Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Інформатика»


Скачати 113.97 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Інформатика»
Дата19.03.2013
Розмір113.97 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний коледж

«Краснодонський промислово-економічний коледж»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

по навчальній роботі
______________ О.Л. Кузьміна

«___»_____________ 2011 р.

Розглянуто на засіданні

циклової комісії

комп’ютерних дисциплін
______________ О.О. Пакшина

«___»_____________ 2011 р.


Методичні рекомендації

для самостійного вивчення дисципліни
«Інформатика»
для студентів спеціальностей
5. 050113 «Комерційна діяльність»

5.03050401 “Економіка підприємства ”

5.03050901 «Бухгалтерський облік»


Викладач: Пакшина О.О.

Краснодон

Вступ

Мета і завдання навчання інформатики


Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформативно - комунікативної компетентності.

Завданнями курсу є:

 • формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

 • розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

 • формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.


Вимоги до оформлення самостійної роботи

 1. Самостійна робота виконується на папері формату А4;

 2. Самостійна робота повинна містити не менше 10 сторінок рукописного тексту або 5-6 сторінок друкарського тексту;

 3. Самостійна робота повинна складатися з наступних частин:

  • Титульний лист

  • Зміст

  • Питання і відповіді на них

  • Список використаної в контрольній роботі літератури

  • Чистий лист для рецензії викладача

 1. Текст пишіть чорною пастою, або набирайте на комп’ютері;

 2. Якщо робота не зарахована, треба в цій же роботі виконати роботу над помилками.


Модульна розбивка матеріалу : «Інформатика»Теми

Питання

1

Модуль 1

Розділ 1. Основні поняття інформатики

Розділ 2. Програмне забезпечення ПК

Розділ 3. Текстовий процесор

1

2

Модуль 2

Розділ 4. Комп’ютерні презентації та публікації

Розділ 5. Служби Інтернету

Розділ 6. Інформаційні технології у навчанні

Розділ 7. Основи програмування

Розділ 8. Системи обробки табличної інформації

Розділ 9. Бази даних

Розділ 10. Створення, публікація веб-ресурсів

Розділ 11. Основи інформаційної безпеки

Розділ 12. Інформаційні технології у проектній діяльності

2-6Тема. Основні поняття інформатики
Інформатика – це наука, що вивчає способи створення, зберігання, відтворення, оброблення і передавання інформації засобами комп’ютерної техніки, а також принципи функціонування цих засобів і методи керування ними.

Усі компоненти комп’ютера – складні, високотехнологічні електронні пристрої, тому поводитись з ними потрібно дуже обережно: розбирати комп’ютер можна тільки за допомогою спеціальних інструментів, антистатичного браслета, у спеціальному приміщенні.

Склад апаратних засобів вашого комп’ютера визначатиме програмне забезпечення, з яким ви зможете працювати.
Термінологічний словник:

Аудіо адаптер – спеціальна електрона плата, за допомогою якої можна записувати звук, відтворювати його і створювати програмними засобами з використання відповідного устаткування.

Відеоадаптер – електронна плата, призначена для програмного формування графічних і текстових зображень.

Вінчестер (НЖМД) – накопичувач на жорсткому магнітному диску, жорсткий диск.

Кеш - дуже швидкий запам’ятовувальний пристрій, що використовується при обміні даними між мікропроцесором і оперативною пам’яттю.

Клавіатура – пристрій для введення інформації, керування ПК.

Конфігурація ПК – склад обладнання комп’ютера.

Материнська плата – основна плата, до якої підключається всі інші центральні пристрої ПК (розміщення в системному блоці ПК).

Миша - пристрій керування ПК, введення інформації.

Модем – пристрій для передавання комп’ютерних даних на великі відстані по телефонних лініях зв’язку.

Монітор – пристрій візуального зображення інформації, один із головних пристроїв виведення інформації.

Порт – розняття, через яке можна з’єднати периферійні пристрої з центральними.

Процесор, центральний мікропроцесор – головний компонент комп’ютера. Пристрій, що обробляє інформацію, керує роботою комп’ютера.

Системний блок – основний блок, усередині якого встановлені ключові компоненти ПК.

Сканер – пристрій для введення в комп’ютер графічних зображень, тексту.

Флопі-диск (НГМД) – накопичувач на гнучкому магнітному диску, дискета.
Питання для самостійного опрацювання


 1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЇЇ СТРУКТУРА


Література:

 1. Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч.посіб. для студ.вищ.навч.закл. / С.О. Кравчук, В О. Шохін. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка» : Видавництво «Каравела», 2005. – 344

 2. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч.посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с.

Тема. Комп’ютерні презентації та публікації
Microsoft PowerPoint – чудовий засіб наочної демонстрації звітів, проектів. Структури підприємства, бізнес-планів, рекламних буклетів з використанням екрана дисплея чи комп’ютерного проектора для великих аудиторій. Крім того, Microsoft PowerPoint дає змогу розміщувати презентації в Інтернеті.

Основними характеристиками презентації є: набір слайдів і їх параметри; зміст слайдів який крім користувача, може також створюватися за допомогою майстра Автосодержания ; параметри робочої області ( її розмір, орієнтація і т.д.).
Термінологічний словник:
Макет PowerPoint – визначає розташування об’єктів на слайді.

Показ - один із режимів PowerPoint, що використовують для повно екранної демонстрації презентації.

Слайди PowerPoint – основні елементи презентації, що демонструються на екрані дисплея, на відеоапаратурі або на спеціальному проекторі, яким керує комп’ютер.

Сортувальник слайдів PowerPoint – один із режимів PowerPoint, призначений для відображення слайдів у зменшеному вигляді.

Структура – ділянка у лівій частині вікна програми PowerPoint, де відображається список слайдів; призначена для редагування структури тексту слайда.

Шаблон оформлення PowerPoint – файл, що містить схему розташування тектсу, побудови слайда, певні стилі форматування й колірних схем.
Питання для самостійного опрацювання:

2. ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Література:
 1. Інформатика: Навч. Посібн. Для 10-11 кл. середн. Загально-освітн. Шкіл/ І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодяжний, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов. – К.: Форум, 2001. – 496 с.: іл.

 2. Информатика: Базовый курс/ С.В. Симонович и др. – СПб.: Питер, 2001. – 640 с.: ил.

 3. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч.посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с.

 4. Пасько В, Колесников А. Самоучитель работы на персональном компьютере – К.: Издательская группа BHV, 2001 – 656 с.

 5. Волков В.В. Работа на персональном компьютере. Практический курс/ Волков В.В. – К.: Юниор, 1999. – 576 с., ил.

Тема. Основи програмування

Вивчення мови програмування є знайомством з формальними правилами запису алгоритмів для їх наступного виконання комп'ютером. Формальність ця виникає з самих принципів, закладених в архітектуру обчислювальних пристроїв, і жорсткості математичної логіки. Тому, постарайтеся сприйняти усі досить суворі правила як неминучість, настроїти себе на серйозну, скрупульозну, іноді складну роботу. Проте не варто боятися, розстроюватися і нарікати на долю: трохи акуратності, увага, знання попереднього матеріалу - і ви вже програміст.

Основні поняття.

Як і будь-який алгоритм, що являється, як ви пам'ятаєте, послідовністю інструкцій, програма на мові Паскаль складається з команд (операторів), записаних в певному порядку і форматі.

Команди дозволяють отримувати, зберігати і обробляти дані різних типів (наприклад, цілі числа, символи, рядки символів, т.д.). Проте окрім команд в записі програми беруть участь ще так звані "службові слова". Це і є елементи формальності, організуючі структуру програми. Їх не так багато, але їх значення важко переоцінити. Службові слова можна використовувати тільки по своєму прямому призначенню. Перевизначати їх не дозволяється.

Вам вже відомо, що основне призначення комп'ютера - полегшити людині роботу з великими об'ємами інформації, тому переважна більшість програм побудована по одному, досить простому принципу: отримання даних із зовнішнього світу (введення), обробка їх по відповідному алгоритму, зберігання необхідної інформації і вивід в зовнішній (по відношенню до комп'ютера) світ отриманих результатів. Усі ці дії реалізуються через наявні в мовах програмування команди, алгоритмічні структури і структури даних.


Термінологічний словник
Ідентифікатор – це імена операторів, змінних, констант, типів величин, ім'я самої програми призначаються програмістами.

Змінна в Паскале - іменована ділянка пам'яті для зберігання даних певного типу.

Цикл - це багатократне повторення однотипних дій.

Тіло циклу - це ті самі дії, які треба багаторазово повторювати.
Питання для самостійного опрацювання:


 1. ВВЕДЕННЯ Й ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ, РОБОТА ЗІ ЗМІННИМИ.

 2. ПРОГРАМУВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ.

 3. СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПІДПРОГРАМ КОРИСТУВАЧА ТА ВБУДОВАНИХ ПРОЦЕДУР І ФУНКЦІЙ.

Література:http://metod-kopilka.ru/page-2-2-5-1.html

http://metod-kopilka.ru/page-2-2-5-10.html

Тема. Інформаційні технології у проектній діяльності

Персональний комп'ютер, оснащений професійно - орієнтованими інструментальними засобами і розміщений безпосередньо на робочому місці, на зорі перших персональних комп'ютерів стали називати автоматизованим робочим місцем (АРМ). Його призначенням була автоматизація виконання рутинних робіт інформаційним працівником.

Багатомісні інструментальні комплекси з розподіленою обробкою даних, що забезпечує колективну роботу користувачів (в основному, проектувальників, розробників, програмістів), стали називати автоматизованими робочими станціями. На відміну від АРМ станція є системою колективного користування цими і програмними продуктами для виконання одного типу професійної діяльності.

Впровадження ІТ дає можливість змінити характер праці інформаційного працівника, вивільнити час на творчий підхід до виконання обов'язків, підвищити продуктивність і якість праці, скоротити трудомісткість роботи, що призводить до зменшення чисельності персоналу, а значить, до скорочення витрат на управління, підвищенню ефективності управлінської праці, зміні структури управлінського апарату і методів управління з метою вдосконалення виробництва.
Термінологічний словник

Тезаурус гіпертексту - це автоматизований словник, що відображує семантичні стосунки між лексичними одиницями дескрипторної інформаційно-пошукової мови і призначений для пошуку слів за їх смисловим змістом.

Мультимедіа - це інтерактивна технологія, що забезпечує роботу з нерухомими зображеннями, відеозображенням, анімацією, текстом і звуковим рядом. Одним з перших інструментальних засобів створення технології мультимедіа стала гіпертекстова технологія, яка забезпечує роботу з текстовою інформацією, зображенням, звуком, мовою.

Лінгвістичний процесор - пакет прикладних програм, призначений для перекладу текстів на природній мові в машинне представлення і назад. Семантичні мережі дають спосіб представлення знань у вигляді поміченого орієнтованого графа, в якому вершини відповідають поняттям, об'єктам, діям, ситуаціям або складним стосункам, а дуги - властивостям або елементарним стосункам.

Інформаційне сховище (data warehouse) - це автоматизована система, яка збирає дані з існуючих баз і зовнішніх джерел, формує, зберігає і експлуатує інформацію як єдину.

Домен - група програм, баз даних і каталогів поштових відділень, доменів і систем на одному або більш за сервери, що забезпечують функції адміністратора системи.

Поштова скринька представляє набір баз даних і каталогів, в яких поміщаються адресна інформація і повідомлення.
Питання для самостійного опрацювання:


 1. СПІЛЬНА РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ. РОЗРОБКА КОЛЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ КІЛЬКОХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Література:


 1. Інформатика: 10 кл.: підруч. для загальноосвіт.навч.закл.: рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд. – К.: Генеза, 2010. – 296 с.

 2. www.kstudent.narod.ru/miemp/it.doc

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни...
«Економіка підприємства», 03050901 «Бухгалтерський облік», 03050801 «Фінанси і кредит»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка