Суть планування і його місце в освітньому менеджменті


Скачати 316.68 Kb.
НазваСуть планування і його місце в освітньому менеджменті
Сторінка1/3
Дата14.12.2013
Розмір316.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3


ПЛАНУВАННЯ

Планування – це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.

Суть планування і його місце в освітньому менеджменті


Слово «план» походить від латинського слова planum — площина, рівне місце. Спочатку цей термін використовувався на позначення креслення (рисунка), що характеризує певну ділянку в масштабі площини. Потім його стали застосовувати для визначення (опису) проектів, реалізація яких передбачає систему взаємозв’язаних завдань, показників та розрахунків.

"Планувати - означає думати про майбутнє", - писав Болан.

"Планування - це дії, описані для того, щоб їх було здійснено",- Соєр.

"Майже будь-яку роботу, щоб її взагалі зробити, треба спланувати, принаймні неформально, на кілька хвилин наперед", - Денісон.

Саме поняття "управляти" означає "дивитися вперед", що дає певне уявлення про те, якої ваги надають плануванню у світі в цілому; і це дійсно правда. Навіть якщо передбачення і не є всім менеджментом, воно складає його важливу частину, - зазначив ще в 1916 р. Файоль. Планування в організації – процес визначення цілей організації та прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення.

Зміст планування

Зміст процесу планування полягає у пошуку відповідей на три

ключових питання:

  • де заклад знаходиться у даний момент (теперішній стан)?

  • чого навчальний заклад прагне досягти (куди він прямує)?

  • як навчальному закладу вийти звідти, де вона є, туди, куди вона прагне?

Функції планування

Планування є первісною з-поміж решти функцій управління, оскільки прийняті в процесі її реалізації рішення визначають характер здійснення всіх інших функцій управління. До функцій планування відносяться: цілевстановлення, прогнозування, моделювання, програмування. Сутність планування, як функції управління закладом, полягає в обґрунтуванні цілей і шляхів їх досягнення на основі виявлення комплексу завдань і робіт, а також визначення ефективних методів, способів і ресурсів усіх видів, необхідних для виконання цих завдань та встановлення їх взаємозв'язку. Планування є основною ланкою та організаційним початком всього процесу реалізації цілей навчального закладу. Нормативність встановлює вимоги до ефективності використання ресурсів та результатів діяльності.

Мета планування

Мета полягає у створенні системи планових документів, які визначають зміст та певний порядок дій для забезпечення тривалого існування освітнього закладу. Планування дає змогу виявити проблеми, що існують, і намітити необхідні заходи для їх подолання у майбутньому. Однак неможливо абсолютно точно передбачити всі параметри освітньої системи, яких буде досягнено на практиці, адже формування плану завжди відбувається в умовах інформаційної недостатності.

Доцільність планування

"Планування ніколи не було "єдиним і найкращим способом". Проте у вигляді стратегічного програмування інколи воно може бути корисним. Воно дійсно відіграє важливу роль в організаціях, так само, як плани й планувальники, якщо потрапляють у доречний контекст. Забагато планування спроможне призвести до хаосу, але туди ж веде й замала кількість (причому цей шлях коротший)" - Генрі Мінцберг, «Зліт і падіння стратегічного планування» (1994 р.)

Класифікація планування

З точки зору обов'язковості планових завдань розрізняють:

Директивне планування — це процес прийняття рішень, які мають обов'язковий характер для об'єктів планування. Таке планування може бути ефективним засобом вирішення багатьох завдань, які мають загальнонаціональне значення, наприклад, у сфері охорони навколишнього середовища, оборони, соціальної політики.

Індикативне планування є найбільш розповсюджена у всьому світі форма державного планування макроекономічного розвитку. Індикативне планування є антиподом директивного тому, що цей план не має обов'язкового до виконання характеру, хоча в ньому можуть бути і обов'язкові завдання. В цілому він має направляючий, рекомендаційний характер. Індикативне планування має інформаційний, орієнтуючий характер (контрольні цифри, економічні регулятори тощо).

Залежно від терміну, на який складається план


  • Перспективне планування охоплює період понад 5 років - 10, 15, 20 років. Такі плани визначають довгострокову стратегію закладу, соціальний, економічний та науково-технічний розвиток. Таке планування потрібно відрізняти від прогнозування.

  • Середньострокове планування проводиться на період від 1 до 5 років. Середньострокове планування сумісне з поточним. У цьому випадку складається п'ятирічний план, в якому перший рік деталізується до рівня поточного плану і є по суті короткостроковим плануванням.

  • Поточне планування охоплює період до 1 року - піврічне, квартальне, місячне, декадне, тижневе і добове планування.

За складом планових рішень:

  • стратегічне планування;

  • поточне (оперативно-календарне планування);

  • зведене планування.
  1   2   3

Схожі:

Урок: Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі
Дидактична: з’ясувати що таке «інтеграція» та «інтеграційні процеси»,відзначити суть інтеграційних стосунків України з європейськими...
Календарно тематичне планування з зарубіжної літератури для 8 класу
Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Місце національних літератур у всесвітньому літературному...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень. Економічна суть облікової політики підприємства. Економічна...
З дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»
Оберіть один з інформаційних факторів, що обумовлюють необхідність використання ІС
Визначте суть та роль підприємництва у ринковій економіці
Доведіть, що економічні ресурси є обмеженими, а потреби безмежними Покажіть, у чому суть альтернативної вартості
Суть управлінського обліку і його загальна
Укладачі д е н., професор З. В. Задорожний к е н. Л. Г. Семеген к е н доцент І. Я. Омецінська
1. Господарський облік його суть та характеристика
Тема Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах
1 Суть, значення і завдання енергозбереження
Енергогосподарство промислового підприємства і показники ефективності його енергопостачання-енергоспоживання
Це напрям у юридичній науці. Сформувався у XIX ст. Представниками...
За його визначенням, право це "норма, встановлена з метою керування однією розумною істотою з боку іншої розумної істоти, яка має...
Це напрям у юридичній науці. Сформувався у XIX ст. Представниками...
За його визначенням, право це "норма, встановлена з метою керування однією розумною істотою з боку іншої розумної істоти, яка має...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка