Програма семінару-тренінгу Мета семінару : сприяти усві­домленню учасником себе й влас­ної професійної діяльності як шляху до особистісного та профе­сійного зростання. Завдання семінару


НазваПрограма семінару-тренінгу Мета семінару : сприяти усві­домленню учасником себе й влас­ної професійної діяльності як шляху до особистісного та профе­сійного зростання. Завдання семінару
Сторінка4/4
Дата23.11.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4
Перелік завдань керівника творчого об’єднання
1. Забезпечення атмосфери без­пеки в дитячому колективі, ком­фортних умов для навчання та ви­ховання дітей, сприятливого мо­рально-психологічного клімату в творчому об’єднанні.

2. Організація різноманітної творчої та суспільно значущої ді­яльності вихованців у гуртку, ство­рення умов для успішного само­ствердження южного вихованця в суспільно корисній діяльності.

3. Збереження контингенту вихо­ванців упродовж терміну навчання.

4. Стимулювання та підтримка

творчого розвитку обдарованих дітей.

5. Здійснення індивідуальної педагогічної підтримки вихо­ванців.

6. Організація педагогічного су­проводу учня в навчанні за індивіду­альною освітньою траєкторією.

7. Забезпечення педагогічно об­ґрунтованого вибору форм, засобів і методів навчання та виховання учнів.

8. Організація допрофільної підготовки учнів, сприяння форму­ванню в них стійких професійних інтересів.

9. Організація участі вихованців у фестивалях, творчих конкурсах,

проектній, нау ково-досл ідни ць діяльності.

10.Підтримка дітей, які маї відхилення в поведінці.

11.Організація роботи з баті ми, залучення батьків до надаї допомоги в розвитку учнів.

12.Створення дружнього до тини виховного середовища (зі тування колективу, включення хованців у різні види соціаль практики, розвиток учнівського моврядування).

13.Налагодження зв’язків та лучення ресурсів партнерських ганізацій.

14.Створення позитивного досвіду творчого об’єднання

Додаток

Підсумкова анкета семінару

Шановні друзі!

Заповніть, будь ласка, цю анкету. Усі Ваші оцінки будуть прийняті до уваги організаторами семінг Відповідаючи, враховуйте, що 1 — це найнижчий бал, яким ви оцінюєте, а 5 — найвищий.

1. Наскільки семінар відповідав оголошеним цілям?

Відповідь: Не знаю 1 2 3 4 5
2. Чи надав семінар нові ідеї, які Ви можете застосувати в роботі?

Відповідь: Не знаю 1 2 3 4 5

3. Чи бцти на семінарі висвітлені питання, про які Ви дійсно бажали дізнатись? Відповідь: Не знаю 1 2 3 4 5

4. Чи достатнім дяя Вас був обсяг інформації, що Ви отримали на семінарі? Відповідь: Не знаю 1 2 3 4 5

5. Наскільки корисними для Вас буяй запропоновані інтерактивні технології? Відповідь: Не знаю 1 2 3 4 5

6. Чи бут прийнятними для Вас структура та методи цього семінару? Відповідь: Не знаю 1 2 3 4 5

7. Чи справдилися Ваші опікування від семінару?

Відповідь: Не знаю 1 2 3 4 5

X. Наскільки Вам сподобалась організація семінару?

Відповідь: Не знаю 1 2 3 4 5

9. Наскільки ви б оцінили корисність семінару в цілому?

Відповідь: Не знаю 1 2 3 4 5

10. Чи допоможе інформація, отримана Вами на семінарі, у Вашій роботі? Відповідь: № знаю 1 2 3 4 5

11. Яких новизс знань та вмінь Ви набули?

12. Ваші враження від проведення семінару?

13. Зауваження та пропозиції щодо роботи організаторів і тренерів
Додаток 11

Притча «Усе в твоїх руках»
Колись давно у стародавньо­му Китаї жив дуже розу мний, але духе пихатий вельможа. Весь день його складався з примірок багато­го вбрання та розмов з підданими про власний розум. Так минали дні за днями, роки за роками...

Аж ось пройшов по всій країні поголос, що неподалік від кордо­ну з’явився чернець, розумніший за всіх на світі. Д ійшов гой пого­лос і до нашого вельможі. Дуже розлютився він: хто сміє назива­ти якогось там ченця »ийрозум­нішою людиною на світі! Однак він приховав своє роздратування і

запросив мудреця ДО себе в палац, задумавши обдурити його. «Я ві­зьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, іно в мене в руках: живе чи мертве. І якшо чер­нець скаже, що живе — я роздушу метелика; а якщо мертве — випу­щу метелика...» — вирішив вель­можа.

І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося багато лю­дей, усім хотілося побачити дво­бій найрозумніших людей світу. Вельможа сидів на високому тро­ні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу чен­ця. Аж ось двері відчинилися, і до зали ввійшов невеличкий худорля­вий чоловік. Він підійшов до вель­можі, привітався і сказав, що го­товий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, вельможа сказав: «Скажи-но мені, шо я тримаю в руках -— живе чи мертве?». Мудрець трохи подумав і відповів: «Усе в твоїх руках!».

Збентежений вельможа випус­тив метелика з рук, і той полетів на волю, радісно тріпочучи своїми яскравими крильцями.

Отже, лише від вас залежить, чи будете Ви успішною людиною, яскравою, конкурентоздатною, чи навпаки.


1   2   3   4

Схожі:

Резолюція семінару-практикуму
У роботі семінару взяли участь керівники і співробітники підрозділів роботи із громадськістю Дирекції та відокремлених підрозділів...
Тренінг для педагогів «Впровадження інтерактивних технологій у педагогічну практику»
Вня поінформованості педагогів щодо проблеми впровадження інтерактивних технологій; популяризація навичок співпраці, спілкування,...
Під час роботи семінару працюватимуть секції
Секція Методологічні засади формування поняттєво-термінологічної системи професійної освіти
АНКЕТА УЧАСНИКА семінару
«Покращення діяльності правозахисних організацій шляхом обміну кращими практиками»
Семінар «Забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень...
Загальна інформація про інформаційну систему планування наукових досліджень в НАПН України: мета, завдання, вимоги, принципи побудови...
Програма семінару для ДИРЕКТОРІВ ЗОНЗ
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, кандидат філософських наук Демчик Олександр Ігорович
Щоб стати учасником вікторини, Вам необхідно заповнити всі реєстраційні...
«Комп'ютерний Всесвіт» (kv-ua net) після того, як визначаться переможці. Обов'язковою умовою для отримання призу є наявність паспорту...
Сем інар-тренінг «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання»
Синдром професійного (емоційного) вигорання серйозна недуга, що загрожує представникам усіх професій, але найбільше від неї потерпають...
ПРОГРАМ А Обласного семінару-практикуму директорів позашкільних навчальних закладів
Пріоритетні питання освітньої діяльності в контексті виконання завдань профорієнтаційної роботи
Учасники освітнього семінару «АгроПерспектива – 2011»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка