Конспект уроку з інформатики


Скачати 60.19 Kb.
НазваКонспект уроку з інформатики
Дата24.12.2013
Розмір60.19 Kb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Інформатика > Конспект
Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради

Комунальний заклад освіти
Жовтоводська середня загальноосвітня школа №10 з профільними класами

Розробка уроку з інформатики
«Комп’ютерна графіка»
Вчитель інформатики

Іванченко Тетяна Володимирівна

м.Жовті Води - 2012

Конспект уроку з інформатики
Тема. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові, векторні, фрактальні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів, Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів
Мета: ввести поняття:

 • векторного й растрового зображення;

 • колірної системи; розглянути:

 • властивості векторних і растрових зображень;

 • можливості редакторів векторної, растрової, фрактальної графіки;

 • властивості поширених форматів графічних файлів, таких, як BMP, GIF, JPEG, PNG;

 • принцип кодування кольору в системах RGB, CMYK;

 • призначення та різновиди засобів обробки графічних даних; сформувати вміння:

 • використовувати спеціалізовані програмні засоби для перегляду зображень;

 • перетворювати формати графічних файлів за допомогою спеціалізованих програмних засобів.


Базові поняття й терміни: векторні і растрові зображення, колірні системи, формати графічних файлів.
Хід уроку
I. Організаційний етап. Мотивація навчальної діяльності

Комп'ютерна графіка поступово перетворюється в новий вид мистецтва. Спеціалізовані програмні засоби дозволяють практично будь-якій людині створювати, редагувати, перетворювати графічні зображення.
Для роботи з графічною інформацією розроблене відповідне програмне забезпечення: засоби перегляду, графічні редактори, фоторедактори та інші.
Спробуємо розібратися в цих поняттях більш детально.
II. Вивчення нового матеріалу
1. Вступне слово вчителя.
Ми починаємо вивчати нову тему «Основи комп’ютерної графіки». Під час вивчення теми ви отримаєте відповіді на питання:


  • Що таке «комп'ютерна графіка»?
  • Які принципи побудови растрових і векторних зображень?
  • Що таке «фрактальна графіка»?
  • Як обчислити об'єм нестиснутого графічного зображення?
  • Які існують формати графічних файлів?
  • Для чого призначений графічний редактор?


2. Оголошення теми уроку.

Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання з даної теми.
3. Пояснення навчального матеріалу.
Постановка проблемного питання
— Чим відрізняється комп'ютерна графіка від звичайної?
Під терміном «графіка» звичайно розуміють візуальне (те, що сприймається зором) зображення будь-яких реальних або уявних об'єктів. Чи малює художник пейзаж, чи виконує конструктор креслення, чи малює дитина на асфальті — усе це процеси створення графіки. Особливе місце в роботі із зображеннями посідає комп'ютерна графіка.
Комп'ютерна графіка — це графіка, яка обробляється й відображається засобами обчислювальної техніки. Для відобраясення графіки використовують монітор, принтер, плотер тощо.
Для будь-якої графіки можна виділити процеси її створення і візуалізації. У разі традиційної графіки (декоративного розпису, ескізів, креслень тощо) ці процеси збігаються у часі. Справді, художник або кресляр відразу бачить результати своєї праці. Інша ситуація в комп'ютерній графіці. Створені зображення можуть зберігатися невизна-чений час у вигляді файлів на носіях. Візуалізуються вони тоді, коли дані із файлів надходять на пристрої виведення: монітор або принтер.
Дані про зображення зберігаються у графічних файлах. Спосіб організації графічних файлів називається графічним форматом. Формати графічних файлів розглянемо пізніше, а поки що зупинимося на способах подання зображень.
Растрові зображення
Нагадаємо, що для відтворення зображення на пристрої виведення зображення розбивається на точки — пікселі. Наочним прикладом цього є формування зображення на екрані монітора. Пікселі впорядковані по рядках, а набір рядків утворює растр. За аналогією із формуванням зображення на екрані монітора будь-яке зображення, побудоване на основі растра, називають растровим.
Растрове зображення — це набір пікселів, тобто кольорових точок, розташованих на правильній сітці.
Ви можете будь-який малюнок на папері розкреслити вертикальними і горизонтальними лініями так, щоб утворилася правильна сітка з квадратними комірками. Заповніть кожну комірку однорідним кольором, що найбільше підходить для цієї частини малюнка. У результаті ви отримаєте растровий малюнок.
Важливою характеристикою растра є його роздільна здатність, тобто кількість пікселів на одиницю довжини. Значення роздільної здатності звичайно записується в одиницях dpi. Роздільна здатність екранного зображення звичайно становить 72 або 96 dpi, відбитка лазерного принтера — 600 dpi.
Джерелом растрових даних є також спеціальні пристрої введення: сканери, відеокамери, цифрові фотоапарати.
Растрові зображення, призначені для високоякісного друку, мають дуже великий обсяг. Щоб уникнути проблеми великих графічних файлів, часто використовують інший спосіб подання зображень — векторний.
Векторні зображення
У векторній графіці базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою. Таке представлення даних компактніше, але побудова об'єктів супроводжується неперервним перерахунком параметрів кривої у координати екранного або друкованого зображення. Лінія є елементарним об'єктом, якому притаманні певні особливості: форма, товщина, колір, тощо. Будь-який об'єкт (прямокутник, еліпс, текст і навіть пряма лінія) сприймається як криві лінії. Виключення складають лише імпортовані растрові об'єкти.
Векторні об'єкти завжди мають шлях, що визначає їх форму. Якщо шлях є замкненим, тобто кінцева точка співпадає з початковою, об'єкт має внутрішню ділянку, яка може бути заповненою кольором або іншими об'єктами. Всі шляхи містять два компонента: сегменти та вузли.
Фрактальна графіка
Фрактал - це об’єкт, окремі елементи якого успадковують якості батьківських структур. Найвідомішими фрактальними об’єктами є дерева: від кожної гілки відходять меньші, схожі на неї, від них - ще менші тощо. За окремою гілкою математичними методами можна спостерігати властивості всього дерева. Фрактальні властивості мають такі природні об’єкти як сніжинка, що при збільшенні виявляється фракталом; за фрактальними алгоритмами ростуть кристали та рослини.
Поява нових елементів меншого розміру відбувається за простим алгоритмом. Очевидно, що описати подібні об’єкти можна всього лише декількома математичними рівняннями!
IV. Осмислення вивченого теоретичного матеріалу
Контрольні питання:
1. Що розуміють під комп'ютерною графікою?
2. Що таке графічний формат? Які графічні формати вам відомі?
3. Назвіть характеристики растрового зображення.
4. Як оцінити обсяг графічних даних у растровому зображенні?
5. Який принцип подання зображення у векторних файлах?
6. Що таке графічний примітив і ключові точки?
7. Як будується зображення у фрактальній графіці?
8. Назвіть типи графічних редакторів.
9. Назвіть відомі вам графічні редактори.

V. Виконання практичних завдань

За допомогою графічного редактора Paint виконати завдання за зразком.


VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника.

VI. Підбиття підсумків уроку
Оголошення оцінок.

Схожі:

План-конспект уроку з інформатики на тему Електронна пошта в Інтернет....
План-конспект уроку з інформатики на тему Електронна пошта в Інтернет. Реєстрація електроної пошти
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Урок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя...
Розвивальних завдань, добір конкретного навчального матеріалу, досягнення конкретних поставлених цілей шляхом добору відповідних...
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 10 КЛАСІ Тема. Об’єкти сторінки та їхні властивості Мета уроку
Навчальна: ознайомити учнів із призначенням текстових процесорів, способами запуску процесора MS WORD, елементами віконного інтерфейсу...
Конспект уроку для другого класу інтегрованого курсу «Сходинки до інформатики»
Тема. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером. Правила поведінки в комп’ютерному класі. Перегляд комп’ютерного мультфільму
Конспект уроку з інформатики в 11 класі Тема: Практична робота
Мета: Закріпити і перевірити вміння учнів будувати діаграми і графіки на основі вмісту таблиць; виховувати почуття відповідальності...
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування...
Проаналізуємо програму з інформатики для загальноосвітньої школи, яка була затверджена МОіН України в 2001 р
2Стандарти шкільної освіти з інформатики. Освітній стандарт з інформатики...
Освітній стандарт з інформатики становить основу для розробки пакету навчальних програм з інформатики для різних типів і профілів...
План-конспект уроку-КВК з курсу «Я і Україна»
План-конспект уроку-КВК з курсу «Я і Україна» в 2 класі вчителя початкових класів Загальцівського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка