Самостійна робота (реферат)


Скачати 67.64 Kb.
НазваСамостійна робота (реферат)
Дата19.05.2013
Розмір67.64 Kb.
ТипРеферат
bibl.com.ua > Інформатика > Реферат
ВИМОГИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

( гр. 105-106)


 1. Самостійна робота (реферат) готується за допомогою текстового процесору MS WORD 2010 у вигляді файлу типу .DOCX та за допомогою процесору електронних таблиць MS EXCEL 2010 у вигляді файлу типу .XLSX (2 файли).
 1. Файл у вигляді файлу типу .DOC повинен мати наступну структуру:

  1. титульний аркуш;

  2. автоматизований зміст;

  3. вступ;

  4. змістовну частину;

  5. список літератури;

  6. додаток.
 1. У Вступі наводиться завдання до самостійної роботи (тема) згідно варіанту.

 2. Обсяг реферату – не менше за 5-7 сторінок тексту, що відповідає вимогам п.5-10.

 3. Зміст формується автоматично і повинен мати не менш ніж 2 рівні заголовків.

 4. Сторінка повинна мати поля:

  1. ліве – 2,5 см, : верхнє, нижнє, праве –1 см.

  2. У верхньому колонтитулі повинен знаходитися номер сторінки (посередині), у нижньому – автор, дата і назва реферату.

Шрифт повинен бути не більше за 12 пт накреслення типу Times New Rom.

 1. Абзаци основного тексту повинні мати обидва рівні краї; абзацний відступ – 1,5 см; відстань між рядками в абзаці – одинарна; відстань після абзацу – 3 п.

 2. Документ повинен бути структурований з заголовками не менш ніж двох рівнів, при форматуванні використані стилі.
 1. Реферат повинен містити:

  1. Список будь-якого вигляду;

  2. Скріншоти (вирізки екранів) для ілюстрації тексту.

  3. Текст розділу Вступ оформити з використанням одного з еффектів для символу WORD 2010 (градієнтна заливка, колір лінії шрифта, нарис лінії, віддзеркалення, тінь, ореол або 3D вигляд)

  4. В додаток вставити :

   1. Своє фото (або інше фото) оздоблене в вигляді рамки з художніми ефектами.

   2. Діаграму SmartArt довільного вигляду.

 2. Файл, що готується за допомогою процесору електронних таблиць MS EXCEL 2010 у вигляді файлу типу .XLSX, повинен мати наступну структуру

3 аркуші:

  1. титульний аркуш;

  2. зміст - таблиця з формулами;

  3. діаграма

 1. Таблиця повинна мати колонтитули:

 2. У верхньому колонтитулі повинен знаходитися номер сторінки (посередині), у нижньому – дата і назва реферату.

 3. Файл MS EXCEL повинен містити:

  1. № варіанту та текст завдання;

  2. відформатовану таблицю (використовуючи стилі комірок) на тему, що задається варіантом;

  3. заповненні не менш ніж 5 рядків даних;

  4. розрахункові формули;

  5. умовне форматування однієї з колонок з використанням значків;

  6. діаграму заданого вигляду;

  7. Sparklines для колонки з п.13.5
 1. Теми рефератів надаються викладачем

 2. Студенти самостійно підбирають дані за темою роботи
 1. Обидва файли копіюються у директорію \\ACADEMY\Assignments\Nikolenko\код-групи з назвою NNNN-FIO-vMM.doc або NNNN-FIO-vMM.xls, де

NNNN – № групи,

FIO – прізвище студента

MM - № варіанту.

 1. Терміни виконання етапів самостійних робіт наведені у таблиці 6Таблиця 6

№ етапу

Зміст етапу

Кількість годин

Термін виконання (тиждень)

1

Опрацювання лекційного матеріалу. Підбір літератури, робота з літературою

4

Протягом триместру

2

Підготовка до лабораторних занять і контрольних робіт

2

Протягом триместру

3

Оформлення самостійної роботи

6

10-11

4

Захист
12
Разом

12

Критерії оцінки та максимальні значення балів за реферат наведені у таблиці 7

Таблиця 7Бали за реферат
Крітерії

WORD

Відповідність завданню

3

Структура і зміст

2

форматування

2

Колонтитули

2

Список

1

Оформлення шрифта (Вступ)

1

Скріншоти

2

Орфографія

1

Фото з художн. ефектами

2

Діаграма SmartArt

1

 

Всього Word

17

EXCEL

Зміст таблиці, відповідність завданню

2

 

Форматування

2

 

Колонтитули

1

 

Формули

2

 

умовне форматування

2

 

Sparklines

2

 

Діаграма

2

 

Всього Excel

13

 

 

Всього

30Додаток

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Чорноморський державний університет ім.П.Могили


Факультет комп’ютерних наук

Кафедра інтелектуальних інформаційних технологій


РЕФЕРАТ

Тема рефрату"Пристрої введення інформації"

Дисципліна “Базові офісні інформаційні технології“

Спеціальність “Інтелектуальні системи прийняття рішень”6.0501010-РФ.ПЗ.00-101.2810204


групи

№ студентського квитка

Код спеціальності

Код рівня освіти:

8 - магістр
7 – спеціаліст


6 –БАКАЛАВР
Дата подання


Студент М.В. Петренко

Особистий підпис
12.12.2008


___________ ____________

(підпис) (дата)

Викладач С.Г.Ніколенко
___________ ___________

(підпис) (дата)

Миколаїв - 2008

Схожі:

Уроку: узагальнити та систематизувати знання про типи мовлення опис
Методи і прийоми: бесіда, метод передбачення, гронування, робота в парах, творча робота, самостійна робота
Уроку з предмету «Людина і світ» на тему: «Молодіжна субкультура в сучасній Україні»
Робота гуртка в рамках проекту "Самостійна робота учнів як форма організації навчання"
УРОК 47 Тема: Практична робота на побудову та вимірювання кутів (Самостійна робота №12.)
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
Самостійна робота Політична карта світу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Самостійна робота над курсом передбачає послідовне вивчення зазначених тем семінарів
Лекції
Під час засвоєння курсу передбачається систематична самостійна робота студентів за комп’ютерами
САМОСТІЙНА РОБОТА №5
Відкрийте файл текст1 лр5, що містить декілька зв'язаних між собою текстових блоків
1. Початок зоряного шляху
Орієнтовні скорочення ПЗ – практичне завдання, СПР – самостійна пошукова робота, ХП – художній проект
Самостійна робота №10 Прямокутний паралелепіпед і його об'єм Варіант 1
Обчислити об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорів­нюють 25 м, 42 м і 16 м
ЛЕКЦІЯ №5 ТЕМА: МІЖОСОБИСТІСНЕ РОЗУМІННЯ. КОНФЛІКТ
Соціально-психологічний клімат як результат та умова ефективності спільної діяльності(самостійна робота №24)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка