і переспів.

(ТЛ) Поглиблення понять про оригінал і переклад. Домінанта тексту (художня), переспів.

(ЛК) Роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх взаємин між народами, розширенні кругогляду особистості.

(УС) Українська перекладацька традиція. Майстри художнього перекладу.

(ЕК) Основні принципи аналізу та інтерпретації оригіналу і художнього перекладу. Переклад і переспів: схожість і відмінність.
Учень (учениця):

дає визначення понять «оригінал», «переклад», «переспів», розрізняє їх (на прикладі окремих текстів);

знає види перекладу – прямий (непрямий), точний (неточний), повний (неповний), вільний та ін., встановлює різницю поміж ними (на конкретних прикладах текстів);

розуміє (на елементарному рівні) поняття «домінанта тексту (художня)» як будь-який компонент тексту (мотив, образ, символ, ліричний герой, жанрова ознака, метафора, епітет та ін.) в сильній позиції);

визначає домінанти в пропонованих учителем художніх текстах (або фрагментах);

знає витоки й основні етапи української перекладацької традиції, імена видатних українських перекладачів, котрі зробили значний внесок в культуру України, прилучення українців до світових здобутків;

порівнює переклад і переспів одного й того самого твору, встановлює схожість і відмінність між ними;

розуміє значення опанування творів в оригіналі (іноземною мовою), роль художніх перекладів у розвитку культури, взаємин між народами, становленні особистості.

210


БИЛИНИ І БАЛАДИ

Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський).

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник», «Садко». Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билинах. Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Тема мистецтва і відкриття світу в билині «Садко». Втілення людських чеснот в образах героїв билин. Елементи фольклору.

Балада як жанр фольклору і літератури. Характерні ознаки балади.

«Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ.

«Як Робін Гуд став розбійником» або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном». Ідеї свободи і служіння народові. Образ народного захисника Робіна Гуда.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759-1805). «Рукавичка». Випробування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність.

Адам Міцкевич (1798-1855). «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі.

Роберт Льюїс Стівенсон (1850-1894). «Балада про вересовий напій». Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода - рабство). Утвердження духовної сили піктів, їх героїзму в захисті національних цінностей. Символіка образу вересового напою.

Редьярд Кіплінг (1865-1936). «Балада про Схід і Захід». Протистояння і примирення Сходу й Заходу в баладі Р. Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї миру й дружби. Динаміка образів головних героїв (Камаль, полковничий син).

Олександр Сергійович Кочетков (1900-1953). «Балада про прокурений вагон». Історія створення балади, її зв'язок з історичними подіями 1930-х рр. і Другої світової війни. Трагедія закоханих і утвердження сили високого почуття любові у творі. Діалог як основна форма розвитку ліричного сюжету балади. Рано!

(ТЛ) Билина, цикл творів, балада, гіпербола.

(ЛК) Історія і культура Київської Русі. Зображення героїв билин і балад у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.).

(УС) Українські образи й мотиви в баладі А. Міцкевича «Світязь». Українські думи, балади, їх зв'язок зі світовими традиціями.

(ЕК) Порівняння особливостей фольклорних і літературних балад, оригіналів і перекладів.
Учень (учениця):

виразно читає билини і балади, висловлює власне враження про них, емоційне ставлення до змальованих подій, героїв;

дає визначення жанрів «билина», «балада», «цикл», виявляє їх характерні ознаки в текстах прочитаних творів;

знає цикли билин (Київський і Новгородський), ключові твори і героїв циклів;

визначає характерні риси фольклорних балад («Король Лір і його дочки», балади про Робіна Гуда), зіставляє їх з українськими думами, баладами;

характеризує образи билин (Ілля Муромець, Садко) і фольклорних балад (Король Лір, Робін Гуд) як традиційні й вічні, розкриває втілення в них народних уявлень (про мораль, патріотизм, героїзм та ін.);

переказує сюжет билин і балад (в окремих частинах і цілісно);

визначає ключові (в тому числі кульмінаційні) моменти в літературних баладах і встановлює, як у ключових моментах виявляються риси героїв, увиразнюється ідея твору;

характеризує образи персонажів літературних балад;

виявляє засоби поетичної мови в билинах і баладах (гіперболи, епітети, метафори, повтори та ін.), в тому числі фольклорного походження;

визначає у прочитаних творах символи (наприклад, рукавичка, озеро, білі лілії, вересовий напій, кінь та ін.), розкриває їх прихований зміст;

читає мовою оригіналу тексти літературних балад, аналізує їх (за умови володіння іноземною мовою);

зіставляє оригінали літературних балад із художніми перекладами, виявляє особливості авторського відтворення домінант оригіналів у перекладах;

порівнює між собою різні художні переклади літературних балад;

встановлює схожість і відмінність поміж зарубіжними й українськими літературними баладами, думами (на окремих рівнях – образи, сюжети, теми, мотиви та ін.);

розкриває особливості відтворення сюжетів і образів билин і балад у мистецтві (творах живопису, музики, кіно, мультиплікації та ін. – за вибором);

називає відомих перекладачів билин, зарубіжних балад, виявляє майстерність їхніх перекладів.3


8
ІСТОРІЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ

Микола Васильович Гоголь (1809-1952). «Тарас Бульба». Україна в житті й творчості М. Гоголя. Зображення історії Запорізької Січі в повісті «Тарас Бульба». Життєвий вибір і долі синів Тараса Бульби. Цілісність натури Остапа, його відданість рідній землі. Трагедія Андрія: конфлікт почуття і обов’язку. Втілення рис українського козацтва в образі Тараса Бульби. Конфлікт батька й сина. Образ автора у повісті, засоби вираження його позиції. Картини української природи. Провідна ідея твору – захист рідної землі й національної єдності.

Друга світова війна у європейській поезії. (К.І. Галчинський («Лист з полону», «Пісня про солдат з Вестерплятте» та ін.), А. Марґул-Шпербер («Про назву концтабору Бухенвальд»), І. Вайсґлас («Він»), С. Гудзенко («Нас не треба жаліти…»), Ю. Друніна («Зінка») або інші – 2-3 твори за вибором). Зображення трагедії Другої світової війни з різних боків Європи. Твардовський!

(ТЛ) Поглиблення понять про повість (історична повість), вірш, сюжет (в епічному й ліричному творі), образ (в тому числі образ автора). Види й функції пейзажу у творі.

(ЛК) Історія і культура Запорізької Січі. Музей-заповідник «Хортиця». Зображення Запорізької Січі й образів запорожців у мистецтві. «Тарас Бульба» в різних видах мистецтва (кіно, театрі, живописі тощо). Культура проти війни (твори живопису, музики, кіно, в яких викривається фашизм).

(УС) Оцінка українськими митцями творчості М. Гоголя. Друга світова війна у творах українських письменників.

(ЕК) Зіставлення оригіналів і художніх перекладів творів зарубіжних поетів про Другу світову війну.
Учень (учениця):

знає основні відомості про життя і творчість письменників, їх зв’язки з Україною;

виразно читає твори (фрагменти або цілісно), виявляє емоційне враження від прочитаного, пояснює своє ставлення;

виявляє історичну основу прочитаних творів, їх зв'язок з історією України та світу;

дає коментар (в тому числі історичний, біографічний, культурологічний) до окремих фрагментів тексту;

висловлює власне судження щодо подій і образів, підтверджує свою думку цитатами з тексту;

переказує текст (у частинах або цілісно) з виявленням особливостей сюжету (епічного або ліричного);

характеризує образи персонажів, виявляє в них ключові риси, національний і загальнолюдський зміст;

порівнює образи героїв (Остапа і Андрія, Остапа і Тараса Бульби), виявляє схожість і відмінності між ними;

вирізняє у прочитаних текстах художні засоби створення образів персонажів, встановлює функції засобів образотворення;

характеризує образ автора і засоби вираження авторської позиції у творах;

визначає види і функції пейзажу у прочитаних творах (розкриття образів, національного колориту, авторської позиції, ідеї);

аналізує ліричні твори про Другу світову війну (визначає тему, ідею, особливості ліричного сюжету, образ ліричного героя, художні особливості та ін.);

порівнює оригінали й переклади творів про Другу світову війну (за умови володіння іноземною мовою);

виявляє ідеали українського козацтва (на підставі повісті М. Гоголя) їх актуальність сьогодні;

порівнює повість «Тарас Бульба» М.В. Гоголя з її втіленнями в мистецтві – кіно, живопис, музика та ін. (1-2 твори за вибором);

розуміє значення культури в боротьбі за мир, утвердженні національної єдності.


4


10
ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ

Генріх Белль (1917-1985). «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». Засудження антигуманної сутності війни, її руйнівних наслідків для людства. Образ школи як художня модель нацистської Німеччини. Розкриття символічного змісту назви оповідання, її зв'язок з історією Спарти. Специфіка змалювання образу молодого солдата (відсутність імені, виразних індивідуальних рис, байдужість до світу, зміни в його внутрішньому світі та ін.). Художні деталі. Підтекст. Шолохов

Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній дюйм». Проблема взаємин між батьками й дітьми. Символічність назви оповідання. Образи Бена і Деві, художні засоби їх створення. Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей.

Габріель Гарсіа Маркес (нар. 1928). «Стариган з крилами». Синтез реального (селище та його мешканці, побутові деталі) і фантастичного (прихід янгола в селище) в оповіданні Г. Гарсіа Маркеса. Відображення моральної деградації людства. Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей. Думки розділились

(ТЛ) Поглиблення понять про сюжет (епічного твору), символ, антитезу. Початкові поняття про художній час, художній простір, «магічний реалізм», притчу.

(ЛК) Специфіка культури Латинської Америки, міфологічні витоки «магічного реалізму». Ілюстрації та екранізації творів Г. Белля, Дж. Олдріджа, Г. Гарсіа Маркеса. Зображення згубності нацизму в документалістиці (кіно, фотодокументи та ін.).

(УС) Г. Белль і Україна. Дж. Олдрідж і Україна.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (фрагментів) творів митців.

Завершення 1 семестру (+ 2 год. резерв)


Учень (учениця):

виразно читає (в тому числі іноземною мовою, якщо володіє нею) тексти оповідань, емоційно сприймає, висловлює враження від прочитаних творів;

розкриває історичні, моральні, філософські проблеми у творах письменників, актуальність проблематики оповідань для сьогодення;

розповідає про основні факти життя і творчості митців, про їхні зв’язки з Україною;

визначає у творах фабулу і сюжет, виокремлює фрагменти тексту, де відбувається збіг (або розбіжність) фабули і сюжету;

вирізняє напружені (кульмінаційні) моменти сюжету, їх значення для розкриття образів персонажів;

дає визначення поняття «художній час», пояснює його відмінність від хронологічного часу;

виокремлює епізоди текстів, де відбувається зміщення лінійного часу, відхід автора від хронологічної послідовності у викладі подій, повернення в минуле, пояснює значення цього прийому (на прикладі оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»);

дає визначення поняття «художній простір», встановлює особливості художнього простору в прочитаних оповіданнях;

показує поєднання різних просторових планів (реального, фантастичного, міфологічного) в оповіданні Г. Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»;

аналізує образи персонажів: їх характерні риси, вчинки, мову, стосунки з іншими персонажами, динаміку зміни, засоби створення (художня деталь, символи та ін.);

визначає у творах антитези (минуле – теперішнє, земне – небесне, буденне – вічне, батьки – діти тощо), пояснює, як вони реалізовані у творах (залишаються незмінними або змінюються; як впливають на характеристику персонажів та ін.);

дає визначення понять «магічний реалізм», «притча», вирізняє їх ознаки у творі Г. Гарсіа Маркеса;

знаходить у прочитаних творах символи, виявляє їх прихований зміст, множинність трактування;

порівнює оригінали й художні переклади (фрагменти) творів митців (за умови володіння іноземною мовою).


59ДРУЖБА І КОХАННЯ

Олександр Сергійович Пушкін (1799-1937). «19 жовтня 1825 року»

Дитинство і юність О.С. Пушкіна. 19 жовтня – День Ліцею. Ліцейські друзі поета. Уславлення дружби й вірності у вірші О.С. Пушкіна «19 жовтня». Авторські спогади і роздуми у творі.

Шолом-Алейхем (1859-1916). «Пісня над піснями». Віхи життєвого і творчого шляху письменника. Відображення у його творах долі єврейського народу. Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема «Пісня над піснями». Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей.

Олександр Грін (1880-1932). «Пурпурові вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті. Основний конфлікт твору (мешканці Каперни – мрія про кохання). Ассоль і Грей. Символіка образу пурпурових вітрил.

Вірші зарубіжних поетів про кохання (Р. Бернс («Любов»), Г. Гейне («Коли настав чудовий май…»), К.М. Симонов («Жди мене…»), К. І. Галчинський («Лірична розмова») або інші – 2-3 за вибором). Поетизація високого почуття, розкриття його сутності.

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш, повість, образ автора. Феєрія (повість-феєрія).

(ЛК) Біблія («Пісня над піснями»). Екранізації, ілюстрації, театральні вистави за творами митців.

(УС) О.С. Пушкін і Україна. Музей О.С. Пушкіна в Царському Селі (Ліцей). Шолом-Алейхем і Україна. Літературні музеї Шолом-Алейхема (Київ, Тель-Авів) і Олександра Гріна (Феодосія). Пам’ятники О.С. Пушкіну, Шолом-Алейхему, Олександру Гріну в Україні й за кордоном. Вірші українських поетів про дружбу і кохання.

(ЕК) Феєрія і казка: схожість і відмінності. Порівняння образів персонажів (Бузя – Ассоль, Шимек – Артур Грей).


Учень (учениця):

знає і розповідає про основні факти життя і творчості митців, їх зв’язки з Україною, увічнення їхньої пам’яті в літературних музеях, пам’ятниках;

виявляє факти біографії О.С. Пушкіна у вірші «19 жовтня 1825 року»;

визначає основну ідею вірша О.С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року», знаходить відповідні цитати;

характеризує образ автора у вірші О.С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року», його спогади, зміни образу автора в часі;

визначає роль описів природи у вірші «19 жовтня 1825 року», розкриває їх емоційне забарвлення і художні засоби втілення певних емоцій і почуттів;

переказує основні події повістей «Пісня над піснями» Шолом-Алейхема і «Пурпурові вітрила» Олександра Гріна;

визначає особливості сюжету і композиції повістей;

характеризує духовно-емоційний світ головних героїв повістей, зміни (або незмінність) їхніх внутрішніх якостей;

розкриває сутність трактування проблеми кохання у творах Шолом-Алейхема і Олександра Гріна;

висловлює власні судження щодо персонажів (Шимек, Бузя, Ассоль, Артур Грей), їхнє ставлення до кохання і світу;

визначає теми, провідні мотиви, ідеї у повістях «Пісня над піснями» і «Пурпурові вітрила»;

називає символи у повістях митців, розкриває їх зміст, функції у творах;

зіставляє образи Бузі і Ассоль, Шимека і Артура Грея, визначає схожість і відмінність між ними;

дає визначення поняття «феєрія», називає ознаки феєрії у повісті «Пурпурові вітрила», схожість і відмінність феєрії від жанру казки»;

виразно читає (в тому числі напам’ять) вірші зарубіжних авторів про кохання, висловлює враження від прочитаних творів, інтерпретує їх;

знає про ілюстрації, театральні вистави, екранізації творів Шолом-Алейхема і Олександра Гріна, висловлює власне враження про них (щодо 1-2 творів за вибором).

6

8ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕТЕКТИВ

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів.

Едгар Аллан По (1809-1849). «Золотий жук». Е.А. По – засновник жанру детективу у світовій літературі. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук». Особливості композиційної будови твору – «розповідь у розповіді», її художнє значення (поєднання різних точок зору, створення емоційної напруги, таємничої атмосфери та ін.). Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача.

Артур Конан Дойль (1859-1930). «Записки про Шерлока Холмса» («Пістрява стрічка», «Спілка рудих»). А. Конана Дойль – відомий автор класичних детективів, популярність його героїв у різних країнах. Особливості сюжету і композиції оповідань про Шерлока Холмса. Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка». Іронічне зображення пристрасті людини до легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих». Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей. Доктор Ватсон як оповідач. Різні точки зору на події як художній прийом створення атмосфери таємничості.

(ТЛ) Оповідач і розповідач. Початкове поняття про точку зору.

(ЛК) Відомі екранізації творів Е.А. По і А.Конана Дойля. Музеї Е. По в США (Балтимор, Річмонд), Шерлока Холмса у Великобританії (Лондон), Росії (Москва). Пам’ятники письменникам та їхнім героям.

(УС) Українські письменники – майстри детективного жанру.

(ЕК) Зіставлення різних точок зору в тексті. Порівняння оригіналів і художніх перекладів. Порівняння творів Е.А. По, А. Конан Дойля з екранізаціями.


Учень (учениця):

дає визначення жанру «детектив», виявляє його характерні ознаки на прикладі прочитаних творів;

знає про історію виникнення і формування жанру у світовій літературі, видатних представників детективної літератури;

розповідає про ключові віхи життя і творчості Е.А. По і А. Конана Дойля, називає їх найвідоміші книги, причини популярності серед різних поколінь;

виявляє характерні ознаки циклу в «Записках про Шерлока Холмса»;

висловлює враження від прочитаних творів письменників, розповідає про своїх улюблених героїв;

виявляє особливості сюжету і композиції творів Е.А. По і А. Конана Дойля;

встановлює значення прийому «розповідь у розповіді» в текстах письменників;

характеризує образи персонажів (Легран, Джупітер, Шерлок Холмс, Ватсон, учасники злочинів та ін.);

змальовує образи оповідачів у творах Е. А. По і А. Конана Дойля, називає їхні провідні риси, роль у розгортанні сюжету (спостерігач, безпосередній учасник сюжету (персонаж) тощо);

розуміє поняття «точка зору», виявляє у творах різні точки зору (персонажів, оповідача) на події, зіставляє їх;

розповідає про відомі екранізації за творами Е.А. По і А. Конан Дойля (1-2 за вибором), висловлює власне судження про втілення героїв детективів засобами кіномистецтва;

порівнює оригінали й художні переклади творів письменників (за умови володіння іноземною мовою);

називає українських письменників – авторів детективів, виявляє у їхніх творах характерні ознаки жанру.


7

7СВІТОВА НОВЕЛА

Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди.

О. Генрі (1862-1910). «Дари волхвів», «Останній листок». О. Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі. Новела «Останній листок» - гімн людині, котра здатна на самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу Бермана (непримітна зовнішність, невдаха, найкращий «шедевр» митця). Образи дівчат, їх динаміка (Сью, Джонсі). Особливості художньої мови новели, розповідач.

Герберт Джордж Уеллс (1866-1946). «Чарівна крамниця». Видатний англійський фантаст Г.Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця». «Дива» та їх сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько). Особливості дитячого світу в оповіданні. Роль елементів фантастики.

Рюноске Акутагава (1892-1927). «Павутинка». Майстер японської новели Р. Акутагава. Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі «Павутинка». Філософський зміст твору. Підтекст.

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача і розповідача, точку зору. Новела та її різновиди.

(ЛК) Біблія («Поклоніння волхвів»). Музей О. Генрі в США (Остін). Древні храми-музеї Японії. Втілення сюжетів новел у мистецтві (кіно, мультиплікація та ін.).

(УС) Українські письменники – майстри новели.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів новел.


Учень (учениця):

дає визначення жанру новели, виявляє її характерні ознаки у прочитаних творах;

розрізняє за змістом різновиди новел (психологічну, філософську, фантастичну та ін.);

виразно читає і переказує (близько до тексту) новели письменників;

виявляє у новелах зарубіжних митців основні проблеми (моральні, філософські та ін.), їх художнє втілення в подіях, образах, символах, назвах та інших компонентах твору;

визначає особливості розвитку сюжету новел, напружені (кульмінаційні) моменти творів;

характеризує образи персонажів новел у їхніх стосунках, динаміці, виявляє ключові риси персонажів, їх моральні якості;

розмірковує над фіналами творів, дає їм (фіналам) власне тлумачення;

характеризує образи оповідача («Чарівна крамниця» Г.Дж. Уеллса) і розповідача (новели О. Генрі), розрізняє їх за формами оповіді (оповідач – від 1-ої особи, розповідач – від 3-ої особи);

виявляє культурні паралелі в текстах новел (біблійні мотиви в новелі «Дари волхвів» О. Генрі, зв’язок із японськими традиціями в новелі «Павутинка» Р. Акутагави);

розкриває підтекст окремих епізодів творів;

називає імена 2-3 майстрів української новели, їхні твори, порівнює із творами зарубіжних авторів;

порівнює оригінали і художні переклади новел (за умови володіння іноземною мовою);

знає про втілення сюжетів новел у різних видах мистецтва, висловлює ставлення до них (1-2 твори за вибором).

8

8


СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Я І СВІТ (2-3 твори за вибором учнів)

Діана Вінн Джонс (1934-2011). «Мандрівний замок Хаула». Поєднання елементів казки і детективу у творі. Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів. Значення художнього прийому чаклунства у творі.

Клаус Гаґеруп (нар. 1946). «Золота Вежа». Історія дівчинки Маріанни, в сім’ї якої трапилося горе. Ідея подолання трагічного в житті, укріплення сімейних стосунків, відновлення затишку й радості існування. Зміни в поведінці героїні, її внутрішній світ.

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце». Тема «оживлення» книги у творі. Образ Меґі – дівчинки, яка любить читати. Її пригоди й духовне випробування. Поєднання уявного і реального світів.

Йон Колфер (нар. 1965). «Артеміс Фаул» («Код вічності» або ін.). Особливості фентезі письменника. Захопливий світ пригод. Теми геніальності, боротьби добра і зла, сили інтелекту.

Анна Гавальда (нар. 1970). «З5 кіло надії». Теми вибору життєвого шляху, відданості, кохання, здійснення мрій. Образ 13-річного героя, його моральні пошуки. Сімейні цінності у творі.

Сучасна зарубіжна поезія (2-3 твори за вибором).

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача, розповідача точку зору, роман, повість, фентезі.

(ЛК) Коло читання підлітків у різних країнах.

(УС) Бібліотеки України. Сучасні літературні видання для дітей і підлітків. Твори сучасних зарубіжних авторів в українських перекладах.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (окремих фрагментів). Порівняння образів підлітків у творах.Учень (учениця):

розповідає про ключові події сюжету творів;

розкриває актуальні теми і проблеми у прочитаних текстах;

характеризує образи головних героїв, їх сприйняття світу, стосунки з батьками, друзями та ін.;

аналізує окремі фрагменти тексту (в тому числі в оригіналі за умови володіння іноземною мовою);

визначає особливості художньої оповіді у творах (від 1-ої чи 3-ої особи), роль оповідної форми у розкритті образів героїв;

порівнює оригінал і переклад в окремих фрагментах (за умови володіння іноземною мовою);

порівнює образи підлітків у прочитаних творах;

володіє інформацією про бібліотеки України (центральні, а також у рідному місті, селі), їх структуру, організацію роботи (в тому числі через Інтернет);

знає сучасні літературні видання для підлітків;

цікавиться колом читання підлітків в інших країнах;

називає 2-3 твори сучасних авторів, які привернули його увагу, пояснює свої уподобання;

виразно читає, аналізує ліричні твори (1-2) сучасних зарубіжних авторів.

Дубровский, Повести Белкина, Капитанская дочка

9


2


ПІДСУМКИ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.


Завершення 2 семестру (+ 4 год. резерв)


Учень (учениця):

знає авторів і відомих українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

аналізує й інтерпретує художні твори (окремі компоненти й цілісно (малі жанри – вірші, оповідання, новели));

знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 5-7 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту;

визначає жанрові ознаки, форми оповіді (від 1-ої чи 3-ої особи) у творах, що вивчалися протягом року;

демонструє вміння зіставляти оригінали й переклади творів (на окремих рівнях – тематики, образів, мовних особливостей та ін.), а також порівнювати твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів (в окремих аспектах – теми, ідеї, образи, жанри та ін.).Для вивчення напам’ять

Ф. Шіллер. «Рукавичка» (уривок)

1 вірш про Другу світову війну (за вибором учня)

1 вірш на тему дружби і кохання (за вибором учня)
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка