Методичні рекомендації щодо викладання фізики у 2007-2008 навчальному році


Скачати 58.82 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання фізики у 2007-2008 навчальному році
Дата14.04.2013
Розмір58.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фізика > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо викладання фізики

у 2007-2008 навчальному році
У 2007/2008 навчальному році реалізація фізичної та астрономічної освіти здійснюється за чинними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України:

  • “Фізика. 7-11 класи” (Київ: Шкільний світ, 2001).

  • “Фізика. 10-11 класи. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів. (Київ: Педагогічна преса, 2004).

Викладання фізики у 7 класі буде здійснюватись за новою програмою 12-річної школи, затвердженою Міністерством освіти і науки України: “Фізика 7-12 класи”. (Київ: Ірпінь, 2005) по 1 годині на тиждень.

На конкурсній основі відібрано і рекомендовано для використання три підручники для 7 класу:

  • Фізика. 7 клас (автор Л.Е. Генденштейн. - Харків: Гімназія, 2007).

  • Фізика. 7 клас” (автори Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна. - Харків: Ранок, 2007).

  • “Фізика. 7 клас” (автор В.Р. Ільченко. - Полтава: 2007).

Крім того, вчителі та учні 7-х класів будуть забезпечені підручниками, дидактичними матеріалами, зошитами для лабораторних практичних робіт, методичними посібниками.

Автори нової програми з фізики 12-річної школи та автори підручників “Фізика. 7 клас” велику увагу звертають на реалізацію пропедевтичного принципу в змісті фізичної освіти, який виражає таку стратегію: використовуючи новітні підходи, формувати цілісне уявлення учнів про сучасну природничо-наукову картину світу на основі знань, набутих на уроках курсу “Природознавство 5-6 класи”. Успішна реалізація завдань курсу “Природознавство” в значній мірі залежить від рівня підготовленості вчителя.

Керівникам навчальних закладів рекомендовано передбачати виділення годин на факультатив “Цікава фізика” за рахунок варіативної складової навчальних планів.

Фізика – наука експериментальна. Всі її висновки і досягнення спираються на правильно поставлений експеримент, спостереження та вимірювання.

На жаль, оснащення фізичного кабінету не завжди дозволяє провести лабораторні роботи, продемонструвати складний фізичний дослід.

Сучасні комп’ютерні технології значно підвищують ефективність навчального процесу.

Досвід роботи вчителів шкіл фізики області (О.В. Антіпової; ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 м.Сміли, Л.О. Ляховецької; Рацівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чигиринського району, С.М.Христяного; Моринська ЗОШ І-ІІІ ступенів Корсунь-Шевченківського району, Ракші М.П., Валявська ЗОШ І-ІІІ ступенів Городищенського району показує, що підготовка і проведення уроків із застосуванням комп’ютерних технологій вимагає особливої підготовки. Слід відзначити, що моделювання різних фізичних явищ зовсім не замінює реальних дослідів, але в сполучені з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст того, що відбувається. Вчителі стверджують, що такі уроки з комп’ютерною підтримкою викликають в учнів справжній інтерес, зацікавленість.

Коли варто використовувати комп’ютерні програми на уроках фізики? А.М.Гусак, професор, доктор фізико-математичних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького вважає, що застосування комп’ютерних технологій виправдано тільки в тих випадках, коли виникає істотна перевага порівняно з традиційними формами навчання. Одним із таких випадків є викладання фізики з використанням комп’ютерних моделей. Комп’ютерне моделювання імітує фізичні досліди, ідеалізує модельні ситуації, що зустрічаються у фізичних задачах. Комп’ютерні моделі дозволяють одержувати в динаміці наочні ілюстрації фізичних явищ.

Комп’ютерний варіант дозволяє проводити досить складні лабораторні роботи. У них учень може за своїм розсудом змінювати вихідні параметри дослідів, спостерігати, як змінюється в реальності саме явище, аналізувати побачене, робити відповідні висновки.

Одним із сучасних технічних засобів навчання, що допомагає застосовувати нові інформаційні технології є інтерактивна дошка, яку ефективно використовує в навчально-виховному процесі вчитель фізики В.І. Кузьнірський (Моринська ЗОШ І-ІІІ ступенів Звенигородського району), дозволяє здійснювати принципи розвивального навчання. Використання комп’ютерних програм, вносить новизну і тим самим підвищує зацікавленість учнів до предмету.

Як показують результати аналізу викладання шкільного курсу фізики, використання “Електронного задачника. Фізика 7-9 кл.” розкриває нові можливості розв’язання задач. Збірник задач передбачає можливість комп’ютерної

перевірки правильності самостійно розв’язаних задач. Школярам пропонується самостійно розв’язати задачі, структуровані за рівнями складності.

У той же час використання комп’ютерних програм не повинно розглядатись як спроба підмінити реальний фізичний експеримент.

Потрібно відзначити, що використання комп’ютерів на уроках фізики створює творчий процес, дозволяє здійснювати принципи розвивального навчання. Використання комп’ютерних програм вносить новизну і тим самим підвищує зацікавленість учнів до предмету.

М.А.Новосельський, методист лабораторії

природничо-математичних дисциплін


ЧОІПОПП

Закономірності ефективного навчання фізиці у 2006/2007 навчальному році

Великий німецький фізик Альберт Ейнштейн наголошував: “Правильно навчає той, хто навчає цікаво”. На сучасному етапі розвитку освіти ця його теза залишається дуже актуальною.

При вивченні стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з фізики, проведення моніторингових досліджень в загальноосвітніх закладах області прослідковується ефективне впровадження в практику роботи новітніх методів і прийомів роботи вчителів.

Велика увага приділяється щодо роботи з удосконалення сучасного уроку фізики, налагодження міжпредметних звязків, компютерного моделювання фізичних та астрономічних процесів.

Для забезпечення виконання дидактичних завдань уроків відповідно до їх мети вчителі використовують різні форми роботи, надаючи перевагу активним методам навчання, пропонують різні форми самостійної творчої роботи. Більшість вчителів використовують проблемно-пошуковий метод викладання нового матеріалу, створення на уроці ситуації успіху, використання системи дидактичних посібників, різнорівневих вправ і тестових завдань (Зайцева Т.С., Жашківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Шурубура В.М., Драбівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія”).

При викладанні фізики важливим специфічним видом навчальної діяльності, що неодмінно повязаний з теоретичними знаннями учнів, є фізичний експеримент. Якість більшості уроків з фізики значною мірою залежить від того, наскільки вдало було підготовлено і проведено демонстраційний експеримент.

Сьогодні особливе занепокоєння викликає матеріально-технічне забезпечення шкільних кабінетів фізики. Технічні засоби застарілі і не відповідають вимогам користування. Сучасна аудіо-, відеотехніка, нові прилади, таблиці відсутні в кабінетах більшості відвіданих шкіл.

Сучасний етап розвитку освіти характеризується активним впровадженням у навчальний процес компютерних технологій. Для організації виконання віртуальних лабораторних робіт, планування навчальної діяльності та контролю навчальних досягнень учнів у навчально-виховному процесі з фізики потрібно використовувати програмно-педагогічні засоби:

- “Віртуальна фізична лабораторія, 7-9”;

- “Віртуальна фізична лабораторія, 10-11” Квазар-Мікро, 2004, які надійшли до шкіл області.

Потрібно зауважити, що застосування зазначених програмно-педагогічних засобів не може замінити навчальну діяльність учнів під час виконання реального фізичного експерименту.

Налагодження міжпредметних звязків є актуальним в наш час. Як свідчить аналіз відвіданих протягом навчального року уроків у школах області, певна кількість вчителів наголошують на тому, що програма з фізики певною мірою випереджає курс математики. Так, перейшовши у 7 клас, учень повинен уміти використовувати дії зі степенями, будувати графіки шляху та швидкості руху тіла. Подібні ситуації трапляються аж до викладання фізики в 11 класі. Так для успішного засвоєння теми “Механічні коливання” в 11 класі треба знати і вміти розвязувати диференційні рівняння, які вивчаються в шкільному курсі з математики значно пізніше.

Для вирішення подібних питань вчителі фізики Кулик В.Г., Канівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, Єфімов О.В., Смілянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 спільно з вчителями математики проводять нестандартні уроки міжпредметного характеру, стимулюючи інтерес учнів до вивчення математики, як інструменту пізнання фізики.

У роботі шкільних методичних обєднань вчителів природничо-математичного циклу (як правило шкільні методичні обєднання, інтегровані) має місце ряд суттєвих недоліків. Так на заняттях шкільних методичних обєднань застосовуються переважно традиційні форми і методи навчання (лекції, бесіди, доповіді, звіти), а кількість занять, що проводиться з використанням інтерактивних методів, незначна. Прослідковується пасивність та інертність деяких вчителів у вивчені та впровадженні новітніх педагогічних технологій навчання та недосконале володіння вміннями самоаналізу власної педагогічної діяльності.

У наступному році планується проведення зовнішнього незалежного оцінювання з фізики з метою перевірки відповідності знань, умінь, навичок учнів програмним вимогам, оцінювання рівня навчальних досягнень випускників для подальшого їх навчання у Вищих навчальних закладах відповідного профілю.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2007-2008 навчальному році
Отриманні на уроках хімії знання повинні допомогти у самореалізації людини в житті, її соціальній адаптації, суспільній діяльності...
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016...
...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу в 2008– 2009 навчальному році
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 навчальному році
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифа...
Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко
Міністерства освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифу...
Методичні рекомендації щодо викладання курсу за вибором «Фінансова...
Тому в Україні запроваджується збалансована стратегія, яка поєднує між собою концепцію фінансової просвіти, розвиток необхідних навичок...
Методичні рекомендації щодо викладання географії в 2012-2013 навчальному році
Гуманізація, екологізація, соціологізація і економізація навчання продовжують бути пріоритетними напрямками розвитку шкільної географічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка