Поема «Сон» («У всякого своя доля »). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини ІІ; заклик до боротьби проти самодержавства


Скачати 65.49 Kb.
НазваПоема «Сон» («У всякого своя доля »). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини ІІ; заклик до боротьби проти самодержавства
Дата21.12.2013
Розмір65.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
_________________________________________________________________Н. Бугайова
Поема «Сон» («У всякого своя доля...»).

Викриття самодержавно-кріпосницького ладу,

сатира на царизм, протест проти колонізації України,

показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини ІІ;

заклик до боротьби проти самодержавства.


Мета:

показати, як художнє слово поета виразило протест народу проти колонізації України та ганебної ролі Петра І та Катерини ІІ; формувати вміння учнів сприймати художній твір цілісно, в єдності змісту і форми; розвивати мовлення, мислення та уяву; сприяти вихованню почуття патріотизму, любові до України.Обладнання: ілюстрації до твору, підручник.

Хід уроку
Я не знаю ні в одній європейській

літературі подібної поезії,

написаної в подібних обставинах...

І. Франко, стаття «Темне царство»

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опрних знань учнів

 1. Які твори входять до збірки «Три літа»?

 2. Якою ідеєю вони пройняті?

 3. Порівняйте творчість Шевченка раннього періоду і періоду «Трьох літ». Дайте власний коментар

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми, мети, завдань та епіграфа уроку

Слово вчителя з елементами дискусії.

Розповідь про історію написання твору і його роль в особистому житті Т. Шевченка.

Співець покріпаченого селянства Тарас Шевченко написав поему «Сон», повернувшись з України, вражений муками земляків на ро­зореній, розіп'ятій рідній землі. Звичайно, поема не відірвана від літературних традицій. Сатира української народної твор­чості й давньої літератури, твори Котляревського, Гулака-Артемовського, Гребінки, Квітки-Основ'яненка впливали на по­ета. Проте наймогутніший вплив на сатиру Шевченка мали послання Мелетія Смотрицького, Івана Вишенського та їхніх побратимів-полемістів, емоційна напруга і гостра образність їхніх послань, а також сатиричні вірші та елементи сатири в драматичних творах української літератури XVI—XVIII ст. Сатира «Гайдамаків» та інших ранніх творів теж сприяла появі «Сну».

Шевченка заарештували. Найбільшу лють у високопо­ставлених жандармів викликала поема «Сон»: вони й не підо­зрювали, що в царській імперії живе сміливець, який нава­жився так дошкульно висміяти самих «Божих помазаників». А що б сказали жандарми, коли б знали, що їхній арештант і тут, в казематі, має відвагу писати вірші?

Після закінчення слідства поетові «за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений государь император высочайше повелеть соизволил: определить Шевчен­ку рядовим в отдельный Оренбургский корпус... под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло виходить возмутительных и пасквильных сочинений». Так було покарано поета за «Сон». Цар Микола І (Микола Павлович Романов) не пробачив поету образи до кінця свого життя

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

 1. Словникова робота

Композиція—зумовлена змістом побудова художнього твору, розміщення і співвідношення всіх його частин, порядок розгортання подій і розстановка персонажів.Комедія (гр.—веселий, смішний)—драматичний твір, у якому сатиричними й гумористичними засобами відображається смішне в житті, висміюються потворні суспільні й побутові явища, негативні риси людей

Гумор (англ.—настрій, схильність)—беззлобно-душевне, жартівливе зображення смішних явищ

Сатира (лат—суміш)—непримиренне, гнівне осміяння всього потворного
 1. Створення візитної катки твору


з/п

Відомості про твір

Зміст

1

Історія написання

Співець покріпаченого селянства Тарас Шевченко написав поему «Сон», повернувшись з України, вражений муками земляків на ро­зореній, розіп'ятій рідній землі. Написання «Сну» стало однією з причин арешту.

2

Ідея

Викрити ганебний режим військово-поліцейської диктатури та загарбницької політики Миколи І, показати життя покріпаченої України, недосконалість суспільства

3

Тематика

Зображення неймовірних страждань трудящих і «райського життя» панів, показ свавілля та морального виродження панівних класів, хабарництва, чиновників

4

Жанрова своєрідність

Комедія, зразок політичної поезії

5

Сюжетна основа

В основі сюжету сон нетверезої людини.

6

Композиція

Поема «Сон» складається зі вступу і трьох картин сну: Україна, сибір, Петербург. Наявний епіграф. Центральною картиною є зображення «генерального мордобитія». Автор також звертається до історичної ретроспективи (Петро І, Катерина ІІ, гетьман)

 1. Робота з текстом твору

Евристична бесіда

  • Зверніть увагу на епіграф до поеми. Чому автор взяв саме ці слова? (Цим поет підкреслює, що прагне допомогти народові усвідомити своє безправне становище, сказати правду про суспільство зла і насильства)

  • Чому Шевченко обрав саме форму комедії, а не повісті, щоденника? (Те, що наснилося п'яному можна розповідати, а якщо гворити прямо від свого імені, можна наразитися на ще більше покарання, ніж отримав Т. Шевченко)

  • Як ви вважаєте, чому Т. Шевченко обрав форму сну? (Щоб охопити якомога більшу територію і показати максимум подій, тільки уві сні можна за такий короткий проміжок часу побачити і Україну, і Сибір, і Петербург)

 • Чому Шевченко не змалював у поемі образи реально, а надав ім фантастичних контурів сонних примар? (Щоб максимально викрити сутність російського самодержавства. Це сміх крізь сльози)

 • Який образ українського села ви можете усно намалювати після прочитання поеми? (Прекрасна природа контрастує з картинами життя суспільства. Перед очима проходять страхітливі картини злигоднів покріпаченого народу)

 • Які почуття вклав поет у твір? Доведіть свою думку посиланням на текст. (Автор обурений тим, в яких умовах живуть люди, намагається закликати до боротьби «...той неситим оком за край світу зазирає—чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину; а братія мовчить собі, витріщивши очі; у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину з каліки знімають, з шкурою знімають...»)

 • Як визначив жанр свого твору сам Шевченко? Чому? (Комедія. Вжито багато сатиричних засобів, наявний драматизм)

 • Знайдіть у тексті опис царя і цариці та опис їх діяльності. Цю поему читали в Україні і за її межами. На вашу думку, що саме не пробачив Микола І Шевченкові? (Шевченко, описуючи царя вдається до гротеску у змалюванні і портрета, і діяльності)

 • Чого боявся імператор, що навіть заборонив писати і малювати? (Імператор боявся, що такий потужний заклик

Т. Шевченка може підняти народ на бунт)

Створення карти персонажів твору

Метод гронуванняVІ. Підсумок уроку

 • Поясніть останню алегоричну сцену поеми (Завершальна частина поеми ставить останню крапку у викритті царизму. Цар здається сильним доти, доки в нього є ІІІ відділ, церква, чиновництво, а головне—Сибір, тюрми, військо та жандарми. А коли того всього не стало, грізний ведмідь став жалюгідним кошеням. Це гротеск, але суть його правильна)

 • Наведіть уривки з тексту пройняті сарказмом, гумором, сатирою. (Учні навдять уривки з тексту)

 • У чому виявляється новаторство поета при написанні поеми «Сон»? (Це перший твір політичної сатири в українській літературі)

 • Яка головна ідея твору? (Викрити ганебний режим військово-поліцейської диктатури та загарбницької політики Миколи І, показати життя покріпаченої України, недосконалість суспільства)

VІІ. Оцінювання

VІІІ. Домашнє завдання

 1. Вивчити уривок із поеми напам'ять (на вибір).

 2. Опрацювати матеріал за підручником.

 3. Прочитати «І мертвим, і живим, і ненародженим...»

 4. Намалювати ілюстрації до тієї частини поеми, яка найбільше сподобалася (за бажанням)

 5. Напишіть уявний діалог з найцікавішим для вас героєм (за бажанням)

Додаток 1В. Касіян. Малюнок до комедії «Сон»

(«У всякого своя доля»)

Додаток 2
Карта образів твору
Схожі:

У якій із відповідей правильно названо злочини, що відносяться до...
Суб'єктом основних складів яких злочинів проти основ національної безпеки України є службова особа?
Злочини проти власності Загальний механізм кримінально-правової охорони власності в Україні
Загальна характеристика кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинів проти власності
Дзюба І. М. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. К. Альтернативи, 2005. 704...
Антиколоніальний аспект феномена Т. Шевченка в критичному наративі М. Шкандрія: а) «Протест проти колоніальної війни: «Кавказ» (1845)...
Обсяг продукції сільського господарства за 2004р в усіх категоріях...
Проти 2003р сільськогосподарське виробництво зросло на 19,1%, у т ч в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності – на...
НАУКОВА РОБОТА
У чинному КК обґрунтовано виділено самостійний розділ «Зло­чини проти правосуддя». Наявність самостійного розділу про відповідальність...
Правду кажучи, я не зустрiв навiть
Україна. При цьому справа не обмежувалася вiйськовим завоюванням та колонiальним пiдкоренням. Викорiнювалися мова й культура. За...
«Катерина» ліро-епічна, соціально-побутова поема. Проблема соціальної...
Тема: «Катерина» ліро-епічна, соціально-побутова поема. Проблема соціальної нерівності і трагічної долі селянки в тогочасному суспільстві....
Відповідачі Ромащенко О. П. та Ромащенко Л. В. заперечують проти...
Відповідачі Ромащенко О. П. та Ромащенко Л. В. заперечують проти задоволення клопотання, пояснюючи це тим що планують вирішити спір...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
При цьому, 64,0% підприємств були прибутковими і отримали 53,5 млрд грн прибутку, що на 10,4% більше, ніж за січень–серпень 2005р....
Про стан захворюваності та вжиті заходи по профілактиці грипу і ГРВІ,...
Заходи по профілактиці грипу в районі проводяться згідно комплексного плану заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та ГРЗ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка