Уроку І. Перевірка домашнього завдання


Скачати 75.59 Kb.
НазваУроку І. Перевірка домашнього завдання
Дата05.05.2013
Розмір75.59 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок

Звичайні дроби

УРОК 40.

Тема. Текстові задачі

Мета. Продовжити формувати вміння та навички учнів розв'язувати текстові задачі та приклади на всі дії. Підготувати учнів до контрольної роботи.

Тип уроку. Урок формування умінь і навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

Обраний учнями кожного ряду учень-«учитель» перевіряє домашні завдання кожного учня свого ряду і доповідає про результати перевірки.
ІІ. Формування умінь і навичок.

Розв'язування задач і вправ. Колективна робота.

600.

1) — становить частина відлитого бензину;

2) — припадає на 2 т;

3) (т) — було спочатку.

Відповідь. У цистерні спочатку було 20 т бензину.

601.

1) — становить 3 км;

2) (км) — відстань між містами.

Відповідь. Відстань між містами дорівнює 63 км. Підручник. Рубрика «Завдання для самоперевірки».

II рівень (7, 8, 9).

III рівень (10,11).

Ш. Пояснення домашнього завдання.

№№599,602.

УРОК 41. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3

Мета. Здійснити контроль навчальних досягнень учнів. Тип уроку. Урок контролю навчальних досягнень учнів.

Хід уроку

І. Орі анііаційпий момент.

Орілпкщія робочих місць \ чи і еля кі учнів

1_П. Оцінювання знань і вмінь учнів. І

Контрольна робота

Варіант 1

Початковий рівень

1.

а); б) ; в); г)

2.

а) ; б); в); г)

3. Щоб знайти від числа 15, потрібно...

а); б); в); г) 4.

а); б); в) ; г) 5.

а) ; б); в); г)

6. Якщочисла х дорівнює 15, то для знаходження числа х потрібно...

а); б); в); г)

Середній рівень

1. Обчисліть:

а); б); в); г) .

Знайдітьвід числа 15.

Обчисліть раціональним способом: а);б)

4. Засіяли 108 га, що становитьусього поля. Чому дорівнює площа
всього поля?

Достатній рівень

Виконайте дії:

У книжці є 180 сторінок. Учень прочитав усієї кількості сторінок. Скільки сторінок йому залишилося прочитати?

Знайдіть число, якого дорівнюєвід 24.

Розв'яжіть рівняння:

Високий рівень

Розв'яжіть рівняння:

Книжку, у якій є 120 сторінок, учень прочитав за 3 дні. За перший і дру­гий дні разом він прочитав усіх сторінок, а за другий і третій —

усіх сторінок. Скільки сторінок учень прочитував щодня?

Знайдіть значення виразу:

Від'ємник дорівнює 75 і становитьзменшуваного. Знайдіть різницю.

Знайдіть значення виразу

Варіант 2

Початковий рівень

1.

а); б); в); г)

2.

а); б); в); г)

3. Щоб знайтивід числа 16, потрібно...

а) ; б); в) ; г)

4.

а) ; б); в); г)

5.

а); б) ; в); г)

6. Якщочисла х дорівнює 24, то для знаходження числа х потрібно...
а); б) ; в); г)

Середній рівень

1. Обчисліть:

а); б); в); г)

Знайдітьвід числа 60.

Обчисліть раціональним способом: а) ; б) .

Учень прочитав 66 сторінок книжки, що становить усіх сторінок. Скільки сторінок у книжці?

Достатній рівень

Виконайте дії:

У рукописі є 200 сторінок. За перший день надрукувалиусього руко­пису. Скільки сторінок рукопису залишилося надрукувати?

Знайдіть число,якого дорівнюєвід 32.

Розв'яжіть рівняння:

Високий рівень

Розв'яжіть рівняння:

Трьохденний туристичний маршрут має протяжність 72 км. За перший і другий день, туристи пройшлиусього маршруту, а за другий і тре­тій —усього маршруту. Яку відстань проходили туристи щодня?

Знайдіть значення виразу:

Один з доданків дорівнює 540 і становить суми. Знайдіть інший до­данок.

Знайдіть значення виразу

Ш. Пояснення домашнього завдання.

№№587,5897

УРОК 42. КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Мета. Проаналізувати виконання контрольної роботи, провести корекцію набутих

раніше знань, розвивати творчі й інтелектуальні здібності учнів. Тип уроку. Урок корекції знань.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

Аналіз контрольної роботи.

Двоє учнів, які виконали контрольну роботу без помилок, розв'язують завдання контрольної роботи на дошці (завдання різних варіантів). Інші учні в зошитах для контрольних робіт виконують аналіз тих завдань, в яких допу­стили помилки. Потім учні повторюють правила, на які допущено найбільше помилок.

Я>.. Формування умінь і дащятак»&,>--'' 'У'., т;£І-~У "^"^ .'-" Розв 'язування задач і вправ. Колективна робота.

Подорож до міста Дробів

Учні класу об'єднані у 5 груп. Кожна група рухається за маршрутним листом, у якому вказано послідовність відвідування станцій міста Дробів. На кожній станції сидить один учень (той, хто краще знає математику) з готови­ми відповідями на запитання.

І. Станція «Біологічна»

1. Швидкість польоту стрижа становить 1600 м за хвилину, шпака —і

яструба — швидкості польоту стрижа. Знайдіть швидкості польоту

шпака та яструба.

2. Граничний вік берези та вільхи становить 150 років, сосна живе у

З разу довше, ніж береза, ялина — у 2- разу довше, ніж сосна, а

мамонтове дерево у 5 разів довше, ніж ялина. Визначте граничний вік сосни, ялини і мамонтового дерева.

3. Граничний вік білки становить 6 років, що дорівнюєграничного віку
зайця. Який граничний вік зайця? Граничний вік лева дорівнює 35 ро­
ків, що становить граничного віку ведмедя іграничного віку
слона. Який граничний вік слона і ведмедя?

4. Граничний вік горобця становить 14 років, що дорівнюєвіку зозулі,

віку курки і віку сокола. Визначте граничний вік зозулі, курки і

сокола.

5. Скільки вийде сухої ромашки із 40 кг свіжої, якщо вона під час сушіння
втрачає 84% своєї маси?

II. Станція «Теоретична»

Як знайти добуток звичайних дробів?

Як знайти дріб від числа?

Які числа називають взаємно оберненими? Наведіть приклад.

Як поділити один дріб на інший?

Як знайти число за даним значенням його дробу?

НІ. Станція «Віртуози обчислень» і. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5.

IV. Станція «Практична»

Довжина підвалу, що має форму прямокутного паралелепіпеда, дорів­нює 20,5 м, ширина — 0,6 м, а висота — 3,2 м. Підвал заповнили карто­плею на 0,8 його об'єму. Скільки тонн картоплі у підвалі, якщо маса 1 м3 картоплі становить 1,5 т?

Довжина бака, який має форму прямокутного паралелепіпеда, дорівнює 2,5 м, ширина становить 0,4 його довжини, а висота — 1,4 м. Бак напов­нений гасом на 0,6 його об'єму. Скільки тонн гасу налито в бак, якщо маса 1 м3 гасу становить 0,9 т?

Шухляду, що має форму куба, обшили фанерою. Скільки фанери витра­чено, якщо ребро куба дорівнює 8,2 дм?

4. З резервуара з гасом відлили спочатку, потім всього гасу, і після

цього в резервуарі залишилося 8 т гасу. Скільки гасу було в резервуарі спочатку?

5. Поле прямокутної форми має довжину 2400 м, а ширина його дорівнює

довжини. 75% цього поля засіяли пшеницею. Скільки гектарів поля

засіяли пшеницею?

V. Станція «Географічна»

Довжина річки Амудар'я становить 2500 км. Рівниною річка протікає 0,6 своєї довжини і 30% цієї ділянки — судноплавні. Визначити довжи­ну судноплавної частини річки.

Із 640 найважливіших культурних рослин земної куліпоходять з Азії,

— з Америки, а— з Африки. Скільки культурних рослин похо­дять з інших частин світу?

Ширина Керченської протоки становить 4км, що становитьши­рини Берингової протоки. Яка ширина Берингової протоки?

Площа Азовського моря дорівнює близько 37,8 км , що становить 0,09 площі Балтійського моря. Визначте площу Балтійського моря.

До складу Кримського півострова, площа якого становить 27000 км2, входять Керченський і Тарханкутський півострови. Площа першого з

них становитьплощі Кримського півострова і вона на 1,3 тис. км2

більша від площі другого. Визначте площу кожного з півостровів.

III. Пояснення домашнього завдання,

№№560, 562, 564.

УРОК 43. ВІДНОШЕННЯ. ОСНОВНА ВЛАСТИВІСТЬ ВІДНОШЕННЯ

Мета. Увести поняття відношення, основної властивості відношення та вчити учнів

застосовувати її при розв'язуванні вправ. Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

| І. Перевірка домашнього завдання.

Обраний учнями кожного ряду учень-«учитель» перевіряє домашні за­вдання кожного учня свого ряду і доповідає про результати перевірки.

ІГ. Сприймання і засвоєння навчального матеріалу. '

Для частки двох чисел можуть бути такі три випадки.

Частка більша від 1. Наприклад:. У цьому ви­падку частка показує, у скільки разів ділене більше від дільника. Число 8 бі­льше від числа 5 в 1, або в 1,6 разу.

Частка дорівнює 1. Наприклад: 10,7 : 10,7 = 1. У цьому випадку діле­не та дільник — однакові числа.

Частка менша від 1. Наприклад:У цьому ви­падку частка показує, яку частину дільника становить ділене. Отже, число 6 становить числа 8.

Відношенням двох чисел називають частку цих чисел.

Нехай ми маємо відношення 40 : 10. Поділивши його члени на 5, одер­жимо 8 :2. Цим отримаємо відношення, рівне даному. Помноживши члени початкового відношення, наприклад, на 2, одержимо 80 : 20 і також отримає­мо відношення, що дорівнює даному. Усі ці три відношення можна замінити таким: 4:1.

У загальному вигляді цю властивість можна записати так:Розглянемо деякі важливі властивості відношень. 1. Відношення значень величини, заданих однією одиницею вимірю­вання, замінюють відношенням відповідних чисел, наприклад: 12 м : 6 м = 12 : 6; 120 км : 2 см = 12 000 000 : 2 = 6 000 000 : 1.
О.Ензельт Уроки математики у 6 класі Урок 40

Схожі:

Уроку I. Перевірка домашнього завдання
Мета. Розглянути поняття простого та складеного числа. Розвивати увагу, мислення
Уроку І. Аналіз виконання тематичного оцінювання >II. Перевірка домашнього...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення та виконання домашнього завдання
Уроку І. Перевірка домашнього завдання
Мета. Продовжити формувати навички розв'язування задач з елементами письмово­го пояснення
Уроку I. Перевірка домашнього завдання
Мета. Продовжити формувати навички розв'язування задач з елементами письмово­го пояснення
Уроку І. Перевірка домашнього завдання
Мета. Учити учнів знаходити спільні дільники кількох чисел, засвоїти алгоритм зна­ходження НСД
Уроку I. Перевірка домашнього завдання
Мета. Закріпити методи розв'язування задач на знаходження дробу від числа та чис­ла за його дробом
Уроку I. Перевірка домашнього завдання
...
Уроку I. Перевірка домашнього завдання
Учні-сусіди обмінюються зошитами. Учитель диктує правильні відпові­ді. Учні звіряють їх з відповідями у зошитах і, за необхідності,...
Уроку І. Перевірка домашнього завдання
Мета. Ввести поняття імовірності випадкової події. Учити учнів шукати імовірність випадкової події
Уроку І. Перевірка домашнього завдання
Мета. Закріпити вміння та навички розв'язування задач на відсоткові розрахунки, складання та розв'язування пропорцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка