1 Суть, значення і завдання енергозбереження


Назва1 Суть, значення і завдання енергозбереження
Сторінка1/14
Дата15.05.2013
Розмір2.11 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ЗМІСТ

С.

1 Суть, значення і завдання енергозбереження.......................

8

1.1 Історія проблеми енергозбереження....................................

8

1.2 Значення і завдання енергозбереження..............................

11

2 Енергогосподарство промислового підприємства і показники ефективності його енергопостачання-енергоспоживання .................................................................17

2.1 Енергогосподарство підприємства та основні напрями енергозбереження ...................................................................


17

2.2 Показники ефективності енергопостачання –енергоспоживання .................................................................


19

3 Основи нормалізації енергоспоживання ..............................

24

3.1 Суть і завдання нормалізації енергоспоживання в промисловості ...............................................................................


24

3.2 Види норм питомої витрати енергії і вимоги до них .....

27

3.3 Склад норм питомої витрати енергії .................................

32

3.4 Вибір одиниць для розрахунку і нормалізації питомої витрати енергії........................................................................


35

4 Енергобаланси та енергетичні характеристики енергоустановок .................................................................................

38

4.1 Енергетичні баланси та їх різновиди ...................................

38

4.2 Енергобаланси агрегатів і форми їх подання ..................

40

4.3 Показники енергоекономічності агрегатів ........................

46

4.4 Енергетичні характеристики агрегатів…...........................

50

4.5 Способи отримання енергобалансів і енергетичних характеристик агрегатів............................................................


55

5 Енергетична економічність роботи енергоспоживаючих агрегатів......................................................................


60

5.1 Режими роботи і продуктивність обладнання безперервної дії …....................................................................


60

5.2 Енергетична економічність роботи обладнання безперервної дії...................................................................


64

5.2.1 Обладнання з прямолінійними характеристиками підведеної потужності ................................................


65

5.2.2 Обладнання з увігнутими характеристиками підведеної потужності …......................................................


70

5.2.3 Обладнання з опуклими характеристиками підведеної потужності .........................................................


74

5.3 Продуктивність і енергетична економічність роботи обладнання циклічної дії …………………………....


78

5.4 Облік пускових витрат енергії при виборі режиму роботи агрегатів………………………….......................


81

6 Нормалізація питомих витрат енергії по технологічних об’єктах ........................................................................


84

6.1 Алгоритм встановлення диференційованих індивідуальних норм питомої витрати енергії ...………........


84

6.2 Встановлення укрупнених індивідуальних норм питомої витрати енергії ......................................................


87

7 Нормалізація питомих витрат енергії по господарських об'єктах………………………….............................


91

7.1 Особливості нормалізації питомих витрат енергії на допоміжні потреби виробництва ...................................


91

7.2 Післяопераційний метод розрахунку групових норм питомої витрати енергії .................................................


94

7.3 Наближені методи визначення групових норм питомої витрати енергії ..........................................................


97

7.3.1 Метод усереднювання питомих витрат енергії за групами обладнання і класами енергоємності продукції ..............................................................................


98

7.3.2 Змішаний прийом встановлення групових норм питомої витрати енергії ..................................................


100

7.3.3 Розрахунково-статистичний метод встановлення групових норм питомої витрати енергії ...................


102

7.3.4 Розрахунок питомих норм витрати енергоресурсів для машинобудівних підприємств ………………....


104


8 Норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та виробництво продукції ............................................


107

8.1 Типовий склад питомих витрат палива, електричної та теплової енергії …………………………………


107

8.2 Методика розрахунку норм питомих витрат електричної енергії ………………………………………


108

8.2.1 Визначення розрахункових витрат електричної енергії..............................................................................


108

8.2.1.1 Загальна методика розрахунку витрат електроенергії.............................................................................


108

8.2.1.2 Витрати електричної енергії на роботу виробничих цехів …………………………………….........


110

8.2.1.3 Витрати електроенергії електричними печами

110

8.2.1.4 Витрати електричної енергії вентиляційними установками ……………………………………....


112

8.2.1.5 Витрати електроенергії на електричне освітлення …………………………………………………….


113

8.2.1.6 Витрати електричної енергії на роботу вантажопідйомних механізмів ………………………........


114

8.2.1.7 Витрати електричної енергії на роботу електротранспорту ……………………………………......


114

8.2.1.8 Витрати електроенергії на виробництво стисненого повітря …………..………………………….


115

8.2.1.9 Витрати електроенергії насосними установками

116

8.2.1.10 Втрати електричної енергії в мережах …………

118

8.2.2 Визначення норм питомих витрат електричної енергії.............................................................................


121

8.2.2.1 Розрахунок технологічних норм питомих витрат електроенергії ……………………………………


121

8.2.2.2 Розрахунок загальновиробничих цехових норм питомих витрат електричної енергії……………..


122

8.2.2.3 Розрахунок загальновиробничих заводських норм питомих витрат електричної енергії ……...


125

8.2.2.4 Розрахунок наскрізних норм питомих витрат електричної енергії ….............................................


127

8.3 Методика розрахунку норм питомих витрат теплової енергії..……………………………………….........


129

8.3.1 Визначення розрахункових витрат теплової енергії …..............................................................................


129

8.3.1.1 Витрати теплової енергії на технологічний процес електролітичного рафінування міді ………...


129

8.3.1.2 Витрати теплової енергії на опалення приміщень ...............................................................................


130

8.3.1.3 Витрати теплової енергії на вентиляцію приміщень ...............................................................................


132

8.3.1.4 Витрати теплової енергії на гаряче водопостачання .............................................................................


134

8.3.1.5 Втрати теплової енергії в мережах ………………

136

8.4 Методика розрахунку норм питомих витрат палива

138

8.4.1 Визначення розрахункових витрат палива ……….

138

8.4.1.1 Витрати палива плавильними печами ………….

138

8.4.1.2 Витрати палива термічними і нагрівальними печами............................................................................


139

8.4.1.3 Витрати палива котельними установками ……..

140

9 Розрахунок норм питомих витрат електричної енергії..…..............................................................................


145

9.1 Розрахунок планових витрат електричної енергії …..

145

9.2 Виробництво теплової енергії на котельній ………

150

10 Аналіз виконання встановлених норм питомої витрати енергії .........................................................................


155

11 Автоматизоване планування енергоспоживання по цехах на план товарної продукції.................................


160

11.1 Управління продажами .............................................

163

11.1.1 Характеристика об'єкта автоматизації ................

163

11.1.2 Опрацьовування заявок .............................................

164

11.2 Технічна підготовка виробництва ..............................

165

11.2.1 Конструкторська підготовка виробництва ..............

165

11.2.2 Технологічна підготовка виробництва ...................

169

11.2.2.1 Технологічні підрозділи та їх функції .................

169

11.2.2.2 Розроблення технологічних маршрутів виготовлення виробів ...............................................................


170

11.2.2.3 Матеріальне нормування ........................................

170

11.2.3 Розроблення технологічних процесів ......................

172

11.2.4 Нормування трудових ресурсів для виготовлення виробів........................................................................


172

11.2.5 Вимоги до ERP-системи на етапі технологічної підготовки виробництва ..........................................


172

11.3 Формування плану випуску продукції .......................

173

11.3.1 Характеристика об’єкту автоматизації

173

111.3.2 Вимоги до ERP-системи етапу планування виробництва .........................................................................


174

11.4 Планування і оперативне управління виробництвом

174

11.4.1 Характеристика об’єкту автоматизації ....................

174

11.5 Планування енергоспоживання по цехах на план товарного випуску ........................................................


175

11.6 Бюджетування ...............................................................

176

11.6.1 Характеристика об’єкту автоматизації ...................

176

12 Система контролю використання енергоресурсів...................................................................................

177

12.1 Призначення і завдання АСКОЕ .................................

177

12.2 Апаратні засоби АСКОЕ .............................................

180

12.2.1 Архітектура АСКОЕ .................................................

180

12.2.2 Вимірювальний рівень АСКОЕ ...............................

182

Висновки ...............................................................................

189

Список використаної літератури..........................................

190


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень. Економічна суть облікової політики підприємства. Економічна...
1. Суть, значення і роль державних доходів
Порівняльна характеристика податкових систем в економічно розвинених державах світу
КОНВЕНЦІЯ ПРО ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ, ЩО МАЮТЬ МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ,...
Суть договору: створює міжнародно-правове підгрунтя для національних дій та міжнародного співробітництва з метою охорони і раціонального...
Тема Металургія
Вступ. Завдання і значення дисципліни. Роль технології і забезпечення якості продукції й економічної ефективності в машинобудуванні....
«Про суть і значення свята Велеса в слов’янській культурі»
Школа Рідної Віри «Родосвіт, духовні вправи священних станів (способи медитацій для духовного оздоровлення)»
Визначте суть та роль підприємництва у ринковій економіці
Доведіть, що економічні ресурси є обмеженими, а потреби безмежними Покажіть, у чому суть альтернативної вартості
Урок №16 Поняття про «НТР», її основні риси
Міжнародний географічний поділ праці, його суть та значення в сучасному світі (спеціалізація окремих країн на виробництві певних...
УРОК ФІЗИКИ В 9 КЛАСІ ТЕМА : Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея
...
ТЕМА 1: ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. 5
ОРГАНИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА, ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС СЛІДЧОГО І НАЧАЛЬНИКА СЛІДЧОГО ВІДДІЛУ. 13
Що і для чого вивчає економіка, її місце серед інших наук. Обмеженість...
МЕТА: Показати основні особливості предмета «Основи економіки»; розкрити суть обмеженості ресурсів і безмежності потреб. Показати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка