ТЕМИ ДЛЯ САМООСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Скачати 43.04 Kb.
НазваТЕМИ ДЛЯ САМООСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Дата07.01.2014
Розмір43.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
ТЕМИ ДЛЯ САМООСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ позашкільних навчальних закладів

1. Шляхи реформування освіти в Україні .

2. Особистісні цінності як духовні надбання людини.

3. Мовна норма, мовленнєва культура особистості.

4. Теоретико-методологічні засади діяльності ПНЗ.

5. Формування іміджу позашкільного навчального закладу.

6. Позашкільний заклад як інститут соціалізації дітей та підлітків.

7. Метод проектів у освітній системі ПНЗ.

8. Організація моніторингових досліджень у системі позашкільної освіти.

9. Методика колективних творчих справ в освітньому процесі позашкільного навчального закладу.

10. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у позашкільному навчальному закладі.

11. Наукові засади методичної діяльності у позашкільному закладі.

12. Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи у позашкільному навчальному закладі.

13. Сучасні підходи до вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з позашкільної освіти.

14. Система науково-методичної роботи з працівниками позашкільних навчальних закладів.

15. Планування та прогнозування у системі роботи методиста.

16. Атестація педагогів як засіб професійного удосконалення.

17. Організація профільного навчання та професійної підготовки дітей та учнівської молоді у позашкільному навчальному закладі.

18. Психолого-педагогічні засади організації навчально-виховного процесу у позашкільному закладі.

19. Організація навчально-виховного процесу ПНЗ на засадах педагогіки життєтворчості.

20. Психолого-педагогічне проектування навчально-виховного процесу у позашкільному закладі.

21. Особливості навчання і виховання дітей з особливими потребами у позашкільному закладі.

22. Упровадження актуальних педагогічних концепцій, інноваційних технологій, моделей, оптимальних форм і методів в організацію позашкільної освіти.

23. Інтерактивні форми, методи навчання та виховання у діяльності педагога позашкільного навчального закладу.

24. Ігрові технології у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу.

25. Застосування ІКТ в освітньому процесі позашкільного навчального закладу.

26. Інноваційні технології в організації навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу.

27. Допрофесійна підготовка дітей та учнівської молоді у позашкільному закладі.

28. Організація пошукової та науково-дослідницької діяльності вихованців позашкільних навчальних закладів.

29. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей в умовах позашкільного навчального закладу.

30. Компетентнісний підхід до розвитку творчих здібностей вихованців гуртків, творчих об'єднань.

31. Виховання громадянина, патріота, гуманіста в системі діяльності керівника гуртка.

32. Актуальні проблеми виховання підростаючого покоління в сучасному суспільстві.

33. Формування навичок здорового життя у дітей та підлітків в умовах позашкільного навчального закладу.

34. Виховання дитини на основі народних звичаїв і традицій.

35. Естетичне виховання у позашкільному навчальному закладі.

36. Виховання духовно-моральної культури особистості.

37. Формування екологічної культури особистості.

38. Виховання учнівської молоді на засадах козацької педагогіки.

39. Особливості організації дитячого самоврядування у позашкільному навчальному закладі.

40. Роль дитячих і молодіжних громадських організацій у вихованні дітей та учнівської молоді.

41. Роль позашкільного навчального закладу у превентивному вихованні учнівської молоді.

42. Психолого-педагогічні проблеми розвитку обдарованості дітей та підлітків.

43. Інтелектуальний розвиток особистості дитини засобами творчої діяльності.

44. Розвиток творчих здібностей вихованців позашкільних навчальних закладів.

45. Особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання дітей.

46. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей в умовах позашкільного навчального закладу.

47. Особливості реалізації дозвілевих програм у ПНЗ.

Підвищення кваліфікації керівників гуртків, творчих об’єднань еколого-натуралістичного напряму

1. Шляхи реформування освіти в Україні.

2. Сучасні парадигми освітнього процесу.

3. Особистісні цінності як духовні надбання людини.

4. Гуманістичні цінності нової філософії освіти.

5. Соціально-педагогічні проблеми гуманізації та демократизації системи освіти.

6. Мовна норма, мовленнєва культура особистості.

7. Розвиток соціального партнерства в системі освіти.

8. Теоретико-методологічні засади діяльності ПНЗ.

9. Розвиток творчих здібностей дітей в гуртках еколого-натуралістичного напряму.

10. Особливості організації роботи творчих об’єднань еколого-натуралістичного напряму.

11. Розробка та реалізація проектів вихованцями еколого-натуралістичних гуртків.

12. Методика роботи керівника гуртка еколого-натуралістичного напряму з дітьми молодшого шкільного віку.

13. Професійне самовизначення вихованців в умовах гурткової роботи.

14. Використання ІКТ у роботі керівника гуртка еколого-натуралістичного напряму.

15. Інтерактивні технології у роботі педагога позашкільного навчального закладу.

16. Зміст, методи і форми роботи з обдарованими дітьми в позашкільних закладах.

17. Система роботи керівника гуртка щодо формування інтересів і духовних потреб підлітків.

18. Методи наукового дослідження на заняттях гуртків еколого-натуралістичного напряму.

19. Проектні методики в системі діяльності керівника гуртка.

20. Новітні підходи до організації навчально-виховного процесу в ПНЗ.

21. Модернізація змісту, методів і форм проведення гурткових занять.

22. Шляхи співпраці гуртківців, батьківської громадськості та керівника гуртка в навчально-виховному процесі ПНЗ.

23. Особистісно орієнтоване навчання і виховання в системі позашкільної освіти.

24. Формування творчої особистості дитини на заняттях гуртків еколого-натуралістичного напряму.

25. Формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до природи в системі діяльності керівника гуртка.

26. Організаційно-педагогічна діяльність керівника гуртка.

27. Методика пошуково-дослідницької діяльності гуртківців.

28. Формування прийомів спостереження за об’єктами природи та їх роль в екологічній освіті дітей.

29. Особливості організації діяльності вихованців на навчально-дослідних ділянках у позашкільних навчальних закладах.

30. Критерії оцінювання дитячих робіт у гуртку еколого-натуралістичного напряму.

31. Інноваційна діяльність керівника гуртка.

32. Методичний супровід діяльності гуртків еколого-натуралістичного напряму.

33. Участь вихованців у масових заходах різних рівнів з еколого-натуралістичного напряму.

34. Особливості роботи з інструментами та матеріалами у гуртку еколого-натуралістичного напряму, дотримання правил техніки безпеки.


Схожі:

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ САМООСВІТИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Психологічні умови, що забезпечують ефективне застосування індуктивно-дедуктивних методів навчання
Черкаський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Навчальна: узагальнення і систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Типове положення про атестацію педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності,...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
План проведення Вступне слово. Оголошення теми, мети, завдань семінару....
«Індивідуальний стиль діяльності педагогічних працівників щодо організації виховного впливу на учнів»
Нормативні документи
Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
Завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського...
...
Завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського...
...
√ У районі працює 3529 педагогічних працівників
До нового навчального року оздоровлено 119 освітян та 193 дитини працівників освіти району
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка