Питання на залік з навчальної дисципліни «Історія України»


НазваПитання на залік з навчальної дисципліни «Історія України»
Дата02.04.2013
Розмір41 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
Питання на залік з навчальної дисципліни «Історія України»

 1. Початки людського життя на території України. Основні етапи розвитку первісного суспільства.

 2. Неолітична революція на території України. Трипільська культура: походження, розселення, господарство, духовне життя.

 3. Індоєвропейські племена на українських землях.

 4. Кіммерійці на українських землях.

 5. Скіфи: походження, розселення, господарство, духовне життя. Велика Скіфія.

 6. Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї. Боспорське царство.

 7. Походження слов’ян. Східні слов’яни у ІV -ІХ ст.

 8. Теорії походження Київської Русі.

 9. Формування ранньофеодальної держави Київська Русь. Діяльність перших князів.

 10. Період зміцнення держави Київська Русь. Реформаційна політика Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

 11. Прийняття християнства у Київській Русі та його історичне значення.

 12. Суспільно-політичний та соціально-економічний устрій Київської Русі.

 13. Політична роздробленість Київської Русі (серед. ХІ - серед. ХІІІ ст.).

 14. Монгольська навала ХІІІ ст. та її наслідки для Київської Русі.

 15. Культура Київської Русі.

 16. Утворення Галицько-Волинської держави. Становище Галицько-Волинського князівства після смерті князя Романа.

 17. Галицько-Волинська держава за правління князя Данила Галицького та його наступників.

 18. Загарбання українських земель Великим князівством Литовським. Становище українських земель у складі ВКЛ (серед. ХІV - серед. ХVІ ст.).

 19. Польська експансія на українські землі: її характер та наслідки. Утворення Речі Посполитої.

 20. Релігійно-національний та культурний рух в Україні в ХV-ХVІ ст. Берестейська унія.

 21. Причини та теорії походження козацтва.

 22. Господарська діяльність козаків. Поява перших січей.

 23. Утворення козацької республіки - Запорозької Січі. Устрій Запорозької Січі.

 24. Козацько-селянські повстання кін. ХVІ - пер.пол.ХVІІ ст.: причини, наслідки та значення.

 25. Причини та рушійні сили української Національно-визвольної революції серед. ХVІІ ст.

 26. Основні етапи Національно-визвольної революції та їх характеристика.

 27. Процес створення Української держави. Особливості політичного, адміністративно-територіального устрою Гетьманщини.

 28. Розвиток подій Національно-визвольної війни серед. ХVІІ ст. після смерті Б.Хмельницького.

 29. Україна за гетьманування І.Мазепи.

 30. Конституція П.Орлика, її основні положення.

 31. Ліквідація російським царизмом української автономії.

 32. Становище Правобережної України під владою Речі Посполитої (гайдамаки, коліївщина, опришки). 1. Суспільно-політичні рухи в Україні у першій половині ХІХ ст.

 2. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

 3. Реформи 60-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії та їх наслідки для України.

 4. Поява перших українських політичних партій у Наддніпрянській Україні.

 5. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії у ХІХ ст.

 6. Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.

 7. Україна в планах воюючих сторін напередодні Першої світової війни.

 8. Бойові дії на території Україні під час Першої світової війни.

 9. Діяльність українських політичних партій під час Першої світової війни.

 10. Результати та наслідки Першої світової війни для України.

 11. Причини та характер Української революції 1917-1920 рр.

 12. Початок Української революції, утворення Центральної Ради.

 13. Основні положення універсалів Центральної Ради

 14. Українська держава під владою П.Скоропадського.

 15. Директорія УНР, її внутрішня та зовнішня політика.

 16. Утворення, внутрішня та зовнішня політика ЗУНР. Злука ЗУНР та УНР.

 17. Причини поразки та історичні уроки боротьби за українську державність в 1917-1920-х роках.

 18. Встановлення радянської влади в Україні в 1917-20-х роках. Політика «воєнного комунізму», її наслідки.

 19. Перехід від «воєнного комунізму» до непу. Суть, основні заходи, наслідки непу.

 20. Політика «коренізації» в УСРР: причини, сутність, наслідки.

 21. Українське національно-культурне відродження у 20-х рр. ХХ ст.

 22. Насильницька колективізація в УСРР, її згубні соціально-економічні наслідки. Голодомор 1932-1933 рр.

 23. Особливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні.

 24. Громадсько-політичне і культурне життя в Україні у 30-х рр. ХХ ст.

 25. Західноукраїнські землі у 20-30-х рр. ХХ ст. Створення ОУН.

 26. Початок Другої світової війни. Об’єднання українських земель та радянізація західних областей України.

 27. Напад фашистської Німеччини на СРСР, окупаційний режим в Україні.

 28. Антифашистський рух Опору в Україні, його течії.

 29. Визволення України від фашистської окупації. Завершення Другої світової війни. Втрати України у війні.

 30. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1950-х років.

 31. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.).

 32. Наростання кризових явищ та соціальних проблем у 70-80-рр. ХХ ст.

 33. Дисидентський рух в Україні.

 34. Перебудова в СРСР і Україна (1985-1991 рр.).

 35. Проголошення незалежності України. Державотворчі події та процеси.

 36. Формування багатопартійної системи.

 37. Конституційні процеси. Конституція України 1996 р. її основні положення.

 38. Політичні та соціально-економічні процеси в Україні після 1996 р.

Схожі:

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ Питання до курсового екзамену
Місце напряму “Соціальні комунікації” в системі наукових досліджень. Історія виникнення галузі науки та навчальної дисципліни
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
Екзаменаційні білети з навчальної дисципліни «Історія України»

Робоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми «Історія України»
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ
Питання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Цивільний процес України”
Для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Історія української культури»

ПИТАННЯ НА ІСПИТ
Поняття транспортного права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни
Питання для підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка