Складові змісту спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність


Скачати 388.48 Kb.
НазваСкладові змісту спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність
Сторінка1/4
Дата08.04.2013
Розмір388.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4
Вступ до фаху

3.2. Зміст семінарських занять


№ п/п

Зміст семінарських занять

К-сть годин1.Складові змісту спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність

2.Питання:

3. 1. Поняття «інформація», Роль інформації в житті суспільства. Основні галузі і види інформації. Підходи до сучасного визначення інформації

4. 2. Трактування поняття «інформаційна діяльність». Суть інформаційної діяльності. Функції інформаційних працівників.

5.3. Своєчасність і перспективність спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Інтеграція спеціальності у європейському професійному просторі.

6.4. Зміст та становлення документознавства як наукової та навчальної дисципліни. Трактування терміноелемента «документознавство».

7.5. Схожість і відмінність між українською спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність” та російською “Документоведение и документационное обеспечение управления”.

8.6. Відмінність між професійними термінами «документознавство», “діловодство” та “документаційне забезпечення управління” «керування документаційними процесами»

Основна література: 06-10, 36

Додаткова література: 2, 4, 6,7,8, 13, 33, 39

2Історія розвитку професії й спеціальності

Питання:

   1. Витоки професійного становлення роботи з документами періоду Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

   2. Формування професіоналів актового періоду документування. Руська (Волинська) метрика та її писарі, Актовий матеріал села Одрехови тощо.

   3. Національне піднесення української еліти в професійній діяльності канцелярій Козацької доби та Гетьманщини.

   4. Генеральний регламент Петра І про професійну діяльність. «Табель о рангах».

   5. Професійна діяльність діловодних та архівних працівників Київського Генерал-губернаторства.

   6. Реформи М. Сперанского. «Положение о военных ведомства» як організаційний документ.

   7. Еволюційні зміни професійної діяльності 20-30 х роках ХХ ст.

   8. Започаткування документознавства з теорії діловодства періоду ЄДСДЗУ.

   9. Професіоналізація документознавства та інформаційної діяльності в Україні.

Основна література: 2, 4, 6,7,8

Додаткова література: 14,17,18

29.Об‘єкти і види професійної діяльності у сфері документно-інформаційних комунікацій

Питання:

10.1.Поняття «комунікація», «документно-інформаційна комунікація».

11.2. Основні комунікативні моделі.

12.3. Узагальнений об‘єкт діяльності бакалавра в системі соціальних комунікацій. Види економічної діяльності за “Державним класифікатором видів економічної діяльності” КВЕД-2010 для бакалавра даного рівня.

13.4. Професійні роботи, які здатен виконувати бакалавр зі спеціальності.

Основна література: 06-10, 36

Додаткова література: 2, 4, 6,7,8, 13, 33, 39

214.Об‘єкти і види професійної діяльності у сфері документно-інформаційних комунікацій. Сфери застосування бакалаврів з документознавства

15.Питання:

16.1. Служби і підрозділи, до роботи в яких підготовлений бакалавр зі спеціальності. Основні напрями професійної діяльності бакалавра Характеристика посад, які можуть обіймати бакалаври з документознавства: відповідальний секретар редакції, інспектор з контролю за виконанням доручень, керуючий справами виконавчого комітету, референт, секретар адміністративний, секретар колегії тощо.

17.Характеристика посад, які можуть обіймати спеціалісти з документознавства: документознавець.

18.2. Основні функції інформаційно-аналітичних служб: збирання, аналіз, концентрація інформації та виявлення тенденції її розвитку в більших інформаційних масивах (інформаційно-комунікативна), внесення правок, планування проведення заходів, видання експертних висновків тощо.

19. 3. Застосування інформаційних технологій в системі управлінської діяльності Ієрархія аналітичних служб в державному управлінні (силові структури, адміністрація президента, відомства національного рівня та інші організації, що беруть безпосередню участь в управлінні країною, забезпеченні національної безпеки та інтересів держави), забезпечення доступу до банків даних міжнародних, загальнонаціональних. галузевих, регіональних, спеціалізованих та інших рівнів. Ступінь узагальнення та деталізації в аналітичних дослідженнях різних рівнів.

Основна література: 06-10, 36

20.Додаткова література: 2, 4, 6,7,8, 13, 33, 39

221.Сучасна законодавча база в галузі інформаційної діяльності (документно-інформаційної, науково-інформаційної, видавничої діяльності).

22.1. Сутність інформаційної політики в галузі документознавства. Закон України „Про інформацію”, його зміст та основні положення.

23.2. Закон України „Про науково-технічну інформацію”, його зміст та основні положення.

24.3. Закон України „Про видавничу справу”, його зміст та основні положення.

25.4. Закон України „Про бібліотечну справу”, його зміст та основні положення.

Основна література: 06-10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,

Додаткова література: 36

226.Сучасна законодавча база в галузі інформаційної діяльності

27.Сутність інформаційної політики в галузі документознавства

28.діловодства, бібліотечної справи,

29.архівознавства

Основна література:03, 06-10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,

30.Додаткова література: 36

231.Модульний контроль за темами 1 модулю


Правові основи підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у вищих навчальних закладах України

32.1. Поняття “зміст вищої освіти”. Ліцензування і акредитація вищого навчального закладу. Стандарти вищої освіти.

33.2. Освітньо - кваліфікаційна характеристика: професійне призначення та умови використання.

34.3. Виробничі функції та вміння щодо вирішення типових задач діяльності бакалавра з документознавства.

35.4. Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності для бакалавра з документознавства.

36.5. Вимоги до професійного відбору. Вимоги до державної атестації.

Основна література: 01, 02, 03,33

Додаткова література: 04, 08,12,20,27

237. Зв‘язок між освітніми і освітньо-кваліфікаційними рівнями. Відмінність між освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”. Чинні в Україні ступені підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності та отримувані кваліфікації. Утвердження наукової спеціальності «Документознавство, архівознавство».

Основна література: 01, 02, 03,

38.Додаткова література:04, 08,12,20,27

2

10

Професійні компетенції фахівця спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

39.1. Поняття «компетенцій» як суспільно важливого кола питань, у яких людина повинна бути добре обізнана, прагнути пізнання і набуття досвіду, «компетентності» як здатності кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу, активно застосувати навчальних досягнення у нових ситуаціях. 2. Професійні компетенції» як сукупність виробничих функцій, типових завдань діяльності й уміння, якими повинен володіти випускник.

40.3. Комунікативний, креативний, організаторський, аналітичний, ораторський, прогностичний, правовий компоненти професійних задач спеціальності. 4. Функційна концептуальна модель спеціаліста. Комунікативний, інформативний, мовно-дискурсивний, коригувальний, креативний, організаційно-управлінський, аналітичний, раціоналізаторський, кумулятивний, аналітико-прогностичний компоненти ОКХ як потенційна модель здатності майбутніх документознавців розв’язувати проблеми й завдання, які ґрунтуються на вміннях соціальної діяльності.

41.4. Комплексна модель магістра: організаційний, координаційний, управлінський, дослідницький та педагогічний компоненти.

Основна література: 33, 34, 36,37. 38

Додаткова література: 04, 08,12,20,27, 15, 16, 31,32,

2Змістові модулі документно-інформаційної підготовки фахівця. Освітньо-професійна програма: професійне призначення та умови використання.

42.1.Єдина трикомпонента модель спеціальності: зміст підготовки (що викладається, навчальний план (навчальні програми), набір «знаннєвих» можливостей, які можуть бути реалізовані тією чи іншою дисципліною, результат набір компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), котрими оволоділи випускники.

43.2. Еталонна модель спеціаліста-документознавця як сукупність освітньо-професійних компетенцій.

44.3. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки в моделі спеціаліста-документознавця.

45.4. Цикл природничо-наукової та фундаментальної підготовки в моделі спеціаліста-документознавця. Цикл професійної та практичної підготовки в моделі спеціаліста-документознавця.


Основна література: 33, 34, 36,37. 38

Додаткова література: 04, 08,12,20,27, 15, 16, 31,32

23.3. Зміст самостійної роботи студентів


№ п/п

Зміст самостійної роботи

К-сть годин46.1. Детальніше ознайомитись із темою: «Складові змісту спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Поняття «інформація», «інформаційна діяльність». Зміст та становлення документознавства як наукової та навчальної дисципліни. Трактування терміноелемента «документознавство».

 1. Знати відповіді на питання для самоконтролю:

 1. Які основні передумови виникнення на ринку професій спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”?

 2. Які основні чинники модернізації переробки документної інформації?

 3. Як впливає інформатизація суспільства на формування ринку нових професій в сфері документаційного забезпечення управління?

 4. Дайте визначення поняття «документ».

 5. Дайте визначення поняття «електронний документ».

 6. Яким чином відбувається вплив глобальних інформаційних мереж на розвиток документної-інформаційних систем? Обґрунтуйте поняття «інформаційна діяльність».

 7. Дайте визначення поняття «документознавство».

 8. Назвіть основні етапи розвитку документознавства.

 9. Що є предметом вивчення документознавства?

 10. Хто вважається основоположником документаційної науки?

 11. Що спільного і відмінного між документознавством і справочинством, керуванням документаційними системами?

 12. Назвіть українських науковців у галузі документознавства.

 13. Назвіть основні складові документознавства.

 14. Яку структуру має документознавство?

2

2

Історія розвитку професії і спеціальності

Детальніше ознайомитись з історичними умовами формування і розвитку професії і спеціальності, знати періодизацію, вміти характеризувати професійну діяльність, правила регламентування.

247.1. Детальніше ознайомитись із темою «Об‘єкти і види професійної діяльності у сфері документно-інформаційних комунікацій» .

2. Знати відповіді на питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення інформаційного ринку України.

 2. Яке значення мають інформаційні технології в системі управлінської діяльності?

 3. Охарактеризуйте основні напрями діяльності інформаційного аналітика.

 4. Які основні аспекти використання Інтернет - технологій в роботі документознавця?

 5. Назвіть основні функції інформаційно-аналітичних служб.

 6. Як відбувається взаємодія інформаційно-аналітичних служб з управлінськими структурами?
2

4

48.1. Детальніше ознайомитись із темою «Сучасна законодавча база в галузі інформаційної діяльності (документно-інформаційної, науково-інформаційної, видавничої діяльності, бібліотечної справи, архівознавства, діловодства).

 1. Знати відповіді на питання для самоконтролю:

49.1. У чому полягає сутність інформаційної політики в галузі документознавства?

50.2. Дайте визначення інформації.

 1. Дайте визначення інформаційної діяльності.

 2. Що включає поняття „захист інформації”?

 3. Хто є суб’єктами відносин у сфері науково-технічної інформації?

 4. Як здійснюється правовий режим в галузі науково-технічної інформації?

 5. На чому базується законодавство України про бібліотечну справу?

 6. Дайте визначення бібліотечної системи України.

 7. Як здійснюється державна політика в галузі бібліотечної справи?

 8. Як організоване міжнародне співробітництво в галузі інформаційної діяльності?

 9. На чому базується законодавство України про діловодство та архівну справу?

2
Модульний контроль 1

Актуалізувати знання по темах знати відповіді на питання для самоконтролю.
55

51.1. Детальніше ознайомитись із темою: «Правові основи підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у вищих навчальних закладах України»

52.2. Знати відповіді на питання для самоконтролю:

 1. Яка сфера використання освітньо-кваліфікаційної характеристики?

 2. Які нормативні посилання використовуються в ОКХ з документознавства?

 3. Які принципи підготовки фахівця – документознавця?

 4. Які виробничі функції випускника - документознавця?

 5. Які здатності та вміння випускника - документознавця?

 6. Які вимоги до державної атестації випускників спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”?

 7. Які основні блоки включає освітньо-професійна програма?

 8. Які основні вимоги до нормативного блоку дисциплін?

 9. Яку структуру має освітньо-професійна програма?

2

6.

53.1. Детальніше ознайомитись із темою: Професійні компетенції фахівця спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Змістові модулі документно-інформаційної підготовки фахівця»

 1. Знати відповіді на питання для самоконтролю:

   1. Які основні завдання документознавця в робочому процесі?

   2. Які права має документознавець в робочому процесі?

 2. Окресліть сферу відповідальності документознавця.

 3. Що повинен знати документознавець в організації робочого процесу?

 4. Які кваліфікаційні вимоги до документознавця?

 5. Які основні вимоги організації робочого місця документознавця?

 6. Які вимоги до професійної етики документознавця?

 7. Охарактеризуйте ступеневу систему наступності навчального процесу.

 8. Які кваліфікаційні вимоги до діловода-кваліфікованого робітника?

 9. Які кваліфікаційні вимоги до діловода - молодшого спеціаліста?

 10. Які кваліфікаційні вимоги до документознавця – бакалавра?

 11. Які кваліфікаційні вимоги до документознавця – спеціаліста?

 12. Які кваліфікаційні вимоги до документознавця – магістра?

 13. Які професійні вимоги до відповідального секретаря редакції?

 14. Які професійні вимоги до інспектора з контролю за виконанням доручень?

 15. Які професійні вимоги до керуючого справами виконавчого комітету?

 16. Які професійні вимоги до референта?

 17. Які професійні вимоги до документознавця?

 18. Які основні завдання виробничої практики студентів?

 19. Які основні напрями організації та проведення практики студентів?

2
Модульний контроль 2.

Актуалізувати знання по темах, знати відповіді на питання для самоконтролю.

6VІ. Індивідуальні завдання та контрольні заходи

для проведення модульного контролю
6.1. Зміст індивідуальної роботи студентів


№ п/п

Зміст завдань для індивідуальної роботи

К-сть годин  1. Підготувати опорний конспект теми «Складові змісту спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність»

 1. Законспектувати основні терміни та поняття, що формують професійну предметну область документознавства та інформаційної діяльності . Поняття «інформація», «інформаційна діяльність», «документознавства», документ».

54.3. Теми рефератів: „Історія розвитку документознавства в Україні”, Найвидатніші українські дослідники в галузі документознавства. Основні етапи розвитку документознавства Вплив інформаційних технологій на розвиток сфери документаційного забезпечення управління”.

Основна література: 06-10, 36

Додаткова література: 2, 4, 6,7,8, 13, 33, 39

2

2

55.Історія розвитку професії і спеціальності

  1. Детальніше ознайомитись із темою. Підготувати опорний конспект

  2. Періодизувати історіографію становлення професії.

 1. Теми рефератів: Історичні засади формування спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” періоду…..

Основна література: 2, 4, 6,7,8

Додаткова література: 14,17,18

2

3

  1. Детальніше ознайомитись із темою «Об‘єкти і види професійної діяльності у сфері документно-інформаційних комунікацій». Підготувати опорний конспект

  2. Теми рефератів: Основні напрями професійної діяльності бакалавра. Основні функції інформаційно-аналітичних служб. Застосування інформаційних технологій в системі управлінської діяльності

56.3.Дослідити інформаційні системи (у межах держави і конкретної установи, закладу освіти).

Основна література: 06-10, 36

57.Додаткова література: 2, 4, 6,7,8, 13, 33, 392  1. Детальніше ознайомитись із темою «Сучасна законодавча база в галузі інформаційної діяльності (документно-інформаційної, науково-інформаційної, видавничої діяльності, бібліотечної справи, архівознавства, діловодства)».

  2. Підготувати опорний конспект.

  3. Створити словник термінів.

Основна література: 06-10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,

Додаткова література: 36

2  1. Підготувати опорний конспект теми «Правові основи підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у вищих навчальних закладах України»

  2. Теми рефератів: „Освітньо-кваліфікаційна характеристика: загальні вимоги”, „Освітньо-професійна програма: загальні вимоги”

Основна література: 01, 02, 03,33

Додаткова література: 04, 08,12,20,27

2  1. Підготувати опорний конспект теми «Професійні компетенції фахівця спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» Змістові модулі документно-інформаційної підготовки фахівця»

  2. Проілюструвати, які складники компетенцій набуваються у ході опанування певними навчальними дисциплінами.

  3. Теми рефератів: „Система наступності навчального процесу в галузі документознавства”, „Сфера застосування кваліфікованого робітника – діловода”, „Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста – діловода: загальна характеристика”, «Цілі освітньої та професійної підготовки, місце фахівця у структурі господарства держави й вимоги до його компетентності», «Основні вимоги до професійних навичок документознавця». «Посадова інструкція документознавця», «Використання інформаційних технологій в роботі документознавця».

Основна література: 01, 02, 03,

Додаткова література:04, 08,12,20,27

2
  1   2   3   4

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Методичні вказівки щодо написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за напрямом підготовки 0201 «Культура» професійним спрямуванням...
Дипломної роботи має передбачати проведення аналітичної роботи, наукових...
Для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”спеціальності...
Основні питання до екзамену з дисципліни ”Проектування баз даних...
...
Питання до екзамену з дисципліни "Системи управління базами даних"...
Об'єкти БД Microsoft Access. Режими функціонування Microsoft Access та об'єктів БД Microsoft Access
Прилуцька А. Є. ВІЗУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРІ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
Візуальний компонент в структурі рекламно-інформаційного повідомлення: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Документознавство...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Документознавство та інформаційна діяльність” (Галузь знань: 0201 «Культура») проводиться за результатами фахових вступних випробувань....
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН Документознавство. Діловодство
Документознавство як наука. Поняття «документ», його призначення і основні характеристики
Парафійник ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Частина І Навчальний...
Парафійник Н.І. Документно-інформаційні комунікації: навч посіб для студ спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / Н.І....
Інформаційна (комп’ютерна) система
Поняття інформаційної (комп’ютерної) системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Функціональна схема та принципи...
1 1 липня – зустріч фіналістів програми «Бібліоміст»
Поняття "інформаційна культура" – багатоаспектне та різнопланове. За одним із визначень – це інформаційна діяльність людини, яка,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка