Істинно культурна людина це не тільки освічена людина. Культура це складна сума поведінки, вироблених звичок, в основі яких покладені естетичні та етичні


Скачати 72.98 Kb.
НазваІстинно культурна людина це не тільки освічена людина. Культура це складна сума поведінки, вироблених звичок, в основі яких покладені естетичні та етичні
Дата24.10.2013
Розмір72.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи«Істинно культурна людина – це не тільки освічена людина. Культура – це складна сума поведінки, вироблених звичок, в основі яких покладені естетичні та етичні смаки та норми.

А того хто не керує своїми інстинктами не можна назвати культурною, естетично розвинутою людиною.»

М. Добролюбов
«Дивлячись на прекрасне, слухаючи прекрасне - людина покращується.»

Древньогрецький вираз

«... Людина позбавлена почуттів прекрасного, естетичної культури є недосконалою, духовно бідною, хоча б яким матеріальним багатством вона не прагнула б компенсувати цей недолік.»

В. О. Сухомлинський
 (530x523, 578kb)

Що взагалі є художньо-естетичним вихованням? Можна сказати, що це є процес насичення душі і серця дитини всім самим піднесеним, шляхетним, тобто насичення Красою.

Сьогодення переконливо доводить,що виховання культурної, високоморальної естетично розвиненої людини носить не скільки виховно-навчальний характер, а визначає нагальну потребу, необхідність естетичного розвитку з раннього віку дитини.

Занепад моралі, нівелювання сімейних цінностей, жорстокість, насилля – всі ці чинники невпинно приводять до деградації суспільства та людини взагалі.

Як членів суспільства та як професіоналів, у вихователів стоїть нелегке завдання: використовуючи еталони краси, культурно-національну спадщину, через мистецтво і природу розбудити, виховати і розвинути в маленьких особистостях найкращі людські якості, думки, почуття.

Соціальний, матеріальний, духовний добробут держави в повній мірі залежить від тих основ, які в дитинстві будуть закладені в свідомість і серце дитини.

Художньо - естетичне виховання не є просто етикет чи гарні манери, чисто зовнішня краса або ерудиція в художньому плані.

Перш за все під словами краса, культура, естетика розуміється дещо прекрасне, гармонійне, довершене – те що викликає радість, емоційне задоволення, захват, втіху – тобто те, що позитивно впливає на дитину.


Факторами художньо-естетичного виховання є:
Природа, мистецтво, краса людини, як фізична так і внутрішня, духовна краса, яка виражається у вчинках людини, це почуття, думки, переживання,часто не очима а серцем людини.

Становлення й розвиток художньо-естетичного виховання можливе через:

- сприйняття природного середовища;

- твори мистецтва;

- національну культурну спадщину;

- художню літературу;

- використання в освітньому процесі особистісно-орієнтованого

підходу;

- врахування в процесі виховання та освіти природних нахилів дитини;

- родинне благополуччя.
Сприяючи розвитку цих факторів, можливо достатньо розвинути в особистості вміння помічати, відчувати, розуміти Красу та разом з тим творити прекрасне.

В художньо-естетичному вихованні особистості важливо розвивати увагу, спостережливість, сенсорні сприйняття. Планомірний розвиток у дітей пізнавальних процесів призведе до розвитку чуйності сприйняття, що стимулюватиме наближення до моральності, відгуку естетичних відчуттів.

Доказом цього є твердження В.Сухомлинського:

«Там де немає чуйності,витонченості сприйняття довколишнього-виростають жорстокі безсердечні люди».
Завданнями художньо-естетичних відчуттів виступає насамперед:


  • Спілкування з об’єктами природи.

  • Ознайомлення з еталонами різних видів мистецтва.

  • Створення сучасного предметно-ігрового середовища відповідно до естетичних норм.

  • Використання широкого вибору матеріалів в зображувальній діяльності.

  • Створення умов для емоційного самовираження в усіх видах зображувальної діяльності.

  • Своєчасне виявлення природних задатків та нахилів особистості.

  • Розвиток природних задатків та нахилів дитини.

  • Особистий приклад поведінки дорослого.


Зміст художньо-естетичної роботи

з дошкільниками відповідно до ліній розвитку

Фізична лінія - імітувати характерні обриси та рухи різних об’єктів, передавати за допомогою міміки та жестів головні чи вражаючі риси об’єкта.
Логіко-математична – розвивати сенсорні здібності, формувати вміння користуватися сенсорними еталонами ( форма, колір, величина ) обстежувати різноманітні природні об’єкти (тварини, рослини, елементи живої та неживої природи.)
Соціально-моральна - орієнтувати на гармонійну взаємодію всіх поколінь в сім’ї, розвивати розуміння національних традицій, знайомити з національними промислами народу та людності взагалі.

Емоційно-ціннісна - розвивати здібність виражати свої настрої, бажання, думки за допомогою музико - ритмічних рухів, пантоміми та інших засобів комунікацій.
Пізнавальна - спонукати до розуміння мотивації спостереження чи дії та стимулювати вміння формулювати доступні даному вікові найпростіші висновки.
Мовленнєва - збагачувати мову дітей, формувати мовні навики спілкування, вербальне пояснення ігрових, творчих, трудових дій, як дітей, так і дорослих.
Художньо-естетична - знайомити з фольклорними, літературними жанрами (колискові, казки, потішки, вірші, оповідання) та використовувати їх для збагачення уявлення дітей про різні природні, соціальні та моральні прояви життя людей.

Творча - спонукати в процесі зображувальної, конструктивної, предметної та трудової діяльності простими способами виражати самостійність, творчість, почуття гумору, відчуття естетичного рівня.
Ігрова - розвивати вміння приймати участь в сюжетно-рольових та театралізованих іграх, направлених на розвиток естетичного та морально-етичного виховання.


Висновок – отже, художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку сприяє емоційному підйому, позитивним почуттям, процесам вільного, творчого самовираження, впевненості в собі, формує моральність почуттів та переживань.

Вихователі, в тісній співпраці з родиною, повинні стимулювати розуміння прекрасного, піднесеного, гармонійного та разом з цим формувати бажання зберегти все це не тільки для себе, а й для своїх близьких, для інших людей.

Схожі:

Всі процеси в біосфері взаємозалежні. Людство лише незначна частина...
Всебічне вивчення людини, її взаємовідносин із навколишнім світом призвели до розуміння, що здоров'я це не тільки відсутність хвороб,...
Урок української мови у 7 класі на тему: ТВІР
Кожна людина неповторна особистість Одна людина відрізняється від іншої не тільки зовнішністю, але й своїм внутрішнім світом, властивими...
Реферат на тему: “ Порядок прийняття працівника на роботу. Випробувальний термін”
Людина не може жити без праці. Саме в трудовій діяль­ності людина знаходить не тільки матеріальні блага, але і знаходить почуття...
Художня культура (анотація дисципліни )
Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і...
11-й (12-й) клас Людина в сучасному світі
Курс за вибором „Людина в сучасному світі” для учнів 11 класу є предметом, який міг би слугувати заключним у інтегрованому курсі...
Нашої зустрічі «Людина починається з добра». Доброта це один з виявів,...
Учитель: Друзі! Готуючись до сьогоднішньої зустрічі я хотіла провести її так, щоб у нас з вами вийшла щира розмова, така розмова,...
«Ключові компетентності для Європи» було визначено такий орієнтовний...
Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Компетентна...
Урок світової літератури. 10 клас. Тема: Ф. М. Достоєвський. Життєвий...
Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях митця. Філософсько – етичні та естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх...
Урок-знайомство 5 клас ТЕМА: Ця загадкова країна Японія Мацуо Басьо. Хоку
Таке вітання невипадкове. Японці вважають, що «хороша людина – працьовита людина»
Людина в економічній сфері
Економіка. Економічне життя суспільства. Людина в системі економічних відносин. Економічні потреби, умови і ресурси. Економічна діяльність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка