План розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки


НазваПлан розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки
Сторінка3/4
Дата15.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4


Реалізація плану розвитку гімназії дасть можливість:

 • координувати зусилля всіх учасників навчально-виховного процесу щодо оптимального задоволення освітніх потреб учнів, батьків, громади і створення у гімназії комфортного освітнього середовища;

 • забезпечити базовою загальноосвітньою підготовкою, що включає розвиток особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, самовизначення, самореалізацію з подальшим навчанням у вищому навчальному закладі та впродовж всього життя;

 • виховання громадянина, формування гуманістичних цінностей підростаючого покоління;

 • створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці;

 • пошуку та підтримки творчо обдарованих та здібних дітей;

 • застосування технологій оптимізації навчально-виховного процесу на різних освітніх рівнях з урахуванням інтересів, потреб, можливостей гімназистів;

 • розробки нового змісту освіти, методів, форми навчання та їх апробація;

 • налагодження спільних дій та координації з громадськими організаціями різних рівнів;

 • активізації участі громадськості у навчально-виховному процесі гімназії;

 • забезпечення взаємодії сфери навчання і охорони здоров’я, використання педагогічних і медичних технологій, в основі яких лежить особистісно орієнтований підхід;

 • формування відповідального відношення до здоров’я учнів, батьків, вчителів;

 • розвитку креативного мислення, вміння роботи з інформацією різних знакових систем учнів та вчителів;

 • створення умов для безперервного розвитку майстерності, самовдосконалення вчителів;

 • створення системи психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу;

 • активного залучення педагогів та учнів до науково-дослідницької роботи;

 • створення сучасної матеріально-технічної бази гімназії.

Цільова програма «Обдарованість» Черкаської гімназії № 31
І. Загальні положення.

Цільова програма організації роботи з обдарованою молоддю «Обдарованість» Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області розроблена з метою пошуку та створення умов для всебічного розвитку та розкриття інтелектуального та творчого потенціалу гімназистів, стимулювання творчого самовдосконалення обдарованих дітей, сприяння їхній самореалізації в сучасному суспільстві.
ІІ. Мета, основні завдання та принципи реалізації програми.

Мета:

 • визначити організаційні, науково–практичні та психолого–педагогічні заходи з розробки та впровадження ефективних методів і технологій пошуку;

 • створити умови для творчого розвитку особистості;

 • розвиток системи профільного навчання.

Завдання:

 • розробка заходів з пошуку і цілеспрямованого відбору обдарованих дітей для навчання у гімназії;

 • створення системи психологічної підтримки та супроводу обдарованих дітей;

 • розробка методичних рекомендацій і програм для навчання та розвитку обдарованих дітей;

 • створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку гімназистів та надання їм можливості для самореалізації;

 • підготовка педагогічних працівників гімназії до роботи з обдарованою учнівською молоддю;

 • створення системи стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих гімназистів та педагогічних працівників, які з ними працюють;

 • виховання національно свідомого громадянина України;

 • надання можливості всім учасникам навчально–виховного процесу реалізувати власні творчі здібності на основі дослідницько–пошукової та наукової діяльності;

 • здійснення просвітницької та видавничої діяльності.

Принципи реалізації програми:

  • гуманізація;

  • демократизм;

  • науковість та інтегративність;

  • індивідуалізація та диференціація;

  • системність;

  • єдність інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку.

ІІІ. Основні заходи з виконання програми:


 1. Організація науково – методичного забезпечення програми.

 • Розробити методичні рекомендації та програми для виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей та здібної учнівської молоді.

 • Проводити проблемно-тематичні обговорення психолого–педагогічних та методичних аспектів роботи з обдарованими дітьми із залученням до їх роботи вчителів вищої категорії, учителів, які мають звання «Старший вчитель», «Учитель–методист» та «Заслужений вчитель України».

 • Проводити конференції, семінари, засідання предметних кафедр, присвячені проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та учнів гімназії, запроваджувати в навчально-виховний процес нові освітні технології.

 • Забезпечити роботу на базі гімназійної бібліотеки інформаційно-ресурсного центру (тематичні підбірки літератури та картотеки, методичні розробки уроків та позаурочних заходів тощо) для інформаційно-методичного забезпечення програми і використання матеріалів у роботі з обдарованою молоддю.

 • Брати участь у міських, обласних конкурсах авторських програм творчих учителів та психологів, виставках нових освітніх технологій та методичних засобів, творчих проектах, конкурсах «Вчитель року», орієнтованих на вдосконалення роботи з обдарованими дітьми.

 • Забезпечити якісну підготовку гімназистів до участі у міських, обласних, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН України, творчих турнірах, мистецьких фестивалях, наукових учнівських конференціях, виставках творчих робіт тощо.

 • Розробити методичні матеріали для підготовки гімназистів до участі в міських, обласних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах МАН, інших інтелектуальних турнірах та змаганнях.

 • Забезпечити повне використання можливостей кабінетної системи як науково-методичних центрів вивчення окремих дисциплін.
 1. Система пошуку обдарованих дітей.

 • Розробити багатовимірну систему визначення обдарованості і інтелекту дітей, застосовувати елементи системи для виявлення обдарованих дітей та роботи з ними під час їхнього навчання в гімназії.

 • Налагодити зв’язки зі школами нового типу, організаціями та установами, науковцями, робота яких спрямована на пошук, навчання і розвиток обдарованих дітей, вести обмін досвідом роботи з даної проблеми.


 1. Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей.

 • Розвивати мережу спеціалізованих груп з поглибленим та профільним вивченням предметів з метою організації та проведення роботи з обдарованою молоддю.

 • Організувати участь гімназистів в Інтернет-олімпіадах, створювати належні умови для участі в них обдарованих учнів.

 • Розширювати мережу факультативних, індивідуальних занять, гуртків, клубів та залучати до їхньої роботи творчу молодь.

 • Висвітлювати і популяризувати в засобах масової інформації участь гімназистів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН України, турнірах, творчих конкурсах і проектах, активно пропагувати педагогічний досвід їх наставників.

 • Створити інформаційний банк даних «Обдарований гімназист».

 • Щорічно проводити загальногімназійну акцію «Бал олімпійців» з метою відзначення гімназистів – переможців олімпіад, конкурсів МАН, творчих змагань, фестивалів, проектів.
 1. Організація соціально-психологічного забезпечення програми.

 • Розробити пакет документів (тести, анкети тощо) для створення системи соціально-психологічної підтримки обдарованих дітей гімназії. Надавати учням необхідні консультації.

 • Підготувати рекомендації вчителям щодо:

  • формування психолого-фізіологічної стійкості обдарованих дітей, профілактики стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень під час навчання.

  • Організації диференційованої. індивідуальної роботи з обдарованими учнями.

 • Проводити психодіагностичну роботу з вивчення особистостей пам’яті, уваги, гнучкості мислення, домінантних мотивів навчання гімназистів усіх груп з метою поповнення інформаційного банку «Обдарований гімназист».

 • Розробити комплекс соціально-психологічних заходів для адаптації новообраних гімназистів у новому освітньому просторі.
 1. Організація та зміст виховної роботи.

Основні завдання національного виховання гімназистів:

 • поглиблення культурно творчого потенціалу діяльності гімназії та визначення ціннісних координат;

 • формування національної самосвідомості;

 • формування духовної культури;

 • розвиток високого рівня мовної культури;

 • розвиток у гімназистів почуття відповідальності за збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань;

 • опора на принцип гуманізму в спілкуванні як основи виховання обдарованої дитини;

 • орієнтація на індивідуальні програми розвитку творчої особистості учня.
 1. Забезпечення системи моніторингу та заохочення.

 • Вести дослідження – супровід рівня знань і навчальних досягнень обдарованих гімназистів через застосування інформаційних технологій.

 • Запровадити систему моніторингу подальшого навчання та працевлаштування випускників гімназії – переможців і призерів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

 • Здійснювати моніторинг результативності роботи педагогічних працівників гімназії з обдарованою молоддю.

 • Удосконалювати систему матеріального заохочення педагогічних працівників та наукових керівників, які працюють з обдарованими гімназистами.

 • Створити мережу спонсорського фінансування реалізації програми


Система роботи з обдарованими дітьми

Виявлення обдарованих дітей

Конкурсний набір, діагностика.

Створення банку даних із урахуванням типів обдарованості.

Створення належних умов для розкриття потенційних можливостей дітей.

Через навчальний план, залучення сім’ї, роботу соціально-психологічної служби, факультативи, індивідуальні консультації, конкурси, олімпіади, інтелектуальні ігри.

Максимальне розкриття обдарованості та якнайповніша реалізація можливостей.

Індивідуальні консультації, предметні декади, традиційні свята, видання гімназійної газети „Пегас” та „Калейдоскоп”, телевізійну студію.

Спільна робота з ВНЗ, МАН.

Формування колективу вчителів, які готові працювати з обдарованими дітьми

Участь вчителів у роботі журі ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН

Науково-дослідницька робота вчителів.

Написання дидактичних посібників, підручників, статей у фахові журнали.

Моральне і матеріальне стимулювання саморозвитку.

Рейтинг учнів. Відзначення на святі „Бал олімпійців ”. Визнання титулу „Почесний учень гімназії”

Критерії результативності.

Участь в олімпіадах, МАН, вступ до ВНЗ. Статистичний аналіз.


Програма Черкаської гімназії №31 з громадянського виховання
Мета

 • розвивати в дітей прагнення бути свідомими громадянами України, її патріотами;

 • формувати особистісні риси громадян України: розвинену духовність, фізичну досконалість, моральну, художньо-естетичну, правову, екологічну культуру;

 • формувати громадянина незалежної демократичної держави шляхом залучення учнівської молоді до вирішення реальних проблем гімназії і громади;

 • виховувати любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій;

 • дотримуватись Конституції України;

 • дбайливо ставитись до національних багатств і рідної природи.


Основні завдання:

 • надати учням знання з громадянської освіти та культури;

 • сформувати основні навички участі у громадському житті суспільства;

 • сприяти становленню активної громадянської позиції, демократичної поведінки;

 • виховувати громадянські чесноти і свідомість, обов’язок, відповідальність, гідність, активність;

 • сформувати критичне ставлення до негативних явищ в житті суспільства.


Основні форми роботи:

 • бесіди про державні символи;

 • уроки права;

 • конкурси-виставки малюнків, стінгазет;

 • конкурси творів;

 • уроки мужності;

 • години спілкування;

 • КТС;

 • інтелектуальні ігри;

 • формування традицій класу;

 • подорожі, екскурсії;

 • діагностика особистості;

 • турніри, диспути, проекти;

 • дні здоров’я;

 • тематичні конференції.


І. Загальногімназійний етап

1. Проводити традиційні предметні тижні, екскурсії, заходи громадянського спрямування 2009 – 2010 рр.

Заступник директора з НВР.

Заступник директора з виховної роботи.

2. Класним керівникам 5 – 11 класів:

2.1. Провести класні години «Я - громадянин України», «Необхідність громадянської освіти в Україні».

Січень 2010 р.

3. Класним керівникам 10 – 11 класів, вчителям права:

3.1. Провести години спілкування «Право і закон – складові частини громадянської освіти».

Січень 2010 р.

4. Провести тематичний тиждень «Громадянська освіта в сучасному світі» (березень 2010р).:

4.1. Провести конкурс рефератів (8 – 9 кл.)

Вчителі права.

4.2. Випустити стінгазети громадянського спрямування (6 – 11 кл.)

Вчителі права

4.3. Організувати виставку правової літератури з громадянської освіти у бібліотеці закладу.

Бібліотекарі.

4.4. Провести уроки на тему «Як побудувати громадянське суспільство?» (9 кл)

Вчителі права

4.5. Провести рольову гру «Я – громадянин!» (2 кл.)

Вчителі курсу «Я і Україна».

Класні керівники

5. Провести 17 травня святкування Дня Європи в гімназії:

5.1. Організувати турніри «Знавці історії Європи»

Вчителі права

5.2. Організувати випуск стінгазет.

Класні керівники

Травень 2010 р.

5.3. Провести конкурс творів на тему: «Україна – ЄС: перспективи та проблеми співпраці» 9 – 11 класи

Вчителі словесності

Травень 2010 р.

6. Керівнику «Євроклубу гімназії » Портенко Л.І.:

6.1. Зібрати матеріал з питань створення громадянського суспільства в інших країнах світу.

До вересня 2010 р.

6.2. Написати пропозиції щодо організації громадянської освіти в гімназії.

До вересня 2010 р.

6.3. Підготувати плакати на тему: «Моя громадянська освіта»

До вересня 2010 р.

7. Заступнику директора з виховної роботи, педагогу-організатору:

7.1. Організувати проведення святкування річниці ООН.

24.10.2009 р.

8. Заступнику директора з НВР:

8.1. Організувати проведення відкритих уроків на тему:

«Свобода особистості у сучасному суспільстві» (11 кл.)

«Людина як частина суспільства» (11 кл.)

Листопад 2009 р.

9. Соціально-психологічній службі гімназії, класним керівникам:

9.1. Провести бесіди з батьками з питань організації громадянської освіти в гімназії.

Листопад 2009 р.

10. Класним керівникам 5-11 класів:

10.1. Провести позакласні заходи, присвячені Дню прийняття «Загальної декларації прав людини 12 жовтня 1948 р»

Грудень 2009 р.

 1. Парламенту гімназії №31:

  1. Розробити кодекс поведінки учня, провести його демократичне обговорення на засіданні учнівського Парламенту.

Лютий – березень 2010 р.

 1. Запровадити в гімназії дитячі клуби:

«Дебатний клуб»

«Політична студія» 2009 – 2010 н.р.
ІІ – міський етап

 1. Брати участь у засіданні асоціації вчителів з питань громадянської освіти .

2009 – 2010 н.р.

Вчителі історії

 1. Брати активну участь у міському проекті «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ»

Постійно.

«Євроклуб». Портенко Л. І.

 1. Брати участь у створенні міської ради «Міський батьківський комітет»

2009-2010 н.р.

Голова Ради гімназії.

 1. Надавати матеріали до міської учнівської газети «ШОК»

Постійно.

Редколегія гімназії.

 1. Запровадити навчальний курс «Дебати» (9 – 11 кл.)

2009 – 2010 н.р.

Заступник директора з НМР
ІІІ – Всеукраїнський етап

 1. Брати участь у роботі Всеукраїнської асоціації вчителів історії «Нова доба»

Постійно.

Заступник директора з НМР

 1. Брати участь у Всеукраїнських проектах «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ», «Аліанте», «Молодь діє».

Постійно.

Портенко Л. І.

Соціальний педагог.

 1. Брати участь у Всеукраїнських тренінгах, семінарах, конференціях з питань громадянської освіти

Постійно.

Заступник директора з ВР.

Заступник директора з НМР.

 1. Залучати вчителів історії до розробки проектів громадянської тематики, проектів АЙОРН «Громадянська освіта в Україні».

Постійно.

Вчителі історії.
1   2   3   4

Схожі:

План розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
План розвитку Черкаської гімназії №31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
Проект ПРОГРАМИ Розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій,...
ПАСПОРТ програми розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Закон України „Про освіту”, Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Програми з енергозбереження на 2006-2010 роки у м. Синельниковому...
Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
До Програми підтримки соціально-економічного розвитку міста Синельникового...
Бюджетного Кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29. 11. 2010 №1090 «Про затвердження державної...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА розвитку земельних відносин та охорони земель...
Загальна характеристика комплексної програми розвитку земельних відносин на 2015-2019 роки
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних...
Дніпропетровській області на 2010-2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних...
Дніпропетровській області на 2010-2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка