РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЇ


Скачати 185.71 Kb.
НазваРЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЇ
Дата23.04.2013
Розмір185.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Генеральний директор

ТОВ „Поверхность Спорт-ТВ”
_____________________

Лисенко М.О.

02 березня 2007 р.

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ

ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЇ
1. Загальні положення
1.1. Цей Редакційний статут (далі - Статут) містить вимоги до створення та поширення інформації.

1.2. Власники телеорганізації ТОВ „Поверхность Спорт-ТВ” (далі – „Телеорганізація”) не мають права втручатися у творчу діяльність телерадіокомпанії в інший спосіб, ніж через внесення змін до цього Статуту.

1.3. Цей Статут згідно із Законом України „Про телебачення і радіомовлення" містить вимоги до створення та поширення інформації Телеорганізацією.

1.4. Цей Статут визначає:

- порядок створення, діяльності та повноваження Редакційної ради Телеорганізації (далі - Редакційна рада);

- основні права та обов’язки творчих працівників Телеорганізації. Творчий працівник Телеорганізації - особа, яка професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації, що розповсюджується Телеорганізацією;

- порядок створення, використання та поширення/розповсюдження інформації Телеорганізацією;

- порядок внесення змін та доповнень до Редакційного статуту.

1.5. Положення цього Статуту є обов’язковими для органів управління Телеорганізації, всіх працівників творчого колективу Телеорганізації та його власників.
2. Редакційна політика
2.1. Загальні засади

2.1.1. Редакційною політикою Телеорганізації є зведення базових принципів та норм, які регламентують професійну діяльність журналістів, а також взаємини власників, керівництва і творчого колективу телекомпанії.

2.1.2. Засади редакційної політики Телеорганізації визначені цим Статутом, їх публічно встановлюють власники телекомпанії з урахуванням позиції колективу.

2.1.3. Будь-які зміни редакційної політики власники телекомпанії запроваджують публічно шляхом внесення змін до цього Статуту. Рішення про зміну редакційної політики, зокрема і через зміну власників, повинно бути оприлюднене не менше, ніж за місяць до внесення змін до цього Статуту.
2.2. Принципи редакційної політики

2.2.1. Журналісти Телеорганізації здійснюють свою професійну діяльність на основі Конституції України, чинного українського законодавства, ратифікованих Верховною Радою України міжнародних правових актів ООН, Ради Європи та інших, а також норм журналістської етики, які обумовлені цим Статутом.

2.2.2. Інформаційні програми Телеорганізації висвітлюють усі суспільно значущі події спортивної галузі в Україні та за її межами. Журналісти працюють в інтересах усього українського суспільства, не віддаючи переваги жодній політичній, соціальній, етнічній чи релігійній групі.

2.2.3. У своїй діяльності журналісти Телеорганізації спираються на принципи демократії, свободи слова, верховенства права, рівності всіх громадян перед законом, неприйняття будь-яких форм расової, релігійної та політичної дискримінації. Телеорганізація не розповсюджує інформацію, яка пропагує насильство, розпалює міжнаціональну ворожнечу, містить заклики до насильного повалення конституційного ладу.

2.2.4. Телеорганізація не допускає в інформаційних та інших телепрограмах систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і жорстокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх подання (трактування).
2.3. Телеорганізація не допускає:

2.3.1. поширення відомостей, що є державною таємницею, або іншої інформації, яка охороняється законом;

2.3.2. закликів до насильницької зміни конституційного ладу України;

2.3.3. закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди;

2.3.4. необґрунтованого показу насильства;

2.3.5. пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їхніх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного чи майнового стану, соціального походження;

2.3.6. трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися;

2.3.7. розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів;

2.3.8. пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;

2.3.9. поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, зачіпає честь і гідність особи;

2.3.10. здійснення інших вчинків, за якими передбачена кримінальна відповідальність.
2.4. Телеорганізація не використовує у програмах та передачах прихованих вставок, які впливають на підсвідомість людини та/або шкідливо впливають на стан її здоров’я.
2.5. Взаємна відповідальність

2.5.1. Власники Телеорганізації, покладаючись на професіоналізм журналістів, не втручаються безпосередньо у висвітлення подій спортивного світу, зокрема не нав'язують і не забороняють висвітлення окремих тем. Відповідальність за зміст і тематичне наповнення інформаційного продукту телеканалу лежить на керівниках творчих підрозділів.

2.5.2. Власники Телеорганізації гарантують творчому колективу відсутність будь-яких форм цензури в межах чинного законодавства України. Спортивно-інформаційні програми Телеорганізації не можуть бути використані з метою прихованої комерційної та політичної реклами.

2.5.3. Власники і керівники Телеорганізації сприяють розвитку спортивно-інформаційного мовлення телекомпанії, збільшенню творчих можливостей колективу, вдосконаленню матеріально-технічної бази, створюють умови для професійного і кар'єрного зростання співробітників.

2.5.4. Співробітники Телеорганізації визнають право власників на ефективне управління комерційним підприємством і зобов'язуються підтримувати його своїми творчими зусиллями. Колектив сприяє веденню ефективного, стабільного телевізійного бізнесу, зміцненню авторитету телекомпанії, пропагуванню нею культурних та загальнолюдських цінностей.

2.5.5. Журналісти Телеорганізації у своїй професійній діяльності гарантують власникам дотримання визначених цим Статутом інформаційних стандартів та норм журналістської етики. Вони уникають дій, що можуть завдати шкоди репутації власників і телекомпанії. Журналісти зобов'язуються дотримуватися комерційної таємниці та не поширювати конфіденційну внутрішню виробничу інформацію, окрім випадків порушення власниками засад публічно проголошеної редакційної політики.
3. Інформаційні стандарти
3.1. Основними принципами інформаційних відносин Телеорганізації є:

3.1.1. гарантованість права на інформацію;

3.1.2. відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;

3.1.3. об'єктивність, вірогідність інформації;

3.1.4. повнота і точність інформації;

3.1.5. законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.
3.2. Принципи подання інформації Телеорганізацією:
3.2.1. Оперативність.

Телеорганізація прагне повідомляти новини раніше конкурентів. Будь-яка важлива інформація має готуватися до ефіру найближчого випуску спортивних новин у тій формі, яка можлива на той час. У наступних випусках ця інформація може бути розширена і доповнена.
3.2.2. Точність

У процесі збирання та створення інформації творчий працівник повинен віддавати перевагу першоджерелам та офіційним джерелам.

Журналісти зобов'язані повідомляти будь-які факти максимально точно, не спотворюючи їх первинного змісту. Особливо це стосується імен, прізвищ, власних назв, цифр, виняткових характеристик ("вперше", "найбільше" тощо).

Повідомляючи про подію з чужих слів, журналіст має перевірити її щонайменше з двох незалежних джерел. Якщо неможливо, то про це слід повідомити глядачів.

Переклади прямої мови, що звучать в оригіналі іноземною мовою, повинні бути максимально дослівними, але з урахуванням норм літературної української мови.

За точність оприлюдненої інформації відповідає кореспондент. У разі виникнення сумнівів щодо точності він має повідомити про це керівника творчого підрозділу, який ухвалює остаточне рішення.

Телеорганізація визнає підтверджені фактичні помилки та, наголошуючи на цьому, виправляє їх у найближчих випусках новин.
3.2.3. Достовірність

Творчий працівник зобов’язаний передавати лише вивірені факти, в достовірності яких він переконався; повинен завжди чітко посилатись на джерела своєї інформації. Журналіст завжди однозначно ідентифікує інформацію, отриману ним безпосередньо, від тієї, що надійшла з інших джерел.

Інформацію, яка надходить з інших ЗМІ (агентств, періодики, радіо, телебачення), Телеорганізація прагне перевірити або продублювати інформацією з власних джерел.

Журналіст персонально відповідає за достовірність оприлюдненої інформації. Автор кожного оригінального сюжету у випуску спортивних новин Телеорганізації однозначно ідентифікується титрами, представленням ведучим зі студії або журналістом у кадрі.
3.2.4. Збалансованість

Телеорганізація подає позиції усіх сторін відтворюваного конфлікту, різні міркування щодо суперечливого питання. Якщо думку однієї зі сторін не можна отримати одразу, вона обов'язково подається пізніше. У випадку, коли одна зі сторін відмовляється від коментарів, про це слід чітко повідомити, по можливості пояснивши причини відмови. Телеорганізація залишає право стороні конфлікту повідомити свою позицію пізніше. Висловленню позицій сторін у кожному матеріалі, по можливості, необхідно надавати однаковий ефірний час.

Телеорганізація не допускає маніпулювання фактами (побудова хибного зв’язку причин і наслідків, замовчування ключових мотивів позиції однієї зі сторін), відеорядом (навмисне спотворення об'єктивної картини події за допомогою спеціальних прийомів знімання чи монтажу), емоціями (навмисне надання позиції однієї зі сторін більшого емоційного забарвлення).
3.2.5. Вичерпність

Будь-яка інформація в спортивних новинах Телеорганізації повинна обов'язково містити відповіді на такі запитання: що, де і коли сталося, за яких саме обставин, хто винуватець, учасник, спостерігач. При цьому, залежно від важливості події, бажано дати відповіді й на інші запитання, що можуть виникнути у глядача: яким чином досягнуто результатів, які наслідки тощо. Для вичерпності висвітлення спортивної події бажано надати передісторію, пояснити складні поняття і тези, вписати подію в широкий інформаційний контекст.
3.2.6. Доступність

У своїй роботі журналісти Телеорганізації послуговуються літературною українською мовою. Тексти повідомлень мають складатися з простих речень. Необхідно стежити за послідовністю викладу, уникати стилістичних і логічних нагромаджень. Кожна значуща теза повинна супроводжуватися відповідною аргументацією. Для полегшення сприйняття інформації в новинних сюжетах необхідно робити короткі смислові паузи (абзаци) між групами речень, що мають завершену думку. Паузи при цьому заповнюються смисловим інтершумом.

У повідомленнях новин Телеорганізації треба максимально уникати слів іншомовного походження, жаргонізмів, штампів та слів-паразитів. Фразеологізми й образні поняття можна використовувати як допоміжні стилістичні засоби. Абревіатури (крім загальновживаних) слід розшифровувати під час першої згадки.
3.2.7. Інформація про особу

Творчі працівники мають виходити з того, що право на недоторканність приватного життя є одним із основних конституційних прав людини і може порушуватись тільки, коли його переважає значний суспільний інтерес. Суспільний інтерес слід розуміти не лише як бажання громадськості знати інформацію, але й з точки зору цінності інформації для суспільства за умов демократії.

Творчий працівник зберігає в таємниці відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені.
3.2.8. Інформація зі сценами насильства

Держава всіма можливими законними засобами не допускає в інформаційних та інших телепрограмах систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на війні, насильстві й жорстокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх подання (трактування), а також забезпечує ідеологічний і політичний плюралізм у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації. Творчий працівник дотримується загальнодержавного спрямування у цьому питанні.

Творчий працівник має уникати необґрунтованого показу насильства.
3.2.9. Інформація про злочини

Журналіст не має права назвати особу злочинцем поки щодо неї не набрав чинності звинувачувальний вирок суду. Будь-які звинувачення у кримінальних злочинах можуть бути оприлюднені лише з посиланням на правоохоронні органи або конкретних осіб, які є однією зі сторін конфлікту чи судового процесу. Журналіст повинен докласти всіх зусиль, аби дізнатися про точку зору обвинуваченої особи, її адвокатів або інших уповноважених осіб.

Творчий працівник зобов’язаний пам’ятати, що телерадіоорганізація не має права без письмової згоди батьків, або осіб, що їх замінюють, розголошувати будь-яку інформацію, яка може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника.

Творчий працівник не повинен використовувати у відеосюжетах страшні сцени з місця злочину. Подаючи інформацію про злочини, потрібно робити акцент передусім на суспільній небезпеці скоєного та на тому, як можна уникнути подібного.

Журналіст має право будувати власні версії подій у рамках журналістського розслідування, ґрунтуючись на неспростовних фактах. Водночас він зобов'язаний спростувати будь-яку інформацію, здатну дискредитувати особу, якщо така інформація не була підтверджена в майбутньому.

Журналіст не має права оприлюднювати особисті відомості про жертв злочинів (особливо про дітей та жертв сексуальних злочинів) без згоди цих людей чи уповноважених осіб. Винятком можуть бути лише випадки, коли інформація становить надзвичайний суспільний інтерес або жертва звинувачує конкретних осіб у злочині, не вдаючись до правового вирішення конфлікту. Таке рішення має бути схвалене на рівні керівництва Телеорганізації.
3.2.10. Конфіденційна інформація

Інформація, яка відповідно до законодавства України, є конфіденційною (інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, якою володіють, користуються або розпоряджаються окремі фізичні чи юридичні особи) може бути оприлюднена тільки зі згоди власника такої інформації та відповідно до передбачених ним умов.

Телеорганізація не розголошує відомості, що становлять державну або іншу передбачену законодавством таємницю, а також відомості, що стосуються лікарської таємниці, грошових вкладів, прибутків від підприємницької діяльності, усиновлення (удочеріння), листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, крім випадків, передбачених законом.

Журналісти Телеорганізації мають право не розкривати свої джерела інформації, якщо така інформація надана на умовах збереження конфіденційності її джерела. При цьому журналіст повинен з'ясувати мотиви відмови інформатора від оприлюднення відомостей про нього. Розголошення допускається на вимогу суду або лише за умови надзвичайних обставин, коли винятковий суспільний інтерес до цієї інформації перевищує необхідність зберегти конфіденційність джерела. Таке рішення має бути ухвалене на рівні керівництва Телеорганізації.
3.2.11. Дотримання авторських та суміжних прав

В етичні принципи творчого працівника входить повага до інтелектуальної власності, зокрема недопустимість плагіату.

Використання у матеріалах творів та відео інших авторів, інших компаній здійснюється лише за згодою та на умовах, визначених авторами, й відповідно до законодавства.

Під час підготовки інтерв’ю з будь-якою особою та до моменту поширення такого інтерв’ю творчий працівник має отримати від цієї особи згоду на його обнародування, переробку в процесі підготовки інтерв’ю до телевізійної трансляції. Редакційна обробка матеріалів інтерв’ю, відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо не повинні фальсифікувати зміст інтерв’ю.
3.2.12. Особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами

Під час виборчих кампаній Телеорганізація працює в особливих умовах, що визначені відповідними нормами чинних законів „Про вибори народних депутатів України", „Про вибори Президента України", „Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Журналісти у своїй роботі дотримуються усіх норм вітчизняного виборчого законодавства.

Головним орієнтиром діяльності Телеорганізації під час виборів є забезпечення права громадян на інформований, свідомий вибір. Разом з цим Телеорганізація зобов’язана також дбати про забезпечення прав кандидатів, партій або блоків, зокрема й права на рівні можливості доступу до засобів масової інформації та права на відповідь.
4. Реклама та спонсорство
4.1. Рекламна діяльність Телеорганізації здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про рекламу".

4.2. Використання у рекламі об'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право і суміжні права.

4.3. У телепередачах, які створені й проводяться за участю спонсорів, не наводиться жодна інформація рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім інформації, дозволеної нормами чинного законодавства. Не можуть бути спонсорами особи, що виробляють чи розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом, а також особи, що виробляють чи розповсюджують товари, виробництво та/або обіг яких заборонені законом. Програма, передача, підготовлена за підтримки спонсора, позначається за допомогою титрів чи дикторського тексту на її початку та/або наприкінці.

4.4. Телеорганізація не допускає прихованої реклами та одержання творчими працівниками Телеорганізації товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами.

4.5. Поширення інформації або відмова від поширення інформації творчим працівником з метою отримання винагороди, іншої особистої вигоди чи преференцій для членів сім’ї і близьких, створення замовних матеріалів, пряма або побічна участь у просуванні товарів чи послуг і в популяризації осіб у спосіб, що не охоплюється відповідними угодами, забороняється. Подібний вчинок призводить до оголошення догани або звільнення творчого працівника.
5. Права та обов’язки творчого колективу
5.1. Творчий колектив Товариства має право:

5.1.1. проводити Збори творчого колективу;

5.1.2. обирати зі свого складу осіб, які представлятимуть інтереси Телеорганізації з питань, що входять до компетенції творчого колективу перед третіми особами;

5.1.3. використовувати в своїй діяльності об’єкти права інтелектуальної власності відповідно до норм чинного законодавства України;

5.1.4. на отримання інформації, необхідної для здійснення своєї діяльності, від державних органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності;

5.1.5. через своїх представників, членів Редакційної ради, вносити на розгляд Зборів Редакційної ради питання та вимагати їх розгляду;

5.1.6. відстоювати інтереси творчих працівників та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність Телеорганізації;

5.1.7. звертатися до Редакційної ради Телеорганізації з приводу порушень прав творчих працівників, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність Телеорганізації, порушень цього Статуту.

5.1.8. Журналіст Телеорганізації має право відмовитися від виконання редакційного завдання, якщо воно суперечить засадам редакційної політики чи нормам журналістської етики, які обумовлені цим Статутом, або чинному законодавству. Про виникнення такої ситуації необхідно обов’язково повідомити керівництво Телеорганізації.
5.2. Творчий колектив зобов’язаний:

5.2.1. дотримуватися норм чинного законодавства України у сфері телерадіомовлення;

5.2.2. дотримуватися положень цього Статуту;

5.2.3. дотримуватись положень внутрішніх документів Телеорганізації;

5.2.4. дотримуватися наказів та розпоряджень керівних посадових осіб Телеорганізації;

5.2.5. сприяти Телеорганізації в здійсненні нею своєї діяльності;

5.2.6. не використовувати неперевірену на достовірність інформацію, інформацію, розповсюдження якої заборонено чи обмежено законодавством та/або локальними актами Телеорганізації.

5.2.7. Журналіст не зобов’язаний дотримуватися принципів, не передбачених цим Статутом. Керівник творчого підрозділу не мас права вимагати від журналіста виконання редакційних завдань, які суперечать цьому Статуту.

5.2.8. Кожен творчий працівник Телеорганізації має бути ознайомлений із засадами редакційної політики, викладеними в цьому Статуті. Підписуючи трудову угоду з керівництвом телекомпанії, він бере на себе зобов'язання дотримуватися визначених цим Статутом інформаційних та фахових стандартів.
5.3. З метою врахування інтересів творчого колективу до Редакційної ради призначаються його представники, які обираються Зборами творчого колективу та діють в інтересах та від імені творчого колективу.

5.4. У Зборах творчого колективу мають право брати участь усі творчі працівники Телеорганізації, що перебувають у трудових відносинах з Телеорганізацією.

5.5. Збори творчого колективу обирають половину складу Редакційної ради. Рішення Зборів оформлюється протоколом. На час проведення Зборів творчого колективу з його складу обирається Голова, який веде Збори та секретар, який оформлює протокол Зборів. Протокол оформлюється в письмовій формі та підписується Головою та секретарем Зборів.

5.6. Про проведення Зборів творчого колективу його членів повідомляють через оголошення в приміщеннях Телеорганізації, за допомогою електронного повідомлення або особисто по каналах телефонного чи мобільного зв’язку із зазначенням часу та місця їх проведення та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 14 днів до дня скликання Зборів творчого колективу із зазначенням часу та місця їх проведення та порядку денного.

5.7. Рішення приймаються шляхом відкритого голосування та вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість присутніх на Зборах. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Зборів є вирішальним.
5.8. Позаштатна робота

Журналісти Телеорганізації не можуть працювати в інших телерадіокомпаніях, окрім випадків, які погоджені з керівництвом Телеорганізації. Публікації в друкованих та Інтернет-ЗМІ дозволяються без обмежень та без попереднього узгодження, якщо вони не суперечать етичним принципам, які обумовлені цим Статутом. Водночас журналіст не може використати для публікації в іншому виданні ексклюзивну інформацію, добуту ним в межах Телеорганізації.
6. Порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної ради
6.1. Редакційна рада Телеорганізації є спеціальним колегіальним наглядовим органом Телеорганізації та входить до складу органів управління Телеорганізації.

6.2. На редакційну раду покладається:

6.2.1. контроль за дотриманням тележурналістами цього Статуту;

6.2.2. контроль за дотриманням прав тележурналістів, вимог щодо заборони цензури та вимог про невтручання у творчу діяльність Телеорганізації;

6.2.3. контроль за дотриманням вимог до розповсюдження конфіденційної інформації, інформації про насильство, злочини та іншої інформації, перевірка якої здійснюється відповідно до законодавства;

6.2.4. внесення на розгляд органів управління Телеорганізації питання про відсторонення від керівництва Телеорганізацією або її окремими підрозділами осіб, які порушували Редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав членів творчого колективу, заборони цензури та втручання у творчу діяльність Телеорганізації.

6.2.5. призначення службового розслідування щодо порушень згідно з п. 6.2.4 цього Редакційного статуту та звільнення винних осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.
6.3. Склад та порядок утворення Редакційної ради

6.3.1. Редакційна рада складається з 4 (чотирьох) членів.

6.3.2. З метою врахування інтересів власників Телеорганізації до Редакційної ради загальними зборами засновників (учасників) Телеорганізації призначаються 2 (два) представники власників Телеорганізації. Такі представники діють в інтересах та від імені власників Телеорганізації.

6.3.3. Інші члени Редакційної ради обираються зборами Творчого колективу Телеорганізації. Членами Редакційної ради від творчого колективу можуть бути творчі працівники Телеорганізації, які перебувають у трудових відносинах з Телеорганізацією.

6.3.4. Члени Редакційної ради працюють на громадських засадах.

6.3.5. Кожен член Редакційної ради має право в будь-який час вийти зі складу Редакційної ради за власним бажанням з обов’язковим повідомленням про це Генерального директора Телеорганізації та Голову творчого колективу за 14 календарних днів до дати виходу.

6.3.6. У такому випадку загальні збори засновників (учасників) Телеорганізації та/або творчий колектив призначають нового члена Редакційної ради.
6.4. Порядок діяльності Редакційної ради

6.4.1. Основною формою діяльності Редакційної ради є збори Редакційної ради (далі – Збори).

6.4.2. Редакційна рада проводить чергові Збори не рідше одного разу на рік. За ініціативою простої більшості членів Редакційної ради проводяться позачергові Збори.

6.4.3. Збори Редакційної ради є повноважними, якщо у них бере участь більше половини членів від її складу, визначеного Редакційним статутом.

6.4.4. Про проведення Зборів члени Редакційної ради повідомляється письмово (шляхом надіслання рекомендованого листа, кур’єром або листом через електронну пошту) із зазначенням часу, місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 14 днів до дня проведення Зборів.

6.4.5. На час проведення Зборів зі складу присутніх обирається Голова, який веде Збори, та секретар, який оформлює протокол Зборів. Протокол оформлюється у письмовій формі та підписується Головою та секретарем Зборів.

6.4.6. Редакційна рада приймає рішення шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на Зборах членів Редакційної ради. У випадку рівного розподілу голосів голос Голови Зборів є вирішальним.

6.4.7. Рішення Редакційної ради доводяться до відома творчого колективу та є обов’язковими до виконання.
6.5. Члени Редакційної ради

6.5.1. Всі члени Редакційної ради обираються/призначаються строком на 3 (три) роки.

6.5.2. Повноваження Членів розпочинаються з моменту прийняття рішення про їхнє обрання зборами творчого колективу, або прийняття рішення про їхнє призначення загальними зборами засновників (учасників) Телеорганізації.

6.5.3. Повноваження члена Редакційної ради припиняються у разі:

- закінчення строку повноважень;

- звільнення члена Редакційної ради з Телеорганізації;

- добровільного складання членом Редакційної ради з себе повноважень;

- прийняття загальними зборами засновників (учасників) Телеорганізації або зборами творчого колективу рішення про відкликання члена Редакційної ради, який ними призначений.
7. Порядок внесення змін та доповнень до Редакційного статуту.
7.1. Внесення змін та доповнень до цього Редакційного статуту здійснюються в письмовій формі та затверджуються Генеральним директором Телеорганізації.

7.2. Зміни можуть вноситися шляхом викладання Редакційного статуту в новій редакції або шляхом внесення до нього змін та доповнень.

7.3. Зміни набувають чинності з моменту затвердження їх Генеральним директором Телеорганізації.
8. Прикінцеві положення
8.1. Цей Редакційний статут набирає чинності з дня його затвердження Генеральним директором Телеорганізації.

8.2. Цей Редакційний статут, зміни та доповнення до нього оприлюднюються шляхом їх розміщення на Інтернет-сторінці Телеорганізації.

8.3. Копія Редакційного статуту, змін та доповнень до нього надсилаються Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом семи днів з моменту їх затвердження.
_______________________________________________

Схожі:

СТАТУТ

СТАТУТ

СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТАТУТ
Повноваження Міністерства як центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки
СТАТУТ
Федерація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування та гласності
СТАТУТ
Засновник здійснює фінансування НВК, його матеріально-технічне забезпечення, встановлює статус
СТАТУТ
Установчими зборами засновників Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
Міністерством юстиції України
Цей статут визначає порядок органiзацiї, дiяльностi та лiквiдацiї Українського ядерного товариства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка