«Катерина» ліро-епічна, соціально-побутова поема. Проблема соціальної нерівності і трагічної долі селянки в тогочасному суспільстві. Образи Катерини, її батьків, офіцера»


Назва«Катерина» ліро-епічна, соціально-побутова поема. Проблема соціальної нерівності і трагічної долі селянки в тогочасному суспільстві. Образи Катерини, її батьків, офіцера»
Дата12.11.2013
Розмір72.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Тема: «Катерина» - ліро-епічна, соціально-побутова поема. Проблема соціальної нерівності і трагічної долі селянки в тогочасному суспільстві. Образи Катерини, її батьків, офіцера».

Мета: висвітлити проблеми соціальної нерівності і тяжкої долі селянки в тогочасному суспільстві, засобами виразного читання викликати співчуття до трагедії Катерини та осуд безчесної поведінки офіцера; розвивати любов до образного слова, емоційне сприйняття поетичних текстів, спостережливість, уміння узагальнювати; виховувати співчутливе ставлення до скривджених, бажання допомогти ближньому.

Обладнання: репродукції картин Т.Шевченка, І.Їжакевича «Катерина», підручник, тексти.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: повідомлення учнів, евристична бесіда, гра «Ти – мені, я – тобі», «незакінчене речення», метод «сенкан».

Ні в німецькій, ні в польській, ні в російській

літературі нічого подібного нема.

Богдан Лепкий
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань


 • Який напрям в українській літературі презентувала балада «Причинна»?

 • Проаналізуйте баладу «Причинна», акцентуючи увагу на фольклорному походженні тематики художнього тексту.

 • Зачитайте приклади віршових розмірів, які використовуються в баладі.

 • Прокоментуйте вибір теми, яку ви взяли для ілюстрації балади.


ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Запишіть тему уроку й допоможіть визначити завдання, які ми поставимо перед собою на сьогоднішній урок (учні називають, записують на дошці і в зошиті завдання уроку):

 • опрацювати зміст поеми;

 • розкрити ідейно-тематичний зміст твору;

 • охарактеризувати образи;

 • з’ясувати роль ліричних відступів;

 • визначити стиль, віршований розмір поеми.


ІІІ. Формування нових знань
Слово учителя

Тема материнства у творчості Тараса Шевченка особлива, оповита ореолом святості й любові. Рано залишившись без матері, поет усе життя згадував її найтеплішими, найпроникливішими словами.

Її образ, мов ікона святої мучениці, зостався до смерті в душі Тараса чистим і ясним. Від неї впало золоте сяйво не на одну жіночу постать в пізніших поетових творах.

Б.Лепкий

Поема «Катерина» започаткувала тему материнства в творчості Шевченка.

Які явища відтворив в своїй поемі поет розповість нам учень.

Повідомлення учня

У цій поемі Шевченко відтворив типові для тогочасної дійсності явища: зведення паном дівчини та самогубства серед кріпаків, зокрема мóлоді , які траплялися тоді часто. Тільки на Київщині за один 1839 рік наклали на себе руки 39 дівчат, зведених поміщиками, чиновниками та офіцерами. Тема знеславленої паном дівчини розроблялась багатьма письменниками: повість «Сердешна Оксана» Г.Квітки-Основ’яненка, поема «Эда» Є.Баратинського, повість «Сердешна Ліза» М.Карамзіна.

Евристична бесіда

З Катериною, героїнею поеми, вас розділяє понад півтора століття. Чи можете ви, люди третього тисячоліття, зрозуміти трагедію молодої українки, селянської дочки? У чому вона на ваш погляд?

Читаючи поему, ви, мабуть, помітили, що розгортання сюжету постійно супроводжується ліричними відступами. Уже в пролозі, ледь накреслюючи перебіг подій, що відбудуться далі, поет висловлює глибокий жаль з приводу таких ганебних явищ в житті народу й застерігає дівчат від сліпої довіри до розбещених і підступних паничів.

У першому розділі поеми вичленіть рядки, в яких відображено глибоке й щире почуття Катрі до москаля, незрушну віру в його відданість їй.

 • Як вона реагує на злий поговір і чому? Зверніть увагу на те, що для опису зовнішності героїні автор використовує засоби народних пісень. У творах яких письменників зустрічався такий прийом?

 • Прослідкуйте, як недоброзичливе ставлення односельців до зведеної дівчини все більше загострюється.

 • Виділіть ліричні відступи й поясніть, як автор ставиться до матері-покритки та до лихих її осуджувачів?

 • Що можна сказати про вдачу поета на основі ліричних відступів? При відповіді посилайтесь на текст.

За неписаними, але загальноприйнятими законами звичаєвого права про сім’ю та шлюб, дівчина, яка стала матір’ю до одруження, підлягала осуду й ганьбі. Оскільки жінки, за тодішніми звичаями, зобов’язані були постійно носити якийсь головний убір, виконувався обряд покриття: кілька шанованих у селі жінок збиралися і пов’язували («покривали») хусткою голову необачній дівчині. Звідси й глумлива назва – покритка.

Злий поговір, неслава, які не щадять і старої матері («Мабуть, сама вчила»), призводять до того, що батьки зважуються на жорстокий вчинок. Вони мусили скоритися громадській думці, усталеному закону співжиття.

 • Перечитайте два початкові строфоїди другого розділу. Уявіть, що переживає стара мати. Чому її почуття суперечливі?

 • Виділіть рядки, в яких відтворено поведінку батька. Що свідчить про його тяжкий душевний стан?

 • Що сталося з батьками? Пригадайте художній натяк у пролозі: «стара мати… мусить пропадати».

 • Що бере Катерина з собою в дорогу?

У давнину був звичай: залишаючи назавжди свій край, люди брали жменьку рідної землі, яку мали покласти в їхню труну при похованні в чужій стороні. Цього звичаю дотримується і Катерина, бо цілком свідома того, що більше не повернеться додому.

 • Виходячи зі змісту двох наступних строфоїдів, поясніть, як Катерина ставиться до своєї дитини. Уявіть переживання молодої матері, її відчай, страх перед майбутнім сина.

 • Перечитайте ліричний відступ після вигнання Катерини з села і поясніть, яку відповідь автор дає на своє ж запитання.

 • У чому він бачить власне щастя? (Поема «Катерина» була написана ще до викупу Шевченка з кріпацтва).

З усіх подій під час тривалих мандрів Катерини виділено епізод зустрічі з чумаками.

 • Чому Катерина «аж труситься», коли бере милостиню від чумаків? (Тяжко нещасній жінці брати милостиню, але заради сина вона ладна перетерпіти й це приниження).

 • В чому вбачає мету свого життя? (Знайти для дитини надійне пристанище).

 • Яке враження на неї справила перша зустріч з москалями? (Завдала пекучого болю і закинула в душу невиразний ще сумнів, змусила вперше глянути правді в очі. Катерина починає уявляти майбутнє сина-байстрюка).

 • Виразно прочитайте сцену зустрічі з офіцером. Що найбільше вразило Катрю в його поведінці? Виділіть з її монологів відповідні слова й вислови.

 • Поясніть, які зовнішні обставини та психічний стан героїні обумовили її самогубство.

Мати-покритка, скільки їй стало сил, захищає своє дитя від жорстокого і ворожого світу. Але всі і все – односельці, батьки, кохана людина, сама феодальна дійсність – повстали проти неї як матері. Саме в цьому трагедія Катерини. Через нещасливу долю своєї героїні поет розкриває соціальне коріння трагедії матері-покритки в тогочасному суспільстві й висловлює гнівний протест не лише проти консервативного побуту, забобонів і пересудів недобрих людей, а й проти існуючого ладу.

  • Розкрийте підтекст таких рядків поеми:

…А москалям

Байдуже: минули.

Воно й добре; та на лихо

Лісничі почули.

Чому «добре»? Чому «на лихо»?

 • Як могло скластися життя Івасика від часу втрати матері до зустрічі з батьком? Що чекає сироту-байстрюка в майбутньому? Зважте й на сказане автором в останньому ліричному відступі третього розділі.

У перших трьох розділах поеми пан офіцер не діє безпосередньо. Ми сприймаємо його образ через спогади й роздуми Катерини.

 • Яким вона уявляє офіцера? Чи цікавиться його соціальним становищем?

 • Як ви думаєте, чому панич повівся з Катериною і власним сином так цинічно?

Підсумовуючи сказане учнями, учитель запитує:

 • Як вирозумієте слова М.Рильського: «Нещасний в особистому житті, Т.Г.Шевченко найвищу і найчистішу красу світу бачив у жінці, у матері»?

 • Яка ідея поеми? (Шевченко протиставляє дві моралі: панську і людей праці, засуджує жорстоке феодально-кріпосницьке суспільство, співчуває жертві панського глуму).

 • Чи мали рацію дослідники (зокрема Д.Чижевський), вважаючи долю головної героїні поеми символом пригнобленої царською Росією України?

 • За жанром поема ліро-епічна соціально-побутова. Розкрийте це. (Ліричне в поемі – ліричні відступи від сюжетної канви, висловлення автором своїх почуттів, оцінка подій; епічне – розповідь про події; соціальне – протиріччя між панством і селянством, правдивість зображуваного; побутове – сімейні стосунки).

Робота з картиною

Учитель

У 1842 році Шевченко намалював картину «Катерина». Уважно розгляньте її і скажіть, чи є ця картина ілюстрацією до поеми, чи це самостійний твір? (Відмінність в тому, що дівчина на картині не соромиться свого становища, гордо виступає: селянин-ложкар розуміє, яка трагедія її чекає).

Метод «Сенкан»

Систематизуйте все сказане сьогодні на уроці і складіть вірш-сенкан.

Катерина.

Молода, наївна.

Полюбила, повірила, надіялась.

Людський поговір, нещаслива доля.

Жертва.
ІV. Застосування одержаних знань
Гра «Ти – мені, я – тобі»

Клас розбивається на дві команди. Учасники однієї команди ставлять запитання учасникам другої. Якщо друга команда дала правильну відповідь, вона має право ставити своє питання учасникам першої. Якщо ж відповідь була неправильною, то друга команда відповідає на наступне питання.

Можливі запитання

1. В якому році написана поема, кому вона присвячена?

2. В чому трагедія головної героїні поеми «Катерина»?

3. Яким зображає Шевченко офіцера? Як він до нього ставиться?

4. Які народні звичаї відображені в цій поемі?

5. Хто винен в трагедії Катерини? Чи могла б її доля в тих умовах скластися інакше? Як саме?

V. Підсумок уроку
Продовжте речення: Мене вразило…
VІ. Домашнє завдання
Перша група. Зіставити мову «Енеїди» Котляревського та «Катерини» Шевченка. Що в них спільне, що відмінне?

Друга група. Підготувати повідомлення про Антона Головатого.

Третя група. Дослідити римо-ритмічні особливості поеми «Іван Підкова».

Для всіх. Прочитати «До Основ’яненка», «Іван Підкова».
Вчитель української мови та літератури

Іржавецької ЗОШ І-ІІІ ст.

Рубашка Світлана Василівна

Схожі:

9-й клас. АЛГЕБРА
Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змін­ною. Розв'язок нерівності
Поема «Сон» («У всякого своя доля »). Викриття самодержавно-кріпосницького...
України та ганебної ролі Петра І та Катерини ІІ; формувати вміння учнів сприймати художній твір цілісно, в єдності змісту і форми;...
Творчість М. В. Гоголя та Панаса Мирного. Високий гуманізм письменників...
Тема. Творчість М. В. Гоголя та Панаса Мирного. Високий гуманізм письменників у зображення трагічної долі «маленької людини» в повісті...
Урок-психологічне дослідження Мета
Роман,,Жовтий князь“ Василя Барки твір про голодомор.Історія родини Катранників як символ трагічної долі української нації. Глибоко-психологічне...
Урок 5 Тема уроку: Показникові нерівності
Учні повинні: знати означення показникових нерівностей, уміти розв’язувати показникові нерівності
ЗАКОН УКРАЇНИ
Україні з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних...
Урок №6 Тема: «Поема «Гайдамаки»
Тема: «Поема «Гайдамаки». Історична основа твору. Сюжет і композиція. Героїчний характер поеми. Робота над текстом»
Катерини Білокур "Сніданок"
Мета: Ознайомлення учнів з постаттю Катерини Білокур, її творчістю; виробляти навички художнього опису творів мистецтва; розвивати...
СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ТА СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – ЇХ ЗНАЧЕННЯ та...
Множинність зв’язків та відношень, що існують у суспільстві, прямий та опосередкований зв'язок змін, що зумовлені сугубо конкретними...
План-конспект уроку Тема : Рекламна фотографія. Торгівельна, побутова...
Навчальна: засвоєння учнями техніки рекламної фотографії; торгівельна, побутова і промислова рекламна фоторгафії; принцип роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка