Урок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку інформатики. Організація і проведення різних типів уроків. Методика проведення практичних робіт з інформатики


Скачати 29.12 Kb.
НазваУрок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку інформатики. Організація і проведення різних типів уроків. Методика проведення практичних робіт з інформатики
Дата26.03.2013
Розмір29.12 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
9. Урок з інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку інформатики. Організація і проведення різних типів уроків. Методика проведення практичних робіт з інформатики.

Ознаки уроку:наявність освітніх, виховних, розвивальних завдань, добір конкретного навчального матеріалу, досягнення конкретних поставлених цілей шляхом добору відповідних засобів і методів навчання. структура уроку: актуалізація попероедньо засвоєних знань, формування нових знань та способів дій, застосування знань , тобто формування вмінь.

Специфіка уроку інформатики

-систем. робота учнів з ЕОМ;

-викор.комп.полегшує роботу,вдосконал.стил.та прийоми роб.вчителя;

-розвит.комп.техніки та засобів телекомунікацій дозвол.викор.нові форми навч.уч(практикуми, бінарні ур);

-міжредмет.характер змісту навч. інформат. дозволяє розгляд. цю навчал. дисципліну не лише як ще один новий шк.предмет, а як інтеграцію та узагальн. вже вивчених учнями основ наук;

-си-ма взаємодопом.між учнями;

-можлив.використ.локальної мережі дозвол. вч.одночасно працюв.з усіма учнями;

-необхід.ефективного використ. сучасних комп.-орієнтов.систем навчан.для забезпеч.розвитку, навчан.і виховання дітей, потребує від вч.вис. проф.компет

проведення контролю та оцінювання знань.

Організація і проведення різних типів уроків з інформатики.

Класифікація типів уроків за метою уроку:

1) урок подання нових знань;2) урок розвитку і закріплення навичок і умінь (тренувальний урок);3)урок повторення, систематиз. й узагальн. вивченого;4)урок перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок.Але найчастіше використ. комбіновані уроки (ставляться різні цілі і поєднуються різні види навчальної роботи).

Класифікація типів уроків за способами їх проведення:

Демонстрація – робота на комп’ютері, яку проводить учитель. Учні спостерігають за його діями через демонстраційний екран або відтворюють ці дії на своїх робочих місцях.. Основна дидактична мета демонстрації – повідомлення нового матеріалу.

Фронтальна практична робота – порівняно короткий час самостійної, але синхронної роботи учнів з навчальним програмним засобом, яка спрямована або на його засвоєння, або на закріплення матеріалу, який пояснює вчитель, або на перевірку засвоєння набутих знань або операційних навичок

На лабораторних роботах передбачається самостійне виконання кожним учнем індивідуального завдання. Мета їх проведення – перевірка і оцінювання навичок та вмінь учнів, що передбачає оцінювання роботи кожного.

Практикум – виконання тривалої самостійної роботи з комп’ютером у межах одного-двох уроків за індивідуальними завданнями, орієнтованими на використання комп’ютера для виконання окремих громіздких операцій стосовно пошуку потрібних даних, графічних побудов.Практикум проводиться два-чотири тижні. Вчитель ділить учнів класу на невеликі групи по два-три учні. Кожна група учнів виконує відмінну від інших лабораторну або практичну роботу.При проведенні практикумів, лабораторних та практичних робіт учителю потрібно робити аналізи помилок учнів.

Навчально-дослідницька робота або робота над проектом – виконання тривалої самостійної роботи з комп'ютером у межах кількох уроків за індивідуальними завданнями чи завданнями для груп, орієнтованими на використання комп’ютера для виконання окремих громіздких операцій стосовно пошуку потрібних даних, графічних побудов, обчислень; робота потребує синтезу знань і умінь з усього курсу інформатики чи її окремого розділу.

Контрольні і самостійні роботи – проведення контролю знань, умінь і навичок в процесі самостійного розв’язування задач різного характеру і рівня складності. До форм проміжного контролю доцільно віднести роботу з тестами, основною метою застосування яких є перевірка та оцінювання репродуктивних знань з курсу.

Екскурсія – покликана показати застосування комп’ютерної техніки у виробництві та управлінні, професійно зорієнтувати учнів. Цілі проведення: формування інтересу до предмета, показати зв’язок знань з життям. Вчитель повинен заздалегідь пригодуватися та дізнатися все про неї; можна підготувати перелік запитань для учнів на які вони повинні відповісти після її проведення.

Схожі:

2Стандарти шкільної освіти з інформатики. Освітній стандарт з інформатики...
Освітній стандарт з інформатики становить основу для розробки пакету навчальних програм з інформатики для різних типів і профілів...
Відділ освіти Овруцької районної державної адміністрації Овруцька...
Федюніна І. С. Застосування засобів підготовки та демонстрації презентацій як інноваційний підхід до проведення уроків з інформатики....
План роботи кабінету інформатики на 2012 рік № з/п
Проведення відбірково-тренувальних зборів з підготовки до ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ(ВИКЛАДАЧА) ІНФОРМАТИКИ Й ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вчитель (викладач) і завідувач кабінету відповідають за організацію і проведення занять і ро­біт відповідно до вимог охорони праці...
Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування...
Проаналізуємо програму з інформатики для загальноосвітньої школи, яка була затверджена МОіН України в 2001 р
15. Позакласна робот з інформатики. Позакласні форми навчання інформатики....
Позакласна робот з інформатики. Позакласні форми навчання інформатики. Олімпіада з інформатики. Технологія підготовки учнів до участі...
ІНФОРМАТИКИ
...
“Інформатика” Верлань Апатова
Підручника та посібники з інформатики. Аналіз існуючих шкільних підручників з інформатики. Метод роботи з підручником
«ТП Word»
З метою підвищення інтересу дітей до предмету, розширення їх кругозору, використання знань з інформатики в житті, її ролі при виборі...
Проект Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році
Розвиток інформаційного суспільства зумовлює потребу у нових підходах до навчання інформатики учнів загальноосвітніх закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка