КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА розвитку земельних відносин та охорони земель у Голопристанському районі на 2015 2019 роки ЗМІСТ ст


НазваКОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА розвитку земельних відносин та охорони земель у Голопристанському районі на 2015 2019 роки ЗМІСТ ст
Сторінка1/5
Дата28.02.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної

адміністрації

16.02.2015 55

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин та охорони земель

у Голопристанському районі на 2015 - 2019 роки

ЗМІСТ ст.
ВСТУП 41.

Сучасний стан використання земель в районі.


4

2.

Загальна характеристика комплексної програми розвитку земельних відносин на 2015-2019 роки..


6

3.

Мета Програми.


7

4.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.


8

5.

Завдання Програми та результативні показники.


9

6.

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання програми.


10

7.

Ресурсне забезпечення Програми.


11

8.

Напрямки діяльності та заходи Програми.


12

8.1.

Основні напрямки розвитку земельних відносин.


12

8.2.

Забезпечення охорони земель, відтворення і підвищення родючості грунтів та сталого екологічно орієнтованого використання земельних ресурсів.


13

8.3.

Здійснення консервації малопродуктивних, деградованих і не придатних для сільськогосподарського використання земель.


15

8.4.

Проведення робіт по розробці схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель.


17

8.5.

Розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь.


18

8.6.

Проведення рекультивації земель.


18

8.7.

Грошова оцінка земель.


19

8.8.

Розвиток ринку земель.


19

8.8.1.

Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

19

8.8.2.

Державний земельний кадастр.

21

8.9.

Оновлення меж населених пунктів.

21

8.10.

Інвентаризація земель.


22

8.11.

Інвентаризація земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.


27

8.12.

Встановлення меж прибережних захисних смуг навколо водних об’єктів.


28

8.13.Встановлення меж природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.


30

8.14.

Інформаційно-консультативна робота.


30

9.

Очікувані результати виконання програми.


31

10.

Система управління та контролю за ходом виконання програми.

32


Додатки до програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Херсонській області на 2015 – 2019 роки:
1.

Заходи щодо освоєння, поліпшення та охорони земель на території району на 2015 - 2019 роки.

2.

Перелік населених пунктів, по яких заплановано провести оновлення нормативної оцінки земель.

3.

Перелік населених пунктів, по яким планується здійснити роботи по оновлення меж на підставі оновлених (актуалізованих) Генеральних планів до 2019 року на території Голопристанського району.

4.

Обсяги фінансування робіт із встановлення меж населених пунктів та інвентаризації цих земель.

5.


Джерела фінансування заходів Програми земельних відносин та охорони земель у Голопристанському районі Херсонської області на 2015 – 2019 роки.

6.

Перелік населених пунктів, по яким планується провести комплексні роботи з інвентаризації населених пунктів до 2019 року на території Голопристанського району.

7. Реєстр об’єктів природно-заповідного фонду на території Голопристанського району.

Вступ
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Голопристанському районі на 2015 – 2019 роки (далі – Програма) розроблена згідно Земельним та Бюджетним кодексами України, Законами України "Про землеустрій", "Про охорону земель", "Про оцінку земель", "Про Державний земельний кадастр", постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру", з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру.

Результатом виконання Програми має стати підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель.

Разом із зростанням інвестиційного та виробничого потенціалів землі як самостійного фактора економічного зростання буде завершено здійснення більш важливих заходів і завдань, необхідних для подальшого розвитку земельних відносин, гарантування прав на землю, формування якісного екологічного середовища району.


  1. Сучасний стан використання земель в районі


Географічне розташування, оточення регіону.

Голопристанський адміністративний район Херсонської області розташований на півдні-заході України в Придніпровській низовині в степовій зоні. З півночі межує з Білозерським, зі сходу – з Цюрупинським та Скадовським районами. З півдня територія району омивається Чорним морем, з південно-західної сторони – Дніпровським лиманом, з півночі – річками Конка і Чайка.

Районний центр – місто Гола Пристань – розташований на річці Конці – притоці Дніпра, в 18 км від обласного центру – м.Херсона. Гола Пристань займає вигідне економіко-географічне положення, бо зв’язана зручними водними та суходольними шляхами з обласним центром, іншими містами України, узбережжям Чорного моря Голопристанщини та Скадовського району.

Земельний фонд Голопристанського району становить 341,130 тис.га або 11,98% площі Херсонської області. Відповідно до цільового використання у структурі фонду сільськогосподарські угіддя займають 125,143 тис.га ( 36,68% до загальної площі території району), у тому числі рілля – 98,749 тис.га; ліси та інші лісовкриті площі охоплюють 46,292 тис.га (13,57% до загальної площі території). Сільськогосподарське освоєння території сягає 89,8%. Розораність території – 28,95%, що є нижче за середній рівень по Херсонській області (62,5%).

Переважаючими типами грунтів – 65% являються південні темно-каштанові та солончаки. Для узбережжя Чорного моря характерні солонці та солончаки. Згідно з бонітетною та грошовою оцінками, найбільш ефективно в районі культивувати овочево-баштанні культури, займатися садівництвом і виноградарством.

Протягом 2009 – 2013 років площа ріллі зменшилась на 0,398 тис.га внаслідок зміни складу угідь земель та переведення земель в інші категорії.

За 2009 – 2013 роки площа населених пунктів збільшилась на 0,92 тис.га і складає 13,656 тис.га станом на 01 січня 2014 року, у тому числі сільських населених пунктів – 11,351 тис.га, міст – 1,385 тис.га.

Загальна площа зрошуваних земель на 01 січня 2014 року становить 34,340 тис.га. За останні 5 років простежувалася тенденція не ефективного використання цих земель у зв’язку з недостатнім фінансуванням реконструкції існуючих меліоративних систем, погіршенням якості зрошуваних земель, проте останнім часом площа почала збільшуватись за рахунок введення в дію крапельного зрошення.

За формами власності на землю існує стійка тенденція до збільшення земель приватної власності та зменшення державної і комунальної власності. Площа земель приватної власності зросла з 90,623 тис.га (26,858% загальної площі землі до 96,266 тис.га і досягла 28,22% від усієї площі району в 2013 році. Таке зростання відбулося за рахунок оформлення громадянами прав на землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського, особистого селянського господарства та садівництва, будівництва і обслуговування житлових будинків.

У Голопристанському районі роздержавлення земель сільськогосподарського призначення проведено у 21 господарствах. Таким чином 13,229 тис. громадян набули право на земельну частку (пай).

На даний час у районі обліковується 49 недержавні сільськогосподарські підприємства, які використовують землі на умовах оренди, площа яких складає 24,434 тис.га.

Індивідуально громадянами (4,777 тис.осіб) використовується 4,762 тис.га земельних часток (паїв).

Починаючи з 1991 року і до 01 січня 2014 року місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району на не конкурентних засадах продано 164 земельні ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості загальною площею 58,2841 га на суму 28,2503 млн.грн.

Загальна площа земель державної форми власності становить 244,861 тис. га.

До 1991 року земля перебувала виключно у власності держави. У ході Земельної реформи відбувся її перерозподіл за формами власності. Кількість землевласників та землекористувачів за останні роки значно зросла і складає 49,194 тис.осіб.

Ландшафтні особливості рельєфу району є розповсюджені типи рельєфу – бугристо-хвилясті, рівнинно-хвилясті. Ерозійними процесами є вітрова та водна ерозія в окремих частинах району в різній мірі.

Ерозійні процеси спричиняють значні збитки сільськогосподарського виробництва. Наслідками ерозії є зниження родючості грунтів і родючості сільськогосподарських культур. Разом із твердим стоком видувається або вимивається значна кількість мінеральних добрив, що знижує економічну їх використання.

З метою збереження родючого шару грунтів і запобігання економічним збиткам необхідно проводити роботу щодо захисту земель від ерозії.

Всі водні об’єкти району не мають винесених в натуру прибережних захисних смуг, наявність яких передбачена вимогами Земельного та Водного кодексів України, що порушує сприятливий режим водних об’єктів, призводить до їх забруднення та засмічення.

Проблема зі створенням водоохоронних зон та прибережних захисних смуг поглиблюється у зв’язку із загальним погіршенням стану річок та водойм, обмеженням коштів на їх утримання. Тому всі землі потребують захисту та охорони від негативних процесів, забруднення і погіршення екологічного стану.

Природно-ресурсний потенціал:

- Степ, який використовується для сільськогосподарського виробництва із значними зрошувальними площами з Краснознам'янської зрошувальної системи;

- Штучні ліси на Нижньодніпровських пісках;

- Заплави в дельті Дніпра;

- Територія природних степових, лісостепових, незаліснених піщаних природних комплексів, що збереглися в основному як об'єкти природно-заповідного фонду;

- Придніпровські торфоносні болота;

- Курортні зони на базі відкритого узбережжя Чорного моря та побіля озера Соляного;

- Дільниці садових товариств;

- Мілководні затоки Чорного моря (Тендровська і Ягорлицька); Дніпровський лиман і заплави Дніпра мають Статус водноболотних угідь міжнародного значення (розташування найбільшого в Україні Чорноморського державного біосферного заповідника, який віднесено до списку водно-болотних угідь міжнародного значення та включено ЮНЕСКО в міжнародну мережу біосферних заповідників. Його площа 87348 га).


  1. Загальна характеристика комплексної програми розвитку земельних відносин на 2015-2019 роки
1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ Держземагентства у Голопристанському районі Херсонської області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа районної державної адміністрації про розроблення програми

Земельний та Бюджетний кодекси України, Закони України "Про землеустрій", "Про охорону земель", "Про оцінку земель", "Про Державний земельний кадастр", постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру", рішення колегії районної державної адміністрації від 25 грудня 2013 року № 64 "Про виконання програми розвитку земельних відносин та охорони земель у Голопристанському районі на 2011 – 2013 роки"

3.

Розробник програми

Відділ Держземагентства у Голопристанському районі Херсонської області


4.

Співрозробники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації


5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ Держземагентства у Голопристанському районі Херсонської області


6.

Учасники програми

Відділ Держземагентства у Голопристанському районі Херсонської області, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, організації, що мають ліцензії на виконання землевпорядних та землеоцінюючих робіт


7.

Терміни реалізації програми

2015 - 2019 роки


8.


Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

Загальний фонд місцевих бюджетів, спеціальний фонд місцевих бюджетів


9.


Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього тис.грн.30621,98 тис.грн

у тому числі бюджетних коштів

30221,98 тис.грн

місцевих бюджетів

інших джерел

7112,748 тис.грн

400,0 тис.грн


10.


Основні джерела фінансування програми


Державний бюджет  1   2   3   4   5

Схожі:

ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про хід виконання рішення 16-ї сесії районної ради «Про комплексну довгострокову Програму розвитку земельних відносин та охорони...
Про затвердження Програми розвитку земельних відносин і охорони земель...
Про схвалення проекту Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у місті Нікополі на 2011-2018 роки, ст. 12 Земельного...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин у Новоушицькому районі на 2011-2015 роки
ПАСПОРТ міської комплексної Програми профілактики правопорушень на 2011 – 2015 роки
Назва: міська комплексна Програма профілактики правопорушень на 2011 – 2015 роки
Комплексна Програма профілактики правопорушень в Балаклійському районі на 2011-2015 роки
Україні проблеми захисту її громадян від злочинних посягань, а також протидії спробам криміналізації суспільства, нейтралізації негативних...
РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА “ Молодь Вільшанщини на 2010-2015 роки ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Закону України від 5 лютого 1993 року №2998-XІІ “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” та Постанови...
Проект ПРОГРАМИ Розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій,...
Виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у...
Загальна кількість суб’єктів малого підприємництва в районі становить 947 одиниць, в тому числі фізичних осіб – 795, юридичних осіб...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА розвитку аграрного сектора економіки Добровеличківського району
Дата і номер рішення Кіровоградської обласної ради, яким затверджена комплексна програма
РАЙОННА ПРОГРАМА розвитку малого підприємництва в Петрівському районі...
Управління економіки та розвитку інфраструктури Петрівської райдержадміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка