Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Комп’ютерні мережі” для студентів спеціальності 03050201, 03050201 економічна кібернетика Дніпропетровськ НМетАУ 2012


Скачати 497.2 Kb.
НазваРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Комп’ютерні мережі” для студентів спеціальності 03050201, 03050201 економічна кібернетика Дніпропетровськ НМетАУ 2012
Сторінка1/8
Дата06.04.2013
Розмір497.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРобоча програма,
методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни
”Комп’ютерні мережі”


для студентів спеціальності
8.03050201, 7. 03050201 – економічна кібернетикаДніпропетровськ НМетАУ 2012
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни
"Комп’ютерні мережі"


для студентів спеціальності
8.03050201, 7.03050201- економічна кібернетика

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від . .2012 р.

Дніпропетровськ НМетАУ 2012
УДК 004.42 (07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів спеціальності 8.03050201, 7.03050201 - економічна кібернетика / Укл. С.Я. Єгорова, М.І. Болбенко - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 48 с.

Представлені мета й завдання вивчення дисципліни
"Комп’ютерні мережі", короткий зміст дисципліни, література, що рекомендується для вивчення, методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольної роботи.

Призначені для студентів спеціальності 8.03050201, 7.03050201 – економічна кібернетика заочної форми навчання.

Укладачі С.Я. Єгорова, ст. викладач

М.І. Болбенко, ст. викладач
Відповідальний за випуск Л. М. Савчук, к.е.н., проф.

Рецензент Є. О. Каракаш, к.т.н., доц. (НметАУ)


Вступ


Сучасні технології передачі даних надають своїм користувачам широкі можливості по організації різних видів послуг і сервісів:

  • організація електронного документообігу й ведення загальних архівів документів;

  • організація корпоративної телефонної мережі з єдиним планом нумерації;

  • організація систем конференц-зв’язку, у тому числі відеоконференц-зв’язку;

  • побудова розподілених систем відеоспостереження з єдиним центром зберігання даних;

  • організація дистанційного доступу до файлів і серверів з базами даних;

  • підключення до мережі Інтернет з можливістю організації єдиної корпоративної політики інформаційної безпеки і т. ін.

Перераховані можливості дозволяють спростити процедури по керуванню внутрішніми бізнес-процесами й надають компанії ряд конкурентних переваг, а саме забезпечуються: простота керування компанією, прозорість роботи компанії, оперативний контроль діяльності всіх служб і структурних підрозділів, доступ до всіх інформаційних ресурсів підприємства в реальному часі, оперативний зв’язок; економія засобів на міжнародних й міжміських дзвінках.

Більшість інформаційних рішень, що застосовуються сьогодні, носить розподілений характер і вимагає наявності на підприємстві або в організації високопродуктивної корпоративної мережі передачі даних.

Основним завданням корпоративної мережі є забезпечення взаємодії системних додатків та організація доступу до них віддалених користувачів. Тому корпоративна мережа, як правило, є територіально розподіленою, тобто такою, що об’єднує офіси, підрозділи й інші структури, що перебувають на значному віддаленні одна від одної. Часто вузли корпоративної мережі виявляються розташованими в різних містах, а іноді й країнах.

Таким чином, корпоративна мережа – це складна система, що включає тисячі найрізноманітніших компонентів: комп’ютери різних типів, системне й прикладне програмне забезпечення, мережеві адаптери, концентратори, комутатори й маршрутизатори, кабельна система. Основне завдання полягає в тому, щоб ця громіздка й досить дорога система якнайкраще справлялася з обробкою потоків інформації, що циркулюють між співробітниками підприємства й дозволяла приймати їм своєчасні й раціональні рішення, що забезпечують виживання підприємства у жорсткій конкурентній боротьбі.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Облік і аудит», 03050201 «Економічна кібернетика», 03050501 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Банківська справа», 03050801 «Фінанси і кредит», 03050901 «Облік і аудит», 03050201 «Економічна кібернетика», 03050501 «Управління...
Укладач В.І. Передерій, к т. н., доцент
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни “ Комп’ютерні системи ”. Призначені для студентів усіх...
МетодичнІ матеріали до ДОДАТКОВОГО ЕКЗАМЕНУ
«Міжнародна економіка», 03050201 «Економічна кібернетика», 03050801 «Фінанси і кредит», 03050901 «Облік і аудит», 03050401 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 0501. 02 “Комп’ютерні системи та мережі”
Затверджено
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 050101 – “Комп’ютерні науки...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів,...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 040203,...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Економіка та бізнес» для студентів за напрямом підготовки 050101 «Комп'ютерні науки»
ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ...
Програма, методичні вказівки, і контрольні завдання з дисципліни “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка