ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ Питання до курсового екзамену


НазваТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ Питання до курсового екзамену
Дата04.04.2013
Розмір45.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


Питання до курсового екзамену 1. Місце напряму “Соціальні комунікації” в системі наукових досліджень. Історія виникнення галузі науки та навчальної дисципліни.

 2. Комунікаційні аспекти еволюції культури.

 3. Соціальна комунікація як предмет дослідження в історії науки.

 4. Роль узагальнювальної теорії (метатеорії) соціальної комунікації.

 5. Повсякденне та наукове розуміння комунікації. Визначення поняття “соціальна комунікація”.

 6. Проблема смислу в теорії комунікації. Проблема розуміння повідомлення.

 7. Соціальний простір і час.

 8. Комунікаційні дії та їхні форми.

 9. Види, рівні та форми комунікаційної діяльності.

 10. Види комунікаційної діяльності: мікрокомунікація, мідікомунікація, макрокомунікація.

 11. Співпраця та конфлікти в комунікаційній діяльності.

 12. Спілкування як соціально-психологічна та комунікаційна категорія. Співвідношення понять “спілкування” та “комунікація”.

 13. Ігри та псевдоігри як різновиди комунікаційних дій.

 14. Правда і брехня в комунікаційній діяльності.

 15. Види пам’яті та мнемічні дії.

 16. Інформаційна модель індивідуальної пам’яті.

 17. Групова соціальна пам’ять.

 18. Структура соціальної пам’яті суспільства.

 19. Суперечності суспільного пізнання на сучасному етапі.

 20. Різновиди комунікаційних каналів.

 21. Усна комунікація, її схема. Функції природної мови та мовлення. Комунікаційні бар’єри.

 22. Документ у системі соціальних комунікацій. Поняття документно-комунікаційної системи та її складників (інститути документної комунікації, документні канали).

 23. Система документної комунікації у ХХ ст. Функції документів. Комунікаційні бар’єри.

 24. Цензура як знаряддя комунікаційного насильства.

 25. Електронна комунікація, її функції. Комунікаційні бар’єри. Проблеми екології культури.

 26. Глобальна комунікаційна система Інтернет, її призначення. Комунікаційні перспективи людства. Аспекти вивчення феномену Інтернет.

 27. Древо комунікаційних каналів. Наступність комунікаційних каналів та біфуркації в процесі розвитку. Закономірності еволюції соціальних комунікацій.

 28. Хронологія суспільних комунікаційних систем.

 29. Археокультурна словесність.

 30. Палеокультурна книжність.

 31. Мануфактурна неокультурна книжність.

 32. Індустріальна неокультурна книжність.

 33. Мультимедійна комунікаційна культура.

 34. Об’єкт і предмет семіотики соціальних комунікацій.

 35. Комунікаційні знаки та їхня класифікація.

 36. Семіотика текстів в аспекті соціальних комунікацій.

 37. Семантика, синтактика, прагматика знаків у системі соціальних комунікацій.

 38. Концепції інформації в сучасній науці (математична, фізична, кібернетична та ін.). Онтологічне та методологічне розуміння інформації.

 39. Інформація як інструментальне поняття інформаційного підходу. Ефект “інформаційних окулярів”. Соціальна інформація.

 40. Концепції соціальних інформатик.

 41. Інформаційна безпека комунікаційних систем.

 42. Визначення і типологія комунікаційних потреб.

 43. Особистісні комунікаційні потреби.

 44. Групові комунікаційні потреби (інформаційний підхід).

 45. Суспільні комунікаційні потреби.

 46. Походження та різновиди соціально-комунікаційних служб, систем, інститутів. Історія соціально-комунікаційних інститутів суспільства. Сутнісні та прикладні функції соціально-комунікаційних явищ.

 47. Ліберально-демократичні принципи та схеми функціонування соціально-комунікаційних інститутів.

 48. Тоталітарні принципи та схеми функціонування соціально-комунікаційних інститутів.

 49. Соціальні комунікації в умовах ідейного протистояння у світі.

 50. Стратегії розвитку соціальних комунікацій, концепції трансформації комунікаційних систем у демократичному суспільстві.

 51. Інституціалізація в соціально-комунікаційній сфері України. Роль українських медіа в розвитку соціальних комунікацій.

 52. Процес роздержавлення українських ЗМК в контексті стратегій розвитку соціальних комунікацій. Громадські ЗМК. Умови формування громадського мовлення в національному інформаційному просторі.

 53. Роль ЗМК у формуванні громадянського суспільства в Україні. Динаміка функцій соціальних комунікацій як результат демократичних перетворень системи ЗМК.

 54. Соціально-комунікаційні науки в загальній системі наукового знання.

 55. Загальна характеристика метатеорії соціальної комунікації: її об’єкт і предмет, міжнауковий статус, функції метатеорії – загальнонаукові та особливі.

 56. Принципи і методи дослідження соціальних комунікацій.

 57. Соціальні комунікації як вид соціальної інженерії.

 58. Церква і соціальні комунікації: історія питання.

 59. Професіоналізація кадрів за напрямом “Соціальні комунікації”.

 60. Масова комунікація в системі соціальних комунікацій.

 61. Журналістика в системі соціальних комунікацій.

 62. Реклама в системі соціальних комунікацій.

 63. Зв’язки з громадськістю в системі соціальних комунікацій.

 64. Видавнича справа та редагування в системі соціальних комунікацій.

Схожі:

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Дописемні комунікації: звичаї, традиції, фольклор, мистецтво, їхня роль та призначення
Л. В. Чернявська Теорія та історія публіцистики
Чернявська Л. В. Теорія та історія публіцистики. Навчальний посібник для студентів магістратури факультету журналістики. Запоріжжя:...
Пелещишин Андрій Миколайович Тимовчак-Максимець
Соціальні мережі останнім часом набули поширення як неформальні спільноти – інструмент спілкування, обміну думками, а також отримання...
Передумови створення навчальних програм для майбутніх соціальних...
В та соціальних педагогів. Однак сьогодні у вітчизняній теорії та практиці вивчення питання освіти соціальних працівників за кордоном...
Автореферат розісланий «21»
...
Результати роботи під час курсового підвищення кваліфікації
Які знання (педагогічні технології, досвід, інновації) одержані під час курсового
Питання для підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана...
Укладачі О.І. Месевря, С.І. Січкар Книжка для вчителя
Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана...
ПИТАННЯ ДО КУРСОВОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
Сутність, предмет, завдання історії педагогіки як науки і навчальної дисципліни. Методи історико-педагогічних досліджень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка