Тема: «Підсумковий урок за романом Джонатана Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера. «Подорож до Ліліпутії» Мета


Скачати 52.25 Kb.
НазваТема: «Підсумковий урок за романом Джонатана Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера. «Подорож до Ліліпутії» Мета
Дата16.03.2013
Розмір52.25 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок
Тема: «Підсумковий урок за романом Джонатана Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера . «Подорож до Ліліпутії»

Мета: розкрити суспільні вади; які автор піддає критиці; вчити учнів робити власні висновки з прочитаного; розвивати творчу уяву, мислення учнів; виховувати бажання працювати на благо суспільства.

Обладнання: портрет письменника, презентація уроку з використанням мультимедійного екрану.

Епіграф: Я пишу не заради слави,

Єдина моя мета – благо суспільства.

Дж.Свіфт

 1. Вступне слово вчителя: Одного разу російський поет В.Висоцький, відповідаючи на запитання «Що таке щастя?», сказав: «Щастя – це подорож. Не обов’язково зі переміною місця. Може бути подорож в душу іншої людини – у світ письменника, поета». Здійснити таку подорож нам допомагає література. Сьогодні ми поринемо у світ англійського письменника Джонатана Свіфта.

- Кожен мандрівник передбачає мету, тож

на уроці ми будемо:

 • продовжимо аналізувати твір «Мандри Лемюеля Гуллівера»;

 • будемо робити власні висновки з прочитаного;

 • розвиватимемо творчу уяву, мислення;

 • повторимо теоретичні поняття,

 • будемо вчитися працювати з тлумачним словником.

 1. Працювати будемо в групах. Кожна буде отримувати завдання поступово, обговорювати їх, захищатиме свої думки. Поки одна група озвучуватиме своє завдання, інші продумують запитання для виступаючих.
 1. План уроку

 • Вступне слово вчителя.

 • Повторити літературні терміни.

 • Вікторина перешкод.

 • Обговорення запропонованих питань в групах.

* Звернення до епіграфу.

 • Творча хвилинка.

 • Фестиваль ілюстрацій.

 • Підведення підсумку уроку.

 • Оцінювання. 1. Згадаємо літературні терміни, якими будемо оперувати на уроці:

(На екрані з’являються літературні терміни, учні дають їх визначення).
Сатира – різновид комічного; гостре нещадне висміювання людських або соціальних вад.

Літота – троп, протилежний гіперболі; надмірне зменшення властивостей, ознак предмета або явища.

Фантастика – форма відображення світу, при якій на основі реальних уявлень створюється логічно несумісна з ними картина Всесвіту.

5. А тепер, діти, ми разом з Гуллівером подолаємо Вікторину перешкод.

1) Хто такий Болголап?

2) Як ліліпути називали Гуллівера?

3) Що таке Блефуску?

4) Яким чином Гул лівер запобігає ворожому нападу?

5) Як поставились Ліліпути до Гуллівера?

6) Чому Гул лівер не відповів на агресивність ліліпутів силою, адже для них він був велетнем, здатним розтерти їх на порох?

- Тож вперед сторінками роману Свіфта.

Завдання для груп (учні отримують завдання поступово: спочатку перше, потім друге, третє). Під час виступу групи її запитання проектується на екрані.

Група № 1

1).Знайдіть у тлумачному словнику значення слова великодушний.

Пригадайте епізоди з «Мандрів Гуллівера», які характеризують головного героя як людину великодушну.

Спробуйте закінчити висловлювання:

НАШ МАНДРІВНИК БЕРЕЖНО ПОВОДИВСЯ З МАЛЕНЬКИМИ ЧОЛОВІЧКАМИ, ТОМУ ЩО…

2). Прочитайте угоду, на підставі якої імператор Ліліпутії погоджується звільнити Гуллівера. Проаналізуйте її так, щоб можна було б зробити висновок про політичні погляди імператора, про його моральність. Свої висновки викладіть за поданим нижче планом:

 • Чиї інтереси забезпечувала ця угода – Гуллівера чи імператора?

 • З якою метою хотів використати Гуллівера імператор?

 • Як у цій угоді виявилася турбота імператора про своїх підданих?

 • Які вигоди одержувала Ліліпутія внаслідок цього договору?

 • Чи враховувала угода потреби Гуллівера?

 • Що можна сказати про моральні якості імператора та про його риси як політика?

3).Творче завдання: Якби Гуллівер опинився в нашому часі?..

Група № 2

1). Користуючись тлумачним словником, визначте значення слова пародія.

Сучасники Свіфта вважали, що в першій частині свого твору автор подав саме пародію на Англію, тобто посміявся над двома політичними партіями – торі та вігі, зобразивши їх у вигляді прихильників високих підборів та прихильників низьких підборів; над протестантською та католицькою церквами, змалювавши прибічників кожної як тупоконечників або гостроконечників.

Що саме викликає глузування письменника? Які художні засоби він застосовує? Це сатира чи гумор?

2). Складіть проект Законів, які діяли в країні Ліліпутії, враховуючи принципи прийняття на державну службу та ставлення до Блефуску.

Чи хотіли б ви особисто жити в країні з такими законами? Аргументуйте відповіді.

3). Творче завдання: Напишіть листа Гулліверові.

Група № 3

1). Вам, напевне, відоме слово невдячність. Гуллівер зіткнувся з людською невдячністю в країні ліліпутів. Наведіть приклади.

Спробуйте закінчити речення:

СЕРЕД ЛІЛІПУТІВ У ГУЛЛІВЕРА БУЛИ ВОРОГИ, ТОМУ ЩО…

ІМПЕРАТОР ЛІЛІПУТІВ НЕ ЗАХИСТИВ ГУЛЛІВЕРА ВІД ВОРОГІВ, БО…

2). Розробіть презентацію на тему: «Освіта та навчання в країні Ліліпутії».

З чим ви погоджуєтесь, чого не приймаєте? Аргументуйте відповіді.

3). Творче завдання: Опишіть свої дії та емоції на тему: «Якби я потрапив в країну Ліліпутію…»

Після виконання 2 завдання слова вчителя:

- Роман Свіфта називають фантастичним. Ви не скажете чому?

Вч.: Якими б фантастичними не здавались явища, про які писав Свіфт, вони стають реальністю. Учені шукали спосіб зміцнити павутину – сьогодні це штучні волокна, мріяли з повітря добути селітру – для нас це звична річ.

Найбільше уваги письменник приділив логічній машині, якій добряче дісталося від сатирика. В наш час комп’ютерна техніка перевершила всі передбачення щодо засвоєння логічних операцій, вміння творити поезію і музику, перетворюючись на володарку майбутнього.

Звучить музика Баха. Учні виконують творче завдання № 3.

 • Фестиваль ілюстрацій.

 • Резерв уроку:

Складання порівняльної таблиці

Риси вдачі Гуллівера та Робінзона Крузо

Спільне

Відмінне
Учитель: Гуллівер відправляється в Блефуску… І доля допомагає йому звільнитися і повернутися в Англію. Перша подорож Гуллівера закінчилася.

 • Як же ви, діти, зрозуміли значення твору, вивчення якого ми сьогодні підсумували?

(Так, вірно, твір сатиричний, але найголовніше що хоче сказати автор: в житті потрібно бути великим душею, бути доброю, порядною людиною.)

- Підсумок уроку.

- Заповнення листка самооцінки.

Домашнє завдання: біографічна довідка про А.Конан-Дойля, читати «Собака Баскервілів».

Використана література:

1. Абрамов Ю.А., Демин В.Н. Свифт «Путешествия Гулливера» // Абрамов Ю.А., Демин В.Н. 100 великих книг. – М., 2001. – С. 291–296.

2. Алексеев М. Из жизни английской литературы. – М. – Л., 1960.

3. Аникст А.А. Джонатан Свифт и его «Путешествие Гулливера» // Свифт Дж. «Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей». – М., 1967. – С. 5–20.

4. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Зовнішня форма художнього твору // 9. 5. Гречанюк С. Свіфт: ерозія утопії чи віри в людину? // Гречанюк С. Вічні книги. – К., 1991. – С. 193–223.

6. Дж. Свіфт. «Мандри Гуллівера»: Життя Гуллівера в ліліпутії // Тема. –2003. – №4. – С. 77–78.

7. Дж. Свіфт. «Мандри Гуллівера» // Тема. –2003. – №4. – С. 82–83.

8. Дубашинский И.А. Жанр «Путешествий Гулливера» // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. – 1970. – №2. – С. 44–58.

9. Дубашинский И.А. Гулливер путешествует в веках / К 300-летию со дня рождения Дж. Свифта // Литературная газета. – 1967. –29 ноября. – С. 5.

10. Літературознавчий словник-довідник /За ред. Гром’яка Р.Т. та ін. – К., 1997.

16. Інтернет: classic – music.ru

Схожі:

Урок Тема. Людина, що прагнула зробити людство досконалим. Джонатан...
Мета: ознайомити учнів із особистістю Дж. Свфта, показати його значення для світової літератури, розповісти про історію створення...
Тема: Сатиричне зображення в повісті англійської дійсності XVIII...
Навчальна мета: показати використання Свіфтом фантастичних та сатиричних ефектів при зображенні англійської дійсності XVIII ст у...
Урок №86 Тема. Підсумковий урок з алгебри за 7 клас
Мета: перевірити засвоєння передбачених програмою знань і вмінь учнів, набутих під час вивчення алгебри в 7 класі
Урок за романом Булгакова "Майстер і Маргарита"
Баліна К. "Рукописи не горять". Урок за романом Булгакова "Майстер і Маргарита" : 11 клас / К. Баліна // Зарубіжна література в школах...
Тема. Підсумковий урок Мета
Обладнання й матеріали: Комп’ютерний клас обладнаний в мережу, програмне забезпечення, роздатковий матеріал
Урок №87 Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів.( Урок подорож.)
Мета. Формувати вміння та навички учнів додавати і віднімати десяткові дроби, розвивати
Урок №62 Тема. Підсумковий урок
Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання учнів щодо змісту означень тригонометричних функцій гострих кутів, три­гонометричних...
Урок №54 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
Урок-подорож у 5-му класі. Тема: «Країна Бухгалтерія»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Натуральні числа та дії над ними»
Урок №63 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка