Лекція Державна мова мова професійного спілкування


НазваЛекція Державна мова мова професійного спілкування
Дата02.04.2013
Розмір16 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Історія > Лекція
Лекція 1. Державна мова – мова професійного спілкування.

СРС

1. Мова і суспільство

2. Мовне законодавство в Україні. Державна мова в Україні

3. Історичне походження сучасної української літературної мови

Лекція 2. Основи культури української мови.

СРС

1. Етика ділового спілкування

2. Універсальні мови

3. Суржик. Вплив мовного змішування на культуру мови.

Лекція 3. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.

СРС

1. Стилістичне збагачення українського усного літературного мовлення

2. Мовний етикет в професійному спілкуванні

3. Історія становлення наукового стилю української мови

Лекція 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності.

СРС

1. Тенденції сучасного спілкування

2. Невербальні засоби спілкування та їх вплив в інформаційному просторі

3. Основні норми усного професійного мовлення

4. Евфемізм і перифраз у професійному спілкуванні

Лекція 5. Риторика і мистецтво презентації.

СРС

1. Етапи історії розвитку риторики

2. Видатні оратори світової та української культури

3. Статус сучасної риторики.

Лекція 6. Культура усного фахового мовлення.

СРС

1. Сучасні вимоги до мовленнєвого етикету

2. Монолог. Діалог. Полілог.

3. Основні норми усного професійного мовлення. Українська орфоепія.

Лекція 7. Класифікація документів. Національний стандарт України.

СРС

1. Електронне ділове листування

2. Правила бібліографічного опису, оформлення запитів

3. Оформити зразки титульної сторінки курсової, магістерської, дипломної робіт

Лекція 8. Термінологія і термінографія у науковій комунікації.

СРС

1. Традиції українського термінотворення і наукового словникарства.

2. Фахові лексикографічні джерела.

3. Електронні термінологічні словники. Структура і принципи роботи інформаційно- лінгвістичної системи “Український лінгвістичний портал” МОНМС України http://ulif.mon.gov.ua

4. Організаційна структура, концептуальні засади і напрями діяльності Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ) http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_structure.htm)

Лекція 9. Основи креативного академічного письма. Редагування і переклад наукових текстів.

СРС

1.Писемний переклад: технічний, художній; анотативний, аспектний, реферативний,

дезидеративний.

2.Відредагувати комп’ютерний варіант перекладу тексту фахового спрямування.

Схожі:

ДЕРЖАВНА МОВА – Мова професійного спілкування
Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Комунікативне призначення мови в професійній...
ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ
Державна мова – мова професійного спілкування. Мовне законодавство та мовна політика в Україні
Тема Державна мова мова професійного спілкування 11
Поняття національної та літературної мови. Значення мови в житті суспільства та людини 17
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
RETRO 2010 02 — 06. 07. Crimea, Ukraine
Народна мова – на противагу літературній, жива мова народних мас, відома в усному вживанні, як розмовна мова чи як мова фольклорних...
Урок №1 Клас 5 Тема. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТI СУСПIЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ
Тема. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТI СУСПIЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ
2 Сократ – «Заговори,щоб я тебе побачив»
Мова професійного спілкування підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в складній професійній ситуації та в контактах...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ НІМЕЦЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІІ курс Тема І
Обговорення і підписання угоди. Умови і терміни постачання оплати. Рахунок. Транспортна документація. (Пасивний стан. Підрядне речення...
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною...
Тема: Вступ. Мова найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу
Прочитати речення. У яких із них йдеться про мову, а в яких – про мовлення? Як пов'язані мова і мовлення?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка