Тема: Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних


Скачати 62.71 Kb.
НазваТема: Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних
Дата13.04.2013
Розмір62.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Тема: Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних

Мета: навчити учнів працювати з вікнами та аркушами книг, а також основними прийомами введення та редагування даних.

Методичне забезпечення: ПК із програмою.

Тип уроку: комбінований.
СТРУКТУРА УРОКУ
1. Організаційний момент

- перевірка присутності учнів

- підготовка до уроку
2. Актуалізація опорних знань

- Як завантажити програму Excel ?

- Яким чином можна створити файл-книгу ?

- Порядок збереження файлу-книги.

- З яких елементів складається вікно програми ?

- Що таке комірка ?

- Дайте визначення діапазону комірок.
3. Пояснення нового матеріалу  
План

1. Робота з вікнами та аркушами книг.

2. Введення та редагування даних.

3. Створення подложки листа.

1. Робота з вікнами та аркушами книг.
Робоча книга складається з листів, які використовуються в Excel для організації і аналізу даних. Листи в книзі пронумеровуються 1, 2... і розмічені сіткою. Працюючи з книгою ви можете вводити і змінювати дані одночасно на декількох листах, а також проводити різні обрахунки, використовуючи дані, розміщені на різних листах книги.

За замовчуванням Робоча книга Excel містить 3 листи. Змінювати число листів, прийнятих за замовчуванням, можна наступним способами:

* Клацніть мишею по любій чарунці Робочої книги.

* Виберіть команду меню Сервис - Параметри і перейдіть на вкладку Загальні.

* Встановіть потрібне значення лічильника Листів в новій книзі.

* Натисніть кнопку ОК. 

Нове значення параметру вступає в дію з моменту створення нової Робочої книги. Кількість листів, які уже є в відкритій книзі, також можна змінювати. 

Імена листів відображаються на вкладках в нижній частині вікна книги над стрічкою  стану. Якщо перейти з одного листа на інший, клацніть по потрібному ярлику. Щоб перейменувати Лист1, Лист2, це можна зробити так само як і у Windows: клацнути двічі по ярлику листа і поверх фонового прямокутника на вкладниці ввести нове ім'я.

Той лист, який в даний момент відкритий в вікні Excel, називається активним. Вкладка активного листа підсвічується світліше інших вкладок. Переходити від одного листа до іншого можна як клацанням по вкладці листків, так і з допомогою кнопок переходу розташованих зліва від лінійки вкладки.

Якщо в Робочій книзі листів багато, то не всі вкладки будуть видні на екрані. До тих вкладок, які сховані елементами інтерфейсу, можна добратись одним із наступних способів:

* клацанням по маленькому куті прикритої вкладки справа або зліва в рядку вкладок;

* клацанням по кнопкам прокрутки листів;

* розширенням області вкладок за рахунок горизонтальної  прокрутки документа. 

Для того, щоб вставити робочий лист в робочій книзі потрібно:

1. Виділити лист перед яким ви хочете вставити новий.

2. Вибрати команду «Вставка» з контекстного меню, або команду «Лист» з меню «Вставка» головного меню.

Для знищення робочого листа:

1. Виділяємо потрібний лист.

2. Вибираємо команду «Удалить» з контекстного меню, або команду «Удалить лист» з меню «Правка» головного меню.
2. Введення та редагування даних.
Для введення або редагування даних у яку-небудь комірку таблиці, слід зробити її активною (тобто клацнути в цю комірку курсором миші або перевести табличний курсор-рамку за допомогою клавіш керування курсором). Вводити дані можна безпосередньо у полі самої комірки чи у полі рядка формул. Натискання клавіші Enter завершує введення та редагування даних у комірці, Esc – відміняє його. Введення даних в рядку формул використовується тоді, коли вже було завершено введення інформації в комірку і потрібно повернутися до неї, щоб внести зміни, тобто відредагувати текст. Якщо починати редагувати комірку не в рядку формул, то всі дані, які були в комірці перед редагуванням, будуть знищені.

При натискуванні клавіші Enter, курсор переміщується на одну комірку у певному напрямі (за замовчуванням вниз). Змінити напрямок можна, виконавши команди Сервис/Параметры/Правка/Переход к другой ячейке после ввода информации).

Комірка може бути порожньою або містити один з таких типів даних: число (включаючи дату і час), текст, формула.

1. При ведені чисел у стандартному вигляді у комірці поміщається вісім символів. Якщо при введені числа комірка заповнюється символами #, це значить, що ширина колонки недостатня для виведення значень. Можливі такі форми числа: ціле, дійсне, з експонентою, дробове.

Для цілого числа допустимо використовувати цифри 0...9, а також знаки +-

Дійсне число включає додаткову крапку, яка розділяє цілу і дробову частини.

Число з експонентою складається з мантиси і порядку, розділених латинською літерою е або Е. Мантиса – ціле або дійсне, порядок – ціле. Число з експонентою трактується як мантиса, помножена на 10 у степені, що дорівнює порядку.

Для введення дробового числа слід ввести цілу частину числа, потім символ пропуску, далі чисельник, символ / і знаменник. Якщо ціла частина числа відсутня, то слід увести на її місце 0.

Дата вводиться у формати ДД/ММ/РРРР, а час у форматі ГГ:ХХ:СС. Можна поєднати в одній комірці дату і час.

За замовчуванням числові дані вирівнюються по правій межі комірки.

2. Якщо введений у комірку текст довший, ніж ширина комірки, то він розповсюдиться на сусідні комірки, якщо вони порожні. Якщо сусідні справа комірки не порожні, то текст урізається, однак у пам’яті комп’ютера він зберігається. Щоб вивести його повністю на екран, треба виконати команду Формат/Ячейки/Выравнивание/Переносить по словам.

Якщо числові дані вводяться не у форматі числа, то Excel сприймає їх як текст, тому щоб цього не сталося потрібно перед текстом у вигляді чисел ставити знак апострофу.

Цікавою особливістю Excel є автовведення, тобто Excel намагається вгадати, що вводиться і допише свій варіант до кінця. Якщо користувач згодний з цим варіантом, то слід натиснути клавішу Enter, в іншому випадку слід продовжувати введення, ігноруючи пропозицію Excel.

Excel дає можливість дописувати до комірок примітку – довільний текст, який роз’яснює призначення комірки. Комірки, яким приписана примітка, помічені червоною крапкою у правому верхньому куті комірки. Для встановлення примітки слід виконати команду Вставка/Примечание і у діалоговому вікні Примечание заповнити поле Текстовое примечание.

За замовчуванням текс вирівнюються по лівій межі комірки.

3. Формула починається зі знаку = і являє собою сукупність операндів, з’єднаних знаками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса комірки, функція. В полі комірки після введення формули може відображатися або формула, або значення, обчислене за формулою. Вид відображення залежить від того, чи включена опція Формула на вкладинці Вид вікна діалогу Параметры. Це вікно викликається командою Сервис/Параметры.

 

3. Створення подложки листа.

 

При оформленні документів Excel корисною може виявитися можливість створення подложки, тобто графічного шару, що знаходиться під робочим листом. Виберіть лист, для якого потрібно створити підкладку, і ввійдіть в меню Формат - Лист - Підкладка. В діалозі, що з'явився, виберіть файл, малюнок подложки, що містить, і натисніть по кнопці Вставка. В результаті на робочому листі з'явиться фоновий малюнок, який буде розмножений так, щоб займати всю поверхню листа.

http://internal/osvit/complex/electr_tabl%20(50)_konoshevich/kalend_tem_plan/5.htm1.jpg

 Діалог вибору файлу фонового малюнка

Щоб видалити малюнок підкладки листа, відкрийте лист з подложкою. Потім в меню Формат - Лист виберіть команду Видалити фон.
 

4. Закріплення вивченого матеріалу  
1. Як зробити комірку активною?

2. Які типи даних може містити комірка?

3.  Як вводяться числові дані?

4.  Як вводяться текстові дані?

5.  Як вводяться формули?

6. Яким чином можна дописати примітку до комірки?
5.  Підсумок уроку
6. Домашнє завдання  
О.Ю.Гаєвський. Самоучитель работы в Microsoft Office.

Схожі:

ТЕМА УРОКУ
Навчальна: Навчитись працювати з вікнами та аркушами книг, основними прийомами введення та редагування даних
Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних
«Разметка страницы» і у групі «Параметры страницы» виберіть «Подложка». В діалозі, що з'явився, виберіть файл, малюнок подложки,...
УРОКУ Тема: Робота з аркушами книг. Переміщення, вставка, вилучення, перейменування аркушів книг
Мета: навчити учнів працювати із аркушами робочих книг, зокрема здійснювати їх переміщення, вставку, вилучення та перейменування
Урок з інформатики для учнів 11 класу
Тема: Введення, редагування та форматування даних. Практична робота №2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного...
Тема: Робота з аркушами книг. Переміщення, вставка, вилучення, перейменування...
...
Тема по програмі
Тема заняття: Робота з меню електронної таблиці. Створення, завантаження та збереження файлів-книг. Введення, редагування та форматування...
УРОКУ Тема: Введення даних за типами
Мета: ознайомити учнів з типами даних в програмі Excel та навчитися здійснювати введення та редагування вмісту комірок
Тема: Введення й редагування тексту. Практична робота № Введення,...
Тема: Введення й редагування тексту. Практична робота № Введення, редагування й форматування тексту
Урок №47-48 Тема: Введення і редагування тексту. Практична робота...
Тема: Введення і редагування тексту. Практична робота №9 «Створення нового документа. Введення і редагування тексту»
Тема Кількість годин
Л. р. Робота з аркушами книг. Переміщення, вставка, вилучення, перейменування аркушів книги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка