План роботи над проектом: Моє професійне самовизначення (Додаток : «Топ -20 найперспективніших…») Загальні відомості про дану професію


Скачати 152.33 Kb.
НазваПлан роботи над проектом: Моє професійне самовизначення (Додаток : «Топ -20 найперспективніших…») Загальні відомості про дану професію
Дата28.02.2016
Розмір152.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Творчий проект

«Моя професійна кар’єра»

Предмет «Технології»
План роботи над проектом:

 1. Моє професійне самовизначення (Додаток : «Топ -20 найперспективніших…»)

 2. Загальні відомості про дану професію:

  1. Завдання та обов’язки;

  2. Вимоги до робітника;

  3. Особистості якості робітника.

 3. Визначення місця і форми навчання, шляхів одержання професії

 4. Прогноз подальшої професійної кар’єри (Додаток «Топ-5 найстрашніших гріхів на роботі»)

 5. Непередбачувані варіанти розвитку кар’єри

 6. Використанні джерела

 7. Оформлення порт фоліо проекту

 8. Захист проекту.


Моє професійне самовизначення

Як і перед багатьма випускниками шкіл, переді мною постала проблема професійного самовизначення. Я вважаю, що кожна людина, щоб знайти себе і правильно визначити своє місце в житті, має відповісти на такі питання:

 • Які мої спроможності?

 • Які професії більш потрібні суспільству?

 • У якому виді діяльності я зможу найповніше розкрити себе?

Ці питання є взаємопов’язаними: чим більше мрії, нахили, здібності і якості особистості «вписуються» у справу, якій людина вирішила служити, тим більшу користь для суспільства вона може принести на своєму робочому місці. І найголовніше: людина повинна отримувати задоволення від своєї роботи!

Серед усіх п’яти основних типів професій найбільше мені підходять «людина-техніка» (до цього типу належать професії: водій, машиністи потягів, оператори верстатів з програмованим управлінням, інженери, слюсарі тощо).

Можливо, для когось мій вибір буде дивним, але мене зацікавила професія інженера. Зараз я обґрунтую свій вибір.

По-перше, ще змалку мені подобалось допомагати дідусю ремонтувати техніку,розбиратись в якихось мікросхемах, працювати з інструментами…

По-друге, у школі мене цікавили більш не гуманітарні науки, як більшість дівчат, а технічні. Так математика, фізика, інформатика мені були рідними.

По-третє, я проаналізувала Топ-20 найперспективніших професій наступного десятиліття (обрана мною професія знаходиться на третій сходинці), а також потреби ринку праці.

А для успішного оволодіння інженерними професіями я повинна мати високий рівень невербального, тобто дієво-практичного інтелекту. Крім того, мені, як майбутньому інженеру, необхідні високий рівень просторових уявлень, швидкість, кмітливість… Більш детальніше буде написано далі…

Додаток:

«Топ – 20 найперспективніших професій наступного десятиліття»
Журнал «Фокус» склав рейтинг професій, які будуть перспективними за 5-10 років.

 1. Продавець

 2. ІТ-фахівець

 3. Інженер з автоматизації ввиробництва

 4. Маркетолог

 5. Інженер комунального обслуговування

 6. Агро інженер

 7. Технолог з виробництва і переробки харчової продукції

 8. Технолог побутового обслуговування

 9. Логіст

 10. Юрист

 11. Енергетик

 12. Ветеринар

 13. Фармаколог

 14. Фінансист

 15. Інженер зв’язку

 16. Практичний психолог

 17. Генетик

 18. Біохімік

 19. Робототехнік

 20. Нано-інженер.Загальні відомості про дану професію
Завдання та обов’язки:

 • Виконує роботу з проектування і впровадження АСКВ на основі застосування сукупності економіко-математичних методів, сучасних тематичних засобів оброблення, передавання і відображення інформації, елементів теорії економічної кібернетики;

 • Вивчає систему і методи керування і регулювання діяльності підприємства, його виробничих і функціональних підрозділів;

 • Визначає можливість формалізації елементів діючої системи і доцільність їх переводу на автоматизований режим;

 • Бере участь у роботі і вдосконаленні документообігу на підприємстві;

 • Розроблює технологічні схеми оброблення інформації відповідно до встановлених задач АСКВ;

 • Готує проекти методичних матеріалів, інструкцій та іншої технічної документації…

Вимоги:

Повинен знати:

 • Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації автоматизованих систем керування виробництвом;

 • Перспективи розвитку виробництва;

 • Організацію економічного планування та оперативного реагування виробництва;

 • Структуру підприємства;

 • Виробничі і функціональні зв’язки між підрозділами підприємства;

 • Задачі і склад АСКВ;

 • Засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв’язку;

 • Економіко-математичні методи…

Повинен вміти:

 • Працювати з різними типами людей;

 • Чітко виконувати поставлені задачі.

Повинен володіти:

 • Технічною грамотністю;

 • Високим рівнем просторових уявлень;

 • Високим рівнем невербального, тобто дієво-практичного інтелекту.


Особисті якості:

Робітник має бути:

 • Пунктуальним;

 • Комунікабельним;

 • Відповідальним;

 • Працелюбним;

 • Уважним;

 • Ініціативним;

 • Наполегливим;

 • Швидким;

 • Кмітливим.Навчання і шляхи одержання професії

 1. Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми 4 роки з напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (отримую кваліфікацію молодшого інженера з автоматизації комп’ютерних технологій).

 2. Продовження навчання для отримання овітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» : денна форма, 1 рік (отримую кваліфікацію інженера з автоматизацію виробництва).

 3. По закінченню навчання матиму можливість обіймати посади:

 • Керівника або провідного спеціаліста;

 • Інженера-проектанта;

 • Інженера з автоматизації виробництва;

 • Інженера з налагодження систем автоматизації;

 • Менеджера проектів.


Навчальні заклади де здобуду освіту:

 • Київський політехнічний інститут;

 • Запорізька інженерна академія;

 • Дніпропетровський Національний університет ім. Олеся Гончара.


Моя кар’єра (на кшталт типу «сходи»)


 1. Інженер проектант (це буде моя перша професія, і щоб не втратити кваліфікацію попрацюю з цим фахом 3 роки).

Умови роботи:

 • Повна зайнятість;

 • Офіційне працевлаштування;

 • Робочий день умовно нормований;

 • П’ятиденний робочий тиждень;

 • Можливі нетривалі відрядження.

Обов’язки:

 • Виконання проектів (розрахунок мереж, підбір обладнання);

 • Супровід робочих проектів (монтажні роботи);

 • Пошук клієнтів;

 • Проведення переговорів із потенційними клієнтами.
 1. Інженер з налагодження систем автоматизації (планую обіймати цю посаду на

протязі 4 років, для здобуття нових знань та навичок)

Повинен знати:

 • Нормативні і методичні матеріали з обслуговування підприємства;

 • Профіль, спеціалізацію і особливості організаційної структури підприємства;

 • Перспективи розвитку підприємства;

 • Підприємницькі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи обладнання, правила його експлуатації;

 • вітчизняний і світовий досвід в галузі налагодження систем автоматизації;

 • методи проектування і проведення техніко-економічних розрахунків;

 • принципи роботи, технологія монтажу, налагодження і експлуатації обладнання.Має право:

 • ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, які стосуються його діяльності;

 • вносити на розгляд керівництва пропозиції з удосконалення роботи;

 • в межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівництву про всі виявлені в процесі діяльності недоліки і вносити пропозиції щодо їх усунення;

 • заміщувати головного інженера під час його відсутності.


Несе відповідальність:

 • за нанесення матеріальної шкоди - в межах, встановлених діючим трудовим законодавством України;

 • за неналежне виконання або не виконання своїх посадових вимог;

 • за правопорушення здійснені в процесі виконання своїх обов'язків. 1. Інженер з автоматизації виробництва (термін роботи на даній посаді - 4,5 роки)

Всі особливості указані вище.


 1. Менеджер пооектів(теомін роботи - 5 років + буду проходити спеціальні курси) - спеціаліст в сфері управління проектами, який несе відповідальність за планування, підготовку і виконання конкретного проекту.

Основні навички:

 • професійні навики в конкретній галузі;

 • навики управління ресурсами, планування робіт.


Управління проектом - досить важке завдання, яке вимагає від спеціаліста особливих знань у галузі організаційних питань. Відмінний спеціаліст повинен вміти координувати роботу багатьох фахівців, які не мали до цього часу досвіду роботи в цій галузі.


 1. Керівник (власниия приватної Фірми) (строк роботи - 6 років).

Об'єм інформації і коло людей, з якими керівник повинен мати справу, збільшується в міру того, як він піднімається по східцях посадової драбини.
Сучасний керівник працює, як правило в умовах:

 • дефіциту часу і надлишку інформації;

 • ненормованого робочого дня;

 • постійного тиску з боку підлеглих та вищого керівництва;

 • вимушеного ризику;

 • одночасного вирішення кількох різнорівневих завдань.

Норми поведінки :

Складний ритм роботи вимагає і дотримання етичних норм у службових взаємовідносинах з колегами, партнерами по бізнесу. Якості і стандарти поведінки:

 • широта поглядів і глобальний підхід до проблем;

 • перспективне передбачення та гнучкість;

 • ініціативність та рішучість;

 • завзятість у роботі та безперервне вдосконалення.


Керівник повинен мати такі особисті якості:

 • уміти чітко формулювати цілі та установки;

 • вміти вислухувати думки інших;

 • бути неупередженим, безкорисливим, лояльним;

 • вміти повністю використовувати можливості підлеглих правильно;

 • бути привабливим;

 • бути справедливим у ставленні до підлеглих;

 • вміти згуртувати людей і створити їм сприятливу атмосферу для роботи.Психологи радять керівникам:

 • вітатися першими з підлеглими;

 • не допускати грубощів;

 • пропонувати сісти, людям, які заходять до кабінету;

 • не принижувати людську гідність, не ображати підлеглих;

 • обіцяне робити вчасно;

 • уміти вибачатися;

 • не виявляти особистих симпатій;

 • не провокувати виникнення конфліктних ситуацій;

 • не впливати на підлеглих нищівною критикою;

 • хвалити підлеглих (успіх окрилює);

 • висловлюючи негативну оцінку, мову вести лише про результати діяльності,

а не про особистість працівника;

 • не обмежувати самостійність і свободу людей, довіряти їм і сприяти розвитку

їхньої ініціативи.


 1. Власниця мережі Фірм. Після 6-ти років керівництва власною фірмою, знаючи усі "підводні камені" бізнесу, я планую розширити свій бізнес і стати власницею вже декількох фірм).
 1. Вихід на пенсію (після 7 років напруженого керівництва мережею фірм я передам свій досвід роботи дітям і піду відпочивати на пенсію, і наш бізнес стане родинним).

Вже будучи досить - таки обізнаною людиною у сфері бізнесу; буду

консультувати нових власників мережі фірм у цій нелегкій і відповідальній

справі.

Висновок:

Отже, цей тип кар'єри, який я обрала для себе, схожий на тип "сходи", бо призначений для тих працівників, які як і я, працюють з поєною віддачею; кожен щабель "сходів" - це посада, яку планую обіймати певний час (в середньому 5 років), потім йтиму далі.

Але після того, як досягну максимального потенціалу, я не збираюсь спускатися службовими сходами.

Я планую піти працювати одразу після закінчення "вишу " (в 22 роки) і згідно з моїм планом кар'єри, вийду на пенсію у 52 роки.

Я вірю в свої сили, знаю свої можливості, тому я буду розширювати свої знання і отримані навички, досягну поставлених цілей і буду ставити перед собою нові.

Додаток:

Топ-5 найстрашніших робочих "гріхів", які можуть спричинити звільнення

Часто хворієте?

Лікуйтеся швидше, інакше доведеться попрощатись з робочим місцем. Поставте себе на місце керівника: стали б ви терпіти людину, яка постійно відсутня. Робота стоїть на місці, інші співробітники виконують доручення за вас, працюють у режимі нон-стоп. Шляхів зазвичай два: ви або терміново забуваєте про свої хвороби, або шукаєте інше місце роботи з більш лояльним керівництвом(хоча не думаю, що вам вдасться знайти начальника, який нічого не має проти частих пропусків).

Обережно! Вас «підсиджують».

Ще один частий випадок звільнення або значного зниження в кар'єрному плані - жалісливий колега, який здавався таким уважним, коли погоджувався готувати за Вас підсумковий звіт за місяць або виконати дрібне доручення для начальника.

Як виявилося пізніше, його вирішили підвищити, а Вас навпаки - через відсутність зацікавленості в роботі та дуже низький ступень мотивації. Говорячи про етичну сторону справи, співробітник виглядає не дуже добре, він прагнув до того, щоб одержати Вашу посаду. Будьте пильними з такими помічниками, при спілкуванні з начальником Ви повинні показати, що робота виконується саме Вами, а не доручається комусь ще.

Дізналися, що Ви шукаєте роботу в іншому місці.

Не секрет, що як тільки ми почуваємо, що готові до зміни роботи через якісь причини, ми не звільняємось моментально та розпочинаємо пошук, а продовжуючи працювати, повільно починаємо шукати нові варіанти. Будьте обережні, інформація проте, що Ви вже готові звільнитися може не сподобатися Вашому начальству. Думка виникає наступна: «Оскільки Він уже шукає роботу, виходить, можна звільнити уже прямо зараз або підшукувати заміну».Якщо Ви вже вирішили змінити роботу, максимально довго зберігайте інкогніто, інакше неприємної розмови Вам не уникнути.

Постійно спізнюєтеся.

Пропоную раз і на завжди відмовитися від цієї шкідливої звички. І в кар'єрі, в житті немає нічого гіршого за не пунктуальну людину. Деякі психологи говорять,що це може ^ стати коренем всіх невдач. Адже якщо людина постійно спізнюється, виходить, ненадійна і може підвести в будь-який момент. Здавалося, такий дріб'язок як запізнення можуть поставити хрест на будь-якій кар'єрі. Не думайте, що якщо начальник не завжди фіксує Ваші запізнення, це значить, що Він їх зовсім не зауважує, рано чи пізно йому це набридне, і Вам підшукають заміну.

Ніколи не затримуйтесь на роботі.

Даний пункт відноситься тільки до тих, хто не встигає закінчити всі свої справи до кінця робочого дня, проте із задоволенням все-таки йде о 5 або 6 годині додому. Пам'ятайте, робота хоч і не вовк, але до лісу все ж може втекти. Намагаємося встигати всі справи, які намічені у вашому щоденнику. Однак, час від часу на роботі однаково трапляються форс -мажори, у таких випадках потрібно або прийти раніше, або закінчити пізніше, і не бійтеся вкрасти в себе декілька годин вечірнього відпочинку.

Таку ретельність начальник обов'язково оцінить, і якщо Ваша робота приносить певні плоди - чекайте на винагороду на кінці місяця.

Однак, якщо Вам загрожує звільнення, у Вас є шанс покращити ситуацію: працюйте на совість і дотримуйтесь правил, викладених вище.

Не варто думати, що звільняють за прогули або серйозне порушення. Подібні провини накопичуються й у результаті можуть стати більш серйозним порушенням ніж прогул.

Здається, що справжній професіонал ніколи не потрапить в халепу, тому що Він знає, що таке робота, чому потрібно бути максимально відповідальним під час її виконання.

Але звільнення може загрожувати кожному співробітникові, виходить, потрібно бути завжди напоготові та пам'ятати, що незамінних людей не буває!

Будівництво кар'єри - процес складний, багато-профільний і є безліч різних стратегій стадії моєї кар'єри необхідними якостями будуть і віра в те, що робитиму. Раджу Вам не вірити тим, хто вас всі вважають, що для вас все закінчилося, але ви повинні знати - все тільки починається!

У житті безлічі найрізноманітніші невдачі виявлялися предтечами великих досягнень.

Будь яка подія вашого життя може зміцнювати або послаблювати нас. Але як воно, зрештою, вплине на нас - вибір завжди за нами.

У своєму житті я буду керуватися правилами, яких дотримуються всі щасливі люди (поради британського психолога Річарда Уайзмена, який 10 років вивчав поведінку «щасливчиків" і "невдах"):

Робити ставку на кращий результат, налаштовуватись на перемогу;

Бачити у будь-якому досвіді (навіть провальному) позитивні моменти;

Довіряти власній інтуїції і не слухати песимістів;

Розширювати кругозір; прагнути випробувати себе в чомусь новому, що може бути корисним для просування вперед.
Я склала основні принципи будівництва успішної кар'єри, яких варто дотримуватися за будь-яких обставин:

 • бути унікальним, розвивати свої конкурентні переваги, знання та навички;

 • знати, що потрібно для досягнення своїх цілей;

 • знайти доброго наставника, який був би радником з розвитку кар'єри;

 • визнавати важливість політичних аспектів;

 • налагоджувати зв'язки, які можуть допомогти в кар'єрі;

 • знати, куди Ви рухаєтеся;

 • визнавати, що саме Ви в першу чергу відповідальні за розвиток своєї кар'єри;

 • зберігати позитивний настрій.

Використана література

 1. http://www.elitarium.ru

 2. http://www.engineer.com

 3. http://www.rabotaworld.narod.ru

 4. http://www.career.nsu.ru

 5. http://www.prof.osvita.org.ua

 6. http://www.ref.co.ua

 7. http://www.tomhunt.ru

 8. Карнегі Д. Как приобретать друзей и как оказівать влияние на людей. – Киев «Наукова думка», 1989

Схожі:

Тема: Професійне самовизначення учнів у процесі профільного (професійного) навчання
МЕТА: сформувати розуміння змісту профільної (професійної) освіти, професійного самовизначення, види професій
Лекція Тема: Професійне самовизначення учнів у процесі профільного (професійного навчання)
Система профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі в умовах профільного навчання
Лекція Тема: Професійне самовизначення учнів у процесі профільного (професійного навчання)
Система профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі в умовах профільного навчання
Роботи над дипломним проектом
Розроблення заходів щодо ергономіки, забезпечення охорони праці та техніки безпеки на об’єкті
Вітаю з початком створення проекту
Рекомендую вам уході роботи над проектом використовувати наступні джерела корисної інформації
«Родом з України. Скарби України.»
Актуальність проблеми: Робота над проектом сприятиме розкриттю здібностей, талантів дітей, викличе бажання творчо працювати над вивченням...
Тема роботи
Проектом; проаналізувати Шаблон плану навчального проекту; розпочати роботу над розробкою Плану власного навчального проекту; ознайомитися...
1. Загальні відомості про районні організації політичних партій
Загальні відомості про районні організації політичних партій (останні дані про кількість зареєстрованих районних організацій, порівняльний...
Тестова методика ЯК ОБРАТИ ПРОФЕСІЮ
Доцільним при визначенні професійної спрямованості учнівської молоді є використання тестової методики, підготовленої співробітни­ками...
План Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання...
Уроки трудового навчання як основа гармонійного розвитку особистості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка