План розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки


НазваПлан розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки
Сторінка4/4
Дата15.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Освітня програма розвитку „Школи сприяння здоров’ю”
Пріоритетність виховання здорового покоління визначається на сучасному етапі як загальнодержавна проблема, важливість якої передбачено Конституцією України та рядом нормативних документів, таких як: Конференція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про збереження захисту і розвитку дітей, Державна національна програма «Діти України» та інші.

Сьогодні перед освітою досить гостро стоїть питання: як покращити саму систему освіти, задовольнити всі потреби, запити суспільства і водночас зберегти фізично, психічно і духовно здорове покоління.
Програма сприяє:

 • зміцненню здоров’я учасників навчально-виховного процесу в усіх аспектах щоденного життя, навчанню підростаючого покоління справлятися з різними життєвими ситуаціями, робити правильний вибір по відношенню до алкоголю, куріння, наркотиків, рухової активності;

 • покращенню санітарно-гігієнічних умов закладу, матеріально-технічної і навчальної бази, соціально-психологічного клімату в колективі;

 • підвищенню взаємодії між гімназією і різними відомчими структурами (спорт, культура, охорона здоров’я) та іншими громадськими організаціями;

 • поширення ідеї „Школи сприяння здоров’ю” на всі рівні шкільного життя – від адміністрації гімназії до кожного учня.


Завдання програми:

 1. Створити у гімназії цілісну систему позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечити якісну підготовку і перепідготовку педагогічних кадрів, здатних формувати у дітей позитивне відношення до здорового способу життя.

 2. В умовах гімназії навчити учнів не лише бачити наслідки своєї поведінки, а й аналізувати причини, що призвели до них.

 3. Навчити володінню резервними силами організму.

 4. Сформувати у дітей уяву про відповідальність за власне здоров’я і здоров’я навколишніх.

 5. Сформувати підставу для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я.

 6. Забезпечити учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії і тактики, які б дозволили зберегти і зміцнити здоров’я.

 7. Створити методологічні і технологічні основи для моделювання різноманітних видів діяльності, спрямованих на зміцнення здоров’я у гімназії, а також на зміну роботи заради створення сприятливих умов для здоров’я дітей.

 8. Розширити і урізноманітнити шляхи взаємодії гімназії, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.

 9. Створити науково-інформаційний простір з питань збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді.


Основні види діяльності:

 • профілактика;

 • реабілітація та корекція;

 • просвітницька діяльність;

 • діагностика;

 • психологічне консультування.


Мета програми:

 • підвищення рівня фізичного, духовного здоров’я, психологічної комфортності та соціального благополуччя гімназистів шляхом формування пріоритетності здорового способу життя, як основного чинника відновлення здоров’я, його збереження та зміцнення;

 • утвердження свідомого громадського ставлення до власного здоров’я;

 • виховання особистості, здатної підтримувати та зберігати своє здоров’я шляхом досягнення змін у поглядах і поведінці;

 • створення сприятливих умов для формування здорового способу життя молоді;

 • підвищення рівню фізичної та розумової працездатності учнів;

 • охорона дитинства;

 • апробація нових ефективних форм і методів роботи, методик проведення профілактичної роботи щодо пропаганди здорового способу життя.


Очікувані результати:

 1. Проводиться навчання в сфері здоров’я, яке реалізується через логічний супровід навчально-виховного процесу.

 2. Створюється система залучення дітей, вчителів, батьків до зміцнення здоров’я через дотримання здорового способу життя.

 3. В управлінській діяльності відбувається усвідомлення здоров’я, як індикатора змісту, форм і методів педагогічної діяльності, а також як критерію ефективності навчально-виховного процесу.

 4. Забезпечується взаємодія сфери навчання і охорони здоров’я, формування у дітей культури і цінності здоров’я через використання педагогічних і медичних технологій, в основі яких лежить особистісно орієнтований підхід.

 5. Активна налаштованість на роботу по зміцненню здоров’я учнів має більш високі шанси на зміни в підходах сприяння здоров’ю.

 6. В результаті формується бережливе і дбайливе ставлення дітей і підлітків до власного здоров’я, як найвищої цінності і важливої умови у реалізації потенційних можливостей особистості.

 7. Відбувається процес становлення гармонійних взаємин дітей з живою та неживою природою, суспільством, пізнання самого себе.


Завдання вчителів у „Школі сприяння здоров’ю”:

 • Валеологічні підходи до аналізу уроку на основі застосування диференційованого навчання.

 • Виховання культури розумової праці як першого кроку до формування потреби в здоровому способі життя.

 • Робота класного керівника з виховання стійкого неприйняття шкідливих звичок.


Етапи реалізації програми:

І етап – діагностично-визначальний (2007-2008 н.р.)


   • Виявлення проблеми, обґрунтування валеологічного навчання та виховання, розробка заходів реалізації програми.

( протягом навчального року, творча

група гімназійного „Центру здоров’я”)


   • Моніторинг стану фізичного, психічного і морального здоров’я учнів та інфраструктури, яка забезпечує збереження здоров’я школярів.

( до 1 квітня 2008 року, соціально –

психологічна служба гімназії, заступник

директора з науково - методичної роботи )


   • Розробка індивідуальної Картки фізичного розвитку учня з аналізом його захворюваності.

( до 1 червня 2008 року, соціально –

психологічна служба, медичні працівники, вчителі

фізичного виховання)

   • Розробка методичного посібника „Найбільше багатство – здоров’я”, картки самоконтролю та таблиць показників фізичної підготовленості (з метою надання учням та їх батькам теоретичних знань про ведення здорового способу життя).

(до 1 червня 2008 року, вчителі фізичного виховання, біології, медичні працівники)

  • Провести тематичні виховні години „Рецепти довголіття”, „ Джерельце мого здоров’я”, „Українська хата здоров’ям багата”,„Мелодія мого здоров’я” під час проведення тижня природничих наук.

(квітень 2008 року, вчителі біології, ОБЖ,

класні керівники та класоводи початкових класів)

  • Провести конкурс плакатів „ Ми – за здоровий спосіб життя” під час проведення тижня природничих наук.

(квітень 2008 року, вчителі біології, ОБЖ,

малювання, класні керівники та

класоводи початкових класів).

  • Провести конкурс малюнків „ Азбука здоров’я” ( 1 – 5 класи) під час

проведення тижня природничих наук.

(квітень 2008 року, вчителі біології, ОБЖ,

малювання, класні керівники та

класів початкових класів)

  • Написання тематичних диктантів здоров’язберегаючого змісту.

(квітень 2008 року, вчителі української

мови та літератури, класні керівники та

класоводи початкових класів)

  • Психолого – педагогічний аналіз контингенту школярів з метою виявлення учнів, схильних до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, тютюнопаління. (протягом навчального року, соціально-

психологічна служба гімназії, заступник директора

з виховної роботи)

  • Започаткувати проведення „Уроків здоров’я”.

(протягом навчального року, вчителі

фізичної культури, біології, ОБЖ, класні

керівники та класоводи)

 • Фронтальний контроль:

- маркіровка парт і їх відповідність санітарно – гігієнічним нормам.

- перевірка виконання режиму дня школярів, тижневого розпорядку.

- перевірка навчальних кабінетів, майстерень щодо вимог техніки

безпеки і санітарно – гігієнічних норм.

( постійно, адміністрація гімназії)

 • Створення у гімназії „Центру здоров’я”, основними напрямками роботи

якого є:

- систематичний медики – психолого – педагогічний контроль та

підготовка батьків.

- організація інтегрованого впливу на особистість дитини.

- раціональна організація рухової активності дітей та педагогів.

- розвиток психічних процесів дітей, їх духовності з урахуванням

ментальності регіону.

- попередження розвитку різних видів наркоманії.

(грудень 2007 року, заступник директора

з науково – методичної роботи)

  • Розпочати проведення моніторингу фахівцями Черкаського

Національного університету ім. Б. Хмельницького на теми:

- Моніторинг фізичного розвитку школярів різного віку.

- Моніторинг умов формування здоров’я в процесі навчання

школярів середнього і старшого шкільного віку.

- Формування здорового способу життя учнів.

( до кінця навчального року,

адміністрація гімназії, управління освіти

Черкаського міськвиконкому)

  • Провести семінар для класних керівників „Нові технології

формування навичок здорового способу життя у школярів”

( ІІ семестр 2008 року, заступник

директора з виховної роботи)

  • Проводити разом з органами внутрішніх справ, кримінальною

міліцією Придніпровського району оперативно - профілактичні

заходи з метою запобігання проникнення наркотичних засобів,

психотропних речовин, поширених серед учнів.

( постійно, заступник директора з

виховної роботи)
* Виявити здібності учнів (5 – 11) до занять різними видами спорту

та створити картотеку.

( до кінця навчального року, вчителі

фізичного виховання, класні керівники

та класоводи початкових класів)
ІІ етап – організаційно-діяльнісний (2008-2009 н.р.)
Забезпечення умов, за яких можна набувати життєві компетенції, котрі допомагають свідомо ставитися до власного здоров’я і здоров’я інших людей, приймати самостійне рішення щодо зміцнення та збереження особистого здоров’я:


  • Забезпечити науково – методичний супровід для викладання предмету „Основи безпеки життєдіяльності” та „Основи здоров’я і фізична культура”

( постійно, заступник директора з

науково – методичної роботи)

   • Забезпечити щомісячне проведення тематичної класної години з циклу

„ Здоров’я дітей – майбутнє нації”

(протягом навчального року класні керівники, вчителі біології )

* Оформити стенд „ Крок до здоров’я”

( І семестр навчального року, творча група „Центр здоров’я”)

  • Проводити тематичні батьківські збори, присвячені здоровому способу життя, з метою забезпечення єдності дії школи та сім’ї щодо зміцнення здоров’я дітей.

(протягом навчального року,

заступник директора з виховної роботи)

  • Використовувати валеологічні знання у змісті інших предметів.

( постійно , вчителі-предметники )

  • Удосконалити навчально – матеріальну базу спортивно – оздоровчої

роботи гімназії: придбати спортивний інвентар та спортивні знаряддя.

(протягом навчального року,

адміністрація)

  • Провести гімназійну Спартакіаду з основних видів спорту на Почесне звання „ Чемпіон гімназії”.

(вересень - жовтень 2008 року, вчителі фізичного виховання)

  • Розробити нові навчальні здоров’язберегаючі програми для факультативних та гурткових занять.

(протягом навчального року, вчителі-предметники, заступник директора з

науково – методичної роботи)

  • Забезпечити постійний аналіз захворюваності дітей наприкінці кожного семестру по класах і по гімназії.

( постійно, медичні працівники)

  • Забезпечити постійний аналіз диспансерного обліку дітей за семестр по класах та по гімназії.

(постійно, медичні працівники, творча

група „ Центр здоров’я”)

  • Створити комп’ютерну картотеку учнів експериментальних класів (5 класи)

(І семестр навчального року, класні

керівники, творча група „Центр здоров’я”)

  • Забезпечити аналіз медичних карток, з якими прибувають діти до гімназії, своєчасне виявлення діагнозів захворювань.

(постійно, медичні працівники )

  • Провести тестування фізичних якостей учнів та програмних нормативів на початку навчального року.

(вересень 2008 року, вчителі фізичного виховання)

  • Забезпечити проведення уроків фізичної культури за Державною програмою на свіжому повітрі з наданням більшості вправ аеробного характеру ( оздоровчий біг, рухливі та спортивні ігри, вправи з легкої атлетики, вправи силової спрямованості, вправи для постави, вправи на гнучкість)

(постійно, вчителі фізичної культури)

  • Забезпечити введення комплексу домашніх завдань з фізичної культури для самостійної роботи.

(постійно, вчителі фізкультури)

  • Проводити бесіди щодо здорового способу життя як під час уроків фізичної культури, так і на батьківських зборах та класних годинах.

(постійно, вчителі фізичної культури,

класні керівники та класоводи)

  • Забезпечити проведення тестування за Державною програмою та програмними нормативами на початку та у кінці навчального року, результати тестування заносити до комп’ютерної картотеки у розроблену на кожного учня індивідуальну Картку здоров’я.

(постійно, вчителі фізичної культури ,

адміністрація)

  • Забезпечити здійснення постійного контролю за пропусками уроків фізичного виховання.

(постійно, вчителі фізичної культури)

  • Забезпечити залучення батьків до роботи з пропаганди культури здоров’я з метою створення здорового соціокультурного середовища виховання дітей.

постійно, заступник директора з

виховної роботи)

  • В гімназійній газеті „ Пегас” започаткувати окрему сторінку „ Вчись бути здоровим”.

( вересень 2008 року, редколегія)

  • Започаткувати проведення гімназійного „ Дня здоров’я”

(протягом навчального року,

адміністрація, вчителі фізкультури)

  • Забезпечити виконання „Заходів щодо формування здорового способу життя”

(постійно, відповідно плану виховної

роботи гімназії)

  • Оформити виставку тематичної літератури у бібліотеці гімназії „Діти та молодь проти СНІДу та наркоманії”

(відповідно плану виховної роботи гімназії)

  • Забезпечити проведення для старшокласників дискусій та тренінгів на

теми оздоровчої спрямованості.

(відповідно плану виховної роботи гімназії)

  • Організувати створення старшокласниками гімназії творчих проектів та презентацій оздоровчої спрямованості та провести їх конкурсний захист.

(ІІ семестр навчального року,

заступники директора з науково-

методичної та виховної роботи)

  • Забезпечити участь учнів - членів гімназійного наукового товариства „Пошук” у Конкурсі – захисті наукових робіт МАН на теми формування, збереження та зміцнення фізичного, соціального і психічного здоров’я і формування навичок здорового способу життя.

( протягом навчального року, заступник

директора з науково–методичної роботи, вчителі–предметники)

  • Забезпечити використання комп’ютерних програм з біології та відеотеки інформаційно-ресурсного центру гімназії для просвітницької роботи з учнями, батьками та вчителями.

(постійно, вчителі-предметники)

  • Створити умови для підвищення ролі предметів художньо – естетичного циклу, як позитивного впливу на фізичний та духовний розвиток особистості

(постійно, адміністрація)

  • Забезпечити роботу гімназійного клубу „ Твоє здоров’я”

(постійно, вчителі біології)

  • З метою пропаганди здорового способу життя та профілактики негативних звичок провести гімназійні акції:

„ Гімназисти – проти куріння”

„ Гімназисти – проти наркоманії”

„ Гімназисти - за здоров’я”

(протягом навчального року, заступник

директора з виховної роботи)

  • Розробити та забезпечити проведення традиційних та нетрадиційних Фізкультхвилинок.

(постійно , вчителі фізкультури,

вчителі-предметники )

  • Забезпечити роботу постійного семінару класних керівників „Роль класного керівника в збереженні та зміцненні здоров’я учнів” (із залученням провідних фахівців міста)

(постійно , протягом року)

  • Оформити змінний стенд „Спорт – це життя”

(І семестр навчального року, вчителі фізичного виховання)

доровчої срна педагогічні стратегії.що відповідають віковим і природним можливостям кожної

ІІІ етап – формуючо-розвивальний (2009 - 2010 н. р.)

Апробація моделі „ Школа сприяння здоров’ю” :   • Забезпечити впровадження сучасних оздоровчих методик у

навчально – виховний процес гімназії.

( постійно, заступник директора з

науково – методичної роботи,

вчителі – предметники).

   • Забезпечити впровадження нових програм для факультативів та

гурткових занять.

( постійно, заступник директора з

науково – методичної роботи,

вчителі – предметники).

  • Запровадити відстеження процесу оздоровлення гімназистів на

підставі використання нових оздоровчих методик.

( постійно, заступник директора з

науково – методичної роботи,

вчителі – предметники).

   • Провести диспут для старшокласників „Чи модно бути здоровим?”

( відповідно річного плану виховної

роботи)

   • Організувати проведення циклу телепередач гімназійного телебачення

„ Твоє здоров’я - у твоїх руках”.

(протягом навчального року, відповідно

до річного плану виховної роботи)

   • Забезпечити роботу батьківського лекторію з питань збереження

здоров’я та формування здорового способу життя.

( постійно, відповідно до річного плану

виховної роботи)

  • Здійснити поступовий перехід від традиційної системи освіти, зорієнтованої на масовість і предметність, до нової гуманної моделі

освіти, зорієнтованої на педагогічні стратегії, що відповідають віковим

і природним можливостям кожної дитини та базуються на принципі

оздоровчої спрямованості.

( постійно, протягом навчального року)

  • Проаналізувати матеріали та результати досліджень для оформлення

відповідних діаграм, порівняльних таблиць та схем.

( адміністрація, творча група „ Центр

здоров’я”)

  • Забезпечити створення гімназистами орієнтовних програм для самостійного оздоровлення організму.

( постійно, вчителі фізкультури, творча

група „ Центр здоров’я”)

   • Провести психологічний тренінг для проблемних сімей „Сім’я.

Толерантність стосунків”.

(відповідно до річного плану виховної

роботи)

   • Забезпечити проведення корекційної роботи та розвиток психічних

якостей, станів і процесів особистості.

( постійно, соціально – психологічна

служба гімназії)

   • Забезпечити впровадження методичних рекомендацій щодо технології

побудови уроку, які забезпечують збереження здоров’я учнів ( режим

провітрювання, позитивний психологічний мікроклімат, уникнення

стресових ситуацій, перевантаження учнів).

( постійно, заступник директора з

науково – методичної роботи )

  • Забезпечити використання рекомендацій щодо корекції стану

здоров’я для учнів з хронічними захворюваннями ( опорно - рухового

апарату, серцево – судинної системи, органів дихання, кишково –

шлункових захворювань, хвороб очей) та для учнів з відхиленнями у

психічному розвитку та розвитку особистості( акцентуації характеру,

неврологічні розлади, наслідки черепно – мозкових травм тощо ) в

експериментальних класах.

(постійно, психологи, медпрацівники)

   • Проводити профілактичні бесіди, зустрічі з представниками Міського

центру сім’ї та молоді, центру „ Надія” з метою формування здорового

способу життя.

( постійно, заступник директора з

виховної роботи)

   • Забезпечити роботу кімнати психологічної релаксації.

( протягом навчального року,

адміністрація)

Програма

дослідно-експериментальної роботи за темою:

Особистісно орієнтована модель формування

гуманістичних цінностей учнів”
на базі Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області
на 2008 – 2014 роки
Підготовчий (листопад 2008р. – березень 2009р.)

Зміст роботи

Термін виконання

Кінцеві результати

І. Підготовчий етап (листопад 2008 р. – березень 2009 р.)

1.


Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи.

листопад

2008 р.

Програма дослідно-експериментальної роботи за темою.

2.

Вивчення та аналіз досвіду педагогічних колективів навчальних закладів України з вищезазначеної проблеми дослідно-експериментальної роботи.

листопад

2008 р.- березень 2009р.

Банк даних з проблеми дослідно-експериментальної роботи.

3.


Нормативно-правове забезпечення експерименту:

а)планування дослідно-експериментальної роботи

б) проведення круглого столу на тему: „Спільна діяльність суб’єктів освітнього процесу щодо формування гуманістичних цінностей зростаючих громадян України”.

листопад

2008 р.
Лютий

2008 р.
а) перспективні плани дослідно-експериментальної діяльності суб’єктів експерименту;

б) рекомендації круглого столу.

4.

Вивчення потенційних можливостей суб’єктів дослідно-експериментальної роботи.

Листопад – грудень 2008 р.

Аналітичні матеріали для створення моделі формування гуманістичних цінностей гімназистів.

5.

Складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи.

Листопад –грудень 2008 р.

Матеріальне забезпечення дослідно-експериментальної роботи.

6.

Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою.

листопад

- грудень 2008 р.

Угоди про спільну діяльність.

7.

Формування творчих груп за темою комплексного експериментального дослідження.

березень 2009 р.

Програми роботи творчих груп.

ІІ. Діагностико-концептуальний етап (березень 2009 р. – червень 2009 р.)

1.


Розробка теоретико-концептуальних засад дослідно-експериментальної роботи щодо формування та розвитку гуманістичних цінностей гімназистів, відбір методик і технологій дослідження, моніторингу експерименту.

Березень- травень

2009 р.

Методична та моніторингова база дослідження

2.

Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості гуманістичних цінностей гімназистів.

Березень- квітень 2009 р.

Інструментарій дослідження.

3.

Здійснення діагностики педагогічної компетентності адміністрації та педагогічних працівників гімназії з проблеми дослідження.

Квітень –травень 2009 р.

Аналітичні довідки.

4.

Проведення діагностики рівня сформованості гуманістичних цінностей гімназистів експериментальних та контрольних класів.

травень 2009 р.

Порівняльні аналітичні довідки.

5.

Розробка функціонально-прогностичної моделі формування та розвитку гуманістичних цінностей гімназистів.

Травень- червень 2009 р.

Функціонально-прогностична модель формування та розвитку гуманістичних цінностей гімназистів.

6.

Розробка та узгодження програм спільної діяльності суб’єктів дослідно-експериментальної роботи.

Червень 2009 р.

Програми та плани спільної діяльності суб’єктів експерименту.

ІІІ. Формувальний етап (серпень 2009 р. - червень 2012 р.)

1.

Експериментальне впровадження, внесення коректив та доповнень у розроблену функціонально-прогностичну модель формування гуманістичних цінностей гімназистів.

Вересень 2009 р. – травень 2012 р.

Аналітичні матеріали, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації.

2.


Дослідження психолого-педагогічних умов підвищення ефективності процесу формування гуманістичних цінностей гімназистів.

Вересень 2009 р. – травень 2012 р.

Визначення факторів та чинників, що впливають на підвищення ефективності процесу формування та розвитку гуманістичних цінностей гімназистів.

3.

Розробка та практичне відпрацювання методики узгодження взаємодії всіх суб’єктів процесу формування гуманістичних цінностей гімназистів.

Серпень-вересень 2009 р.

Розробка схеми, алгоритму та змісту взаємодії.

4.

Розробка схеми та алгоритму науково-методичної діяльності з педагогами експериментальних класів.

Серпень –

жовтень

2009 р.


Функціонально-змістова модель науково-методичної діяльності.

5.

Практична апробація, корекція комплексу методів та технологій формування гуманістичних цінностей гімназистів у навчально-виховному процесі.

Вересень 2009 р. – травень 2012 р.

Розробка та видання навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій.

6.


Налагодження консультування та навчання вчителів, батьків, представників громадськості з питань формування в учнів гуманістичних цінностей.

Жовтень

2009 р.

Положення про консультативний пункт виховання та програма його діяльності.

7.

Проведення спостереження та відповідної корекції реальних проявів гуманістичних цінностей гімназистів.

Вересень 2009 р. – травень 2012 р.

Програма спостереження.

8.

Здійснення поточного моніторингу рівня сформованості гуманістичних цінностей гімназистів.

Вересень 2009 р. – травень 2012 р.

Методика та інструментарій моніторингу.

9.

Накопичення набутого педагогічного досвіду з питань формування гуманістичних цінностей гімназистів.

Жовтень 2010 р. – травень 2012 р.

Змістовий опис та картотека передового педагогічного досвіду з теми експерименту.

ІV. Контрольно-узагальнюючий етап (серпень 2012 р. - червень 2013 р.)

1.

Здійснення контрольного діагностування рівня сформованості гуманістичних цінностей гімназистів експериментальних і контрольних класів згідно з визначеними критеріями і показниками.

Вересень- листопад 2012 р.

Аналітичні довідки. Статті у науково-педагогічних виданнях.

2.

Порівняння результатів діагностико-констатувального і контрольно-узагальнювального етапів експерименту. Визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та завданнями.

Грудень 2012 р. – січень

2013 р.

Аналітичні висновки про результативність діяльності суб’єктів експерименту.

3.

Кількісний та якісний аналізи, сис-темне оцінювання ефективності впровадження функціонально-про-гностичної моделі формування гу-маністичних цінностей гімназистів, розроблених методів і технологій.

Лютий

2013 р.- травень 2013 р.

Аналітичні висновки про ефективність запропонованої моделі, розроблених методів і технологій.

4.

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми через публікації у пресі.

Січень – травень 2013 р.

Статті у науково-педагогічних виданнях.

5.

Здійснення популяризації результатів дослідно-експериментальної роботи серед інших навчальних закладів міста та області.

Січень – травень 2013 р.

Матеріали семінарів, майстер-класів, підсум-кових засідань творчих груп. Видання інформа-ційних бюлетенів, метод. рекомендацій.

6.

Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісно орієнтована модель виховання гуманістичних цінностей учнів»

Квітень 2013 р.

Матеріали та рекомендації конференції.

7.

Підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.

Травень-червень 2013 р.

Науковий звіт, додатки до наукового звіту (науково-методичне та програмне забезпечення експерименту).

V. Коригувальний етап (вересень 2013 р. - травень 2014 р.)


1.

У разі необхідності - внесення коректив до створеної та апробо-ваної моделі формування та розви-тку гуманістичних цінностей гім-назистів, а також до прогнозова-них результатів дослідно-експериментальної роботи.

2013 - 2014 н.р.

Висновки, рекомендації.


Cherkasy School No.31 was founded in 1986 as a comprehensive secondary school. In 1997, the school obtained a licence of compre­hensive school of the I-III degrees No.31 with high school's classes, and since 2001, it has be­en Cherkasy High School No.31.

1117 pupils and their parents, 95 pedagogues undoubtedly call the high school No.31 one of the best in the city. The high school pupils not only study here, they also live a full-fledged spiritual life.

The most foreground direction in the high school's development is implementation and usage of new pedagogic technologies, cal­ling to promote activating and development of child's mental abi­lities, active and conscious acquiring of knowledge, skills, increasing the interest towards studying, formation of skills of self-education and cultural communication in world informational environment.

The English language, History, Law, Economics, and Mathema­tics are studied profoundly in the educational institution. The se­cond foreign languages are German, Spanish, and French.

The factors of the pedagogic staff's effective work are pupils' victories in all-Ukrainian academic competitions and competition-defence of scientific works of the Small Academy of Sciences. «Poshuk» («Search») scientific society works in the high school.

The high school's success depends on skills of qualified teach­ers to organize educationally-upbringing process. 75 percent high school's teachers have higher category and 16 percent - the I cate­gory. 24 teachers have the pedagogic title «teacher-methodist», 27 teachers - «senior teacher». Ten teachers are awarded with Ho­nourable title «Excellent person of education of Ukraine". The high school's teachers publish their articles in specialized editions, have their own published works, and participate in professional competitions, international projects, approbations of school-books and computer programs.

Since the beginning of the study year the high school has been participating in the German-Ukrainian project «Schools: Partners of the future» and holds experimentally-research work, according to the theme «Individually-orientated model of formation of hu­manistic pupils' values».

Regional football sport school, sections of volleyball and ka­rate-do function at the institution. The high school's pupils are participators and prize-winners of sport competitions of different levels. Exhibitions of artistic workshops «Drawing and Design», «Little Dreamers» and folk embroidery constantly work. The high school's newspapers «Pegasus», «Kaleidoscope» (in English) and «Almanac of scientific society «Search» are published.

1   2   3   4

Схожі:

План розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
План розвитку Черкаської гімназії №31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
Проект ПРОГРАМИ Розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій,...
ПАСПОРТ програми розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Закон України „Про освіту”, Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Програми з енергозбереження на 2006-2010 роки у м. Синельниковому...
Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
До Програми підтримки соціально-економічного розвитку міста Синельникового...
Бюджетного Кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29. 11. 2010 №1090 «Про затвердження державної...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА розвитку земельних відносин та охорони земель...
Загальна характеристика комплексної програми розвитку земельних відносин на 2015-2019 роки
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних...
Дніпропетровській області на 2010-2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних...
Дніпропетровській області на 2010-2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка