Урок №47-48 Тема: Введення і редагування тексту. Практична робота №9 «Створення нового документа. Введення і редагування тексту»


Скачати 114.75 Kb.
НазваУрок №47-48 Тема: Введення і редагування тексту. Практична робота №9 «Створення нового документа. Введення і редагування тексту»
Дата24.12.2013
Розмір114.75 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Урок № 47-48

Тема: Введення і редагування тексту. Практична робота № 9 «Створення нового документа. Введення і редагування тексту»

Мета: розвивати критичне ставлення до отриманої інформації, до само- і взаємооцінювання, уміння контролювати час, який відведено на виконання завдань, уважність, грамотність, чіткість виконання команд та швидкість введення тексту з клавіатури. Формувати навчальні компетентності: вміння складати і використовувати алгоритми по роботі з файлами в середовищі текстового процесора, вставлення символів і перевірки правопису, а також вміння користуватися різноманітною довідковою літературою; вміння співпрацювати з іншими в групі. Виховувати культуру спілкування, естетичні смаки, прагнення до самовдосконалення і готовність до свідомого дотримання правил.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: проектор, персональні комп’ютери, текстовий процесор МS Word 2010, картки із завданнями для роботи в групах, файли-заготовки для виконання тренувальних вправ, інструкція до практичної роботи.

Література:

 1. Інформатика: 9 клас: підр. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько . – К.: Ґенеза, 2009. – 296 с. : іл.

 2. Інформатика: 9 клас: зб завдань / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Ґенеза, 2009. – 240 с. : іл.


Хід уроку

 1. Організаційний момент.

Організація роботи класу:

привітання, перевірка присутніх, підготовка робочих місць до роботи.

 1. Перевірка домашнього завдання.

Фронтальна перевірка знань:

 1. Що називається системами опрацювання текстів?

 2. Назвіть можливості, які належать до систем опрацювання текстів.

 3. Назвіть основні об’єкти текстового документа.

 4. Поясніть абревіатуру WYSIWYG.

 5. Назвіть формати файлів, в яких може бути збережений текстовий документ у МS Word 2010.

 6. Назвіть елементи вікна програми МS Word 2010.

 7. Які існують режими перегляду документа у текстовому процесорі МS Word 2010? Як їх вибрати?

 8. Який алгоритм роботи з довідковою системою?


Робота в групах (15 хв.)

Поділ на 4 групи (за рівнем навчальних досягнень). Видача і пояснення завдань для груп.
Група 1. Порівняйте вказані формати текстових документів.


Формати

Спільне

Відмінне

DOC i TXTDOC i RTFDOC i DOCX
Група 2. Практичне завдання.

Дотримуйтесь правил ТБ.

Користуючись довідковою системою текстового процесора МS Word 2010 знайти інформацію про:

 • Стрічку та її використання;

 • збереження документа;

 • змінення регістра тексту

Група 3. Заповніть схему класифікації систем опрацювання текстів.

Група 4. Встановіть і запишіть правильну послідовність дій в алгоритмах по відкриттю і збереженню текстового документа.
Алгоритм відкриття раніше створеного текстового документа:

 1. Вибрати місце розташування файлу.

 2. Натиснути кнопку Відкрити.

 3. Відкрити вкладку Файл.

 4. Вибрати потрібний файл.

 5. Запустити програму MS Office Word 2010.

 6. Вибрати команду Відкрити.

Алгоритм першого збереження текстового документа:

 1. Вибрати місце збереження файлу.

 2. Вибрати команду Зберегти.

 3. Вибрати у списку потрібний тип файлу

 4. Увести у відповідне поле ім’я файлу.

 5. Відкрити вкладку Файл.

 6. Натиснути кнопку Зберегти.

Аналіз виконання завдань - обговорення, доповнення, корекція знань.


 1. Актуалізація опорних знань.

Ланцюжкове опитування:

  • Як змінити розкладку клавіатури?

  • Що таке курсор? Яке його призначення?

  • Які клавіші використовують для видалення символів?

  • В чому різниця між абзацем та рядком?

  • Яка клавіша використовується для утворення нового абзацу?

  • З яких елементів будується (складається) текст?
 1. Мотивація навчальної діяльності.

 • Отже, є текст: «Піти не можна залишитися». Визначте, який сенс має дана фраза.

 • Чого не вистачає в цьому реченні, щоб фраза мала сенс?

 • Так, відсутня кома, перестановка якої змінює зміст фрази на протилежний:


«Піти, не можна залишитися» (піти)

«Піти не можна, залишитися» (залишитися).
 • Щ
  «Програмиякіпризначенідлястворенняйопрацюваннятекстівназиваються ...»
  е один приклад. Прочитайте текст:

 • Про яке поняття ведеться мова?

 • Чи важко було читати текст? Чому?

 • Що робити, щоб не виникало таких ситуацій під час роботи з текстовими документами?
 1. Оголошення завдань уроку і очікуваних результатів.

  • Сьогодні на уроці ми вивчимо правила введення і операції редагування тексту, продовжимо формувати навички роботи з файлами в програмі МS Word 2010 і удосконалимо навички роботи з клавіатурою під час введення і редагування тексту.
 1. Вивчення нового матеріалу з поетапним закріпленням.

План:

 1. Створення текстового документа.

 2. Правила введення тексту з клавіатури.

 3. Операції редагування тексту.

 4. Перевірка правопису.

 5. Скасування, повернення або повторення виконаних дій.


Під час вивчення нового матеріалу, учні працюють за комп’ютерами. Перед початком роботи учитель нагадує про дотримання правил техніки безпеки.


Назва підпункту

Підручник

(номери сторінок)

Методичні особливості.

Діяльність учителя і учнів

Алгоритми

Створення текстового документа.


с.215

Учитель пояснює два способи створення нового текстового документа; знайомить з алгоритмом створення нового документа у вікні програми Word і говорить про послідовність операцій при створенні текстового документа.

Закріплення. Тренувальна вправа (5 хв)

1) Запустіть текстовий процесор Word 2010.

2) Створіть новий документ за вивченим алгоритмом.

3) Введіть своє прізвище, ім’я, групу і дату народження за такою схемою:

_ _ – _ (_._._ р.)

4) Розмістіть курсор у середині прізвища і на вкладці Основне в групі Шрифт виберіть кнопку Курсив. (Що змінилося?)

5) Зберегти файл (ім’я за замовчуванням) у власній папці і продемонструвати результати роботи учителю.

6) Закрити програму.

Алгоритм створення нового текстового документа:

 1. Відкрити вкладку Файл.

 2. Вибрати команду Створити.

 3. Вибрати у вікні Створення документа шаблон Новий документ або один із запропонованих шаблонів.

 4. Вибрати кнопку Створити.
Правила уведення тексту з клавіатури.

с. 216

1. Учні працюють з підручником, вивчають правила уведення тексту з клавіатури.

2. Колективне обговорення з опорою на Зразок.

  • Чи дотримані правила?

  • Яке порушене?

  • Як виправити?

3. Учитель наводить приклади, чому потрібно дотримуватись правил: які неприпустимі ситуації можуть виникати при порушенні правил (рядок починається з розділового знаку, не відбувається перенесення слова після коми без пробілу і т.п.)

4. Учитель звертає увагу учнів на спеціальні засоби текстового процесора, що пов’язані з оформленням документа.

5. Тренувальні вправи (7 хв.)

«Роби як я»

Знайомство з алгоритмами зміни регістра та вставлення спеціальних символів.

Вправа 1. (підручник с. 221, завд. № 7) Пошук символів у колекції і вставлення в документ.

Самооцінювання:

☺– введено всі символи і правильно;

☻– мені не вистачало часу!Алгоритм зміни регістра:

 1. Установити курсор у середину введеного слова.

 2. Вибрати на вкладці стрічки Основне в групі Шрифт кнопку Регістр.

 3. Вибрати у списку, що відкриється потрібний варіант заміни.

Алгоритм вставлення спеціальних символів:

 1. Установити курсор у потрібне місце тексту.

 2. Вибрати на вкладці Вставлення в групі Символи кнопку Символ.

 3. Вибрати потрібний символ у списку, що відкриється.

 4. Якщо потрібний символ відсутній у наведеному списку, то слід вибрати команду Інші символи.

Зразок
Хортиця –найбільший острів на Дніпрі , ( розташований у районі м.Запоріжжя нижче Дніпрогесу ) , унікальний природний і історичний комплекс

. Хортиця є одним з чудес України. острів має довжину 12 ,5 км, ширину в середньому 2, 5 км . і площу приблизно 3 0 0 0 га.
Вправа 1 (підручник с. 221, завдання № 7)
π Σ € ∫ ≈ ∞ § ¼ ± ζ ↕ ►♫ ♥

Мій результат: ☺(якщо введено всі символи і правильно)


Операції редагування тексту.


с. 217-218

1. Учитель вводить поняття «редагування тексту» (Робота з алфавітним покажчиком с. 292).

2. Учитель пояснює основні операції редагування тексту: видалення, вставки та заміни символів.

Звертає увагу учнів на те, що під час редагування тексту, варто включити режим прихованих символів і перевірити, що встановлено режим Вставити.

Аналіз таблиці 6.4 (с.217-218)

Закріплення. Тренувальні вправи (5 хв.)

Учні самостійно виконують вправи по редагуванню тексту.

Їм треба відкрити файл «Введення і  редагування.docx», виконати завдання і зберегти файл у своїй папці.

Яку команду треба виконати для збереження файлу в іншому місці?

Самоцінювання. Демонстрація результатів учителю.

Алгоритм редагування тексту:

 1. Включити режим прихованих символів.

 2. Перевірити у рядку стану, що включено режим Вставити. Для переключення режиму натиснути клавішу Insert.

 3. Установити курсор у потрібне місце тексту.
Вправа 2.
Поставте кому так, щоб отримати дві протилежні за змістом фрази. Перевірте, чи правильно введені розділові знаки (кома, крапка, тире, лапки, дужки). Як правильно?
«Піти не можна залишитися » –(піти )..

»Піти не можна залишитися«– ( залишитися) .
Вправа 3.

Відредагуйте текст і закінчить речення.
Програмиякіпризначенідлястворенняйопрацюваннятекстівназиваються ...


Перевірка правопису.


с. 218-219

Учитель знайомить з можливостями текстового процесора по перевірці правопису. Пояснює причини, по яких Word позначає слово як помилкове.

Учні самостійно виконують перевірку правопису, користуючись підручником (див. с. 219), і складають алгоритм перевірки правопису.

Закріплення.

Як перевірити, яка мова введення тексту і перевірки правопису вибрана?

Алгоритм перевірки правопису:

 1. Вибрати на вкладці Рецензування в групі Правопис кнопку Правопис і граматика.

 2. Вибрати у вікні Правопис у списку Рекомендації правильне слово.

 3. Вибрати кнопку Замінити або, у разі інших рішень, вибрати одну з кнопок у правій частині даного діалогового вікна.

Скасування, повернення або повторення виконаних дій.

с.219

Учитель розповідає про те, що на Панелі швидкого запуску є кнопки, які дозволяють скасувати, повернути або повторити виконані дії під час роботи з текстовим документом.

Далі вправа «Роби як я», за допомогою якої, учитель знайомить учнів з тим, як добавити дані кнопки на Панель швидкого запуску.

Фізкультхвилинка


 1. Самостійна робота за комп’ютерами (20 хв.)


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Тема. Створення нового документа. Введення і редагування тексту

Мета: набуття практичних навичок введення і редагування.

Обладнання: комп’ютери з текстовим процесором МS Word 2010, інструкції до практичної роботи.

Хід роботи.

При роботі з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм


 1. Запустіть текстовий процесор МS Word 2010.

 2. Установіть режим перегляду документа – Розмітка сторінок, масштаб – по ширині сторінки.

 3. Уведіть текст «Правила уведення тексту з клавіатури» (див. підручник с. 216). Слідкуйте за виконанням правил уведення тексту та правописом.

 4. Включіть режим відображення недрукованих символів та перевірте дотримання вами правил набору тексту. При необхідності виправте помилки.

 5. Виконайте перевірку правопису в усьому тексті.

 6. Збережіть документ у файлі з іменем Прізвище_ПР 9.docx у власній папці.

 7. Створіть новий документ, у якому введіть текст за зразком і збережіть його у файлі з іменем Прізвище_додаткове_ПР 9.docx у власній папці.


frame3


 1. Закрийте вікно текстового процесора та перевірте наявність створених файлів у власній папці.

Система оцінювання


Критерії оцінювання

Бали

Основне завдання
Установлені відповідні режими перегляду документа

0,5

Між словами тільки один пропуск

1,5

Правильно введені розділові знаки (. , : ;)

1,5

Правильно введені дужки, лапки

1,5

Правильно введено дефис

1

В тексті 10 абзаців

1

Відсутні орфографічні помилки

1

Збережено з зазначеним іменем і у власній папці

1

Додаткове завдання
Завдання відповідає зразку

2

Збережено з зазначеним іменем і у власній папці

1

Всього

12 балів


 1. Підведення підсумків уроку.

Запитання класу:

  • Назвіть основні правила введення тексту з клавіатури.

  • Н
   «За рзелуьттаами дсолідежнь одонго анлігйсьокго унвіеритсету, не має занчненя, у яокму проякду рзтошаоавні бкуви в солві. Гловоне, щоб пешра й отснаня бкуви блуи на мсіці. Інші бкуви мжотуь сілудвтаи в пвонмоу бзеадлді, все-рівно ткест чтиатьєся без порбелм. Пирчниою цогьо є те, що ми не чтиємао кжноу бувку по оркмеотсі, а все солво цліокм».
   азвіть операції редагування тексту та наведіть алгоритми їх виконання.

  • Прочитайте текст:

  • Чому майже всі слова в даному тексті підкреслені червоною хвилястою лінією? Як виправити цю ситуацію? (орфографічні помилки або інша мова перевірки правопису)
 1. Домашнє завдання (2-3 хв.)


Вивчити п. 6.2 (с. 215-219), виконати завдання № 6, 7 (підручник «Інформатика 9» автори Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).
Творче завдання: написати твір-роздум „Безпаперові технології – за чи проти” (с.213, № 6).

Вимоги:

 1. Текст твору набрати у текстовому процесорі відповідно до правил введення тексту.

 2. Обсяг за правилом «3 по 3» (3 абзаци по 3 речення).

 3. Зберегти документ у файлі з іменем Прізвище_твір.docx
Схожі:

Тема: Введення й редагування тексту. Практична робота № Введення,...
Тема: Введення й редагування тексту. Практична робота № Введення, редагування й форматування тексту
Тема: Введення та редагування тексту
Мета: розглянути основні прийоми редагування текст: виділення, копіювання, переміщення, видалення
План-конспект уроку №6 Тема: Введення, редагування та форматування...
Мета: сформувати в учнів навички введення, редагування та форматування тексту; розвивати просторове уявлення, грамотність, життєві...
Урок з інформатики для учнів 11 класу
Тема: Введення, редагування та форматування даних. Практична робота №2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного...
Лекція: Створення тексту : версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Дано поняття про стандартний блок тексту. Описана процедура створення і використання елементу стандартного блоку для автоматизації...
Тема: Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних
Мета: навчити учнів працювати з вікнами та аркушами книг, а також основними прийомами введення та редагування даних
П Л А Н
Створення текстового документа. Введення тексту. Установка параметрів сторінки. Розмір паперу. Прокрутка документа
УРОКУ Тема: Введення, редагування тексту
Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з програмами архівування та антивірусними програмами
Тема по програмі
Тема заняття: Робота з меню електронної таблиці. Створення, завантаження та збереження файлів-книг. Введення, редагування та форматування...
Тема: «Сканери. Типи сканерів» Мета
Розповісти студентам, як здійснюється автоматичне введення документів в ПК. Дати класифікацію пристроїв введення сканерів, підкреслити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка