Екзамен "МЕНЕДЖМЕНТ"


Скачати 39.77 Kb.
НазваЕкзамен "МЕНЕДЖМЕНТ"
Дата07.04.2013
Розмір39.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Екзамен "МЕНЕДЖМЕНТ"

 1. Поняття контролю та його місце в системі управління промисловим підприємством. Принципи та цілі функції контролювання.

 2. Інформація, її види та роль в менеджменті.

3. Етапи процесу контролювання. Зворотний зв’язок при контролі.

4. Адміністративні методи менеджменту.

5. Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації.

6. Соціально-психологічні методи менеджменту.

7. Поняття регулювання та його місце в системі управління.

8. Економічні методи менеджменту.

9. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

10. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.

11. Сутність планування як загальної функції менеджменту.

12. Основні ознаки організації.

13. Види контролю, типи поведінки при отриманні результатів контролю.

14. Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.

15. Закони та закономірності менеджменту. Характеристика інтегрованих підходів до управління діяльністю.

16. Характеристика та класифікація стилів керівництва.

17. Оперативне планування. Тактика, політика, процедури, правила.

18. Розвиток управлінської науки в Україні.

19. Формування сучасної парадигми менеджменту

20. Сутність та еволюція мотивування. Засоби мотиваційного впливу.

21. Класичні теорії менеджменту.

22. Сутність управлінських рішень, їх класифікація.

23. Поняття та ознаки організації. Виробнича функція як процес перетворення ресурсів у кінцевий продукт.

24. Етапи прийняття управлінських рішень. Якість управлінських рішень.

25. Модель промислового підприємства як відкритої системи.

26. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підхід.

27. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища, оцінка впливу факторів зовнішнього середовища.

28. Форми впливу та влади. Поняття стилю керівництва та континууму стилів керівництва.

29. Сутність, поняття та складові організаційної діяльності. Повноваження, обов’язки, відповідальність.

30. Адаптивне керівництво. Особливості національних систем керівництва.

31. Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні мети промисловим

підприємством. Елементи структури.

32. Організаційні перетворення та управління ними. Опір змінам.

33. Значення людського фактора в управлінні організацією Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації.

34. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Міжособисті та організаційні комунікації.

35. Мета управлінського процесу, його учасники. Управлінський цикл.

36. Загальна характеристика бізнес-планування.

37. Влада як елемент примушення. Типи влади.

38. Порівняльна характеристика старої та нової парадигм менеджменту.

39. Етапи процесу планування.

40. Поняття і характеристика комунікації. Різновиди “внутрішніх” та “зовнішніх” комунікацій.

41. Основні положення шкіл наукового управління та “фордизму”.

42. Централізація та децентралізація. Принципи побудови організаційних структур управління.

 1. Основні положення школи людських відносин та поведінкових наук.

 2. Складові та етапи комунікаційного процесу.

 3. Сутність та етапи стратегічного планування, його принципові відмінності

від оперативного планування.

 1. Концепції життєвого циклу організації.

 2. Історичні передумови виникнення науки управління

 3. Застосування моделювання з метою оптимізації управлінських рішень.

 4. Характеристика інтегрованих підходів до управління, їх взаємозв’язок.

 5. Характеристика основних моделей мотивації змістовного напрямку.

 6. Цілі, принципи, види і форми стимулювання.

 7. Принципи менеджменту. Підходи до їх систематизації на різних етапах розвитку теорії і практики менеджменту.

 8. Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту.

 9. Характеристика адаптивних структур управління.

 10. Механізм взаємодії принципів, функцій та методів менеджменту.

 11. Особливості різних груп засобів мотиваційного впливу.

 12. Інформація, її види та роль в менеджменті, основні вимоги, що висуваються до управлінської інформації?
 13. Економічні методи менеджменту.


 14. Критерії вибору та обмеження при формуванні комплексу регулюючого впливу.
 15. Технологічні та адміністративні методи менеджменту.


 16. Специфічні властивості процесу управління.

 17. Причини виникнення комунікаційних перевантажень та характеристика методів їх усунення.
 18. Управлінські рішення та їх систематизація за різними ознаками.


 19. Загальноорганізаційна, групова та індивідуальна ефективність в менеджменті. Особливості оцінки різновидів ефективності.
 20. Якість управлінського рішення. Фактори, що впливають на процес

прийняття управлінських рішень.


 1. Сутність та різновиди відповідальності у менеджменті.

 2. Моделі та методи прийняття управлінських рішень.

 3. Організаційна та соціальна ефективність управління.

69. Особливості менеджменту як системи наукових знань і як мистецтва управління. Поділ та спеціалізація управлінської праці.

70. Загальна характеристика бізнес-планування.

Схожі:

Питання на екзамен з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Сутність концепції вартості грошей у часі. Операції нарощування та дисконтування
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
Методична робота
Підготовлені і випробувані персоніфіковані завдання для самостійної і індивідуальної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»,...
Керівництво людьми. Чи є тотожними поняття «менеджмент»
Чи є правильним визначення «Менеджмент це вміння досягати поставлених завдань, використовуючи пра­цю, інтелект і мотиви поведінки...
Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка