Тема роботи


Скачати 99.35 Kb.
НазваТема роботи
Дата30.04.2013
Розмір99.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З Тема роботи: "Розробка Плану навчального проекту".

Мета роботи: проаналізувати таксономію Блума й змоделювати навички мислення високого рів ія, які будуть формуватися в учнів під час роботи над власним навчальним Проектом; проаналізувати Шаблон плану навчального проекту; розпочати роботу над розробкою Плану власного навчального проекту; ознайомитися з основними положеннями Закону про авторське право й обговорити його.

Обладнання та методичне забезпечення: комп'ютери ІВМ РС-сумісні, програмне забезпечення, роздатковий дидактичний матеріал, програмний компакт-диск "Іпїеі® Навчання для майбутнього".

План заняття

 1. Аналіз таксономії Блума й основних дієслів, які можуть використовуватися вчителем для формулювання запитань з метою формування в учнів навичок мислення високого рівня.

 2. Побудова питань навчального Проекту для формування навичок мислення низького і високого рівня.

 3. Формування навичок стислого опису власного Проекту.

 4. Заповнення Шаблону Плану навчального Проекту.

 5. Ознайомлення з державними стандартами і програмами предметів СЗШ.


 6. c:\temp\finereader10\media\image1.jpeg

  Заповнення шаблону "Типи ресурсів, необхідних для проекту".

«Таксономія» (поняття запозичене з біології) - класифікація та систематизація об'єктів, яка побудована на основі їх взаємозв'язку та використовує для опису категорії, розташовані послідовно за наростаючою складністю, тобто за ієрархією.

Таксономія Блума: визначення (вимірювання) когнітивних (мисленєвих) процесів


c:\temp\finereader10\media\image2.jpeg
c:\temp\finereader10\media\image3.jpeg
з

Відображення процесу формування навичок мислення високого рівня прослідковується у Плані навчального проекту, який розробляє вчитель з метою формулювання завдань учням для здійснення навчального проектування.

План навчального проекту містить інформацію щодо:

 • теми, основних і змістових питань Проекту;

 • стислого опису Проекту;

 • навчальних предметів, з якими пов'язаний проект;

 • віку учнів, яких стосується Проект;

 • державних освітніх стандартів;

 • навчальних цілей та очікуваних результатів навчання;

 • діяльності учнів під час проектування;

 • використаних ресурсів та матеріалів;

 • диференціації навчання;

 • оцінювання знань та вмінь учнів тощо.

План навчального проекту відображає інформацію щодо:

 • діяльності учнів щодо формування навичок мислення високого рівня;

 • шляхів використання ІТ під час навчального проектування;

 • знань з предметів, необхідних для вирішення проблеми, порушеної в проекті;

 • методів дослідницької роботи учнів.

Хід роботи

  1. Обговоріть домашнє завдання й власний навчальний проект (робота в парах). Один студент з пари відповідає на питання щодо свого навчального Проекту:

назва проекту;

тема навчального проекту;

Ключове, Тематичні та Змістові питання;

у чому полягає дослідницька діяльність учнів у проекті?

Інший студент формулює для свого колеги у парі конкретні пропозиції щодо теми навчального Проекту й дає відповіді на питання:

Чи хочеться мені, як учневі, брати участь у такому проекті? Що зацікавило в

проекті?

Чи міг би я як допитливий учень задати такі Ключове і Тематичні питання?

 • Як можна вдосконалити навчальний проект?

Поміняйтеся ролями.

Запишіть у зошит усі пропозиції колеги, які можна використати у своєму Проекті.

 1. Обговоріть у парах таксономію Блума моделювання навичок мислення високого рівня. Заповніть таблицю 1.

 2. Змоделюйте питання для формування навичок мислення низького і високого рівня для вашого проекту.

 3. Формування навичок стислого опису власного проекту. Заповнення таблиці 5.

 4. Ознайомтеся з Шаблоном плану навчального проекту (Модуль2 / Вправа2 / Шаблон плану навчального проекту).

 5. Збережіть Шаблон плану навчального проекту у папку теґосі_котрІех / ріап_ргоекІи під ім'ям "РІап_паускаІпо§о_ргоекіу".


 6. /
  Перегляньте приклади планів навчальних проектів, що зберігаються в розділі Модуль2 / Вправа2. Зосередьте свою увагу на розділах "Стислий опис проекту", "Навчання та розвиток учнів", "Діяльність учнів". Запишіть у зошит, які ідеї ви хотіли б втілити у власному навчальному Проекті.

 1. Заповніть Шаблон плану навчального проекту текстом відповідно до теми вашого Проекту. Видаліть слово "Шаблон" із заголовку плану.

Примітка: для заповнення пункту "Державні освітні стандарти та навчальні програми" необхідно ознайомитися й проаналізувати державні освітні стандарти з потрібної галузі, які розміщено на програмному компакт-диску в розділі Модуль2 / Вправа2.

 1. Збережіть вимоги державних освітніх стандартів із потрібної галузі в папці сІоротщпі_таІегіаІу вашого Портфоліо.

ЩОзнайомтеся із законами про авторське право (Модуль2 /Вправа3).

Домашнє завдання

  1. Перегляньте приклади планів навчальних проектів (принаймні 5-6 прикладів), що зберігаються в розділі "Приклади Портфоліо проектів" компакт-диску.

  2. Доопрацюйте (заповніть до кінця) Шаблон Плану вашого навчального проекту. Зосередьте увагу на пунктах "Стислий опис проекту", "Навчання та розвиток учнів", "Діяльність учнів".

  3. Визначте, які джерела ресурсів - Інтернет, електронні енциклопедії, друковані ресурси тощо - будуть потрібні вам для виконання Проекту. З'ясуйте, які саме джерела будуть необхідна для створення учнівських робіт (презентації, публікації, веб-сайту) вашого проекту.

  4. Збережіть шаблон таблиці "Типи ресурсів, необхідних для проекту" (програмний компакт-диск, розділ Модуль2 / Робочі бланки і шаблони) у папці сіоротщпі_таіегіаІу вашого Портфоліо й заповніть його відповідно вашого Проекту.

  5. Ознайомтеся з правилами створення бібліографічного опису під час цитування друкованих джерел та з правилами опису електронних публікацій (програмний компакт-диск, розділ МодульЗ / Вправаї / Приклади оформлення друкованих джерел).

Контрольні питання

   1. Поняття про таксономію Блума й формування навичок мислення низького і високого рівня.

   2. Ключові слова для формулювання питань з метою формування навичок мислення високого рівня.

   3. Основні і Змістовні питання проекту. Ключові ознаки.

   4. Відмінності між Ключовим і Тематичним питанням проекту.

   5. З якою метою створюється План навчального проекту?

   6. Які розділи повинні входити до Плану навчального проекту?

   7. Як пов'язані між собою План навчального проекту та Портфоліо проекту?

   8. У яких складових Плану відображаються складові Портфоліо проекту?

   9. Чи можна скопіювати вимоги до знань та вмінь учнів, зазначені в державному освітньому стандарті, до свого Плану навчального проекту?

   10. Чи має відповідний розділ Плану навчального проекту містити матеріал про форми та критерії оцінювання діяльності учнів?

Які основні вимоги до Портфоліо висуваються при вирішенні завдань, пов'язаних з навчанням та ровитком учнів?

Ключові слова

для формування в учнів навичок мислення низького і високого рівня

(згідно таксономії Б. Блума)


НАВИЧКИ МИСЛЕННЯ НИЗЬКОГО РІВНЯ

Знання

відтворення чи впізнавання інформації

Розуміння

розуміння та інтерпретація

Використання

перетворення з одних умов на інші

перерахувати

визначити

відтворити

скласти список

запам'ятати

перерахувати

описати

ознайомити

назвати

переказати

впізнати

повторити

показати

продемонструвати

інтерпретувати

перефразувати

трансформувати

візуалізувати

ідентифікувати

навести приклади

пояснити розпізнати

застосувати

обчислити

зіграти у ролях

проілюструвати

інтерпретувати

модифікувати

сконструювати

використати

застосувати на практиці

встановити співвідношення

вирішити проблему

НАВИЧКИ МИСЛЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ

Аналіз

ідентифікація частин та встановлення співвідношень

Синтез

скласти частини разом, щоб сформувати єдине ціле

Оцінювання

виявити цінності чи використати вже відомі критерії

проаналізувати виокремити протиставити диференціювати вивести (умовивід, формулу) розмежувати розбити розподілити зобразити схематично

знайти відповідність

виділити

обрати

порівняти

класифікувати зібрати змонтувати скомпонувати сконструювати згрупувати скласти звіт висунути гіпотезу створити сценарій встановити порядок

спланувати зібрати створити розробити

дати оцінку

довести

оцінити

критикувати

відстояти (думку,

цінність)

визначити цінність встановити головне проранжувати впорядкувати

розсудити

виправдати

передбачити

визначити місце

рецензувати

дебатувати

аргументувати16 основних обов'язкових документів Портфоліо


п/п

Назва папки Портфоліо

Документ

1.

(Ііііакі таіегіаіу

1. 2. Дидактичний матеріал (Апогеї). 3. 4. Дидактичний матеріал (Ехсеї).

2.

теіойтаіегіаіу

 1. Список посилань на використані літературні та інтернет-ресурси.

 2. Методичний матеріал: форма для оцінювання результатів проектування (Ехсеї).

 3. Учительська презентація / публікація / веб-сайт.

 4. Інструктивні матеріали для організації роботи над проектом (\¥огсІ або РиЬНзЬег).

3.

ріап_ргоек(и

 1. План навчального проекту.

 2. План реалізації проекту.

4.

іазоЬуосіп и\аппіа

 1. Форма оцінювання публікації.

 2. Форма оцінювання презентації.

 3. Форма оцінювання веб-сайту.

5.

ргеїепіасіа искпшка

14. Учнівська презентація.

6.

риЬІікасіа_ искпшка

15. Учнівська публікація.

7.

и>еЬ_5ІІе_ искпшку

16. Учнівський веб-сайт.Схожі:

Урок геометрії у 7 класі Тема уроку
Обладнання: таблиця, рисунки до задач; роздатковий матеріал для парної роботи, групової роботи, тестової самостійної роботи, подачі...
План-конспект уроку на тему Тема. Програми-браузери. Правила роботи та налагодження
Мета. Познайомити учнів із принципом роботи програми-браузера, правилами роботи з ним, навчити користуватися браузерами, розповісти...
Тема уроку
Продовжити формувати навики роботи з формулами. Розвивати пам'ять, логіку дитини. Виховувати культуру роботи з ПК
Тема: Етапи роботи з ЕККА
Мета: познайомити учнів із основними принципами підготовки до роботи ЕККА та основними етапами роботи з ЕККА
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
Тема роботи
Мета роботи: з’ясувати шляхи використання публікації в проектній діяльності; розробити учнівську публікацію, форми і критерії її...
Роботи «ТЕМА РОБОТИ» затверджена наказом по університету від «30» грудня 2011 р. №839-С
Тема роботи «ТЕМА РОБОТИ» затверджена наказом по університету від «30» грудня 2011 р. №839-С
Тема: Основи роботи в електронних таблицях та їх призначення
Мета: Ознайомитися з будовою вікна редактора. Засвоїти методику роботи з документами Excel та листами документу
Тема: Побудова діаграм
Підготовка до виконання роботи (попереднє ознайомлення з методичними вказівками до лабораторної роботи та опрацювання теоретичного...
УРОК № Тема. Розмічальні роботи. Шаблони та кондуктори. Мета. Ознайомити...
Мета. Ознайомити учнів з прийомами роботи з шаблонами, навчити виконувати якісні розмічальні роботи; виховання працелюбності, дбайливого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка