Урок 2 (3-4) Тема. Відрізки і їх довжини


Скачати 27.91 Kb.
НазваУрок 2 (3-4) Тема. Відрізки і їх довжини
Дата17.12.2013
Розмір27.91 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Історія > Урок

Уроки геометрії в 7 класі Розділ І. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості

Урок 2 (3—4)

Тема. Відрізки і їх довжини.

Мета. Повторити і систематизувати відомості про відрізки і їх довжини, сформулювати властивості вимірю­вання відрізків.

Вимоги до підготовки учнів. У результаті вивчення те­ми учні вміють наводити приклади відрізків, будувати їх, знаходити довжини відрізків і відстані, порівнювати їх.
Методичні вказівки
У підручнику [2] стверджується, що кінці відрізка не належать йому. Працюючи за новим підручником, учи­телі мають змінити таке трактування на інше. Кінці від­різка належать даному відрізку. Чому пропонується таке трактування? Тому, що всі матеріальні відрізки (відрізки дроту, палиці, труби тощо) мають свої кінці, бо відрізок без кінців дитині навіть уявити важко. І у вищій матема­тиці відрізок, на відміну від інтервалу, мислиться з кінцями.

Бажано уточнити, що означає вислів відрізки перети­наються. Два відрізки або промені перетинаються, якщо кожний з них має спільну внутрішню точку. А, напри­клад, сторони кута мають спільну точку, але не перетина­ються. І якщо кути АОВ і ВОС суміжні, то точка О спільна для прямої АС і променя ОВ, але цей промінь не перети­нається з прямою ОС. Таке трактування прийняте в су­часній геометрії, бо воно найзручніше.

Тим, хто хоче знати більше про метрологію, можна повідомити про одиниці довжин, якими користувалися українці ще сто років тому (п'ядь, лікоть, аршин, сажень, верста), якими користуються тепер в англомовних краї­нах (дюйм, фут та ін.). 1 дюйм = 2,5 см. На малюнку 3 — шкала, градуйована в дюймах і його десятих частинах. Але багато часу на уроці на таку додаткову інформацію відводити не слід. Краще запропонувати учням творче за­вдання: разом із батьками з'ясувати, що означає одна із розглядуваних мір довжини, де вона використовується чи використовувалася, навести конкретний приклад з історії чи художньої літератури.

Робота з матеріалом підручника

На першому уроці

Для роботи в класі: § 2; № 31 — 37, 39, 40, 42, 44, 45, 51, 54, 61.

Для роботи вдома: § 2; ЗДС 1 — 7; № 38, 43, 46, 52.

На другому уроці

Для роботи в класі: § 2; № 31 — 37, 47, 48, 50, 53, 56, 58—60.

Для роботи вдома: § 2; ЗДС 1 — 7; № 49, 55, 57, 62.
Вказівки до розв'язування задач

36. Відрізок КР пряму с не перетинає. Пряма КР пряму с може перетинати або не перетинати (якщо КР || с).

40. Спільною частиною відрізків АВ і СD є відрізок СВ (мал. 4).

41. Відрізки АВ і СD мають тільки одну спільну точку С. Вона не є внутрішньою точкою відрізка СD, тому дані відрізки не перетинаються.

43. Задачі відповідає малюнок 4. Відрізки АС і ВD не мають спільних точок, АС і СВ — тільки одну спільну точку С, спільними точками відрізків АВ і СD є безліч то­чок: усі точки відрізка СВ.

47. б) АС АВ + ВС, тому дані точки не лежать на одній прямій.а) ХС = 3,05 см. Треба знайти два числа за їх сумою і різницею.

53. 13 дм або 7 дм.

54. 24 дм або 4 дм (мал. 5).55. Спочатку можна виконати побудови наближено, користуючись масштабною лінійкою. Потім бажано за­пропонувати учням подумати, як виконувати побудови циркулем і лінійкою. Якщо ніхто не здогадається, як це зробити, учитель може пояснити. Це — пропедевтика до теми, яка вивчатиметься пізніше.

56. У теоретичному відношенні вправа проста: досить переносити лінійку кілька разів уздовж прямої. Корисно, однак, зауважити, що практично такі побудови призво­дять до великих похибок. Тому надто довгі відрізки на міс­цевості не креслять, а провішують (мал. 28 у підручнику).

59. Довжина кола С = 2πR = 6,28 · 4 = 25,12 (см). Креслячи коло в зошиті, його центр бажано розміщати у вершині клітинки (мал. 6). 25,12 : 4 = 6,28 (см).

60. На 3 частини (якщо кола не перетинаються) або на і частини.

Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Урок 2

Схожі:

УРОК 38 Тема: Промінь. Відрізок. Вимірювання довжини відрізка. Одиниці вимірювання довжини
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
УРОК №20 Тема уроку
Мета уроку: виведення формул для знаходження довжини кола та довжини дуги кола. Формування вмінь учнів засто­совувати виведені формули...
УРОК №28 Тема уроку
...
УРОК №6 Тема. Кут. Вимірювання кутів
Обладнання: таблиці №3 «Відрізки», №4 «Кути», набір демонстрацій­ного креслярського приладдя
Урок формування навичок і вмінь
Тема. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел і обчислень виду 54 + 30, 54 + Вимірювання довжини відрізків
Урок №7 Тема. Паралельні прямі
Мета: домогтися свідомого розуміння учнями змісту таких понять: «паралельні прямі», «паралельні відрізки», «аксіома паралельних прямих»....
УРОК 9 Тема. Розв'язування задач. Самостійна робота
Мета: формувати в учнів навички і вміння обчислювати довжини перпендикуляра і похилої до площини, знаходити кут між похилою і площиною,...
Урок №16 Тема. Теорема Фалеса
Фалеса та способу її доведення; формувати вміння відтворювати фор­мулювання теореми Фалеса; застосовувати її для розв'язування задач...
УРОК №9 Тема. Відрізок. Довжина відрізка
Мета: закріпити і поглибити знання учнів про властивості довжини від­різка і назви нових понять; відпрацювати навички розв'язання...
УРОК 42. ПРЯМОКУТНИК. ТРИКУТНИК ТА ЙОГО ВИДИ Мета
Обчисліть периметр шестикутника, довжини сторін якого дорівнюють 6 см, 8 см, 14 см, 20 см, 22 см і 25 см
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка